Arabic Turkish
 
2010-11-08   Arkadþýna gönder
5109 (1875)


Milli Mücadele Yolunda (1) Şehit Albay Abdullah Abdulrahman


Sadun KÖPRÜLÜ


1960 yılında kurulan Bağdat Türkmen Kardeşlik ocağı başkanı Albay Abdullah Abdulrahman, Irak Türklerinin tanılan büyük liderlerinden biri olarak, 16 Ocak 1980 tarihinde Saddam rejimi tarafından her türlü işkencelere maruz kalarak, Milli dava arkadaşları Dr: Necdet Koçak, Adıl Şerif, Dr: Rıza Demirci ile birlikte idam olmuşlardır.

Şehidimiz yaşamını milli Türkmen davasına adayarak, 14 Temmuz 1959 tarihinde Molla Mustafa Barzani Kürt Peşmergeler, Komünistlerle ile İş birliği ederek, Kerkük katliamında çok sayıda Irak Türklerini ağaçlara asarak, iki yöne giden arabalara bağlayarak, param parça ederek, caddelerde sürükleyerek, acımasız öldürmüşlerdir.

Büyük liderimiz Albay Abdullah Abdulrahman, Kerkük 14 Temmuz katliamını bir an önce durdurmak için, Tazehurmatu ilçesine gizli yolla Başkent Bağdat’ta ulaşarak, üç gün üç gece süren katliamı durdurarak, milletimizi bu büyük katliamdan kurtarmıştır.
Irak Türklerinin büyük milli dava mücadele dolu tarihine geçmiştir.

Albay Abdullah Abdulrahman 1913 tarihinde, Kerkük Musalla mahallesinde göz açmıştır, öğrenci günlerini Kerkük’te geçirerek Bağdat’ta Harp okulundan başarı ile mezun olmuştur.
1941 Tarihinde İngilizlere karşı, Milli Irak hareketine katılarak 1941 yılında Filistin’i kurtarmak amacıyla büyük General Mustafa Ragıp ve Ömer Ali Paşa ile birlikte bu savaşta başarılı olarak harekete yer almıştır.
1958 tarihinde Kerkük ikinci Tümen Komutan Yardımcısına atanmıştır.

Şehidimiz Albay Abdullah Abdulrahman 14 Temmuz 1959 yılında Kerkük katliamından kurtulmakla, Tazehurmatu ilçesi yoluyla Irak Cumhurbaşkanı Abdülkerim Kasım ile görüşerek, Kerkük’ün kanlı katliamını bildirmiştir, böylece devrim komuta konseyi başkanı General Abdülkerim Kasım, Kerkük’e ordu göndererek, şehidimiz Kerkük Türklerini üç gün süren büyük katliamdan kurtarmıştır.

sonradan Emekli olan Albay Abdullah Abdulrahman Bağdat’ta 1960 yılında kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağında 1964 yılından 1976 yılına kadar, Ocağın başkanlığını milli mücadele Türkçülük duygularıyla görüşleriyle başarıyla yürütmüştür.

Uzun süre başkanlık yaptığı sıralarda, Irak Türkleri ile yakından ilgilenerek, tüm Türkmen köylerini, ilçelerini, şehirlerini, bölgelerini dolaşarak, her kes ile ilgilenerek yakından tüm insanlara her türlü yardımda bulunmuştur, böylece tüm Türkmenelinde Mendiliden, Telafer, Aziziye’ye kadar milletimiz tarafından sevinmiştir, ve onun sevenleri defalarca onu Ocak başına seçerek getirmişlerdir.

Albay Abdullah Abdulrahman milletini sever aşırı bir milliyetçi Türkçü idi çalışkan yiğit, atılgan vatanını, bayrağını, toprağını ve Kerkük tüm Irak Türklerinin bölgelerini seven gönlü aşkla sevgiyle atmaktaydı.

Arap Baas partisi Irak Türklerine karşı uygulamış olduğu sindirme, asimilasyon yok etme politikası, önde Türkmen Kandaşlık Ocağını bir an önce kaldırıp, yok etmesi ön plandaydı, her bir türlü baskısıyla millet tarafından sevinen Albay Abdullah Abdulrahman başkanı Ocaktan uzaklaştırmak planını gündemde yer almaktaydı, bunu Türk düşmanı olan dönemin başkan yardımcısı Saddam Hüseyin uygulama katılmaktaydı.

1976 yılında Albay Abdullah Abdulrahman Kardeşlik Ocağı başkanı iken, Baas partisi Saddam rejim tarafından onu Ocak’tan bir türlü zorla seçim yapılır diye uzaklaştırılmıştır.
Türkmen Kardeşlik Ocağından uzaklaştırıldıktan sonra 1979 yılında dava soydaşları Necdet Koçak, Adil Şerif, Dr Rıza Demirci ile birlikte tutuklanarak, 16 Ocak 1980 tarihinde şehit edilmiştir.

Ben Albay Abdullah Abdulrahman şehidimizi 1970 yılından tanıyorum evimiz Bağdat’ta olduğu sırada sürekli olarak Kardeşlik Ocağına giderek onunla görüşmekteydim, ve ondan milli davamız ile ilgili sorular sorarak bilgi almaktaydım, o dönemde en küçük yaşta Ocağa üye olmuştum, ayrıca liseden mezun olduktan sonra Üniversite hayatimi Kardeşlik ocağına bağlı Şehidimiz Rıza Demircinin açmış olduğu 36 kişili yurtta kalıyordum, çünkü Baas partisine girmediğimden dolayı hükümet yurduna alınmadım ve Türkmen Kardeşlik ocağının yurdunda eğitimi bitirdim.

sonradan şehitlerimiz tutuklanarak idam olduktan sonra bende ayni yılda tutuklandım, ve tutuk evinde acı durumlarını işkencelerini duydum ve idam olduklarına çok zorlukla dayandım, artık onlar şehit oldular, ölmediler gönlümüzde büyük milli davalarıyla yaşamaktadırlar. ve tüm milli Türkmen kuruluşlarımız bugün onların temiz kanlarıyla kurularak gençlerimiz, erlerimiz, baba yiğitlerimiz mücadelelerini onların bırakmış oldukları izleriyle sürdürmektedirler.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>