Arabic Turkish
 
2003-11-19   Arkadþýna gönder
11302 (2793)


Şeref Listesi


Cengiz Bayraktar

4 Mayıs 1924 tarihinde İngiliz kuvvetleri tarafından soy kırıma uğrayan IraklıTürkmenler, kızgın bir şekilde Kerkük valiliğine doğru yürür. Zamanın Kerkük Valisi Kalabalık Türkmen topluluğun karşısına çıkarak bu olayı şiddetle kınadığını, konuyu araştırmak için bir komisyon kurduğunu açıklar. Maddi manevi zarara uğrayanlara veya varislerine tazminat ödeneceğini beyan eder. Daha sonra bu komisyon olay yerinde araştırma yaparak, aşağıda adı bulunan Türkmenlere tazminat ödeneceğini resmi bir bildiriyle açıklar. Bu bildiriye İngiliz manda hükümeti tarafından Türkçe olarak yayınlanan 4 Şubat 1925 tarihli Necme gazetesinde yer verilir.

1- Hacı Mahmut Şişçinin oğlu Şeyh Mustafa
2- Seyit Emin'in eşi Amine Abdurrahman Beg (Ağalık Mahallesi)
3- Davut oğlu Emekli Abdülkadir efendi (Hamam Mahallesi)
4- Hızır oğlu Hurşit Efendi ( Ağalık Mahallesi).
5- Mehmet kızı Ayşe, (Hamam Mahallesi)
6- Abdülaziz Efendinin eşi Fehime Mehmet Zengene , (Ağalık Mahallesi).
7- Abdullah Abdülkerim Ağazade (Ağalık Mahallesi).
8- Salih Kerem oğlu Şakir Terzi ( Ağalık Mahallesi)
9- Salih Kerem oğlu Seyit Bekir ( Ağalık Mahallesi Mahallesi)
10- Ömer Beg'in ailesi (Hamam Mahallesi)
11- Mehmet Hikmet Efendi (İlmi Mektebi Öğretmeni)
12- Mehmet kızı Zübeyde ( Ağalık Mahallesi)
13- Molla Ahmet kızı Asime( Ağalık Mahallesi)
Söz konusu açıklamada ev ve işyerleri zarar gören Türkmenlerin her türlü maddi zararları karşılanacaktır denilmiş, zikrettikleri bu Türkmenlerin, veya varislerinin adları şöyledir:
1. Tütüncü Mustafa ali
2. Tuhafiyeci Hacı Eyüp
3. Ayakkabıcı Seyit Muhyettin
4. Bakkal Fettah
5. Tuhafiyeci Halit Ahmet Ağa
6. Bakkal Ali Fethi
7. Yemenici Halit
8. Kahveci Bekir
9. Bakkal Molla Kasım Selahattin Zade
10. Bakkal Mehmet Kaytavan
11. Muşambacı Mahmut Maruf
12. Tütüncü Ahmet Hacı Mehmet
13. Güzeci (Kilci) Ahmet Hüseyin
14. Bakkal başı Göge Osman
15. Tuhafiyeci Hacı Eyüp
16. Bakkal Abbas Saâv
17. Bakkal Mehmet Emin Hacı Vahit
18. Bakkal Abdullah Halit Mehmet Ali
19. Tuhafiyeci Süleyman Numân
20. Bakkal Mustafa Mahmut
21. Bakkal Mustafa Allev
22. Kumaşçı Hacı Ahmet Abdullah Zade
23. Bakkal Hurşit Hüseyin
24. Bakkal Osman Safar
25. Kumaşçı Abdullah Hacı Şerif
26. Tuhafiyeci Abdülkadir Süleyman Beğ
27. Tuhafiyeci Abdullah ve Cemal
28. Kahveci Çolak Ahmet
29. Kumaşçı Mehmet Hacı İsmail
30. Binadüz (Dikişçi ) Usta Mustafa
31. Tuhafiyeci Abdullah ve Cemal
32. Binadüz (Dikişçi ) Mehmet Ali
33. Tuhafiyeci Tevfik Ali
34. Kumaşçı Yunus Hacı Saki Efendi
35. Tütüncü Hurşit Efendi
36. Tuhafiyeci hacı Ali Ömer
37. Muşambacı(Nayloncu) Muhyeddin
38. Sebilci Usta Hurşit
39. Kumaşçı Taha Abbas
40. Bakkal Gafur Mahmut
41. Ayakkabıcı Abe Belek
42. Tütüncü Tevfik Molla Kadir
43. Muşambacı(Nayloncu) Cevit Molla Mehmet
44. Bakkal Nuri Ye kavun
45. Aktar Seyit Gani
46. Bakkal Seyit Zeynel
47. Binadüzcü (Dikişçi ) Usta Osman
48. Binadüzcü (Dikişçi ) Usta Mehmet
49. Tuhafiyeci Refik Hacı Ahmet
50. Tuhafiyeci Hurşit Hacı Mehmet
51. Bakkal Veli Deli Balta
52. Bakkal Osman Allahverdi
53. Tütüncü Muhyettin
54. Sebilci Usta Hüseyin
55. Kumaşçı Vahap Şakir
56. Tuhafiyeci Hacı Zeynel
57. Sebilci Maruf Kevser
58. Ayakkabıcı Ali Hızır
59. Tuhafiyeci Nahum Fereç ve Ortağı
60. Nayloncu Abdullah Semin
61. Tuhafiyeci Fakih Mehmet
62. Tütüncü- Sabuncu Hacı Abdullah Ali
63. Çaycı Sofi Mehmet
64. Tuhafiyeci Salih İsmail
65. Kumaşçı Hacı İsmail
66. Seyyar Kumaşçı Meşail Haskil
67. Bakkal Kadir Hacı Ahmet
68. Tütüncü Hamdi Salih Efendi
69. Ayakkabıcı Derviş Sıdık Ahmet oğlu
70. Sebzeci Salih Mali
71. Bakkal Kadir Aşur
72. Bakkal Başı Büyük Salih
73. Bakkal Köle
74. Muşambacı Lütfüllah Hüseyin
75. Ayakkabıcı Seyit Necim Seyit Mühyettin
76. Sebilci Kevser Saki
77. Muşambacı Namık
78. Sebilci Molla Kadir
79. Turşucu Ahmet
80. Tütüncü Seyit Tahir
81. Börekçi Tatlıcı Şakir
82. Saatçi Abdurrahman Efendi
83. Sebzeci Ömer Numan
84. Muşambacı Hurşit Reşit
12 Temmuz 1946 tarihinde Kerkük'ün Gavur bağı civarında cereyan ettiği için Gavurbağı katliamı diye anılan Türkmenlerin maruz kaldığı ikinci soykırım hareketinde şehit edilenlerin kimliklerine ne yazık ki ulaşamadık. Ulaşır ulaşmaz yayınlayacağız.

