Arabic Turkish
 
2010-12-01   Arkadþýna gönder
5341 (1967)


Milli Mücadele Yolunda (15) Rahmetli Mehmet İzzet Hattat


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerin Milli davalarına inanarak Kerkük, Türkçülük, toprak, bayrak aşkıyla büyüyerek, coşarak ister sanat, ister Kültür, Edebiyat şiir, Hoyrat alanında olsun tam olarak millet sevgisiyle, aşkıyla çalışmalarını üstün başarılar ile sürdürmüştür.

Irak Türklerin birçoğu şiirlerinde, yazılarında milli konuları işleyerek, bu nedenle Irak başına gelen dikta rejimler tarafından milli görüşünden ve yazmış olduğu Şiirlerinden dolayı tutuklanmışlardır, ve uzun yıllar Saddam rejiminin Abu Garip hapishanesinde çok sayıda yazar, Edebiyatçı, Şairler, Ses sanatkârları cezalandırarak ve idam olmuşlardır.

Bir bölüm Irak Türkleri ise yaşamının güzel günlerini uzun yıllar hapishanede geçirmişlerdir.

Bunlardan tanınan rahmetli büyük Şairimiz ve dava adamı Mehmet İzzet Hattat
Irak Türklerinin edebiyat tarihinde yetişen güzel, içli şiirleriyle, hoyratlarıyla tanınarak Şiirleri ve yazdığı hoyratları, Bırakmış olduğu Hattat örnekleri tüm yapıtlarıyla Irak Türkleri tarafından unutulmayarak, onlarla yaşamaktadır.

Mehmet İzzet Hattat yalnız Şiir, Hoyrat alanında değil ayrıca tüm hat örneklerini yazarak, çizerek, resim ve çeşitli oyma işleriyle ve Spor alanında da tanınmıştır.

Ve üstün yeteneğe sahip olmuştur, ayrıca uzun yıllardan beri milleti için çalışmıştır, milli yolda canını, kanını vererek geçinmeden çok sayıda gençler, öğrenciler yetirmiştir.

Rahmetli Mehmet İzzet Hattat 1929 Ekim ayında Kerkük’te doğmuştur.
1936 yılında Kerkük Musalla ilkokuluna eğitimine başlayarak. Orta ve lise okullarını 1948 tarihinde bitirdikten sonra, Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürerek, 1952 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl 1952’de Kerkük’te Öğretmen olarak göreve başlamıştır.
Ve uzun süre bu kutsal görevini iyi, sağlam, milliyetçi öğrenciler yetirerek başarıyla sürdürmüştür.

Mehmet İzzet Hattat Irak Türklerinin davasını, kültür ve edebiyatının gençlerin geleceğini her zaman düşünerek, her alanda görüşerek yardımda bulunmaktaydı.
Şiirleri, hoyratları çoğunluk olarak Dini ve milli, aşk konular idi.

Üstat Hattat Mehmet İzzet 1964 yılında Atlas caddesinde bir Hattat dükkânı açarak her akşam tatil günleri kültür merkezi gibi gençler, öğrenciler sanatçılar, tanınan şahsiyetler ve önde gelen dava adamları tarafından tartışmalar, görüşler sunulurdu çok kalabalık görünürdü, toplantılar ise Aslan Yuvasında, Mustafa Gökaya, Adil Tarzı, dükkânında, Bornav Kahvehanesinde ve Bağdat’ta Kerkük Omuş kahvehanesinde olurdu. Milletin durumu, geleceği, geçmişi konuşularak, yeni şiirler, hoyratlar okunurdu.
Onun en önemli yönü milliyetlik dava yoluydu milletine davasına inanarak, bağlanarak ve bu uğurda hapishaneye atılarak, her türlü işkenceye maruz kalmıştır.

Rahmetli Mehmet İzzet Hattat Milli, aşk ve sosyal, dinsel konuları şiirlerinde milli çalışmalarından yazmış olduğu şiirlerinden dolayı 1980 yılında hiç bir suçu olmadan Türkmen davasından dolayı Bağdat Saddam rejimi tarafından tutuklanarak, acımasız işkencelerle 202 Irak maddesiyle yedi yıl yargılanmıştır.
Beş yıl hapisten sonra ağır işkence sonucu yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 28.Temmuz 1991 tarihinde Kerkük şehrinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Rahmetli arkasında yiğit i çalışkan i kahraman erkek oğulları Barbaros, Mustafa, Yurdum, Cüneyt ve kızları Yüksel
Zümrüt hanımlar çalışmalarıyla babalarının yerini doldurmaktadırlar. onları bu milli davasını sürdürecekler.

