Arabic Turkish
 
2011-03-31   Arkadþýna gönder
5453 (1886)


Heba olan yüzyıl


Mehmet Samet


Türkmen milleti çok ama çok talihsiz ve saf bir millettir, yanlış anlaşılmasın bu bir gerçektir, öyle gerçektir ki herkes bu gerçeğin bilincindedir ancak bir türlü kabullenemiyor çünkü kaybetmeyi içine sındıramıyor ve devam ediyor hepte devam edecektir, ne demişler “ yenilen pehlivan güreşe doymaz” 100 seneden beri Türkmen milleti hep yağında kavrulup başkasının yardımını beklemiş ve hala da beklemektedir oysa o başkası başkasıyla meşguldür ve hiçbir zaman bizimle meşgul olmayıp ve olmayacaktır. Hatırlarsanız baba ve dedelerimiz evlerinde başkalarının bayraklarını gizlice sandıkta saklayıp her zaman mırıldanırlardı gelirler gelirler,,,,, diye diye hasretle ölüp gittiler. Şimdi sıra bizlere geldi bizde bu hasretle ölüp gideceğiz yine de gelmeyecekler, ne kadar fırsat geçerse ellerine yinede gelmeyecekler, gelirseler de bizim için değil başkası için gelecekler, tezkere ise bizim için değil başkaları için onaylanır.
Söze gelince hep yayınızdayız derler ama fiile gelince ortada yoklar, eskiden ara sıra soydaşlık kelimesi kulağımıza sızdırılırdı üzülmeyelim diye ama şimdi “Irak halkı fark görmeden akraba kardeşimizdir, Irak komşumuzdur her zaman yanındayız” plakları çalınmaktadır, soydaşlık ikinci milliyetçilik üçüncü sıraya düşmüştür, ama bizimkiler tarafından farkına varılmamıştır o yüzden Türkmen milleti saf ve gerçekleri görmesine rağmen yenildiğini kabullenmeyen ve hayallere kapılan bir millettir.
Göz diktiğimizin büyük yetkilisi geçenlerde şöyle dedi “hep gelip şikayet ediyorsunuz bir kere de bir projeyle karşıma çıkın ya” tabi ki siyasi proje kast etmemişti ekonomi proje demek istemişti ancak bizimkiler kafalarına göre anlamışlardı. Şehidimiz merhum Adil şerif 1980 senesinde devrik Saddam rejimi tarafından idam edilmeden önce şöyle demiş” kimseye inanmayın artık herkes kendine güvensin” demek ki merhum ve arkadaşlarına hiçbir şekilde yardım eli uzanmamıştır,,,, yardım, anıt yapmakla konferans düzenlemekle dernek kurmakla toplantılar yapıp gözümüzü boyamakla olmaz, gerçek yardım erkekçesine el uzatıp sahip çıkıp kader değişmektir.
Bizleri yüzyıl boyunca umuda bağlayıp kendimize güvenmemizi sağlamadılar hep sallantıda bıraktılar, gözümüz yollara bakarak bıraktılar, eğer Irak’ın diğer milletleri gibi yaşamış olsaydık şimdi yumruğumuzu masaya vurup başkalarına hesap sorardık, petrolümüze sahip çıkardık belki de petrolümüz yüzünden biz onlara değil onlar bize muhtaç olurdu, yüzyıl rezaletle geçinip baskı altında yaşamazdık haklarımız gasp edilmezdi eğer dördüncü değilsek üçüncü millet olmazdık bu kadar şehit vermezdik ki hep onların yüzünden gençlerimiz asıldı aileleri perişan oldu hep onların yüzünden Irak’ta zulüm görerek istenilmeyen millet olduk hep onların yüzünden katliamlara maruz kaldık ve hala da kalmaktayız. Bu bütün yaşananlara rağmen hala gözümüz başkasının bayrağında gelmelerini beklemekteyiz çünkü bir kere kanımıza işlemiş kolay söküp atılmıyor, velhasıl bir yüzyıl daha bekleyeceğiz.