14, 15, 16, Temmuz 1959 Tarihinde vukuû bulan Meşhur Kerkük Katliamında belge ve fotoğraflarıyla tespit edilen Şehit Türkmenlerin adları aşağıdadır:
1. Atâ Hayrullah (Türkmenlerin gönlündeki lider)
2. İhsan Hayrullah (Askeri Doktor)
3. Kasım Neftçi (İş Adamı )
4. Selahettin Avcı (İş Adamı)
5. Mehmet Avcı ( Kerkük Belediyesinin Elektrik Su işleri Memurlarından)
6. Cahit Fahrettin
7. Osman Hıdır (Kahve Sahibi)
8. Emel Muhtar Fuat (12 Yaşında kız çocuğu)
9. Cihat Muhtar Fuat( Kumaş satan mağaza sahibi)
10. Nihat Muhtar Fuat
11. Nurettin Aziz (Muhtar)
12. Abdullah Bayatlı(Şoför)
13. İbrahim Ramazan (Araba Yedek paçası satan dükkan sahibi)
14. Abdülhalik İsmail( Orta Okul Öğrencisi)
15. Hasip Ali Kaleli ( Snaatçı)
16. Cuma Kamber ( Ekinci)
17. Kâzım Abbas Bektâş (Orta Okul Öğrencisi)
18. Şakir Zeynel
19. Hacı Necim Seyit Abdullah Seyit Celil ( Gazlı İçecekleri Fabrikası Sahibiydi )
20. Enver Abbas (Orta Okul Öğrencisi)
21. Adil Abdülhamit (Lise 2.Sınıf Öğrencisi)
22. Züheyir İzzet (Çaycı)
23. Fetullah Yunus
24. Kemal Abdülsamed
25. Seyit Gani Nakip
16 Ocak 1980 tarihinde Türkmen lider kadrosundan idam olanların kimlikleri:
1. Abduulah Aburrahman (Emekli Albay- Kardaşlık Ocağı Başkanı)
2. Necdet Koçak (Teşkilatçı, Öncü, Doç. Dr. )
3. Adil Şerif (İş Adamı)
4. Rıza Demirci (Doktor
28 Mart 1991'de Irak Türkmenlerinin maruz kaldığı üçüncü büyük katliam Kerkük'ün yanı başındaki Altunköprü ilçesinde yaşanır. Saddam'ın cani Askerlerince kurşun yağmuruna tutularak şehit edilen Türkmenlerden tespit edilen 102 kişinin adaları aşağıdadır:
Altunköprü'de şehit düşen Kerküklülerin adları
1. Ahmet Enver Abdullah
2. Turan Ahmet Enver
3. Atilla Ahmet Hurşit
4. Tarık Bayız Hurşit
5. Adnan Bayız Hurşit
6. Adil Bayız Hurşit
7. Şahap Ahmet Farac
8. Cemal Ahmet Farac
9. Eyüp Salah Sait
10. Abbas Salah Sait
11. Nevzat Kadir Abdurrahman
12. Eyad Kadir Abdurrahman
13. Mehmet Reşit Veli
14. İmat Reşit Veli
15. İsam Osman Cemal
16. Salah Sait Salih
17. Fazıl Cihat Fettah
18. Nihat Adulkerim Ali
19. Cebbar Sıddık
20. Halil Fethi Mehmet
21. Celil Fethi Mehmet
22. Şükür Hamdi Mehmet
23. Nizamettin Şükür Hamdi
24. Mustafa Süleyman İskender
25. Hüseyin Ali Mehmet
26. Mahmut Atar
27. Muazzam Osman Ali
28. Atilla Nasih Bezirgan
29. Şahin Nasih Bezirgan
30. Nurettin Terzi
31. Nurettin Terzi'nin oğlu (ismine ulaşılmadı)
32. Nurettin Terzi'nin diğeri oğlu (ismine ulaşılmadı)
33. Osman Cemil
34. Zeynelabidin Fazıl
35. Hasip Müşir Rıza
36. Abdurrahman Müşir Rıza
37. Selam Reşit
38. Nizam Reşit
39. Mahmut Reşit
40. Cüneyt Seyit Behçet
41. Cemil Süleyman Abbas
42. Kemal Sabir Ahmet
43. Sezer Cuma Şahin
44. Şamil Abdurrahim
45. Kabil Abbas Burhan
46. Rüştü Halil
47. Nezar Mehdi
48. Ercüment Geylan Mehmet
49. Abdülmecit Abdülkerim
50. Oğuz Sami Emin
51. Celil Fethi Mehmet
52. Yıldırım Kerim
53. İskender Ali
54. Orhan Hamit Abdurrahman
55. Yaşar Hamit Abdurrahman
Altunköprü'de şehit düşen Tazehurmatu'luların adları

