Arabic Turkish
 
2011-02-05   Arkadþýna gönder
4111 (1680)


Türkülerin Efendisi, Türkmen’in Sesi Abdurrahman Kızılay Ankara’da anıldı


Dr. Şemsettin KüzeciT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Abdurrahman Kızılay Anma Töreni 4 Şubat 2011 tarihinde Ankara Gençlik Parkı Tiyatro salonunda gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından da programa destek verildi.

Törene ev sahipliği yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkmeneli Vakfı Başkanı Fatih Türkcan, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmen Kökenli Erşat Hürmüzlü, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı, İhsan Doğramacı’nın eşi Aysel Doğramacı, Sağlık e. Bakanı Halil Şıvgın, Milli Eğitim e. Bakanı Erkan Mumcu, DSP e. Başkanı Zeki Sezer, MHP Genel Başkan e Yrd. Şevket Bülent Yahnici, ITC Türkiye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, Gazi Üniversitesi e. Rektörü Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Keçiören Belediyesi e. Başkanı Turgut Altınok, Abdurrahman Kızılay’ın eşi Ayla hanım ve Kızları Burcu ile Beste ve çok sayıda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ankara’da yaşayan Türkmenler ve çok sayıda Abdurrahman Kızılay severleri geceye katıldı.

Tören, kısa bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından Saygı duruşu ve Fatiha süresi okundu. Protokol konuşmaları sırasıyla Dr. Ferid Müftü, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Kızılay’ın ailesi adına damadı Cenk Atmaca, Ali Doğramacı, Erşat Hürmüzlü, Prof. Dr. Mustafa İsen ve son olarak Kültür Bakanı Ertuğrul Günay birer konuşma yaparak Abdurrahman Kızılay’ın hayat serüveni özellikle de sanatı, kültürü, Türkmen Milli davasına hizmeti hakkında anlamlı konuşmalar yaparak insanlığından övgüyle söze ettiler.

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’; Kızılay bize Türkülerin gücünü öğretti. Kübalı şair diyor ki, “Bir Ulusun Türküsünü yapanlar, O ülkenin yasalarını yapanlardan da güçlüdür.” İşte Abdurrahman Kızılay bize bunu öğretti. Dedi.

Konuşmalardan sonra Kızlay’ın bugüne kadar okuduğu türkülerden örnekler sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Müziği Orkestrası eşliğinde Abdurrahman Kızılay’ın 40 yıllık arkadaşı ünlü Türkücü Urfalı Mehmet Özbek, önce Kızılay ile anılarını kesitler paylaştı, daha sonra “Kızılay beni İki defa yalnız bıraktı. Birincisi kendisi ABD’de konser verirken ben de Japonya’da konser veriyordum. İkincisi de 50 gün önce ebedi istirahatına ayrıldı. Ama eminim ki o şimdi buralarda bir yerde bizleri izliyor” dedi… Ve “gör nece zülfün gibi cana perişan olmuşam, Firkati rüyanla zari giryan olmuşam”, “hanım hanım”. “Kalenin dibinde bir taş olaydım” ve “yıktılar kalemizi, sürdüler balamızı” türküleriyle ve arda okuduğu hoyratlarla törene katılanları hem ağlattı hem de coşturdu. Özbek konuşmasını çok anlamlı bir sözle noktaladı “Şimdi Abdurrahman Kızılay orada oturmuş başına Türkmen Şehitlerini toplamış ve Onlar diyor ki,


Kerkük’e
Selam olsun Kerkük’e
Türkmenler özgür oldu
Kaxın gideğin Kerkük’e

Mehmet Özbek’in ardından Kerküklü Opera Sanatçısı Tenor İhsan Ekber güzel sesiyle kendisine özgü üslubuyla “altın hızmav”, “öllem öllem”, “kalenin bibinde” türkülerini söyledi. Törenin son ses sanatçısı TRT’nin 1996 yılında düzenlediği Türkiye Ses Yarışmasında “altın hızmav” türküsüyle Türkiye Birincisi olan Telafer Kökenli Opera Sanatçısı Tenor Ömer Türkmenoğlu yine Altın Hızma ile başladı. “dağlar dağlar yar yaman dağlar” türküsünü okudu ardından da Kızılay ile ilgili İki hoyrat seslendirdi:

Kızılay’la
Yardım al Kızılay’la
Türkülerimiz hiç ölmez
Abdurrahman Kızılay’la

Kızılay’a
Destek ver Kızılay’a
Allah rahmet eylesin
Abrahman Kızılay’a

Sözlerini Muzaffer Aslan’ın yazdığı ve müziği Abdurrahman Kızılay’a ait olan “yazmalı gelin yaz mene” ve “bu bağda dolanısan” türküleriyle Ömer Türkmenoğlu sırasını tamamladı. Son olarak Sanatçılar Mehmet Özbek, İhsan Ekber ve Ömer Türkmenoğlu ve törene katılanlar hep bir ağızla Abdurrahman Kızılay’la özdeşleşen “altın hızma” türküsünü söylediler ve böylece törenini Kerküklü Abdurrahman Kızılay’ı sonsuz istirahatgahında andılar…

