Arabic Turkish
 
2010-11-23   Arkadþýna gönder
5533 (2096)


Erbil Irak Türklerin ikinci Şehridir


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerinin Kerkük şehrinden sonra, Öz Be Öz ikinci Türk Şehri sayılan Erbil şehri günümüzde Bölgesel Kürt Yönetiminin başkenti halına gelmiştir.

Erbil Kürtlerinin baskısı altında Mesut Barzani tarafından işgal altında yaşamaktadır .


Yüce Tarihli bir Türk şehri olan Erbil uzun yıllardan beri Zagros Dağları’nın eteklerinde, Aşağı ve Yukarı Zap suları arasında kurulan tarih boyunca atabeylerin büyük uygarlık devletleri ile tanınarak, toprağı Türklükle coşan, her bir yeri Türk olan kurmuş olduğu devletlerinin Irak’ı uzun yıllar hüküm eden bir Türk şehridir.

Irak Türklerin tarihini incelemiş olursak Irak'a giriş tarihleri, Türklerin Anadolu'ya girmeden daha önceye uzanmış olduğunu görürüz, Irak’ın kuruluşundan öncede Türkler bu topraklarda yaşamışlardır H. 54 yıllarında sonrada Türkler Abbasiler döneminde çoğunluk olarak
Defalarca Irak’a yerleşerek ve Sultan Tuğrul Bey'in 1055 yılında, Oğuz boylarından oluşan ordusuyla Irak'a girerek,
Özellikle Irak’ın Kuzeyinde Atabeylikler kurulmuşlardır.

Bu Atabeyliklerden Musul Atabeyliği (1127-1233) ile Erbil Atabeyliği (1144-1233) dır.

Ve Muzaffereddin Gökbörü 1190 yılından, 1233 yılına kadar 43 yıl Erbil’de hüküm sürerek, bu dönem Erbil Türkleri için en
Önemli altın bir çağ dönemi sayılmıştır. Sultan Muzaffereddin
Gökbörü, Atabeyliğin payitahtı olan Erbil'in surlarını ve çarşılarını yeniden inşa ederek, büyütmüştür.
Böylece Erbil şehri Muzaffereddin Gökbörü, ve Moğollardan sonra Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular,
Safeviler ve birinci. Dünya Savaşı'na kadar Türk Osmanlıların yönetimi altında kalmıştır.

Şehrin en eski yerleşme merkezi tarihi Erbil kalesidir, Ayrıca Muzaffereddin Gökbörü tarafından yapılanı cami ve medreseler minaresiyle belli olan millet arasında "Çöl adıyla tanınan bu Minare günümüzde 37 metre olarak durmaktadır.

Erbil Kerkük şehri gibi tanınan bir Türk şehri olarak önemli bir kültür ve sanat toprağıdır tarih boyunca birçok şair, yazar bilgin ve sanatkâr yetiştirmiştir

Erbil eskiden kurmuş olduğu devletlerle Irak Selçukluları yönetiminden sonra 1144 tarihinden Beytekin hanedanından Küçük Ali'nin ve Erbil Atabeklerinin uzun süre başkenti olarak tanınmıştır.

Erbil Müzaffereddin Gökbörü
Döneminde (1136-1190) tarihinde imar edilerek Erbil şehri iki yandan gelişerek, Aşağı Erbil ırmağı kenarında geniş bir alana yayılarak, Yukarı Erbil bir tepe üzerinde kale içine kurulmuştur.
Ve Kalenin duvarları eski kalıntılar üzerine Müzaffereddin Gökbörü tarafından yeniden inşa edilmiştir .

Gökbörü döneminden sonra Erbil şehri Abbasiler tarafından hüküm edilerek, ve Erbil, Moğolların hükmü altına geçerek, uzun süre acı karışık ve sıkıntılı dönemlerde yaşamıştır.

1849'da tarihinde tamir edilerek
Gökbörü, devletinin ve saltanatının Yurdu olarak İslâm dünyasında büyük bir önem kazanmıştır.

Aşağı Erbil'de yüksek minareli bir ulu cami, bir medrese, 4 dârûl-aceze, dul ve öksüz, kimsesiz yurtları yaptırarak şehirde Türk izleriyle donatmıştır.