56. Haydar Gaydan
57. Ali Ekber Süleyman
58. Hüseyin Ali Ekber Süleyman
59. Zeynelabidin İbrahim
60. Aziz Tacil
61. Hamit Garip
62. Ali Hüseyin Abbas Mali
63. Necat Taki
64. Cemal Şükür Saki
65. Abdullah Kahya
66. Ali Abdullah Kâhya
67. İsmail Şükür Silav
68. Zeynelabidin Ekber Naccar
69. Haşım Haydar Behram
70. Cevdet Haydar Behram
Altunköprü'de şehit düşen Altunköprü'lülerin adları:
71. Çetin Ahmet Behçet
72. Mansur Mazlum Nuri
73. Cengiz Mazlum Nuri
74. Nuri Mazlum Nuri
75. Mehmet Halit Mendan
76. Adnan Halit Mendan
77. Melik Faysal Süleyman
78. Şalan Faysal Süleyman
79. Abdusselam Reşit Hasan
80. Kasım Mehmet Tevfik
81. Haşim Mehmet Tevfik
82. Saddam Reşit Hasan
83. İhsan Mahmut Veli
84. Erdal İhsan Mahmut
85. İhsan Ali Feyzullah
86. Ali İhsan Rıza
87. Haşim Ali İhsan Rıza
88. Ömer Hurşit Salih
89. Amir Ömer Hurşit
90. Adil Ömer Hurşit
91. Sabah Ahmet Hamdi
92. Aziz Ali Sait
93. Erşat Hurşit Reşit
94. Settar Abdurrahman Aziz
95. Saip Tatar Kadir
96. Necip Sait Salih
97. Hazım Enver Abdullah
98. Zaim İsmail Hasan
99. Suut Hattap Osman
100. Amir Mithat İzzet
101. İsam Mithat İzzet
102. Hani Mithat İzzet
31 Ağustos 1996 tarihinde Erbil'de Türkmen Parti ve kuruluşları, Barzani - Saddam birlikleri tarafından Baskına uğrar, bu baskın sırasında Parti de görev alan bir çok Türkmen tutuklanır. Tutuklananlar el ve gözleri bağlanarak bilinmeyen bir yer ve de tarihte kurşuna dizilerek şehit edilir. Kimlikleri aşağıdadır:
1. Mehmet Reşit Mehdi Tuzlu Türkmeneli Partisi Üyesi
2. Aydın Şakir Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
3. Ferhat Kasım Kerküklü Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
4. Eyat Vahit Sadullah Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
5. Ali Hasan Hüseyin Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
6. Abdurrahman Ömer Bakkal Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
7. Ali Efzal Abdullah Yayçılı Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
8. Ahmet Nurettin Kayacı Iraklı Milli Türkmen Partisi Üyesi
9. Mikail Şehbaz Samat
10. Tarık Fait Nurettin
11. Sirvan Ahmet Abdulkadir
12. Munim Mehmet Emin
13. Halit İbrahim Ahmet
14. İbrahim Abdurrahman
15. Mazin Faruk
16. Necmettin Nurettin
17. Şakir Şükür Zeynelabidin
18. Neşet Faysal Abdullah
19. Şirzad Yusuf Aziz
20. Şahin Yunus Mahmut
21. Hacir Abdulgani Şahap
22. Abdurrahman Kadir Mahmut
23. Halit Abdullah
24. Nusret Halit Abdullah
25. Yılmaz Halit Abdullah
26. Ayad Ahmet
27. Abdurrahman Kaleli

