Arabic Turkish
 
2011-01-08   Arkadþýna gönder
5784 (2248)


Mili Mücadele yolunda(20) Kadınlarımız, Kızlarımız


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türkleri tüm dünya Türkleri gibi, yüce tarihlerine, kültür, edebiyat, milli dava ana topraklarına kanlarıyla, canlarıyla bağlı olarak, hiçbir zaman haklarından vazgeçmediler, Irak’ın kuruluşundan önceleri, bu ana topraklarında, yerlerinde yaşayan Irak Türkleri, hiçbir emperyalist güçlere, ajanlara topraklarını, bölgelerini satmadılar, vermeden kanlarını, canlarını vererek, şehit olmuşlardır, bu güzelim vatanın önde gelen sahipleri oldular, altı devletleri bu topraklarda kurdular,

Irak Türkleri büyük Millet olarak, Irak’ın kuzeyinde, güneyinde, orta, batı, doğu kesiminde, hep Türkler yaşadılar ve yaşamaktadırlar.

Bu yaşamaları uğrunda, Erkeği olsun, kızı, kadını yaşlısı, genci olsun bu topraklar uğrunda, kanlarını döktüler, canlarını verdiler Kerkük için, tüm Irak Türkleri, Türkiye, dünya Türkleri için, idam oldular, hapishaneye atıldılar, kendilerini yaktılar, milli Türkçülük doygu mücadelelerinden hiçbir zaman taviz vermediler. Başkalarına uşaklık yapmadılar.

Bu kutsal Türk toprakları için, kendilerini adak verenler, milli mücadele uğrunda canlarını adayanlar arasında, kanlarını dökenler Türkçülük Kerkük, Türkmen eli davasını savunanlar arasında, baba yiğit, kahraman ağabeylerimizin, gençlerimizin yanında mücadeleci kadınlarımızın, kızlarımızın büyük katkısı, desteği bulunmaktadır.

Ve milli davasına sahip çıkanlarımız yanında. Kadınlarımız eskiden olduğu gibi, bugünde milli mücadelelerini kanlarıyla sürdürmektedirler.

Irak Türk kadın, kızlarımız milli Türkçülük mücadelesi yolunda, kendisini uzun yıllardan adayarak, kan kardeşi ile milli davasını savunarak hapishanelere atılarak, Türk Milleti uğrunda, şehitlik yüksekliğine büyük rütbeye varmışlardır.

Irak Türk kadın, kızları her bir alanda, çalışarak atalarından, büyüklerinden milli davasını dün, bugün tüm rejimlere, diktatörlere karşı, benliğini, belli ederek, bu uğurda şehit düşen kız, kadınlarımız, erlerimiz, gençlerimiz, ağabeylerimiz gibi, bu davayı başararak, yollarına kanlarını vere, vere milli haklarını bugün demokrasi denilen yolda şehit olarak, bu milli kuruluşlarımız onların yollarında aydın, parlak bir ışık olarak, Türkçülük yollarımız aydınlatacaktır.

Irak Türklerinin anneleri, bacıları her türlü işkence, acıyı tattılar hasret, çileyi yüreklerine, boğarak, sıkarak gömdüler dayandılar, erlerini şehit vererek, korkuya aldırış vermeden, dayanıp durdular bu milli dava uğrunda, baba, yiğit yavruları toprağa şehit veren, annelerimiz gözyaşıyla Türk yavrusunu, kara toprağa uğurlayarak, göğün yedi kadında isimlerini terennüm etmeye başladılar ve Türk tarihi sizleri altın heriflerle temiz kanlarla yazmaya başladı.


Türk kadınlarımız, kızlarımız erkekler için, muzaffer Türk ordumuz için, tarih boyunca, sırtlarında top mermiler taşıyarak, silaha sarıldılar, bu vatanı kurtardılar, ellerinde bayrağını tutarak, bu toprağın bekçisi olmuşlardır.

Kadınlarımız büyük acıları yaşayarak, insanlık dışı, her türlü işkenceye, uzaklaşmaya göce, baskıya, acıya karşı durarak, yıkılmadılar, yenilmediler, usanmadılar mücadeleyi sürdürdüler.