Erbil merkezi, büyük bir ticaret o dönemde olduğundan dolayı 1309 (Rumi) Musul Salnamesi'ne göre, 4.000 nüfuslu kasaba içinde milletinin Türkçe konuştuğunu, 2 cami, 10 mescit, 6 medrese, 5 çocuk okulu 5 dârûl-aceze, 1 kışla ve 3 hamam bulunduğunu yazmaktadır, Şemsettin Sami Albeni ve tüm tarih kitaplarında Erbil şehrinin bir Türk şehri olduğunu kanıtlamaktadır,

Bugün durum tam değişerek 1991'dan günümüze kadar Erbil Talabani ve sonradan Barzani Kürtlerin baskısı altında kalarak, yüzde yüz bir Türk şehri olarak Kültleşme politikası tüm hızıyla sürmektedir.


Özelikle Erbil Türk Şehrinin demografik yapısı 1970 yıllardan beri değişmeye başlamıştır ve günümüzde Irak Türkleri Kürtlerin şehre akımı yoğunlaşması hızla gelişmelerine, yerleşmelerine rağmen Türkler yine çoğunluktadırlar.

Erbil’in Kuzeyi büyük Zap’ın Güneyi ise küçük zapın geçmesiyle Erbil bölgesinin verimli toprağıyla ortalık güzel bir alanı Irak’ın en güzel yerini yazlıklarını yeşillik bir çevreyi, doğalı kapsamaktadır.
Sahip olduğu şirin toprağı havası can yakıcı güzelliği insanlara umutlar vererek, yaşamın tadını göstergesidir. Tarım alanında çok zengin olarak ürünleri Buğday, arpa, darı, tütün yetiştirtmektedir.

Şehrin kırsal kesimlerin de küçükbaş hayvancılığının var olduğunu görmekteyiz.
Erbil geniş bir toprağı ile yolun üstünde olan şehirlerimizden olmakla konumu gerekçesiyle Musul, Bağdat ve Basra yollarıyla bitişme noktası olmasıyla ayrıca karayolu ile İran’a yakın olmasıyla öte yandan Türkiye topraklarına yakın sayıla bilinir ve bu nedenle Erbil şehri stratejik önemini yerini korumaktadır.

Erbil şehrinin konumunun nedeni ile tarım alanında elverişli büyük alanda ziraat ürünleri olmaktadır.
Ve Bölgede tarımsal üretim ulaşmaktadır, Temel üretim yetişmekle ayrıca birçok tüketimlerini bugün Türkiye’den sağlamaktadır.

Son günlerde Irak’ın kuzeyinde çıkan Petrol yasasının uygulanmasıyla birlikte Kürt yönetimin elinde olan Erbil Türk şehrinin büyük gelir kaynağından kendisi yaralanmaktadır..

Bölgede hızlı yatırım yapılarak, tarım, gıda beyaz eşya ve Kırtasiye başka ürünler bölgeye girmekle ticaret konut ve yapınma alanda günümüzde Kuzey Irak Barzani yönetimi yatırımı Türkiye Habur sınır kapısından kendisi yararlanarak ve bölge genişlemektedir.
ayni halde Zaho ve Dahuk dahil olmakla tüm Türkiye’nin ticareti bugün onların gözetimi altında olarak kendileri ister sinirden ister ticaretten tüm geliri elde kendileri etmektedirler..

Öte yandan Mersin limanından ticaret yaparak Türkiye’de çok sayıda Şirket fabrika, firmaları bulunmaktadır. Ve Irak Türkleri bu gelirden bu Ticaretten yoksun kalmaktadırlar çünkü tüm alan onların denetimi altındadır.

Bugün Erbil 2003 Saddam düştükten sonra, geniş bir bütçeyi elde ederek, kazancını Türkiye’den alarak, tüm alanda gelir tam olarak Kürt yönetiminin yoluyla kaynaklar sağlanmaktadır.

Irak’ın kuzeyinde yeni yapılanmalar yeni yollar ve yeni konut yapılanmaları hızla uygulanmaktadır.

Bölgeye iyice baktığımızda Mesut Barzani Türkiye ve Kuzeyde buluna tüm şirketlerde yarı yarıya pay alarak ortak olmaktadır.

