Arabic Turkish
 
2010-10-07   Arkadþýna gönder
5187 (2183)


7 EKiM TÜRKMEN BAYRAMI


Necat Kevseroğlu


Irakın kuzeyinde “Güvenli Bölgede” Türkmen şehri Erbilimizde 24Nisan 1995’de “Irak Türkmen Cephesinin” kuruluşu ilan olundu. Orada faaliyet gösteren Türkmen siyasi kuruluşları, bir tek ad altında olarak Türkmen, milli hareketin öncülüğünü yaparak, Türkmen meselesini uluslar arası mahfillerde savunarak ve Türkmen toplumuna gerçek hizmetleri ve yardımları sunarak, 2003’te Saddam devrildikten sonra Türkmeneli bölgelerinde, ve Bağdat’ta, civar bölgelerde Irak Türkmen Cephesinin büroları açılarak halkahizmet etmeği başarmıştır ve Türkmenlerin yegane temsilcisi olduğunu dünyaya bildirmişti.
Irak Türkmen Cephesi yurt içi ve yurt dışında olan tüm Türkmenlere kucak açıp onların temsilcilerini 4-7Ekim 1997 tarihinde Erbil’de düzenlediği büyük Türkmen kurultayına çağırdı.
ITCnın çağırısına cevap vererek, Irak’ın siyasi tarihinde misli görünmeyen, hür ve gerçek demokrasi temellere göre tüm Türkmen kuruluşları toplanıp, birinci Türkmen kurultayı gerçekleştirildi.
Birinci Türkmen kurultayı 4-7 Ekim 1997 tarihi arasında çalışmalar yapıldı. Sonuç bildirisi 7Ekim günü okundu, o tarihi gün Milli Türkmen Bayramı olarak ilan edildi.
Türkmen siyasi tarihinde dönüm noktası olan 7Ekim günü, milli bayram olarak kabulu, bildiriyor ki, o unutulmayan günden Türkmen toplumu tek sözle tüm kuruluşlar Türkmen milli meselesinin stratejisini çizdiler, Irak Devleti’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde Irak’a demokratik. Parlamenter, insan haklarına saygılı bir düzenin gelmesi ve Türkmenlerin siyasi, milli, idari, kültürel haklarına kavuşmaları için ulusal ve uluslar arası zeminlerde mücadele vermektedirler.
Biz Türkmen toplumu olarak, üzerimize düşen milli vezifelerden biri, gerek milli Bayramlarımıza, günlerimze, değer vermek, anmak, diğer günlerden farklı tutmak, toplum olarak evlerimzde, iş yerlerimizde anılsın, ve bildirilsin ki bugünler diğer günlerden ayrıdır, anma törenleri yalnız siyasi kuruluşlarımızda, kalmasın, dini Bayramlarımız gibi, milli Bayramlarımzda öyle olsun. Arkadaşlar, dostlar, akrabalar, arasında kutlansın ve içimizde yaşasın bu güzel milli günler.
Bu milli Türkmen günü münasebetiyle tüm Irak’lıları, özellikle Türkmen toplumunu candan kutlar, mutluluk ve başarılar dileriz, birlik, beraberlik içinde gözlerimi kaparım vezifemi yaparım ilkesini göz önünde tutalım,milli hedefe doğru yürüyelim, milli günlerimizi yaşantı haline getirelim.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

utan‎n
ben bu bayram‎ duyunca ç‎ld‎rmak üzereyim. 1997 y‎l‎nda bir ki‏i taraf‎ndan ilan edildi ki ‏imdi kürtlerin en sad‎k adamlar‎ndan biridir. ‎rakta kurduًumuz 6 devlet sahibi bir milletiz, neden o günlerden birini bayram diye ilan etmiyoruz. türkmenlere zarba veren hain ki‏ilerin yapt‎ً‎n‎ yap‎yoruz. yetmedimi bu kadar saçmal‎k. ay‎p utan‎n.
kerkük dostu
ne bayrami
kerkuk elden gidiri.biz sattildik ve bittik.kurtllar 19 madde malikiye kabul etirecek. bize ne bayrami ne seyrani. biz oturub dusunmemiz lazim illerde bunllarden ne yapacagiz.
turkmen
Tarih
Irak Türkleri tarihi 1000 y‎ldan fazla olduًunu iddia ediyoruz sonra ç‎k‎p Milli Bayram‎m‎z 1997 ya‏anan bir olaydan bahsedilmi‏. insanlar sormazm‎ bu ne saçmal‎k diye.
Neden Selçuklu Devletin Irak Fethi deًil, Neden Sultan Bayazid veya Murat fetihleri deًil neden 1920 ve ِnce Kackac olaylar‎ deًil veya Irak Cumhuriyeti ilk resmi kurulu‏ belgelerinde bizden bahsettiًi tarih deًil.
فTC kurulu‏u bunlardan daha ِnemlimi yoksa BفRفLERف BU MفLLETفN TARفHفNف UNUTURMAYAMI اALIقIYOR.
Turkmenata
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Tarihimiz çok güzel, günümüz peri‏and‎r, umudluyum istikbal‎m‎z güzel olacakt‎r.
Mahmut Uًur KARADAذ


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - Yeni Hükümete Kavuştuk
32 - UNUTULMAYANLAR DAN Şehit Yaşar Cengiz
33 - Tarihin Laneti
34 - Yeni Kabinede Türkmenler Olmalı
35 - Özgürlüğe Doğru
36 - Öğrencilerimizin Velilerine Açık Mektup
37 - Çözüm
38 - Telafer'de Utanç Duvarına Hayır
39 - Türkmen Soykırımının 51. Anısı
40 - Sayım için Seferber Olmak Gerek
41 - Seçim Karmaşası Ve Yeni Parlamento
42 - 24 Nisan, Unutulmayan Gün
43 - Kerkük , Irak'ın Kültür Başkenti
44 - Yeni İttifaklar
45 - Yeni Gün Bahar Bayramı
46 - Seçimde...Türkmen DönümNoktası
47 - Sevinç
48 - Yanlışlar Üstüne Yanlışlar
49 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
50 - Bayram ve Beklentilerimiz
51 - Seçim İçin Seferber Olmak Gerek
52 - Seçim Kurulu Tarafsız Olmalı
53 - 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı
54 - Yeni Gün Nevruz..Bahar Bayramıdır
55 - MEVLİT
56 - HERKESE MÜBAREK KANDİLLER
57 - Yerel Seçimler İçin
58 - Kerkük'te Yerel Seçimler ve Ertelenmesi
59 - İnsanlığa Karşı İşlenen Cinayet
60 - Hz. Hüseyin’in 40.günü anısına,,, Sevgi
>>Sonraki >> << Önceki <<