11 Temmuz 2003 günü Barzani'ye bağlı kırmızı bereli peşmergeler Erbil'deki Irak Türkmen cephesi binasına ağır silahlarla saldırıda bulunur. Cephenin iki Türkmen koruması son kurşunlarına kadar bu eyleme karşı koyarak peşmergeleri binaya yaklaştırmaz. Bir çok peşmergeyi vurarak saf dışı eden bu kahraman Türkmenlerden biri yaralı ele geçirildiği halda cani peşmergelerce cephenin çatısından atılarak şehit edilmiştir. Bu korkusuz Şehitlerimizin adları şöyledir:
1. Abdullah Adil Hurşit Türkmen cephesinin resmi koruması
2. Feridun Mehmet Fazıl Türkmen cephesinin resmi koruması
Irak Türkmen Parti ve Derneklerinin ve Irak Türkmenleri İslamî Birliğinin Dokümantasyon Merkezinde kaydı bulunan şehit Türkmenlerin adları aşağıdadır:
1. Abbas Ali Ekber
2. Abbas Ali Naccar
3. Abbas Ali Şükür
4. Abbas Celal
5. Abbas Cemal
6. Abbas Ekber Kanber
7. Abbas Fazıl
8. Abbas Fazıl Sadık
9. Abbas Mehdi Rıza Bender
10. Abbas Mehmet
11. Abbas Mustafa
12. Abbas Nazlı
13. Abbas Reşit Ortay
14. Abbas Rıza
15. Abbas Saki Hıdır
16. Abbas Semin
17. Abbas Suphi Tevfik
18. Abbas Şükür Safer Beyati
19. Abbas Tevfik Çoban
20. Abbas Vahap
21. Abdulazim Ekber
22. Abdulazim Hacigalip
23. Abdulazim Zaman
24. Abdulemir Abbas
25. Abdulemir Abbas Mustafa
26. Abdulemir Ali Hadi
27. Abdulemir Ali Hadi Rauf
28. Abduleamir Fazıl Sadık
29. Abdulemir Hasan Ağa
30. Abdulemir Hüseyin
31. Abdulemir Kazım Tevik
32. Abdulemir Mehmet Mevlut
33. Abdulgafur Abdulhalik
34. Abdulgafur Mühsin Abbas
35. Abdulhadi Kerim Kasım
36. Abdulhüseyin Aziz Şevket
37. Abdulhüseyin Kalendir Şahbaz
38. Abdulhüseyin Mehdi Mevlit
39. Abdulhüseyin Mela İbrahim
40. Abdülkerim Allahverdi
41. Abdülkerim Aziz Haydar
42. Abdülkerim Hacı Aziz
43. Abdülkerim Kasım
44. Abdülkerim Mustafa Mehmet
45. Abdülkerim Sefer
46. Abdülkerim Zeynelabidin
47. Abdullah Ağme
48. Abdullah Ahmet
49. Abdullah Ali İbrahim
50. Abdullah Ali Şükür
51. Abdullah Arap
52. Abdullah Aziz Beg
53. Abdullah Mehmet
54. Abdullah Mümin İbrahim
55. Abdullah Tahsin
56. Abdullah Tahsin Beşirli
57. Abdullatif Ahmet Kevser
58. Abdulhalak Hüseyin
59. Abdulhalik Ahmet Kevter
60. Abdulhalik Aziz haydar
61. Abdulhamit abdurrahman
62. Abdulhasan hacı Hüseyin
63. Abdülmecit Hüseyin Tisinli
64. Abdulnasır Refik Kazım
65. Abdulvahap Haydar imamlı
66. Abdulvahap Mehmet Hüseyin
67. Abdurrahman Mehmet
68. Abdurrazzak Abbas Ali
69. Abdurrazzak Ahmet Şahkulu
70. Abdussamet Tisinli
71. Abdussamet Mehmet Ali
72. Adil Ahmet Demirci
73. Adil Kasım
74. Adil Kasım Ağa
75. Adil Kümbetli
76. Adnan Adil Merdan
77. Adnan Halil İbrahim
78. Adnan Kemal Kanber
79. Adnan Muhsin Al Vahap
80. Adnan Sabır Mehdi
81. Adnan Saygın Hasan
82. Aydın Şengül
83. Ahmet Ali İryan
84. Ahmet Arap
85. Ahmet Asgar Finiş
86. Ahmet Aziz Cemil
87. Ahmet Beşirli
88. Ahmet Beyati
89. Ahmet Hasan Ekber
90. Ahmet Hasan Mehmet
91. Ahmet Kanber
92. Ahmet Mehmet Ahmet
93. Ahmet Mehmet Ali
94. Ahmet Mehmet Ali Kahya
95. Ahmet Mustafa Ahmet
96. Ahmet Nurettin Kayacı
97. Ahmet Reşit Ali
98. Ahmet Reşit Beyatli
99. Ahmet Süleyman Kasap
100. Ahmet Şahkulu
101. Ahmet Veli Bektaş
102. Alattin Hüseyin
103. Ali Abbas Saatçi
104. Ali Abdullah Hıdır
105. Ali Abdulvahap
106. Ali Asgar Hasan Taki
107. Ali Asgar Musa Kâzım
108. Ali Asgar Musavi
109. Ali Asgar Şükür
110. Ali Asker
111. Ali Bakır
112. Ali Bakır Kâzım
113. Ali Beşirli
114. Ali Ekber Hıdır Beyati
115. Ali Ekber Kençav
116. Ali Ekber Kevser
117. Ali Ekber Rauf
118. Ali Ekber Rauf
119. Ali Ekber Tisinli
120. AliEkber Yusuf
121. Ali Ekber Zeynelabidin
122. Ali Fazıl Beyati
123. Ali Fazıl Musa
124. Ali Hadi Çardaklı
125. Ali Hadi Rauf
126. Ali Hasan Hüseyin
127. Ali Hilmi
128. Ali Hilmi Hamit
129. Ali Hüseyin
130. Ali Hüseyin Beşirli
131. Ali Hüseyin Mamasi
132. Ali Hüseyin Mehmet
133. Ali İlyas
134. Ali Kanber Halil
135. Ali Kasım Tazeli
136. Ali Kazım
137. Ali Kazım Hurmatlu
138. Ali Kazım Tisinli
139. Ali Kemal
140. Ali Kemal Hasan
141. Ali Kerim Sefer Beyatlı
142. Ali Mehmet Veli
143. Ali Merdan Hüseyin Tisinli