Göze çarpan şehirde ve bölgede yeni binalar, alışveriş merkezler, yollar ve havaalanı yapılması çok önem taşmaktadır.

Ve birçok sayıda İnşaatların bitmesi firmaların, fabrikaların bölgede görünmesinin tek nedenini araştırsak kısa süre Mesut Barzani Türkiye’den elde etmiş olduğu para kaynağı bunu göstermektedir.

Mesut Barzani tün önde gelen Ortadoğu’nun varlı zenginlerinden biri olmakla Erbil şehrinde Türkiye yanında ABD, Lübnan, Fransa, İngiltere, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Kore, İsrail, Japonya ve Çin şirketleri farklı alanlarda çalışarak yatırımlar yapmaktadır.

Bu hizmetlerden Kuzey Irak yalnız Kürt milletlerinin kalkınması refaha kavuşmasını göstermemektedir.

Çünkü tüm çıkarı Barzani yönetimi elde etmektedir ve yaralanmaktadır.

Bugün tüm gelir ve parayı elde eden ve kendi elinde tüm hazine sevinci mutluluğu Refahla yaşayan her şey bugün tüm kazanç belirli bir zümrenin elinde olduğunu söylemek gerekmektedir.

Bunların başında ilk Barzani ve Aşireti gelmekle,
kuzey Irak’ta kaçakçılık ön plan da gelmekle, elektronik ve telekomikasyon ürünlerinin hep onların yoluyla ucuza satılarak, tüm gelir onlarda kalmaktadır.

Irak’ın Kuzey Bölgesini iyice incelemiş olursak çok karışık bir etnik yapısı bulunmaktadır, Kuzeyde ağırlıklı olarak; Türkmenler, Araplar ve Kürtler, Hıristiyan ve Yahudiler yaşamaktadırlar.

Erbil Milletinin yüzde yüzü Türk olmasına rağmen birçok Kürtler ve Araplarda ticaret için şehirde yaşamaktadırlar, millet eskiden olduğumu gibi günümüze kadar izi kalan şehrin en eski yapısı olan kale yakınında yer alan çarşılarda ve kapalı çarşıda bulunmaktadırlar.

Her yerde Gençler, millet Türk müziği dinlemekte. Ağırlıklı olarak Türk televizyonlarını Türk dizileri izliyorlar.

Öte yandan Erbil Irak Türkleri Türkiye’ye bir hayranlık ve büyük sevgileri vardır, çok sayıda yerli şairleri ses sanatkârları Türkçe şarkılar, Türküler söylemektedirler.

Kuzey Irak yönetimi ne kadar Terör PKK eylemlerine sözde karşı olursa bile bölgede barındırmakla yataklık yapmaktadır onlara
Günümüzde terör örgüt PKK’nın kuzey Irak bölgesinde etkin bir ağırlığı bulunmaktadır.

Barzani ise bölgenin ekonomik durumundan dolayı Türkiye’nin destek yardımını kayıp etmemek için ara sıra bir bölüm açıklamalarda bulunmakla Türkiye’ni kazanmak isteyerek, öte yandan Türkiye’nin askeri operasyonların bölgede yapılmasına karşı olarak operasyonların yapılmasına tepki göstermektedir.

PKK’ ise Kuzey Irak yönetimi sesiz kalmasına karşı bölgede Terörist PKK irtibat ofisleri kapları radyo evleri yapmaktandı sürekli faaliyetleri sürmektedir. Terör örgütü tüm ihtiyaçlarını bugün Erbil’den karşılamaktadır, çünkü Kandil Dağı ile Erbil arası yaklaşık 3 saattir. Ve Erbil de yaşıyorlar ve Irak’ın kuzeyinde barınmaktadırlar.