Anma Töreninin sunuculuğunu Sanatçı Abdullah Gündüz güzel bir şekilde takdim ederek, törene katılamayanların mesajlarını okudu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları Türkmenleri ve Kızılay hayranlarını sevindirdi.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Yorum Serbest , Gerçekler Kutsald‎r
Türkmen ve Telafer-Türkmenli isimindeki yorumlar, benim yazm‎‏ olduًum yaz‎yla hiçe bir alakas‎ olmad‎ً‎i çin ‏üphesizdir. Bu gibi yorumlar k‎skançl‎k ve çekememezliktir. Türkmenleri ç‎kmaza gِtürmekten ba‏ka bir ‏ey deًildir.. ضmer Türkmenoًlu´nun horytlar‎ tamamaen kendisine aittir. Ama illahi ki, ele‏tiri ve yorum yazmak istiyorsan‎z gidin dü‏manlar‎m‎za kar‏‎ yorumunuzu kullan‎n.. Bu yazdu‎klar‎n‎z k‎skançl‎ktan ba‏ka bir ‏ey deًildir.Asl‎nda فnternet sitelerimize gelen hakaret içeren yorumlar da vard‎r. Ama yِneticiler bu yorumlar‎ yay‎nlam‎yorlar. Yine de yay‎nlanan bu gibi yorumlar bizleri rencide edecek niteliktedir. Biraz mant‎kl‎ davranal‎m.. Yorum yapan ki‏i kendi ad‎n‎ mertçe yazarsa ona adam gibi cevap verip, yap‎c‎ ele‏tiri olarak kabul ederiz. Ama bِyle saçma sapan laflarla hiç bir yere varamay‎z.Kültrümüze de hizmet edemeyiz...Umar‎m ne dediًimi anlars‎n‎z...Gerçi yap‎c‎ olursa yorum serbesttir, ama her zaman gerçekler kutsald‎r...
قemsettin Küzeci
Turkmenoglu
Deًerli Arkadaslar,

Bu horyatlar bana ait Abdurrahman Kizilay icin yazdim,sevmiyebilirsiniz ama Semsettin Kuzeci lie hic alakasi yoktur.
Omer
bakan
gecede kültür bakan‎ Ertuًrul Günay´‎n konu‏mas‎ s‎ras‎nda´´kerkük bir kürt sehri kadar arap ‏ehri kadar türkmen ‏ehridir´´sِzüne sessiz kalan herkesi k‎n‎yorum
ahmet türkmen
Yetmez mi bu K‎skançl‎k
Yaz‎ gayet tarafs‎z ve objektif.Yorumlar tutars‎z veyersiz dir. Yeter bu kadar k‎skançl‎k!
Gِzlemci
nende
bu yaz‎ ile yazd‎ً‎m yorumu niye yay‎nlamad‎nz‎ acaba merake ediyorum ama her halde sizde ‏emsettin küzeci den daha betersiniz
TـRKMEN
Ziya eferli
lütfen bu yorumu yay‎nlay‎n rica ediyorum çünkü dün yap‎lan anma tِreninde bizlerde vard‎k ama biz bir türkmen sanatç‎n‎n bir Türkmeneli gururunun gecesi olduًu için ordayd‎k... ama ‏emsettin ve ‏emsettin gibileri yüzünden yine bir hastal‎k gibi ``kerküklü abdurrahman k‎z‎lay`` diyenlere diyorum ki ``yeter bu ayr‎m yeter bu hastal‎k yeter ve yeter, ِmer Türkmen Oًlu´nunda okumu‏ olduًu iki horyatta ‏emsettin beye aitti ve o kadar saçma bir cinas kullanm‎‏ ki bu da bana bir kez daha ‏unu anlatt‎i bu adamdan ne ‏air, ne yazar, ne de adam olmaz olmaz olmaz``
Telefer- Türkmeneli
bilge ve belge
Anlamli ve yerinde bir yazi,Kalemine saglik cok yasa.
sevgi ve saygilarimla
Abbas Kasap


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - IRAK BASINI 146 YAŞINDA
2 - Vefatının İkinci Yılında Kerküklü Tiyatrocu İsmet Hürmüzlü
3 - Irak Seçimlerinde Türkmenler
4 - Irak Basını 144 Yaşında
5 - Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci ‘nin Ölümünün 5. Yıldönümü
6 - Azerbaycan’da Kerkük Şehitleri
7 - Türkmeneli’ni Ağlatan Adam: Sami Yusuf Tütüncü
8 - 4. Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından
9 - Irak Türkmen Cephesi (ITC) 16 Yaşında
10 - Irak Basın Bayramı