144. Ali Merdan Reşit
145. Ali Merdan Şükür
146. Ali Murat Hüseyin
147. Ali Musa
148. Ali Reşit
149. Ali Rıza Muhtar
150. Ali Sadık
151. Ali Semin Ahmet
152. Ali Seyit Muhsin
153. Ali Taki
154. Ali Tuzlu
155. Ali Vahap Ahmet
156. Ali Yayçılı
157. Alattin Abdulsamed
158. Asgar Abit Mehmet
159. Asgar Hamit Hurşit
160. Asi Abbas Hasan
161. Asker Ahmet Şahkulu
162. Asker Hasan Ali
163. Asker Taki Bekir
164. Aşur Hasan Heneş
165. Aşur Mehdi
166. Aşur Nazim Tazeli
167. Atilla Ahmet Nimet
168. Avnettin Hüseyin Sabir
169. Aydın İbrahim Ali
170. Aydın Mustafa
171. Ayhan Ahmet
172. Aynur Hamit Mustafa
173. Aziz Adil Şerif
174. Aziz Haydar
175. Aziz Reşit Rıza
176. Bakır Cuma Kazım
177. Behattin Eşref Süleyman
178. Behattin Kocava
179. Belkis Hamit Abdullah
180. Burhan Ekber Ali
181. Burhan İzzettin Nimet
182. Burhan Suphi
183. Burhan Tevfik Ali
184. Cafer Ahmet
185. Cafer Beyati
186. Cafer Cevat Kâzım
187. Cafer Kâzım Musa
188. Cafer Rıza Arafat
189. Casım Ahmet Şahkulu
190. Casım Cuma Kara Ali Beyati
191. Casım Dara
192. Casım Mehmet Ali Haydar
193. Casım Mehmet Ferhan
194. Casım Nurettin
195. Celil Demirci
196. Celil Fatih
197. Celil İbrahim
198. Celil İbrahim Kanber
199. Celil Mehdi Kazancı
200. Celil Ömer Kümbetli
201. Cemal Ahmet Farac
202. Cemal Cebbar Kuyucu
203. Cemal Ekber
204. Cemal Mehmet Kerim
205. Cemal Mehmet Sadık
206. Cemal Nalbant
207. Cengiz Kahraman Veli
208. Cengiz Mehmet
209. Cengiz Paşaoğlu
210. Cerciz Mehmet Nurettin
211. Cevat Hadi Ali
212. Cevat Kanber
213. Cevat Zeynelabidin Musa
214. Cevdet Avcı
215. Cevdet Kemal Dayı Ali
216. Cihat Fahrettin Mehmet
217. Cihat Fazıl Tavuklu
218. Cuma Hasan
219. Cuma Hasan Hayrı
220. Cuma Kazım Selman
221. Cuma Kemal Beyatlı
222. Cuma Pamukçu
223. Cuma Saki
224. Cuma Şenin
225. Dülfükar Haydar Beşeri
226. Ekber Abit
227. Ekber Ali
228. Ekber Ali Behram
229. Ekber Ali Merdan
230. Ekber Aladdin
231. Ekber Zeynelabidin
232. Ekrem Hurşit
233. Ekrem Kerim Kasap
234. Ekrem Mahmut Şüca
235. Ekrem Ömer Taha
236. Ekrem Sultan Mehdi
237. Emir Ahmet Efendi
238. Emir Kerim Ali
239. Enver Abdülkerim Abdulsamet
240. Enver Mehmet Neftçi
241. Enver Mehmet Ali
242. Enver Mehmet Ali Saki
243. Ercan Yavuz Mehmet
244. Esat Faruk kayacı
245. Faik Fuat İsmail
246. Faik Musa Tevfik
247. Faik Tazeli
248. Faruk Namık
249. Fatih Şakir Kazım
250. Faysal Beyatlı
251. Faysal Mehmet Hüseyin
252. Fazıl Abbas Mustafa
253. Fazıl Ali
254. Fazıl Allahverdi Sefer
255. Fazıl Asker Mehmet
256. Fazıl Kanber
257. Fazıl Mehmet Rahim
258. Fazıl Süleyman
259. Fazıl Şükür Anbeki
260. Felah Cuma Süleyman
261. Felah Şükür Abdullah
262. Ferhat Nasrettin Ali
263. Fettah Gaip Süleyman
264. Fuat İzzet Celil
265. Fuat Kazım Nedim
266. Fuat Ramazan Kerim
267. Gaip Ahmet Havi
268. Gaip Mehmet Ali Beşirli
269. Gazi Naccar
270. Habib Mübarek Fetah
271. Habip Kerem Nuri
272. Hacı Mehdi Boyacı
273. Hakkı Mehdi Ali
274. Halef Hasan Sabır
275. Halil Al Muhammed Yunus Telaferi
276. Halil Fahri Ali
277. Halil Fatih
278. Halil Hasan Taki
279. Halil İbrahim Abbas
280. Halil İbrahim Laz
281. Halil İhsan Taki
282. Halil Şükür Anbeki
283. Halil Telaferi'nin Eşi
284. Halit Osman
285. Halit Sait Akkoyunlu
286. Halit Şengül
287. Hamdi Hurşit Abbas
288. Hamdi Hurşit Mehmet Ali
289. Hamza abbas
290. Hamza Ahmet
291. Hamza Ahmet Beyati
292. Hamza Kümbetli
293. Hasan Abbas
294. Hasan Abbas Bahlül
295. Hasan Ali Bahlül
296. Hasan Ali Kenit
297. Hasan Ali Kurevi
298. Hasan Ali Üryan
299. Hasan Arap
300. Hasan Baki
301. Hasan Gurap
302. Hasan Hüseyin
303. Hasan Mehmet Yunus
304. Hasan Mustafa Zülfükar
305. Hasan Nasrettin Kerim
306. Hasan Naccar
307. Hasan Şakir
308. Hasan Şükür Mustafa
309. Hasan Veheb El Molla
310. Hasan Zekeriya Mirza
311. Haşim Abbas
312. Haşim Ali Kara
313. Haşim Beşirli
314. Haşim Gaip Mehdi
315. Haşim Hamdi Baki
316. Haşim İsmail Kanit
317. Haşim Kadir Hıdır
318. Haşim Mehmet Beyatlı
319. Haşim Rıza
320. Haşim Zeynelabidin
321. Hatice Muhsin El VAhap
322. Haydar Abdurrahman
323. Haydar Ahmet Şahkulu