Bizim annelerimiz korku, ölüme aldırmadan, Saddam rejimi işkenceli hapishanelerine Türkçülük milli mücadele uğrunda, direnerek yavrusun, kardeşini, babasını, eşini şehit verdiler, gelinlerimizi beyaz giyimleri ile kurşun yarasıyla kana boyattılar.

Türkmen kadınlarımız 14 Temmuz 1959 Kerkük katliamında kardeşini, eşini, şehit vererek, milli yurt toprağını, bayrağını canını, kanını adayarak korudu ve silah taşıyarak kardeşine, eşine, babasına yardımda bulundu.


Kadınlarımız 28 Mart 1991 Altunköprü, Tazehurmatu, Tazehurmatu, 2004- 2005- 2006- 2007 yıllarında Kerkük, Tela fer, Tuzhurmatu, Yengice, Amirli, Dakuk, Karatepe, Dakuk, Tisin, Beşir, Karakoyunlu, Şirin han şehitlerinin anaları kardeşleri, kızları, çocukları şehit edilerek, bu dava onların kanlarıyla, mücadelesini yürütmektedir.

Irak Başına 88 yıllardan önceleri hangi diktatörler bu vatanı yönetirken, hep Irak Türklerinin dilini, kültürünü, tarihini, nüfusunu, kimliğini ortadan kaldırmaya, yok etmeye, her türlü baskı, işkence yaparak her türlü soykırımla unutturmaya, çalıştılar, kendi topraklarına asimilasyon politikasını uyguladılar, bu milli mücadele yanında erkeklerle birlikte, Irak Türk kadınlarımız büyük katkısı görünmektedir.

Kadınlarımız tarih boyunca, Türkçülük kimliğini savunarak, bu milli mücadele davamız yolunda, kardeşleri gibi, canlarını, kanlarını tarih boyunca çekinmeden, korkmadan koydular.

Saddam döneminde çok kızlarımız, kadınlarımız idam olarak, hapishaneye atılarak, uzaklaştırılarak,Kerkük, Türklük için yaktırılarak, kurşuna dizildiler, bugünde ayni durum Saddam düştükten sonra, Amerika ve öteki emperyalist güçlere bağlı gruplar bu baskıları yapmaktadırlar.

Telafer, Tuzhurmatu Kerkük ve birçok köy, ilçelerimizde acı olaylar patlamalar, bombalar sonucu, çocuklarımız, yaşlılarımız, kız, kadınlarımız şehit olmaktadır, buda Irak Türklerini kendi yerlerinden, topraklarından uzaklaştırmak için, her türlü baskılar, işkenceler, kaçırma, öldürme, suikastlar olayları çoğalmaktadır.

Irak Türklerini kahraman, yiğit, atılgan korku, ölüme karşı, milletini toprağını satmayarak, bırakıp gedmeyerek, kadınlarımız, kızlarımız bu milli mücadeleyi başardılar ve başarmaktadırlar.

İşte Irak Türklerinin simgesi sayılan Zehra Bektaşi Tisinli, Baas rejimi diktatör Saddam’a karşı, Kerkük Türk şehrini bırakmalarını istediler, her türlü kendisine ve ailesine işkence uyguladılar, direndiler mücadele ettiler, ama bir türlü Kerkük’ü bırakmadılar.

Bununla yetmeyen kıyıcı rejim, zorla uzaklaştırma kararını uygulayarak, bu mücadeleci aileyi Kerkük’ten, Irak’ın kuzeyine göndermek isteyerek, Türk kızı Zehra ölümü, şehitliği aklına alarak, gözüne koyarak mücadelesini sürdürerek, direnerek, en son şirin canını, temiz kanını Kerkük, Türkçülük için verdi, kanını döktü ama Kerkük’ü bırakmadı. Bu kutsal milli Türk davası kokan Kerkük’e kendisini adayarak. Yandırdı, yaktı ilkesinden dönmeden. Bir simge ışık olarak, bugün öteki şehitlerimiz gibi, milli mücadele yollarımız aydınlatmaktadır.