PKK Erbil ve Musul bölgesinde bile güçlenmiştir. Durumun Musul da karışık olduğundan dolayıdır. Ayrıca Suriye’den Kandil Dağına gidenler yol olarak Musul yolunu kullanmaktadırlar

Erbil şehri Kerkük, Musul şehri gibi bir Türk şehridir
Ve Türk kimliklerini vermiş oldukları şehitlere karşı korumaktadırlar, buna karşı Barzani’nin sinsi politikası Erbil Türklerini silmek için yoğun şekilde çaplarlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Erbil’lin her yerinde yaşayan Türkler bugün en eski yerlerinden olan kale içerisinde yer alan Türklerinin yaşadıkları yerler boşaltılmaya uğraşıyorlar.
Şehrin Türk olduğunu kanıtlayan kitapları kütüphanelerden alarak yakılmıştır.
Dillerinin Türkçe olmasına karşın Türkçeye yer verilmemektedir, ayrıca Erbil milleti Türk olarak tümü Türkçe konuşmaktadırlar.

Asimilasyon Saddam döneminde olduğu gibi peşmergeler
Barzani tarafından baskıları sürerek, Türkçe konuşmak yasaklanarak, Türkçe okullar kapatılarak ve birçok sayıda Türkmen kuruluşlarının önce olduğu gibi bugün olmaması onlara el koyulmasıyla Türk dil birliğinin yok edilmektedir.
Ve Türklere karşı büyük asimile çalışmaların yoğun bir baskıyla yapıldığını görmekteyiz.

Yönetim Barzani elinde olduğu günden öteki Irak Türk bölgelerinde olan saldırılar patlamalar bu bölgelerde yoktur her yerde güvenlik uygulanmaktadır.

Erbil Şehrinin güvenliğini peşmergeler sağlamakta. Her yerde güvenlik noktaları bulunmaktadır.

Ayrıca Peşmergeler yanında Barzani Polis- Asayiş- Açil Müdahale ekipleri-
Özel Birlik ( Zawita )
Peşmergeler

Peşmergeler içinde PKK üyeleri bulunmaktadır. Peşmergeler her türlü eğitimi ABD ve İsrail tarafından almaktadırlar.

Peşmergelerin hepsi devlet tarafından maaş almaktadırlar.


peşmergeler yanında, Parastina istihbarat örgütü ise İsrail tarafından silah eğitimi almaktadır.

Barzani’nin bölgede dış istihbarat servisi yoğun olarak faaliyet göstererek. Özellikle Mosad ve CIA açık olarak çalışmaktadırlar.

Alman, İngiliz, Farense, İran yardımcı olarak istihbarat alanında faaliyet göstermektedir.

Erbil şehrinde ve bölgede okuma yazma Türklere karşı oranının çok yüksektir başkalarında ise çok düşüktür, Türk olmayanların çoğu büyük bir bölümü imza bile atmıyor Erbil’de ise üç Üniversite Gülen Cemaatine bağlı Işık Üniversitesi, eğitim yapmaktadır.

Erbil Türkleri uzun yıllardan bu topraklarda yerleşerek, büyük bir tarih uygarlığa sahiptiler, bu yerlerde bu topraklarda Türk devletleri Atabeyler, Karakoyunlu, Akkoyunlu devletleri gibi çok devletler kuran Türk milleti tarihten önce bu topraklar kendi toprakları olarak tanınmışlardır.

Erbil Türklerinde çok sayıda Aşiret, oymaklar, boylar görünmektedir, bu şehirde büyük katkıları olarak kültürlü aydın insanlar devlet adamları yetirmişlerdir, tanınan aile, aşiret oymak boylarından Doğramacı, Bayatlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Kocalar, Kocabaşı, Terzi başı, kasaplar, Kasap başı, Ağalar, Asefler, Demirci, Bezirgân, Saatçi, Çavuşlar, Zade, Şahlar, Küçük molla, Şahlar, Şehler, Atabeyler, Gök börülar,

Altunçular, Aslanlar, Kaymakçılar, Bayraktar, Alemdar, Baklavacı, Kaleli, Kardeşler, Küreçi, İlhanlı, Sepzeçı, Almaz, Çelebi, Nohutçu, Üzeyir, Azeri, Akbaş, Ayvaz, Kalender, Samancı, Neftçi zade, Çaycı, Pasavancı, Bahçeci ve başkaları.

Erbil Türkleri dünya çapında tanınan ses sanatkârı bulunmaktadır, güzel sesleriyle makam, Hoyrat, Kerem, uzun hava, gazal şarkı, türkülerde değer ön kazanarak, Türkiye ve Irak’ın her yerinde adları şanları, sesleri bilinmektedir.

