Arabic Turkish
 
2011-01-15   Arkadþýna gönder
5204 (2042)


16 Ocak 1980 Milli Mücadele yolunda Şehitlerimiz


Sadun KÖPRÜLÜ


1- Türkmen Şehitlerimiz LiderlerimizAlbay, doktor, kuşlarla, söylenir şan adınız

Kımızla, kanımızdan, gelmektedir tadınız

Küçük, büyük, unutmaz, her an anar yâdınız

Siz oğlusuz, Oğuzla, Cengiz, Fatih, İlhanın

Kan yazdınız, onurla, tarihini, Türkmen’in

¨ ¨ ¨

Duygu, töre, doğruluk, Türkmen’cedir, dil bizim

İnan ki, her çalışkan, her yorulan, el bizim

Toprak, bizim, yurt bizim, bayrak bizim, il bizim

Türk'ü düşünen varsa, düz doğruluk, yol bizde

Yorgunluk hiç, bilmeyiz, demir, pulat, kol bizde

¨ ¨ ¨

Mert, Adil, ağa Adil, Bey Adil, paşa Adil

Canda, tende yıllarca, var ol, sen yaşa Adil

Adın, şanın, Türkmen’le yazdık dağ, taşa, Adil

Milletini, düşünen, yiğit, atılgan ersin

Türkmen’çin, şehit diye, alana gençler varsın

¨ ¨ ¨

Necdet Koçak şehitçin, millet ağlar il,ağlar

Kerkük, ağlar coşuru, Köprü ağlar yol ağlar

Toprak, ağlar, kucaklar, Hoyrat diyen dil ağlar

Tarihte ad kazanmış, can vermiş Türkmen kardeş

Gittiğiniz bu yolda, bizlerde kurban kardeş

¨ ¨ ¨

Zindanlara, düştük biz, özgürlük, yoldaşımız

Dünya, olanı varız, belli değil yaşımız

Necdet, Abdullah,Adil, Demirci kardeşimiz

Türkmen’iz, yan durmayız, Türkmen’iz hiç korkmayız

Ne kadar şehit versek, yolumuzdan bıkmayız

¨ ¨ ¨

Tarihimiz çok yüce, yüzümüz aktır kardeş

Çok savaşlar kazandık, davamız haktır kardeş

Bütün şehidi, saran, al kan bayraktır kardeş

Türklükçün tarih yazmış, kim tanımaz Atamız

ALLAH, Kuran, yolumuz, İslam,canla, tenimiz

¨ ¨ ¨

Necdet, Adil, Albaydı, canımızla, kanımız

Bizler Türkmen, oğluyuz, şehitlerdi, canımız

Rıza, Yaşar, Korkmazla, kutsal tarih, şanımız

Gönül birdir, Türklükçün, duygu birdir, bizlerde

Toprak, bayrakla,Kerkük, tektir, şirin, gözlerde

¨ ¨ ¨

Size kıyan, ellerin, gözü kör olsun, kardeş

Derbeder kalsın, Saddam, yurttan, sürülsün, kardeş

Üç ağaca, asılsın, boynu vurulsun, kardeş

Millet, toprağın, aşkın, ölsek bile, satmayız

Bu Ulu sevgimize, başka, sevgi, katmayız

¨ ¨ ¨

Şehit yaşar, yurdumun, toprağında, düzünde

Türklere sevgi dolu Anne, bacı, gözünde

Hep erdir, hep er kalır, Millet, durur, sözünde

Boz kurttan, ayrı kalsak, dertli, özgün, oluruz

Hakkımız, hiç yenilmez, Saddam’dan, biz alırız

¨ ¨ ¨

Kerkük’e, ulaşmaya, gidiyoruz, kardeşler

Türkmen’çin, çalışmaya, gidiyoruz, kardeşler

Savaşta, birleşmeye, gidiyoruz, kardeşler

Kurtuluşu her şeyden, severiz, arzu bize

Tüm umutlar parlıyor, şimdiden, içimize

¨ ¨ ¨

Geçmişin acısından, yüreğimiz, yanıyor

Sevilen yiğit dostlar, al kana, boyanıyor

Yıllar Irak Türkleri, zulme, dayanıyor

İster çocuk, kızlarla, erle kurban, durduk, biz

Türkiye, Türklük için, canımızı, yorduk, biz

¨ ¨ ¨

Şehit önünde, millet, hep saygıyla, durulur

Bizden isterse,Türkler, binlerce can verilir

Hayin düşman, Saddamın, umutları kırılır

Korkmadan, şehit veren, Altunköprü bizde var

Yolumuzdan, dönmeyiz, aç tarihi izde var

¨ ¨ ¨

Şehit kokusun, verir, bizim Türkmen topraklar

Yazık düşman elinde, Köyler, ilçe, bucaklar

Türk şehidin, kapsıyor, Ay yıldızlı bayraklar

Düşündükçe geçmişi, dökeriz kan yaşımız

Zindanda, söylenirdi, Türk, marşıyla, şarkımız

1983-Bağdat -Abu garip Siyasi Hapishane –

Lokanta-2

¨ ¨ ¨2-Şehit Necdet KOÇAKTürk yolunun, eri Necdet

Türkmen’in, diyarı Necdet

Hep yaşarsın, gönlümüzde

Hiç ölmedin, diri Necdet

¨ ¨ ¨

Türkmen gördü, baskı çile

Biz bağlıyız, Kerkük ile

Can veririz, milli yola

Canda Türklük, teri Necdet

¨ ¨ ¨

Kerkük aşkı kucak, kucak

Türkmen yurdu, kurtaracak

Kalede, ay, yıldız bayrak

Asılacak, yeri Necdet

¨ ¨ ¨

Hasa çayı, akıp gitti

Kurşunlarda, yakıp gitti

Zalim bizi, yıkıp gitti

Sensin Türk Askeri Necdet

1986-Bağdat-Abu gerip Hapishanesi

¨ ¨ ¨3- Şehit Abdullah ABDURRAHMANTürkmen iç sevgisiyle, mertçe cepheler gezdin

Aşılmayan dağları, milli gücünle ezdin

Türk Kardeşlik ocağın, yıllar önceden sezdin

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Senin adınla yaşar, Ulu Türkmen milleti

Kurtarıcı er idin, tattık senden nimeti

Senin mücadelenle, yaşarız hürriyeti

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Milli Türklük savaşta, düşmanları yıldırdın

Türkmen’in varlığını, tüm dünyaya bildirdin

Komünist alçakların, planların sildirdin

On dört Temmuz gününde, sen Kerkük’ü kurtardın

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Kerkük Türkmen duygusun, temiz kanla kazdırdın

Kadın, kız genç erlere, yeni bir çağ yazdırdın

Sen atılgan liderdin, Türklük yolun izlerdin

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Türkmen ocağın kurup, Türkmenleri sığdırdın

Telafer, Taze, Tuzla, tüm milleti yığdırdın

Köylüyle birlik yapıp, düşman üste saldırdın

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Ne olurdu sen bu gün, bizimle yaşasaydın