Zehra Tüsinli Saddam Irak Emniyetleri güçleri önünde, 16- Ekim 1995 tarihinde Baas rejiminin uzaklaştırma kararını protesto ederek ve Kerkük’ün bir Türk şehri olduğunu ilk genç yaşlarında Kerkük için, Türklük için Zehra gaz bidonunu üzerine döktükten sonra, kibrit yandırarak, kendini yakarak, baba gür, gür gibi yanarak, Irak Türklerinin yüzünü aklaştırarak, Irak Türklerinin sonsuza tek bir meşalesi olarak, Kerkük, Türkmen bölgelerinde ve tüm Türk dünyası üstüne yanacaktır,
Yollarımızı aydınlatarak haklarımızı almaya kadar, kanımızın son damlasına kadar, bu milli mücadele yolumuz Zehra gibi, çok kızlarımız, kadınlarımız aydınlatmaya ön sırada beklemektedirler.

Irak Türklerinin kadınları, kızları 14 Temmuz Kerkük katliamında kardeşleri, babaları, eşleri yanında, Kürt komünistlere karşı direnerek, her türlü silah yardımı, desteğinde bulundular, dökmüş olduğumuz kutsal şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan, mücadele ederek aldılar, tüfek, mermi taşarak kardeşlerine yetirdiler,
14 Temmuz katliamında yüzlerce Irak Türkleri cellâtçasına sürüklenerek, asılarak, etleri kesilerek, şehit oldular bir aileden üç, dört kardeş, babada bulunmaktaydı.
Muhtar Fuat ailesinden Cihat Fuat Muhtar, Nihat Fuat Muhtar, Emel Fuat Muhtar.

Şehit Emel Muhtar 12 yaşında kardeşlerinin ruhu üstüne kendisini atarak, onları öldürmeyin, beni öldürür demesiyle, Türk kızı Emel Muhtarı iki kardeşi ile parçalanarak, sürüklenerek sonradan kurşuna dizdiler.

Bu katliam Molla Mustafa Barzani peşmergeler, Komünistler tarafından başlattılar 14 Temmuz Kerkük katliamında kahraman, Mücadeleci milliyetçi Fazıl Antika şehitlerimizin haklarını alarak annesi silah taşıyan oğlu ile birlikte, mücadele ederek, şehit düşmüştür, yanında Irak Türk şehitleri Feride Hüseyin, Hayriye, Vezire, Pakize, Semire gibi kahraman kadınlarımız üzerlerine düşen milli Türkçülük görevlerini başararak, her alanda ön sırada, kardeşleri yanında ölümden, şehitlikten milli duygularından hiçbir zaman olmadılar.

Irak Türk kadınları, kızları milli hak olan Türkçülük kutsal davaları için, canlarını, kanlarını kardeşleri gibi seve, seve toprakları, yerleri, Kerkük ve tüm Türk bölgeleri için vererek, kurşunlara dizilerek, kendini yakarak, evi başına yıkılarak, işkencelerle, diktatör rejim tarafında idam olarak şehit olmuşlardır.

Kıyıcı Saddam rejimi tarafından, şehit olan kadınlarımız, kızlarımızdan
1-Aynur Hamit Mustafa Tuzlu 1978 doğumlu öğrenci 20 Mart 1991 tarihinde Saddam güçleri tarafından kurşuna dizilerek, şehit olmuştur, mücadeleci çalışkan milletini seven bir öğrenci kardeşimiz, hayatını yurdu, milleti için adayarak, hiçbir zaman milli görevinden ayrılmadı.

2-Suriye Muhammet Tuzlu 1962 Türk Tuzhurmatu ilçesinde anneden olmuştur, ev hanımı olarak 1991 yılında Saddam rejiminin Tuzhurmatu ilçesine atmış olduğu roket sonucu şehit olmuştur.

3-Sekine Kamber Çayırlı 1948 tarihinde Türk Tuzhurmatu ilçesinde doğmuş, ev hanımı, Saddam güçlerinin 20 Mart 1991 tarihinde kardeşi Kemal Kamber Çayırlı ile birlikte roket sonucu şehit edilmiştir.