Bunlardan Şahaba, Cemile, Şevket Mişko, , Hamit Küreci, Cemil Kapkapçı, Haydar Abdurrahman Bakkal, Mehmet Ahmet, Hardan, Celal Erbilli, Hac Abdullah Defzen, Nurettin Asafli, Bahset Halup kasap, Şakır Benna, Celal Çakmakçı, Mehmet Âşık, Nurettin Erbilli, Fuat Osman, Faik Bezirgan, Yaşar Mişko, Selim Fatah, Yunus Hattat, Yunus Mahmut, Setrettin Erbilli, Sinan Erbil, Mağdit Şah oğlu, Mehmet Ferit, Seyfi Azeri, Heyvaz
Küreci, İmad Kasap, Azat Kasap, Cemşir Beşir Üzeyir ağa, Cemşir Fitirci, Yunus Tütüncü, Erbil Kızı, Havar Bezirgân ve başkalar.

Ayrıca Erbil Türklerinde çok aydın yazar, şiarlar, bilginler, Din adamları, politikacılar kendilerini milletleri için adayarak birçok projeler çalışmalar yapmışlardır bunlardan Erbil Sahibi Muzaffereddin Gökbörü, Rahmetli İhsan Doğramacı birçok alanda yatırımlar Türkçe okullar, hastane yaparak çok sayıda öğrenciler okutarak yetirmiştir.

Yusuf Garibi, Haşim Nehit Erbil, Cercis Bahçeci, Nesrin Erbil, Sanan Kasap, Salah Mardan, Cahit Burhan Doğramaci, Kanı Abduulcebbar, Nüzhet Yahya, Naci Yunus, Gavsi Hac Abduulah, Hamdi Muhammet, Hazani Haydar zade İbrahim, Şeh Ali, Şeh Esat Muhammet Abdurrazak Ağa, Süreyya Ahmet, Harabı Mehmet, Yakup Ağa, Namı Abdullah, Adnan Kasap, Mahmut Kasap, Ferhan Coşkun, Diyar Erbil, Allah Verdi Erbilli, Cemal Öksüz, Hüsam Hasret, Esat Erbil ,Reşat, Sedat Erbil,vAydın Aslan, Nihat İlhanlı, İhsan Terzi oğlu, Ömer Akbaş, Yaşar Altın parmak, Burhan Yaralı, Şirzat Şeh oğlu, Amir, Delir Kasap, Dilşat, Azat Terzi oğlu,Şemsettin Vali
Erbilli, Himdat Terzi, Mehmet Abdullah, Ganim Fatah,
Kenan Saka, Nazım Saih, Sami Hattat, Nurettin Musullu, Mazin Hasan, Taife Kasap, Kemal Latif, Hüsam Kaleli, Abdullah Hattat, Selam Terzi, Sittar Neccar, Fuat Terzi, İmad Terzi, Azat Kasap, Serhenk Kasap, Serdar İhsan, Riyaz Demirci, Ercüment Terzi, Muhattın Kahveci, Yaşar Abdullah, Rüştü Kalalı, Mehdi Ali, Ahmet Kalalı, Adnan İrfan, ve başkaları.

Politika alanında uzun yıllar Erbil Türkleri çok sayıda kuruluşlar partilerde göreve katılarak ön sırada yer almışlardır, kimi günümüze kadar dava alanında çalışmasını sürdürmektedir.

Kimi uzaklaşarak kimi ise Türkmen alanından başka alanda çalışmaktadır, umarım kucaklarını tüm Irak Türklerine açan Erbilli kan kardeşlerimiz önceleri nasıl davaya kendilerini adadılar bu uğurda şehitler, kanlar verdiler umudumuz milli davadan uzaklaşanlar tekrar Anne topraklarına sarılsınlar, onlara Erbilin anne kucağı açıktır millet her zaman yiğitleri, kahramanları, temiz insanlar bağışlayacaktır, bağrına basarak savunacaktır, bir olalım varlığımızı kuralım gösterelim.