324. Haydar Kadir Hıdır
325. Haydar Kamber
326. Haydar Kanber Kahya
327. Haydar Kasım Beşiri
328. Haydar Kerim Beşiri
329. Hıdır Ali Merdan
330. Hıdır Beşerli
331. Hicran Ali Kemal Mehmet
332. Hilmi Hurşit
333. Hurşit Veli Beşiri
334. Hüseyin Ahmet Paşa
335. Hüseyin Ali Abas
336. Hüseyin Ali Ahmet
337. Hüseyin Ali Davut
338. Hüseyin Ali Demirci
339. Hüseyin Ali Hadi Rauf
340. Hüseyin Ali Maruf
341. Hüseyin Ali Merdan
342. Hüseyin Ali Rıza
343. Hüseyin Ali Şakir
344. Hüseyin Asker Gani
345. Hüseyin Aşur
346. Hüseyin Beyati
347. Hüseyin Fazıl
348. Hüseyin Fazıl Abbas
349. Hüseyin Fazıl Sadık
350. Hüseyin Hasan
351. Hüseyin Hasan Sabır
352. Hüseyin Hasan Süleyman
353. Hüseyin Haydar
354. Hüseyin Haydar Abbas
355. Hüseyin Haydar Halil
356. Hüseyin Hurşit Kahya
357. Hüseyin Kalender
358. Hüseyin Kasım
359. Hüseyin Koryalı
360. Hüseyin Mehmet Ali
361. Hüseyin Mertezi
362. Hüseyin Safi Sultan
363. Hüseyin Tavuklu
364. Hüseyin Yunus
365. Hüseyin Zeynelabidin
366. İbrahim Ahmet Hurşit
367. İbrahim Ali Merdan
368. İbrahim Çoban Bakır
369. İbrahim Ekber
370. İbrahim Ekber Necef
371. İbrahim Hamza
372. İbrahim İsmail Aşur
373. İbrahim Piryadi
374. İbrahim Şükür
375. İbrahim Şükür Tevfik
376. İhsan Abdurrahman
377. İhsan Asgar Zeynel
378. İhsan Fazıl
379. İhsan Haşim Aziz
380. İhsan Hilmi
381. İhsan Hilmi Hamit
382. İhsan Kemal
383. İhsan Kemal Mehdi
384. İhsan Mehmet Ali
385. İhsan Mehmet Ali Haydar
386. İmat Mehmet Merdan
387. İmran Asi Musa
388. İmran Hıdır Ali Merdan
389. İrfan Halil
390. İsa Musa
391. İsa Rıza Ekber
392. İsam Ömer Celil Sarıkahya
393. İsmail Ahmet
394. İsmail Ali
395. İsmail Ali Fazıl
396. İsmail Beyati
397. İsmail Fazıl Şerif
398. İsmail Hasan Sabir
399. İsmail İbrahim
400. İsmail İbrahim Mehmet
401. İsmail Mustafa Ahmet
402. İzzet Saki
403. İzzettin Celil Abdülhamit
404. İzzettin İsmail tuzlu
405. Kasım Abbas Veli
406. Kasım Ahmet Şahkulu
407. Kasım Fazıl
408. Kasım Hamdi
409. Kasım Hasan Ağa
410. Kasım Hasan Kenid
411. Kasım Tazeli
412. Kasım Kanber Ali
413. Kasım Kanber Vahit
414. Kasım Süleyman
415. Kasım Mahmut Kanber
416. Kasım Mehdi Mecit
417. Kasım Mehmet
418. Kasım Mehmet İbrahim
419. Kasım Necef Hüseyin
420. Kazgel Hüseyin
421. Kâzım Abbas
422. Kâzım Abbas Yusuf
423. Kâzım Yusuf
424. Kemal Abdulsamet Tisinli
425. Kemal Cuma Behram
426. Kemal Cuma Yasin
427. Kemal Kanber
428. Kemal Kanber Çayırlı
429. Kemal Mustafa
430. Kemal Terzi
431. Kerim Sefer Beyatlı
432. Kerim Zeynelabidin
433. Kerim Zeynelabidin Mehdi
434. Lebip Salih Nurettin
435. Mahir Oktay
436. Mahmut Allah Verdi Sefer
437. Mahmut Beyatlı
438. Mahmut Cafer Terzi
439. Mahmut Reşit
440. Mahmut Saki
441. Mahmut Tavuklu
442. Malik Hamit
443. Mecit Semin Kuravi
444. Mehdi Boyağcı (boyacı)
445. Mehdi Hamit Hurşit
446. Mehdi İbrahim Ali
447. Mehdi Merdan Derman
448. Mehdi Musa
449. Mehdi Şeyh İbrahim
450. Mehmet Abbas
451. Mehmet Abdullah
452. Mehmet Abdullah Ali
453. Mehmet Ahmet Demirci
454. Mehmet Ahmet Şahkulu
455. Mehmet Ali Abbas
456. Mehmet Ali Cuma
457. Mehmet Ali Hurşit Abbas
458. Mehmet Cafer Sadık Hayat
459. Mehmet Cafer Terzi
460. Mehmet Emin Cevat Kâzım
461. Mehmet Fazıl Abbas
462. Mehmet Fazıl Hurşit
463. Mehmet Gani Mübarek
464. Mehmet Hammu
465. Mehmet Hasan Taki
466. Mehmet Hüseyin
467. Mehmet Hüseyin Beşirli
468. Mehmet Hüseyin Mehmet Selim
469. Mehmet Kasım Salih
470. Mehmet Korkmaz
471. Mehmet Mahmut Ahmet
472. Mehmet Murtaza
473. Mehmet Murtaza Davut
474. Mehmet Nuri Hamit Şellal
475. Mehmet Remzi Fatih Saatçi
476. Mehmet Reşit Mehmet
477. Mehmet Rıza Mehmet
478. Mehmet Semin
479. Mehmet Seyit Hüseyin
480. Mehmet Sivid Bezirgan
481. Mehmet Şakir
482. Mehmet Şevket Kanber
483. Mehmet Taki Ahmet
484. Mehmet Taki Ahmet Muhammet
485. Mehmet Uzun Şükür
486. Mehmet Veli
487. Mehmet Veli Bektaş
488. Mehmet Zühtü İbrahim
489. Miktat Cabbar Kuyucu
490. Mithat Hüseyin Kanber
491. Molla Hamat
492. Muhsin Ali
493. Muhsin Ali Hadi Rauf
494. Muhsin Fazıl
495. Muhsin Fazıl Culhacı
496. Muhsin Ferhan