3- Belkıs Hamit Abdullah Tuzlu, Türk Tuzhurmatu ilçesinde 1966 tarihinde doğmuştur, ev hanımı, Saddam rejiminin Tuzhurmatu ilçesine füze vurduğu saldırıda 1991 yılında şehit edilmiştir.

4-Zeynep Tüsinli 1942 tarihinde Türk şehri Kerkük Tisin mahallesinde, Saddam rejimi tarafında kurşuna dizilerek, 1991 yılında şehit edilmiştir.

5- Şehit Halil Tela fer’linin eşi 1963 Telafer Türk ilçesinde doğmuştur, 1986 yılında kocası Hali Tela ferli ile birlikte, karnında olan doğmadığı çocuk bebeği ile birlikte her türlü işkenceyle Abu garip ceza evinde asılarak şehit olmuştur.

6- Zeynep Hasan Asğar, Türk Musul Telafer ilçesinde 1975 doğumlu, ev hanımı Saddam rejimi tarafından 1990 tarihinde kardeşi Hüseyin Hasan ile birlikte, asılarak idam olmuştur.

7- Semihe Hasan Ahmet, 1972 Telafer ilçesinde doğmuştur, öğrenci 13 Eylül 1991 tarihinde Saddam rejimi tarafından, Abu Garip ceza evinde idam edilmiştir.

8- Elmas Kasım Mustafa, 1968 Telafer ilçesinde doğmuştur, evli altı çocuk annesi 7 Aralık 1990 tarihinde Saddam rejimi tarafından idam edilmiştir.
9-Secide Hişam Tevfik 1975 doğumlu öğrenci 1991 Altunköprü katliamında şehit edilmiştir.

10- Şükriye Semin Hasan, 1944 doğumlu Saddam rejimi tarafından 28 Mart 1991 tarihinde ayaklanmada şehit edilmiştir.

11-Bedriye Halit, 1936 doğumlu ev hanımı, Saddam rejimi tarafından kurşuna dizilerek 1991 yılında şehit edilmiştir.

12- Leyle İkram Cemil Erbil’i ev hanımı, 1992 yılında Kürtler tarafından arkadan vurularak Erbil Türk şehrinde iki kızıyla birlikte şehit edilmiştir.

13-Soner Esat Erbil’li, öğrenci 1992 tarihinde arkadan vurularak, annesi ile kız kardeşi ile birlikte. Şehit edilmiştir.

14- Gülenden Esat Erbil’li. Kürtler tarafından annesi, kız kardeşi ile birlikte, kurşunla vurularak, şehit edilmiştir.

15- Büyük mücadeleci, sabırlı, Irak Türk kadını 1974 tarihinde, idam edilen Cebbar Kuşunçu, kahraman eşi Kâtibe hanım, oğlu Hüseyin Cebbar, 10 yıl hapishaneye atılmasıyla, 1991 yılında, diktatör Saddam rejimine karşı ayaklanmasıyla, ayman Cebbar ve Ayşen Cebbar, iki kızı birden tutuklanarak, işkence altında şehit olmuşlardır, bu insanlık dışı işkence, bu yiğit aileni yok ederek, tüm dünya insan hakları, BM örgütü, Saddam cellâdına sesiz kalarak, Allah cezasını 9 Nisan 2003 vererek, Kâtibe hanım, eşi Cebbar, oğlu Hüseyin ve kızları Ayman, Ayşe’nin 1997 yüreğinin yangınıyla, acı, çileye dayanmayarak, şehitler kervanına katılmıştır.