Türkmen milli bayrağın, Kerkük’te taşasaydın

Şu ulu milletinin, başında bulunsaydın

Cennette ruhun şaddı, yüce önder Albayım

¨ ¨ ¨

Asla ölmedin kardeş, sönmez çağlar bu ocak

Sevgini sonsuza tek, nur umutlar saçacak

Kerkük Türkmen hep senin, tek yolunda kalacak

Cennette ruhun şaddı yüce önder Albayım

1987- Bağdat-Abu gerip Hapishanesi

¨ ¨ ¨4- Şehit Rıza DEMİRCİAnd içtik biz Türkmen’ler, dönmeyiz milli yoldan

Umuda ulaşırız, can verip boğulmadan

Türklük için çalışır, kan verir yorulmadan

Kerkük Musul’da bizim, Rıza Demirci kardeş

¨ ¨ ¨

Çare oluruz bizler, Türkmen’in yarasına

Ölürüz biz, düşmeyiz, düşmanlar pençesine

Tüm alanda göründük, uyandık Türk sesine

Erbil, Telafer bizim, Rıza Demirci kardeş

¨ ¨ ¨

Sizle Türkmen şehitler, kanlı destan yazarak

Adınız ilkenizle, gönlümüzü kazarak

Kerkük’ü kurtarmaya, kanlı tarih çizerek

Altunköprü bizim, Rıza Demirci kardeş

¨ ¨ ¨

Gönlüm dertli Kerkük’ü, ülkem kutsal topraktı

Hasa suyuna hasret, kop korumuş çoraktı

Binlerce şehit verdik, gözden yaşımız aktı

Kifri Hanekın bizim, Rıza Demirci kardeş

¨ ¨ ¨

Toprak Türklük aşkıyla, gönül duyguyla coşar

Kerkük Türkmen şehidi, ölemez bizle yaşar

Göğün yedi katında, ruhlar mutlu dolaşır

Atatürk’le yaşarız, Rıza Demirci kardeş

1985-Bağdat-Abu garip Hapishane

¨ ¨ ¨5 Necdet KOÇAK Bizimle yaşarKutsaldı Türk toprağı, sönmez yanar bu ocak

Kerkük Türk’tür milletle, ölemezde Türk kalacak

Necdet Koçak şehidim, saracaktır al bayrak

Kerkük Türk’tür milletle, ölemezde Türk kalacak


¨ ¨ ¨


Kalesi Türk tarihle, Türklük kokar toprağı


Necdet Koçağı saran, Ay yıldız Türk bayrağı

Şehit, gaziler besler, Türk annenin koçağı

Kerkük Türk’tür milletle, ölemezde Türk kalacak


¨ ¨ ¨

Necdet Koçak Zaferin Türk dünyası görecek


Kerkük Türk şehitlerin, kim olduğun soracak

Türklük dava yolunda, ülkücüler duracak

Kerkük Türk’tür milletle, ölemezde Türk kalacak

¨ ¨ ¨

Gökte Al bayağımız, şehitle parlayacak

Tüm Türkler Türkiye’me, ölür sahip çıkacak

Necdet gibi liderler, Türklükten dönmeyecek

Kerkük Türk’tür milletle, ölemezde Türk kalacak

¨ ¨ ¨

Düşmanın karşısında, Türk birliği olacak

Barışla kardeşlikle, dünya Türk’ü gülecek

Her yerde Türk uyansa, yeni zafer gelecek

Kerkük Türk’tür milletle ölemez Türk kalacak

¨ ¨ ¨

Mezarından Necdet’i, göz açıp ta kalkınca

Binlerce Türk şehidi, toprağını alınca

