Arabic Turkish
 
2010-11-01   Arkadþýna gönder
5035 (1860)


Milli Mücadele Yolunda (11) Şehit Pilot Aydın Mustafa


Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türkleri Milli Mücadelemiz yolunda, tarih boyunca yüzlerce şehitler vererek, temiz kanlarla milli haklarımızı elde etmeye çalışarak, Türkçülük, Milliyetçilik davamızdan hiçbir gün uzaklaşmadan dilimiz, Tarihimizi, kültürümüzü savunarak, tüm kıyıcı rejimlere karşı durduk.

Milli dava Varlığımız sürdürmeyle, kahraman, yiğit gençlerimizle, öğrencilerimizle, yaşlılarımızla, kız kadınlarımızla ölümü düşünmeden yaşantımızı, varlığımızı kanımızı, canımızı bu yolda adadık adamaya her an hazırız.
Hiçbir zaman kendisini Türk milletinin uğrunda veren şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız.

Milli Mücadele yolunda kanını, canını adayan şehitlerimizden Aydın Mustafa tanınan bir Türkmen ailesinden olarak, uzun yıllardan beri kendisini milli davaya adamıştır, diline, milletine, toprağına, tarihine bağlı idi.
Aydım Mustafa yiğit, atılgan bir Türkmen olarak tüm Türkmen milleti tarafından sevinmekteydi1949 yılında, Türkmen Kerkük’ün Korya mahallesinde, Şaturlu semtinde dünyaya gelmiştir. Şehidimiz AydIn Mustafa Hamit Kerkük'te doğdu.
İlkokulunu
Altunköprüde, ve orta okulunu ve liseni Kerkük okullarında bitirmiştir. Yüksek tahsilini Bağdat Askeri fakültesinden Tekniksel pilot olarak mezun olmuştur.
Şehidimizin ailesi tam Türkmen olarak Dedesi Hamit ağadır, Annesi de yine tanınmış bir Türkmen ailesindendir.

Şehit Pilot Aydın Saddam rejimi tarafından uzun süre tutuk evinde kaldıktan sonra, Türkiye’den dolayı türlü işkenceyle idam edilmiştir.

Şehit Aydının babası Mustafa Ağa iki erkek üçü kız beş çocuğu olmuştur.
Bunlardan Betül, Zeynep, küçük kızı Meysuna, oğlu ise şehidimiz Aydın ve Yalçındır.

Şehidimiz Aydın Mustafa askerliği, orduyu severek, Bağdat’ta subay okuluna yazılarak, uçak eğitimi almıştır.

Bağdat’ta ve sonradan,
İran - Irak savaşında pilot subayı olarak savaşlarda büyük başarılar elde etmiştir.

Saddam rejimi Türkmen milletine düşmanlığını göstererek hiç sevmeden, çok sayıda aydın kesimini ve liderlik, millet toplum tarafından sevilen Türkmenleri arayarak idam ederek, birçoğunu Hapishaneye atmıştır.

Kıyıcı Saddam 1987 tarihlinde şehidimiz Aydın Mustafa Malik Hüseyin, Şehit Yaşar Cengiz, Cemal Şan Rahmetli Tursun Koçak ile ilgili tutuklanmışlardır ve birçok Türkmen Cemal Şan ile serbest olarak, Şehit Aydın Mustafa Ve Malik Hüseyin bir yıl işkenceden sonra idam cezaisine maruz kalmışlardır.
Şehit Yaşar Cengiz ise Müebbet hüküm olmuştur.
Ve iki şehidimiz Aydın Mustafa ve Malik Hüseyin1988 yılında zorla baskıyla işkencelerle idam olarak Böylece Milli Mücadele yolunda parlak yıldız olarak gökyüzünde Türk dünyasını öteki şehitlerimizle süslemişlerdir.