15- Ömer Tarzı Başının ailesi 28 Mart 1991 Altunköprü yolundan, Türkiye’ye barınmak isteyen, 18 kişiden birleşen, Ömer Terzi Başının ailesi, Saddam’ın emri üzerine, iki arabaya yerleşen 18 kişiyi, Saddam’ın muhafız güçleri, tüm aileyi bir arabaya toplayarak, yaşlısını, gencini, kadınını kızını, çocuğunu, arabayı ateşe vererek, patlatarak, suçsuz yere bu büyük aileyi yok etmiştir. Bu haberi duyan Ömer Tarzı Başı bu çile, acıya dayanmayarak, Türkiye’ye ulaştıktan sonra, sim siyah saçları beyaza dönerek, büyük kriz geçirmiştir. Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş bu acı duruma dayanmayarak, Ömer Tarzı Başını önemli hastanelerde yatırarak, İngiltere’ye göndermiştir. Ailesini eşini 8 çocuğu ile anne babasını şehit veren Ömer Tarzı Başı milli mücadele, Türkçülük davasını sürdürerek, okuyarak Türkiye’de doktor olmuştur, yakından tanıdığım ilişkim olduğu insan yardım sever bir kişi olarak bu acı durumu konuştukça dayanmayarak ağlamaktadır, Irak Türklerine karşı, büyük, kin, nefret, düşmanlık besleyen Saddam diktatörü, birçok aileyi acımadan katliamlarla bitirmeye, yok etmeyle 35 yıl asimile politikasını Türklere uygulamaktadır.

Saddam döneminde, tutuklanan kahraman, mücadeleci, yiğit kızlarımız, kadınlarımız.

1-Şeker Şakır Köprülü, 1928 Altunköprü doğumlu 1967 yılında, dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in, Kerkük ziyaretinden sonra, bu milli, mücadelelik hikâyesi başlar mutluluğundan dolayı Süleyman Demirel’e karşı, 2 yaşında çocuğunu adak vermesiyle, başlar, Süleyman Demirel’e sanki Kerkük ve Irak Türklerini kurtarıcı diye, gören Şeker hanım oğlunu kurban kesmek istedi, ama bir türlü Süleyman Demirel bırakmadı.Bu olay yıllar sonra, ortaya çıktı 1979 yılında, oğlu Sadun Köprülü, ve Ümit Köprülü tutuklandıktan sonra, eski hesap Diktatörün üvey kardeşi Berzan El Tikriti tarafından soruşturmaya alındı, sorundu, önce idam sonra hayat boyu hüküm olan Türkçülük, Türkiye Cumhuriyetinden dolayı 17 yıl hapis yatan Sadun Köprülü, ve kardeşi Ümit Köprü altı yıl hüküm olarak, ABU GARİP siyasi hapishanesinde, Saddam’ın kardeşi Berzan El Tikriti onlara karşı, oğlunuz vatan haini onun görüşmesine gedmeyin, ve Türkiye için çalışmaktadırlar. Şeker hanım benim oğullarım hain değil, sizler hain, Türkler bizim milletimiz, kan kardeşimizdir diyerek, oğlunu, Türkiye’yi savunarak, 75 yaşında Şeker Köprülü kadını alıp her türlü işkence, tokat vurarak, dövdüler ve her iki kolunu, hapishanenin demir kapısına altına sıkıştırdılar ve kırdılar, öte yandan başına almış ağır darbeler sonucu, kulaklarında duyurusunu kaybetmekle, mücadelesini sürdürerek tüm engel baskıya, vurmaya rağmen, oğlunu 17 sene hapishanede ziyaret etmiştir.

2- Güler Şakır Köprülü 1925 doğumlu, kardeşi Şeker Köprülü gibi, kız kardeşin oğlu Sadun Köprülünü ziyaret ederek, Türkçe yasak olan, Türk milliyetçilik, Turancılık, Türklük ile ilgili, kitapları kardeşi ile birlikte, tencere altında yufka ekmek, meşhur Kerkük dolması altında saklayarak, hapishaneye ölümü göze alarak, korku bilmeden ulaştırmaktaydı, defalarca yaşlı olmasına rağmen tokatlanarak işkenceye maruz kalmıştır ve her zaman korku bilmeden milletini Türk devletini savunmuştur.

3-ölmeyen şehit Rüştü Muhtar oğlunun, atılgan yiğit kız kardeşi, Secide Reşat Muhtar, kardeşi şehit Rüştü tutuklandıktan sonra, milli dava ile ilgili, tutuklanarak her türlü işkenceye karşı, konuşmadan bir süre sonra serbest bırakılmıştır.