Politika alanda uzun yıllar çalışan Erbil Türklerinden Ferit Çelebi, Mahmut Ahmet, Sanan Ağa Kasap, Serdar ağa, Sinan Çelebi, Mahmut Çelebi, Münazil, Basil Sebzeci oğlu, Azat, Seyfettin Küreci, Seyah Küreci, Nihat İlhanlı. Kenan Şakır, Vecit Şücaaddin, Aydın Maruf, Nezhet Abdulganı, Dr Ömer, Fuat Çakmakçı ve yedi yıl Mesut Barzani Asayiş hapishanesinde kalan Emir İzzet ve başkaları.

Erbil Türkleri Saddam rejimi düşmeden önce Irak’ın kuzeyinde 1990 yıllarından mücadelecini sürdürerek çok sayıda okullar Türkmen kuruluşları, Irak Türkmen Cephesi Türkmen partileri kurultaylarını, çalışma, faaliyetleri orada başlatarak, Akıncılar ordusunu kurarak davamızı savunmuşlardır.
Türkmen yayın, basın medya televizyon radyosu ilk defa Erbil şehrinde açılarak, kurulmuştur ve Türkmen bölgelerinden gelen tüm Türkmenleri karşılayarak gönlülerine basarak, evlerine tüm Irak Türklerine açmışlardır konak etmişlerdir,

Irak Türklerinin Milli, Cephe bayrağını tüm dairelere, binalara, caddelere, evlere, sokaklara asarak, milli mücadeleleri canla vermiş oldukları şehitlerin kanlarıyla başlatılmışlardır.

Erbil Türkleri her zaman iki baskı altında yaşıyordular bir Kürt partilerinin baskısı birde Saddam rejimin acı sinsi politikasıyla, bugün tüm acılara karşı onlar için Barzani asimilasyon durumu sürmekle birçok Türkçe eğitim yapan okullar kapatılarak, Radyo, Televizyon, medya basın yayın, dergi, gazete, kitap bastırma hep ortadan kalkarak tarihe kavuşmuştur.

Erbil Türklerine karşı günümüzde tam olarak Kürt politikası tüm yönüyle uygulanmaktadır.

Erbil Türkleri Mesut Barzani ve Saddam rejimi ikilisi
Birlikte 31 Ağustos 1996 tarihinde acımasız bir politika uygulayarak kıyıcı Mesut
Barzani rejimi dikta Saddam rejiminin isteği üzerine çok sayıda Erbil Türklerini tutuklayarak, Saddam
Rejimine teslim ederek
Acımadan aşağıda adları geçen
Erbil Türk kardeşlerimizi idam etmiştir bunlardan.

1-Aydın Şakır Irak’lı
Kerkük–1936 doğumlu
1998- Bağdat gizli servis tarafından idam olmuştur.
2- Ferhat Kasım Kerküklü
Kerkük 1946 doğumlu
3-Ayad Vahit Sadullah
1960 Erbil doğumlu
4- Ali Hasan Acemoğlu1965,24.07 Kerkük doğumlu 1997-idam olmuştur.
5-Abdulrahman Bakkal oğlu 1972 Kerkük doğumlu
6- Ali Yaycılı 1971.24.07 Kerkük -doğumlu 1997 idam olmuştur
7-Ahmet Nureddin Kayacı
1976, 24.07 Kerkük doğumlu1997-idam olmuştur.
8-Mehmet Reşit Tuzlu 1953 Tuzhurmatu doğumlu
9- Mikail Şahbaz Samet
1973 Erbil doğumlu
10- Tarık Faik Nureddin1970 Erbil doğumlu
11- Sirvan Ahmet Abdulkadir
1960 Kerkük
12-Muinin Muhammed Emin1947 Erbil doğumlu
13- Halit İbrahim Ahmet1945 Erbil doğumlu
14- İbrahim Abdulrahman1964 Erbil doğumlu
15- Mazin Faruk1968 Erbil doğumlu
16- Necmeddin Nureddin1937 Erbil doğumlu
17- Şakır Zeynelabdin
18- Neşet Faysal Abdullah1960 Erbil doğumlu
19- Şirzat Yusuf Aziz1954
Erbil doğumlu
20- Şahin Yunus Mahmut
21- Hacer Andulgani Şahap
1972 Erbil doğumlu
22- Halit Abdullah1974 Erbil doğumlu
23- Nasret Halil Abdullah 1977 Erbil doğumlu
24- Yılmaz Yusuf Halil Muhyeddin1969 Kerkük doğumlu
25- Ayad Ahmet1963 Kerkük doğumlu
26- Abdulrahman Kaleli1974 Kerkük doğumlu
27-Haydar Erbinli Erbil doğumlu
28-Abdulmünim Samet Emin1947 Erbil doğumlu
29- Şaban Şahbaz Samet Erbil doğumlu
30- Şivan Şahbaz Samet Erbil doğumlu
31- Ramazan Cemal Kerim Erbil doğumlu1997 idam olmuştur.
32- Fuat kazım Nazım1997 idam olmuştur
33- Adil Bekir Selim Erbilli Erbil doğumlu
34- Şer Bekir Şakır Erbil doğumlu
35- Ali A Abdullah1965 Kerkük doğumlu
36- Faris Hadi
37- Emir Kerim Ali1997 Ekim ayında idam olmuştur.
38- Çetin Kerem Köprülü Altunköprü doğumlu
39-Murat Erbil’li
40- Mümtaz Erbil’li