497. Muhsin Hasan
498. Muhsin Hüseyin Ferhan
499. Muhsin Maksut Ali
500. Muhsin Maksut Cuma
501. Muhsin Süleyman
502. Mumin Hacı Vahit
503. Murat Salih Mehmet
504. Musa Cuma Behram
505. Musa Kâzım
506. Musa Kâzım Selman
507. Musa Mirza
508. Musa Rıza Mehmet
509. Musa Tisinli
510. Müslim Hamdi
511. Mustafa Ahmet Beyatlı
512. Mustafa Ali
513. Mustafa Ali Mehdi Ağa
514. Mustafa Hacı Paşa
515. Mustafa Hüseyin
516. Mustafa Kâzım Ahmet
517. Mustafa Kâzım Selman
518. Mustafa Mehmet Abbas
519. Mutlu Abbas
520. Muvaffak Hacı Şükür
521. Muzaffer Beşirli
522. Muzaffer Fatih
523. Muzaffer Zeynelabidin
524. Müeyyet Hamzalı
525. Mümtaz Ekrem Abbas
526. Mümtaz Ekrem Ali
527. Münir Cuma Şenin
528. Nafi Yasin Doğramacı
529. Nasih Abbas
530. Nasrullah Hadi Mehmet
531. Nazım İbrahim Semin
532. Nazım Mehmet Ali
533. Nazım Mendelavi
534. Necah Mehmet Emin
535. Necat Ahmet Semin
536. Necat Celil Paşa
537. Necat Hasan
538. Necat İsmail
539. Necat İsmail Hasan
540. Necat Kasım
541. Necat Mehmet Koryalı
542. Necat Musa Kâzım
543. Necat Şükrü
544. Necati İsmail
545. Necdet Asker Mahmut
546. Necdet İbrahim Kerim
547. Necdet Şehbaz
548. Necdet Şehbaz Abbas
549. Necef Tisinli
550. Necef Tuzlu
551. Necmettin Çayırlı
552. Necmettin Halaf
553. Necmettin Halaf Mehdi
554. Necmettin Tahir
555. Neşet Mithat
556. Neşet Mithat Altuncu
557. Nevzat İbrahim Cuma
558. Nezar Resul Cafer
559. Nidal Hüseyin Ali
560. Nihat Fazıl Tavuklu
561. Nihat Mehmet
562. Niyazi Sıdık Kasap
563. Nizam Abdulhüseyin Mehmet
564. Nizamettin Arif
565. Nurettin Sıdık
566. Nurettin Süleyman Ağa
567. Nuri Kerim Kasım
568. Ömer Esat
569. Ömer Molla Şakir
570. Raad Abbas Mecit
571. Ramazan Cemil Kerim
572. Remzi Mehmet
573. Rıza Hasan Aşur
574. Rıza Kasım Hamu Beyati
575. Rıza Murtaza
576. Rıza Reşit Mehmet
577. Rüştü Reşat Muhtar
578. Sabah Beşeri
579. Sabah Mehmet Emin
580. Sabah Mehmet Ceddu
581. Sabah Mevlit Mehmet
582. Sabır Mehdi Musa
583. Sakine Kamber
584. Salah Hasan
585. Salah Hasan Salih
586. Salah Kayacı
587. Salah Mehmet Ceddu
588. Salah Nurettin
589. Salah Terzi
590. Salahattin Abduşa
591. Salahattin Necim Hattat
592. Salih Yunus Ali
593. Salim Hasan Taki
594. Salim İbrahim
595. Sami Abdulvahap Beyatlı
596. Sedat Ali Nasih
597. Sefa Hasan
598. Sefa Hasan Ali
599. Sefa Saki Veli
600. Sefil Gaip Mehdi
601. Sefil Mehdi Gaip
602. Sekran Fazıl Cafer
603. Selim Hamdi Baki
604. Selim Hasan Taki
605. Selman Reşit
606. Selman Reşit İbrahim
607. Semin Abdurrahman Beyati
608. Semin Ahmet İsmail
609. Semin Didar Veli
610. Semin Hayrullah
611. Sercan Şakir Çaycı
612. Sertip Hüseyin
613. Settar Bayraktar
614. Seyfettin Ali Haşim
615. Seyit Aşur
616. Seyit Cafer
617. Seyit Hüseyin
618. Seyit Mehmet
619. Seyit Mehmet Salihi
620. Sinan Mehmet
621. Sirvan Celâl
622. Suphi Bakır
623. Suphi Baki
624. Suphi Fazıl
625. Suphi Yahya Kâzım
626. Şahap Ahmet
627. Şahap Mehmet Hüseyin
628. Şahin Tazeli
629. Şahit Muharrem
630. Şeref Hasan Ağa
631. Şirvan Süleyman Sait
632. Şirzat Ahmet Sait
633. Şükrü Mahmut
634. Şükrü Mehmet
635. Şükür Halil Cuma
636. Şükür Hasan Asker
637. Şükür Mahmut Beyati
638. Şükür Mahmut Şevket
639. Taha Numan Müslim
640. Tahir Şakir Kasap
641. Tahir Şakir Şeyhlerzade
642. Tahsin Ahmet
643. Tahsin Asgar
644. Tahsin Beşirli
645. Tahsin Korkmaz
646. Talip Cuma
647. Talip Molla Hadi
648. Talip Molla Hadi Çaycı
649. Tarık Mehmet Abdullah
650. Tarık Musa Tevfik
651. Vahap Mehdi Asker
652. Vefi Naki Hayat
653. Velit Aziz
654. Yahya Zekeriya
655. Yasin Mehmet Sıdık
656. Yaşar Halil İbrahim
657. Yaşar Halil Kanber
658. Yaşar İzzettin Tuzlu
659. Yaşar Mehdi Tuzlu
660. Yaşar Namık Hüseyin
661. Yılmaz Gaybullah M. Rıza
662. Yusuf Mehmet Beyati
663. Yusuf Refik
664. Yusuf Şerif Kazım
665. Yücel Musa İsmail
666. Yüksel Veli Ali
667. Zaman Mehdi Mevlut
668. Zehra Bektaş Ali
669. Zeki Mehmet Ali
670. Zeynelabidin Hayrullah
671. Zeynelabidin Sabır
672. Zeynelabidin Sabır Ahmet
673. Zeynelabidin Şükür
674. Zeynep Tisinli
675. Ziya Kasım Ali
676. Ziya KasapOğlu