3- Nizal Fazıl, öğrenci her türlü işkenceye rağmen, Türkçülük, Türk kültür merkezinde okuduğundan dolayı, tutuklanarak, bir süre sonra serbest olmuştur.

4- Dr- Semra Kerküklü Saddam rejimine karşı, Kerkük’ün Korya semtinde, kendisi ile birlikte, kardeşleri, çocuk yaşlarından, milli mücadeleye katkıda bulunarak, Kerkük’te Türk Kültür Merkezinde Türkçe eğitim görerek, Baas partisi tarafından tutuklanmıştır ve şimdi Türkiye’de dr Semra mücadelesine devam etmektedir.

5- Aytan Koçak 16 Ocak 1980 tarihinde Irak Türk liderleri, Albay Abdullah Abdurrahman, Dr- Necdet Koçak, Dr- Rıza Demirci- ve Adıl Şerif ile idam olarak, şehidimiz Necdet Koçağın eşi, Aytan Koçak yıllardan olduğu gibi, Irak Türklerinin mücadelesini, kutsal bir milli görev olarak, eşinin yolunda Türkçülük davasını sürdürmektedir, bu acı eşinin durmana uzun yıllardan beri dayanarak 2010 tarihinde vefat etmiştir.

6-Meysune Mustafa, pilot şehit kardeşi Aydın Mustafa milli mücadele davasını sürdürerek kendisi ve ailesi Saddam döneminde, her türlü baskı, işkencelere maruz kalarak, bugünde bu milli davayı Irak Türklerinin kuruluşlarında çalışarak yürütmektedir.

7- Nezihe Namık Kerküklü, orta Musalla okulunda, gizli milli davasını kız kardeşleriyle birlikte, çalışarak, vermiş olduğumuz Türkçe Bülten, kitap, dergileri dağıtarak, kızlarımıza milli politika, Türkçülük aşkıyla bilgi vererek, bu yüzden iki sene okuldan uzak durdurulmuştur, tanınmış milli mücadele yolunda çocukluktan çalışan ve şehit Necdet Koçağın Musalla mahallesinde anıtını yapan Necdet Namık beyin kardeşidir.

8- kaleli Sabriye Kerküklü, 197 2 yılında, yayınlamış olduğu mücadeleci ağabeyimiz Dr Nefi Demircinin Kerkük Bülteni ile ilgili yargılan kardeşi, Hadi Berber ve yedi arkadaşıyla birlikte, Sabriye bu milli yolu seçerek, 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde, Türkmen Mili partisine katıldıktan sonra, milli mücadelesini Erbil Türk şehrinde, kardeşinin yanında olarak, çalışarak ön sıralarda görevde bulunmuştur.

9- Lütfi ya Tür mali, Irak’ın kuzeyinde, ilk kadın olarak, kurulan Irak Türklerinin milli mücadelesine katılarak, çocukları ile birlikte, bu Türkçülük davasına sarılarak, kadınları, kızları birlik, beraberlik içinde çalışmaya başlatarak, büyük emeği geçmiştir, bugünde davasını Kerkük’te sürdürmektedir.

10-Taife Kasap oğlu, Türk Erbil şehrinde, milli mücadele yolunda, kadın, kızlarımızla birlikte, Türkmen Kültür Merkezini kurarak, yayınlanan çok sayıda Türkçe kitap, Dergi, gazetelerde, büyük katkısı olarak, tüm baskılara rağmen, bugün Erbil’de bu milli davasına, tüm varlığıyla sahip çıkmaktadır.

11-Saddam rejimi düştükten sonra, Irak Türkleri milli davalarına sarılarak, kızıyla, kadını ölüme, şehit olmaya, kendisini mücadeleye atarak, haklarını almaya kadınlarımız, kızlarımız kardeşleri ile sokaklara, caddelere dökülerek, Amerika, tanklarına, Kürt peşmergelerin kıyıcı kurşunlarına karşı, duran iki kardeş İkbal, Seyhan Namık Bağban, milli mücadelelerini bir daha emperyalist, onların uşaklarına göstermişlerdir.