Mehmet Samet
Danimarka


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

100 yilin yaras‎
Say‎n Mehmet bey elinize yüreًinize saًl‎k bu yaz‎dan dolayi cünkü فrakta bizim dostumuz yok her kes bizi osmanl‎lar‎n kal‎nt‎s‎ olarak gِrür o nedenle bize kar‏‎ arap‎ kürtü ermenisi nefretele dolu o zaman hal‎n bِyle olduًu için çaresiz dedelrimiz korunmalar‎ için Türkiyeye s‎ً‎nd‎lar, Türkiyede millet gerçekten Türkmenlere çok sempati gِzle bak‎yorlar ama ayn‎ durum gelmi‏ ve geçmi‏ Türkiye hükümetleri için sِylenemez cünkü bu hükümetler b‎rak‎n Türkmenleri Türkiyede ya‏ayan Türklere bile hor gِzle bakm‎‏lar ne tekim Rahmetli Türke‏in s‎rf k‎tap‎nda d‎s türklerden Turan dünyas‎ndan bahis ettiًi için 1940 lered hapis konduًu zindanlarda kalmad‎k i‏kence yemedi t‎rnaklar‎na kadar çekildi i‏te bahis ettiًimiz Türkiye bu Türkiye ki Rahmetli Atatürkün vefat‎ndan sonra فnِnünün geli‏iyle ‏ehitlerin al kaniyla kurulan Türkiye Türk k‎yam‎ yapan bir Türkiyeye dünü‏tü i‏te burada sizin bahis ettiًiniz o safl‎ً‎ gِre biliyoruz cünkü 100 sene boyunca hep ‏ehit olan kan‎ dِkülen hapislere konulan i‏kenceler gِren Türklerdir Türkmenlerdir ama ona raًmen ne pahas‎na olursa olsun vatan‎ bu k‎yamdan kurtulacaً‎m‎z yerine hep vatan‎n can‎ saًolsun dedikmiz olmu‏tur, ne gariptir ki 1980 lerde فrakta ard‎ arkas‎ bitmeyen idamlar ba‏liyor Türkmenler üzerine ama ayn‎ bu zamanlarda bir bakiyorsunuz ki bil baًlad‎ً‎n‎z Türkiyedede ard‎ arkas‎ kesilmeyen idamlar uygulaniyor milliyetci türklerin üzerine ondan sonrada bugünkü AKP hükümeti kalkm‎‏ Türkiye hem arap‎n hem kürtün hem ermenin devletidir rahatça diyerekten hiç yüzü k‎zarmadan Türkün hakimiyetini Türkiyeden tamamen silinmesini hefelemektedir ve bunuda çok sinsice yapmaktad‎r ki bu gaeyede Türkiyede Türkmenleri ve فraktada kürtleri çok iyi bir ‏ekilde kullanmaktad‎r
Turanc‎ Türkmen
Birileri Yapt‎
1980de idamlardan sonra kurulan daha doًrusu idamlara kar‏‎ tepki olarak kurulan MفLLف DEMOKRATفK TـRKMEN ضRـTـNـ hat‎rlayan var m‎? Bu ِrgütü O insnlar neden kurdu neden o me‏akatl‎ yolu seçtiler, Suriyeye gittiler, kim onlara kar‏‎ mücadele bayraً‎ açt‎ ve onlar‎ bir ka‏‎k suda boًmak istedi. Türkmenlerin ilk defa Siyasi bir ِrgütleri olmu‏tu, ve kendi ayaklar‎ üstünde durmak istedikler . kim bu hareketi boًdu? Peki iyi ya milli Türkmen Partisi ? baً‎ms‎z harekte etmek istedi yِneticilerinin ba‏‎na neler geldi neler, Kim yapt‎ bunlar‎ ? size El-Cevap Türkmenler yapt‎ her tarfatan hain h‎rs‎z sesleri yükseltidi bunlar‎n ba‏‎ndada Say‎n Mehmet Samedin Anakara ve فstanbuldaki abileri geliyor.Akl‎n‎z ‏imdi mi ba‏‎n‎za geldi,bunlar‎n sizi hor ve a‏ً‎l‎k dilenciler olarak gِrdüًünü yenimi ًِrendiniz, çok geç çok geç yaz‎k ettiniz bu millette
Hüseyin Avni Koryali
Degisim.
Memed bey elinize saglik, maesef once partilerimiz ve dedelerimiz bizleri millet olark uyutular heb belimizi Turkiyeye bagladik ve guvendik, aslinda bunda bir kotuluk yok orasida bizim ana vatanimiz, ama sorun orda ki Turkiyemizin basina gecen hukumetler ya mason yada Erbakanin taleberi olan arapcilar veya kurt doslari ve manfaaciler.