Ayrıca farklı tarihlerde Kürt peşmergeler tarafından çok sayıda Erbil Türkleri şehit olmuşlardır bunlardan

1-Murat Hasan
2-Leyla Cemil
3-Avukat Rüştü Tahsin Saraçoğlu
4- Abdul haclık Felah
5-Halit İbrahim Köpeçı
6-Yasin Kasap
7-Aydın İzzet Kaymakçı
8-Söner Esat Terzi başı
9-Cesim Murat
10-Ferhat Nurettin
11-Aydın Abdülaziz Neftçi
12-Gül Annem Terzi oğlu
13-Abdullah Adil Hurşit
14-Feridun Fazıl Mehmet
15-Marivan Ahmet Erbilli
16-Fuat Kasım Nedim
17-Emir Kerim Ali
Ve başkaları

Not: 31 Ağustos 1996 tarihinden önce bende Erbil Enformasyon ve Türkmeneli gazetesini ilk defa olarak Türkiye Türkçesiyle yayınlamış olduğum ve başyazar olarak çalışırdım, önceden eski Türkçe olan gazeteyi Sayın İsem Tarzı başı ve Müayat Kara şahin beyle birlikte çalışıyordum, Erbil katliamından iki hafta önce İstanbul Türkiye’den gelen bir mektup üzerine ilgili makamın isteği ile Türkiye’ye giderek, bende o sırada Erbil şehrinde olsaydım şimdi idam olmuştum Allah’a şükür Yusuf Karacanın yardımıyla Türkiye’de bulunuyordum, Mesut Barzani Saddam rejimine Erbil Irak Türklerini teslim ettiği sırada, bende onlar gibi bu milli dava yolunda şehit olsaydım ne mutlu bana mezarları nurla dolsun yerleri Cennet olsun. İnşallah şehitlerimizin kanı yerinde kalmayacaktır Ulu Tanrı Saddam’dan haklar alındığı gibi birde öteki kıyıcılardan alınacaktır.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Erbil Turkrukur Erbil
Sadun kardes senin dedigin herbir sozcuk masut barzani´nin bin kez ruhune deger, zaten Erbil adi ustunde bir Turkmen sehridir ama israil ile barzaniler sozde kurdistan ismini vermisler, ama gun gelir kendiliginden yine ayaklara kapanarak Turkmen Turkmen diye bize seslenirler cunku Erbil´de kurt diye bir millet yoktur bugun kurtce kunusanlar asillarini arstirirsaniz hepsinin soyu Turktur, ama iran´dan hac omran bolgesine bazi kisiler surgun diye gelmisler yoksa tarih sayfalarina bakilirsa sinirin bir ucunden obir ucuna kadar Turk kokanli insanlar yasamaktadir, bu konusulan sozde kurtce, kurtce degil ama iran kurtcesi tam kurtcedir Erbil´de kurt denilen birsey yoktur sayin okyucularim..
OGUZ ERBiLLi


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>