Irak Türkmenleri, Saddam'ın kurdurduğu Devrim Mahkemesi'nin zalim kararlarıyla idam sehpalarında, işkence odalarında, faili meçhul suikastlarda binlerce evladını kurban verdi. Bu kapsamda şehit olanların isimlerine Şeref listesinde yer verdik ancak isimlerine ve ölüm gerekçelerine ulaşmadığımız daha bir çok kişi olduğuna inanıyoruz, belgeleyemediğimiz kişilerin isimlerine yukarıda yer vermedik.

Türk Türkmen şehitlerimizin ruhları şad olsun

Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin


Cengiz Bayraktar - Gündoğdu- İzmit

Kaynaklar

1. Enver Yakupoğlı : Irak Türkleri İstanbul 1976 , Boğaziçi yayınları, Gülyay Matbaacılık.
2. Erşat Hürmüzlü: Türkmenler ve Irak ,İstanbul 2003, Kerkük Vakfı Yayınları Nu:6ı.
3. Erşat Hürmüzlü: El Turkman vel Vatan el Irak'i,İstanbul 2003, ikinci baskı Arapça
Kerkük Vakfı Yayınları .
4. Dr. Nefi Demirci :Dünden bugüne Kerkük(Kerkük'ün siyasi tarihi) İstanbul 1990,Ey
Dizgi Matbaacılık.
5. Deniz Musa:: Türkmen Meşalesi: Zehra Bektaş, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
derneği Genel Merkezi yayınları: Türkmen Bohçası Eylül- Ekim 2002 yıl: 1 ,Sayı:1.
6. Hasan Özmen: The Turkmen in IRAQ & HUMAN RIGHTS, Ankara 2002
7. İzzettin Kerkük - Kerkük üzerinde oynanan oyunlar, Kardeşlik dergisi ,yıl üç sayı
9,10,11,12,13,14,15, Kerkük vakfı yayınları.
8. Meryem İmamzade : Irak Dosyası, İstanbul 1986 Akabe yayın,Ticaret ve sanayi A.Ş
1.baskı.
9. Kadir Mısıroğlu: Musul meselesi ve Irak Türkleri İstanbul 1985 sebil yayınları bayrak
yayımcılık ve Matbaacılık Koll. Şti.
10. Prof Dr Saatçi Suphi,. Tarihten günümüze Irak Türkmenleri İstanbul 2003 Ötüken
Neşriyat A.Ş. özener Matbaası..
11. Şevket Koçsoy : Irak Türkleri İstanbul 1991 , Boğaziçi yayınları


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
>>Sonraki >>