Topragimizi once bizler sahip cikmaliyiz, Ne demek Erdogan veya Gul ve Rafsancani onlarmi sahip cikacak bize...

Degisim yapimaliz .....
Vatandas
gercekler
Degerli agabeyim MEHMET ,, eline ve yuregine saglik .....
uzaktaki yakin
Neden gِzumuz kendi bayragmizda olmasin?
Aziz ve muhterem Mehmet abim cenab allah yuce kitabinda buyurmus ki bir milletin durumunin degistirilmesi icin ayni milltin vatandasi tarafindan ve ya kendi iradesi ile o degisiklig olabilecektir eger hatirlarsaniz 2003 senesinden sonra paltak catodalarinda sizlere sِylemistim o sِz konusu olan bayragin tikrar Turkmeneli semalarinde havalanmsi icin Nato muttefiklarinin izini olmasi gerekir ve ya USA destekli bir ulke ancak bayragini semalarmizda havalandirabilir oysada nafile o zaman neden el ele vermiyelim ve kendi bayragmizi kendi semalarmizde havalandirmiyalim ve bu hususta ne demisler (komsusuna umutlu kalan ekmegi kabinda dogranmis kalacaktir).

Saygilarimla
Cuneyt Kayacioglu
ellerine saًlik
bu mekaley‎ okuyun SN büyüklerimiz ve sِz sizde kalsin

sayًilarimi kabul et
MARDفN GضKKAYA


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kraldan fazla kralcı olmayacağız sözü!!
2 - Şehitlerimiz İnliyor
3 - Irak Milletine Çağrı
4 - İllet değilse ne vurdu
5 - Dayanışma özlemi
6 - Kim demiş bir millet yok olmaz!!!
7 - Her Ayna Ayni Parlaklığı Yansıtmaz
8 - Sakın gözden kaçmış demeyin
9 - Yine geç kalındı
10 - Bugün çok utandım
11 - Büyük merakla beklenen seçim hüsranla bitti
12 - Yetenekli Küçük Türkmen Şairimiz Hüseyin Bayatlı
13 - Dava için bel değil el uzatılmalı
14 - 3. Türkmen Basın Konseyi Kurultayından
15 - Tesadüfen görüştük...
16 - Irak seçimleri ne getirir ne götürür
17 - Brüksel panelinde ne konuşuldu
18 - TV Programları !!!!!
19 - Helvacı şarkısıyla tanınan sanatçımız
20 - Riyaz Sarıkahya: Partimiz koltukları hizmet aracı gören bir partidir
21 - “Bizi Tanımayanlar Tanısın” eylemi
22 - Yetim ve yoksullar için varız
23 - Irak içişleri bakan vekili Al- Esedi: “Medyada bir çağ yaratıp Türkmenleri yeterince tanıtın”
24 - Ali Mehdi: Partimiz bir kongre arifesindedir
25 - Önümüzdeki üç imtihan
26 - LİDER KENDİ KENDİNE DOĞAR
27 - Gerekenler yapılmıyor farkında değiliz
28 - Fransa’da başarılı Türkmen’imiz
29 - Türkmenliğimizi tanıtalım
30 - Türkmensizleştirme
>>Sonraki >>