Tüm gençler nöbet bekler, elde bayrak olunca Kerkük Türk’tür milletle ölemezde Türk kalacak

2002 - Amerika

¨ ¨ ¨6-Şehit Adıl ŞERİF Biz Sizinleyizİlkeniz töre, haktır, sizdedir sağlam yürek

Adın, şanına Adıl kocaman, cihan gerek

¨ ¨ ¨

Yiğit erler can kanla, engele zulmü yardı

Aptal düşman korkuyla, savaşı ölüm gördü

¨ ¨ ¨

Büyük Türkmen milleti, tarihe koydu izi

Kayboldu karanlığı, doğdu güneşin yüzü

¨ ¨ ¨

Düşmanı yok eyledi, Atam süngü yayları

Pek ulu zaferlerle, geçti günler ayları

¨ ¨ ¨

Yıldırım gibi koşup, adıl sınırlar açtı

Yurdum üstünde güneş, sönmeyecek bir taçtı

¨ ¨ ¨

Adıla çok hoş gelir, Türklüğe yurtta ölüm

Ey İlahi sen kaldır, Kerkük üstünden zulüm

¨ ¨ ¨

Toprağa sarıldı can, kanlar verdik bayrağa

Umudumuz var bizim, şan katarız bu çağa

¨ ¨ ¨

Ey kardeş Türk sevgisi, çırak gibi yanırı

Gören Türklük bayrağın, yeni utku sanırı

¨ ¨ ¨

Millet, toprak, inancın, kılıçtan kan damlıyor

Atam sert duruşuyla, savaşın tamamlıyor

¨ ¨ ¨

Ordumuzu saldırsa, düşman alan yerlere

Bütün dünya sevinir, şanlı Türkmen erlere

¨ ¨ ¨

Kır atlarla, Oğuzlar, Düşman üste gürlerdi

Bu millet hiç yıkılmaz, ölemezde derlerdi

¨ ¨ ¨

Temiz kanın toprakla, göklerde tuttu ağıt

Türklerin tek ümidi, sendin ey sanlı şehit

¨ ¨ ¨

Haydi, kardeş Boz kurtla, millet, yurt bekler seni

Kerkük Turan ülkesi, gözlerde özler seni

1983-Abu Garip Hapishanesi -Lokanta -1

¨ ¨ ¨

7-Necdet KOÇAK İlkenle

Ey ülkücü Türk kardeş, Türk toprağa dayandık

Duyduk şehitler sesin, Necdet diye uyandık

Korku ölüme karşı, canlar verdik direndik

Necdet Koçak ilkenle kavuşmayı bekledik

¨ ¨ ¨

Kerkük’te Türk uyandı, Türklük koktu her alan

Millet yolun bekledik, ölüme geldik andan

Her karış toprağımız, kurtardık canla kandan Necdet Koçak ilkenle, kavuşmayı bekledik

¨ ¨ ¨

Sen Necdet usumda sen, giderken Türk göreve

Bu toprağı almaya, hazırız biz ödeve
Türklük hakkın almadan, dönmeyiz birde eve

Necdet Koçak ilkenle, kavuşmayı bekledik

¨ ¨ ¨

Bu dava çok çetindir, bu dava üstün ağır

Türklük sesi gelince, kulaklar olur Sağır

Kerkük’ü kurtarmaya, ALLAH adıyla bağır

Necdet Koçak ilkenle, kavuşmayı bekledik

¨ ¨ ¨

Şehit olsak, ölürsek, sağ olsun büyük vatan

Ne mutlu size kardeş, Necdet Koçakla yatan

Bir gün gelir uyanır, hakkını alır atan

Necdet Koçak ilkenle kavuşmayı bekledik

2005 Türkiye MalatyaArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>