Arabic Turkish
 
2011-09-06   Arkadþýna gönder
4085 (941)


KERKÜK AĞLADI


Münevver Düver
Arap, Kürt, Türkmen nice kardeşkanı

Tarihler boyunca Kerkük ağladı.

Telefer, levi, Kerkük katliamı

Gözlerdeki yaşlar yürek dağladı.Dokuz yüz on sekiz Dünya Savaşı

Irak kuruldu, bozuldu havası

Türk’ten ayırmaktı” Türkmen” davası

Bağı kopartılan Kerkük ağladı.Gavurbağı, Altunköprü ve Erbil

Tuzhurmatu katliamı oldu bil

Huzurlu olmadı kaza, köy ne de il

Kadersiz Türkmenler, Kerkük ağladı.Cumhuriyet Gazetesi hep yazdı

Sovyet’le komünistler mezar kazdı

Başkan Kasım seyirci, Moskof azdı

Damarı kuruyan Kerkük ağladı.Esir kamplarında şiddetli zulüm

İşkenceler bitmez, yüzlerce ölüm

Münevver acıya dayanmaz gülüm

Benim bahtı kara Kerkük ağladı.Münevver Düver

07.01.2011-Adana


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Selam olsun tüm Kerkük
قiirime yer verdiًiniz için çok te‏ekkürler,gelecek günlerde Mutlu bir Kerkük gِrmemiz dileًimle. اal‎‏malar‎n‎zda baa‏r‎lar diliyorum. sayg‎lar‎mla...
Münevver Düver
eline saًl‎k
Say‎n Düver, ellerine ve Yüreًine saًl‎k. Türkmen davas‎nda her zaman yaz‎lar‎n‎zla yan‎m‎zda oldunuz . Te‏ekkürler...
Turgut HـRMـZLـ


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - MEHMET İZZET HATTAT Kerkük Türkmen Şairi)