Evet, şehitlerimize, mücadeleci, milliyetçi Türkçülük için çalışanlara kıyanlar Allah’tan cezasını bulacaklar, biz yolumuza, milletimize, ilkemize inanarak, Sabretmeliyiz ve göreceğiz i Hainleri kıyıcılar bir gün yok olacaklar, cezalarını geç olsa bile alacaklar, bulacaklar.
Hiçte kurtulamazlar.

Aydın şehidimizden sonra beş yaşında kızı Funda, ve Çiğdem adında iki kız milli mücadelesini, Eşiyle birlikte yürütmektedirler

Millet için acı, ceza görenler, şehit olanların hakları alınacaktır.
Aydın şehidimiz Türkmen milletinin büyük bir Türkmen yiğidi, kahraman idi ve her zamanda bizimle iç duygumuzda varlığımızda yaşayacaktır.

O canını varlığını bu yolda bıraktı her zaman onunla görüşürdük, 1970 yıllarında evlerinde toplanırdık milliyetçi, Türkçü politikayla ilgili kitapları okuyarak, anlattık gençler onun etrafına toplanırdı, ona güvenirdi çoğunluk rahmetli Tosun ile birleşirdik, her konu hakkında bilgi verirdiler bizlere.

Canlarından fazla milletini severdiler ve şehidimiz milliğinin gençlerini korurdu ve milleti için çalışırdı, her türlü işkencelere rağmen dayandı durdu, hiç konuşmadı ve ona kıyan hainlerde muratlarına ermeyecekler.
Aydın Mustafa
Milletine canını, kanını veren ve milliyetçi diye tanılan bir kahraman Türkmen genci idi.

Dikta Saddam rejiminin Türkmen milletine karşı baskı, soykırımı nedeniyle Irak Türkleri çok haksızlığa uğramışlardır bu rejime her zaman karşı olarak milleti için çalıştı gençler yetirdi.

Dava sahibi olarak milli duygu zenginliği ve gelecek gençler yetişmesini her zaman onarırdı.


Şehit çok yumuşak hoşgörülü ve sevgi dolu bir insan idi Milli duyguların atmosferinden nefes alan bir insan mert Türkmen idi.


Şehidimizin ruhunda Milli davamız bayrak gibi dalgalanarak mücadelemiz yolunda izini kayıp etmeyeceğiz.

Şehidimiz bilinçli üstelik milliyetçilik, Ülkücülük sevgisini duygusunu gönüllerinde uzun yıllardan beri taşmaktaydı.

Irak Türkleri arasında milli dava yolunda çalışan, yorulan şehidimizin büyük rolü katkısı olmuştur.
Aydın Mustafa Türkmenlerin yanında, gönlünde yaşayarak sevgisi büyüktür.
.
Aydın Mustafa hapishanede 18 / 5 / 1987 tarihinde tutuklanarak, 18/ 5/ 1987 den 26.10.1988 Tarihine Kadar işkence, baskı, acı gördü 29.12.1988 de mübarek cesedi Kerkük, Musalla mezarlığında toprağa verilerek, tüm Irak Türklerinin sonsuza dek gönlünde, iç duygusunda bir ışık olarak topraklarımızı aydınlatacaktır.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

sehitler olmez
Sadun Kopurlu kardesimi Teberik etmek istiyorum bizlere sehitler karvanini tanittigi icin.
Sehitler olmez.
sevgi ve saygi herkese
abbas Kasap
M‎ll‎ Kahramanlar
M‎ll‎ Kahramanlar‎m‎z‎ koruyal‎m ‎zler‎n‎ ya‏atal‎m kerkükte ele kar‏‎ bir daً gibi duran ve buًun yok olma mücadelesi sürdüren üctane ‏ehit heykelini koruyal‎m bunlar bizim varl‎ً‎m‎z‎n birer simgesidir gelecek nesillerimize amanet edelim,Adlar deًi‏irse izler silinmeye çal‎‏‎l‎rsa kimliklerimiz deًi‏tirilirse izimizde yok olur gider Tarihte ne milletler yok olmu‏ neler ortaya ç‎kmakta!
Mehmet Kerkük´lü


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>