Saddam rejimi 9 Nisan düştükten sonra, bu milli Türkçülük mücadelemiz, demokratsıya, milli haklarımıza kavuşmak için, Irak’ın her bir yerinde, topraklarında başlatarak, Partilerimiz, Irak Türkmen Cephesi kolları, Örgüt, Teşkilat, Derneklerimiz açılarak, her kes kadını, kızı, erkeği, yaşlısı, çocuğu, bu davaya sarılarak, görevini yerine getirerek, milli mücadele yollarına katılmışlardır. ve çok ilgi özverilik göstermişlerdir.

12-Telafer Türk şehrinde, Amerika, Kürt peşmergelerin katliam, baskılarına rağmen, susuz olan Amerika ordusuna elinde bardak ile, su vererek, ekmek vererek Türkmen kadınını ne kadar insanlık düşünen, kendisin öldüren düşmana bile acıyarak kanlar, patlamalar, bombalar içinde, onurunu, töresini Türkçülüğünü insancasına dünyaya yardım ederek yansıtmaktadır.

Kadınlarımız, kızlarımız Saddam döneminde ve düştükten sonra, Kerkük şehrine dönerek, orada çalışarak, yorularak mücadelelerini başarmaktadırlar bunlardan.

1-Gülşen Köprülü 1958 doğumlu, Şengül Köprülü 1972 doğumlu 17 yıl hapishanede Türkiye, Türkçülük davasından dolayı hapis yattan kardeşi Sadun Köprülü ve 6 yıl Türkçülük davasından hapis yattan kardeşi Ümit Köprülüden dolayı okulda her türlü baskılara rağmen okullarını bırakarak her türlü baskılara karşı mücadelecini sürdürerek hapishanede kardeşleri sürekli olarak Bağdat Abu Garip hapishanesinde ziyaret ederek Türkçülük ve milliyetçilik milli dava ile ilgili gizli kitapları kardeşlerini siyaset alanında ve bilgilendirme alanında yetirmeye çalışarak defalarca işkencelere maruz kalmışlardır ve hala yurtlarından, topraklarında uzak davalarını sürdürmektedirler.

2-Jale Neftçi, Kerkük İl Meclisinde, milli davasına kendisini adayarak, mücadelesini Saddam döneminden sonra, milli haklarımızı elde etmeye, yorularak bugün bir milletvekili olarak gönülden davasına sahip çıkarak çalışmaktadır.

3-Türken Kasap başı, şehit Aydın Mustafa’nın eşi olarak, birkaç ay Saddam rejimi tarafından tutuklanmıştır Kerkük İl Meclisinde Irak Türklerinin, milli haklarını savunarak, mücadele etmektedir.

4-Ayrıca birçok kadınlarımız, kızlarımız uzun yıllardan çalışarak, Türkmen köylerinde kadınları, kızları yetirmede ve Irak Türklerinin Kadın birliği birlikte başararak, çalışma önemli faaliyetlerde bulunmaktadır.

5- Mehtap Enver Neftçi, hapishanede şehit olan, Türkçü Enver Mahmut Neftçinin kızı, Saddam düştükten sonra, milli mücadelesini sürdürmek üzere, Arkadaşları ile Kerkük’e giderek, milli mücadeleye katılmıştır, bu günde Türkmen İnsan hakları derneğinde görev görmektedir ayrıca kardeşi Aras Neftçi kendini babasının milli mücadele davasına adamıştır.

6- Aygül Oğuz, uzun tarihten, İstanbul Türkiye’de, milli Türkmen davası yolunda, önde çalışarak, arkadaşları ile kızlarımızı bir araya toplamaya çalışmaktaydı. Ve Saddam döneminden sonra, Kerkük’e giderek, arkadaşları ile, mücadelemizin ön sırasında toplanmışlardır, şimdide İstanbul Türkiye’de Türkmen kadınlar birliğinde insan haklarında çalışmaktadır.

7- Gülşen Ali Şekerci, uzun yıllar Kerkük’te Türkmen davasında çalışarak, İsveç’te dernek kurarak davasını tanıtmaya çalışmaktadır.