Ünlü şair, Hattat ressam, eğitimci ve büyük dava adamı milliyetçi Mehmet İzzet Hattat Irak Türklerinin kültür hayatının en üstün şahsiyetlerden olarak unu hiç unutmadık davasıyla hoyrat, şiirleriyle, hatlarıyla içimizde yaşayacaktır.

Rahmetli Mehmet İzzet Hattat ile
Uzun süreden beri Kerkük’te tanışıyorduk Atlas caddesinde Hattat bir dükkânında onunla sürekli görüşürdük, benimle öğrenci arkadaşlarım haftanın birkaç gününü onunla görüşerek, hat, şiir alanında sorular yanında Irak Türklerinin durumunu geçmişini ve teşkilat hakinde bilgi alırdık, ara sıra onunla Aslan Yuvası, kahve hanesinde ve Halk şairi Mustafa Gökkaya yanında görüşürdük, hep milli konuları konuşulurdu, çoğunluk Adıl Yurdakol, Harbi Gökkaya, Adnan Sakallı, Şehit Mehmet Korkmaz, Nihat Halil, Abdullah Kasap Kürde Kasap, Ömer Kaytavan, ve rahmetli Abdullah Çenebaz ile ve birçok arkadaşla görüşerek milli dava teşkilatı sağlam olarak yürütmekteydiler.

Rahmetli tutuklandıktan sonra Abu Garip hapishanesinde her gün onunla beraber olarak Kardeşim Ümit ile birlikte görüşürdük. Saatlerce şiirden, politikadan konuşuru gizli olarak bana gelen kitapları ona rahmetli Dayı Fatih Şakır, Rahmetli Enver Neftçi, İzzettin Tuzlu, Nihat Akkoyunlu, şehit Yaşar Cengiz ve başka arkadaşlara vererek, Türkçe yayınları baskılara rağmen okumaktaydık.

Rahmetli tutuklanarak 202 maddesiyle her türlü işkencelerle yedi yıl hüküm olarak beş yıl hapishanede kalmıştır.

Çoğunluk şiir ve resim yaparak, Hat çizerdi, gençlere öğüt vererek, onların ellerinden tutamaktaydı, birçok gençlere şiir, hoyrat ve hat örneklerini öğretmiştir, o bir eğitimci, teşkilatçı çalışkan gençlere önem veren idi, görmüş olduğumuz rüyalarımızı ona açıklayarak o rüyadan çok iyi anladığından dolayı bizi aydınlatırdı.

Sürekli kitaplar okuyarak, yazmaktaydı ve bize yazdıklarını okumaktaydı. Ve her kes tarafından sevilen biriydi onu hiçbir zaman milletimiz unutmadı vermiş olduğu emekleri boşa gedmeden çok sayıda arkasında kültürlü, çalışkan, yiğit gençler bıraktı ve yolunu başarmak için yiğit, kahraman kızlarını erkek çocuklarını yetirerek, onlarda yolunu tüm güçleriyle sürdürmektedirler.

Yazmış olduğu şiirlerinden örnekler.

Bir şey sattım baha men
Satmam halka daha men
Kerküklü yem


Türkmencem
Boyun eğmem şaha men
----
Bağancı bağı geçti
Avcılar dağı geçti
Bağrımdaki yaranın
Bağlama çağı geçti
----
Kerküklüm

Âşıkların hasretle yandırırsın yakarsın
Seni candan sevenleri felakete sokarsın
Şu toprağın evladına bir yâd diye bakarsın
Ne geçilir ne çekilir senin derdin Kerküklüm

Bigâneye gülşanesin sulu süslü bir bağsın
Tabiatın vasfettıği bir ezeli çırağısın
Güzelliğin ilahıdır elim yetmez İfrağsın
Ne geçilir ne çekilir senin derdin
------
HORYATAR

Yâd bizi
Yar eylemez yâd bizi
Ağır kah ağır otu
Anlamasın yad bizi
------
Daldasın
Bilbili dalda sine
Bu beş günnüğ dünyanın
Bes sıhıl dadasıne
Sen mene dalda ossav
Yad nedi daldasıne
------
Oyar indi
Yar bağrım oyar indi
Sözü sağ şerti bütün
Bulunmaz oyar indi


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

mehmet
اويار ايندى
يار باغريم اويار ايندى
صوزو ساغ شرتى بوتون
بولونماز اويار ايندى
mehmet


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>