Arabic Turkish
 
2011-01-22   Arkadþýna gönder
3925 (1439)


TÜRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ…


Ziyat Köprülü

Bu konu son zamanlarda Türkmenlerin gündemine girdi ve çeşitli tartışmalara neden oldu. Hatta ve hatta toplum arasında bir takım endişelere bile sebebiyet verdi. Konunun gündeme gelmesi “Türkmenlerin hedefi neden olmasın ? Gerçekten var mıdır ?! Böyle bir tartışma ortamı neye hizmet eder ? Bu konunun ele alınması toplumu aşağılamaz mı ? ” gibi çeşitli soruların da ortaya atılmasına neden oldu.
Aslında bazı hassas diye nitelendirdiğimiz konuların toplumda tartışılmaya açılması gerçekten cesaret ister. Böyle hassas konuları ele almakla her kesimi razı etmek mümkün değildir. Aşırı derecede karşı çıkanlar veya konuya ılımlı bakanlar yahut konunun tartışılma zamanının geldiğini diyenler olabilir. Bu tür konuları tartışmaya açarken, hüner yumuşak iniş yapmaktadır. Yani toplum fertlerinin ince ve hassas duygularıyla oynamadan, onları incitmeden tartışmayı sağlamaktır.
Bu ön girişi yaptıktan sonra görüş belirtmek üzere asıl konumuza dönmek isterim. Yani Türkmen toplumunun hedefi nedir, ne olmalıdır ve bir toplumun hedefleri tespit edilirken nelere dikkat edilmelidir ?
İnsanoğlu doğar doğmaz nasıl bir dünyaya geldiğini anlamış biri gibi “Eyvah ben ne yaptım” dercesine ağlamaya başlar. Tuhaftır ki hemen akebinde annesinin sütünü aramaya başlar ve ilk emzirme olayıyla yaşama tutkusu başlar. Kısaca insanoğlunun ilk hedefi olan “hayatta kalma” tutkusu devreye girmiş olur. Toplumu oluşturan bireylerin hepsi aynı yoldan geçtiği için toplumların ilk hedefleri de iyi yaşamaktır. Dolayısıyla toplumun temel ve doğal hedefi olan noktadan hareketle Türkmen toplumunun da diğer toplumlar gibi iyi yaşama hedefi mevcuttur. Yani doğal olarak ve sosyal anlamda hedefsiz toplum yoktur. Siyasi hedefler ise toplumun siyasi arenasında aktivite gösteren ve o toplumun çoğunluğu tarafından kabul gören siyasi kuruluşları tarafından gündeme getirilen hedeflerdir. Türkmen toplumunun bağrıdan doğan siyasi hareketlerin hemen hemen %85’inin hedefinde Irak toprak birliği içinde Türkmenlerin insanca ve eşitlik ilkesine göre siyasi, idari, milli, kültürel, sosyal v.s. haklardan faydalanarak özgür ve demokratik ortamda yaşamasını sağlamaktır.
Peki bir toplumun hedefleri tespit edilirken, nelere dikkat edilmelidir? Kısacası siyasetçilerimize acizane öğütüm; hedef belirlerken nelere dikkat etmeleri ve neleri gözönünde buldurmaları gerektiğini üç ana başlık altında ve bir kaç cümleyle ifade etmek isterim.
Birincisi hedef belirlerken gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmanın da bir takım kriterleri vardır. Bu kriterlerin başında da toplumun kapasitesini, ulaşabileceği en yüksek performansı, toplumun içinde bulunduğu ortamı, maddi - manevi imkanları ve o anki seviyesini bilmek gelir. Yani eğer siz gerçeklerden uzak hayali bir hedef tespit ederseniz toplumu yorar ve hayal kırıklığına uğratırsınız. Bunu önlemek için de yukarıda zikrettiğimiz kriterlerin karşılıklarını tek tek önümüze koymalıyız. Özetle toplumumuzu çözmeliyiz ve toplumun seviyesine göre onun kabullenebileceği, gerçekleştirmeye azminin yetebileceği ön hedefleri kademeli olarak açıklamalıyız.
İkinci ise hedefin ulaşılabilir olması gerekir. Ulaşılamayan hedefleri koymak ve sesli düşünmek, toplum takati üstünde bir performans gerektirdiği için o toplumun azmini kırar.
Üçüncüsü ise hedefin toplumu motive edici olması gerekir. Motive edilmeyen toplumlar çabuk yorulur ve çabuk pes ederler.
Sonuç olarak, bu çerçevede tespit edilen hedeflerin gerçekleşmemesi imkânsız gibidir. Sanırım Türkmen toplumu olarak bizim eksikliğimiz bu noktadadır. Özetle Türkmen toplumu hedef yokluğu çekmemektedir. Tersine eksik ve düzensiz hedeflerin peşinden koşup yorgun düşmektedir.

Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Misafir
Milli mitoslarla ve gizli veya acik asiri bir gecmis ozguvenle ve siyasi hedef stratejisi uretmek uzun surede sonuclar vermez,cunku bu rota bir yanda bir efsane ustune kurulmaktadir,ote yandan ise tepkilerle neden olmaktadir.Kisacasi ,butun taraflar milli sorunlari milli paradigmanin disina cikarak cozmeleri gerekir.
saygilar
Mitoslar
Toplum hedefi,ayd‎nlar ve Toplant‎lar
Türkmen toplumun hedefi... ‏imdiye kadar bilinmezken ‏imdiden sonram‎ merak ediliyor!!! bu kadar toplumca hayati olan bir konu 2011 de mi fark‎na var‎ld‎? yaz‎n‎zda dillendirdiًiniz gerekliliklere kat‎l‎yorum.Zaten temelde insani olan her proje yap‎m‎nda hedef tespiti için gereken noktalard‎r.bu hususta sizlere te‏ekkür ederim.Ayd‎nlar‎m‎z çokta kaç entelektüellerimiz vard‎r? onlara ne kadar sahip ç‎k‎l‎yor?! bugün kaç yazar‎m‎z kaleminden geçiniyordur merak ediyorum? bunlar bir toplumun parametresini gِsteren ‏eyler. Türkmenler ne saًl‎kl‎ topluma. siyasete ve sanata sahip olduklar‎n‎ dü‏ünüyorlar nede onlara uzanacak ellerin temizliًine
çetin
Hedefler
Türkmenler çektikleri itibarsizl‎ً‎n sonucu olarak فrakta dimdik ayakta durup kimsenin kِlesi olmadan dedelerden kalma ‏ahsiyetliklerini koruma konular‎ otomatik olarak kendiliًinden en ِncelikli hedef olarak k‎l‎nd‎, 100 seneden beri ilk ba‏ta Türkmenler فrak vatan bahanalariyla arapla‏t‎r‎lmaya çal‎‏‎ld‎ ve bu bِyle devam etti, 1959 kürtcü otoritelerle Türkmenler‎ tasfiye hareketleri ve Türkiyede dahil dunyan‎n sessiz kalmas‎ ard‎ndan Türkmenlerde dunya bizi yok etmek istiyor kendimizi kurtalal‎m hedefi kendiliًinden olu‏tu ve bu uyan‎‏a kar‏‎ فrak hükümeti dunya emperyalist güçlerin ve zamanki Türkiye hükümetlerinin ittifaklariyle türkmenlere gِzboyama kültürel haklar vererek Türkmenler teskin edilip bir sonraki a‏amadaki tasviyelere haz‎r hale getirildi, ondan sonra fa‏ist baas rejimi taraf‎nca ve Türkiye ve dünyanin sessizlًini istismar ederek Türkmenlere en büyük zarbalar vuruldu idam edilen edildi zindana at‎lan at‎ld‎ i‏inden at‎lan at‎ld‎ elinden evi park‎ al‎nan al‎nd‎ güneye sürüldü ses ç‎karan iran sava‏‎n‎n ِn cephelerine at‎l‎p iranl‎lar taraf‎nca ِldürtürüldü ses ç‎karmayan baas partisine kayd‎ yap‎l‎p yatak odalar‎ndaki olaylar‎ bile rapor olarak yazt‎rt‎l‎p baasc‎lar‎n hizmetcisi olundu, sonradan geldik bu günlere ‏imdide Türkiye hükümetinin nezaretinde Türkmenleri barzanin kِlesi ha‏iminin hizmetcisi malikinin yalakac‎s‎ yapt‎t‎rlmaya cali‏iliyor, i kusura bakmayin Türkmene bu kadar zülüm yap‎ld‎ktan sonra her hangi bir türkmenin bu zulumlerden kendini kurtarma hedefi olu‏mam‎‏ ise kendini boًsun daha iyi
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Papa’nın Irak Ziyareti ve Düşündürdükleri
2 - Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..
3 - Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup
4 - BÜYÜKLERE MASAL-10
5 - Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu
6 - Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...
7 - UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ
8 - BM GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE…
9 - Telafer Neden İl Olmasın ?
10 - BÜYÜKLERE MASAL (8)
11 - BÜYÜKLERE MASAL (VII)
12 - BÜYÜKLERE MASAL (VI)
13 - Rice’ın Kerkük Ziyareti… Mesajlar ve Yapılması Gerekenler
14 - BÜYÜKLERE MASAL (V)
15 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN IRAK’A DÖNÜŞÜ VE KERKÜK
16 - BÜYÜKLERE MASAL (4)
17 - BÜYÜKLERE MASAL (III)
18 - Birlik ve beraberliğin örneği olalım..
19 - ALLAH'A ŞİKAYETÇİYİM.. BAŞKA KİMİM VAR..?
20 - BÜYÜKLERE MASAL…(II)
21 - BİR TÜRKMEN GÖZÜYLE KERKÜK…
22 - SADDAM… TÜRKMENLER… VE DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI
23 - KERKÜK'ÜN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK
24 - MADEM Kİ KADERİ PAYLAŞIYORUZ.. O ZAMAN YÖNETİMİ DE PAYLAŞMALIYIZ.
25 - SEÇİMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR
26 - BÜYÜKLERE MASAL…
27 - IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.
28 - ULUSLAR ARASI KRİZ GRUBU
29 - Irak Seçimleri Hakkında Düşünceler
30 - SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP
>>Sonraki >>