8- İnci Muratlı çalışkan kendisini bu milli yola adayarak güzel üstün siyasi konuları Türkmen eli televizyonu için hazırlayarak çok sayıda yazılar araştırmalar yazarak Irak Türkleri derneğinde başarılı olarak çalışmaktadır.

9- Güler Kazı oğlu uzun yıllardan kardeşleri Nevzat Kazı oğlu ve çocukluk yaşta benimle teşkilatta çalışan Nizamettin Kazı oğlunun kardeşi olan Güler Hanım her zaman kendisini Türkmen milletine yardım etmeden geri kalmayarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca milli mücadele yolunda önde gelen kardeşlerimizden, Altunköprü, Telafer, Kifri, Tuzhurmatu , Bastamlı, Yengice ve birçok yiğit kızlarımız, atılgan kadınlarımızdan, bu milli, mücadele yolunda, kadın kollarında, öğrenci teşkilatlarında, önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Bunlardan

Abasiya Tuzlu, Laika, Firdos, Gülşen Köprülü ve başkaları ayrıca bu çalışmalarda sayısız yazar kız, kadın şairlerimiz, yazarlarımız bulunmaktadırlar Şiileri ile kalemkârı ile milli dava yolumuzu aydınlatmaktadırlar. Bunlardan Nesrin Erbil, Emel Kifirli, Şakibe Vandavı, Gülser Kerküklü, Kadriye Ziya, Münevver Molla Hasan, Sekine Kazancı kızı, Pakize Süleyman, Remziye Mey yas, Ayhan Reşit Oran kay, Suphi’ye Halil Zeki, Yüksel Kerküklü, Kerküklü rahmetli Nizamettin Neftçinin eşi Nermin Neftçi, Şair hem yazar Fevziye Hasa su,
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Beyatlı, Deniz Musa
Zeynep Sütçü oğlu, Meltem Demirci,
Nahide Tahan, Leyla Çarşafçı, Millet Vekili Feyha Beyatlı,
Ayhan Kerküklü Melahat Kasap, Ses sanatkârımızdan Selime Kerkük Kızı, Fevziye Tüfik, İlham Beyatlı,
Aydan Nakip, Nedime Hürmüzlü,Firyal izzet,
Remziye mey yas, Safiye bayraktar, Siham Abdülmecit zengi, Selma abla, Firdevs Kerküklü, Basire ekbel Tüsinli,
Gülizar bayatlı, Güler koryalı, Selda Hürmüzlü,
Zeynep küzeci, İpek neşet demirci, Aybeniz küzeci,
Emel Hürmüzlü, Zeynep Demircini unutmayalım.

Irak Türklerinin Milli Mücadelesi, Türkçülük davası şuuru. İlkesiyle, Irak’ın başına gelen yönetimlerin katliamlarına, Soykırımlarına, asimile politikalarına karşı, bu dava ölümlere, hapishanelere, idamlara, göç etme, kaçırma, uzaklaştırılmaya, yakma, yandırma, bomba, patlama olaylarına ve Araplaştırma, Kürtleşme sindirme politiksine rağmen, 88 yıldan bu yana, kanlar, canlar, şehitler vererek, sürmektedir.

Artık Türk kadınıyla, kızıyla, erleri, gençleri, yaşlıları ile ölene tek, mezara kadar bu milli dava Türkçülük, Milliyetçilik prensibi sürecektir. Birbirimize sarılalım, beraber olalım, birlikte yorulalım, birlikte çalışalım, mutlu, güzel günleri, büyük Türk milletimiz, her an beklemektedir...Arkadþýna gönder

Yorumlar:

mücadele etmek istiyorum
kerkükdeki türk karde‏lerim için bende oraya yerle‏ip onlarla omuz omuza mücadele etmek istiyorum bana ula‏‎rsan‎z sevinirim
vatan_58_mekan_07@hotmail.com
nedim soytürk
mi‎i mücadenin ِnemi
daha çok isti yorum mili müçadeler
emine


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>