Arabic Turkish
 
2010-08-28   Arkadþýna gönder
4757 (1845)


Nüfus Sayımı ve Türkmenler


Sadun KÖPRÜLÜ

(Araştırma)
Irak Türklerinin uzun yıllardan, günümüze kadar uğramış olduğu haksızlık, asimilasyon, baskıların sonu gelmeden, sürmektedir.
Saddam rejimi düşmeden, 2003 yılının öncesine bakarsak, Kerkük şehrinin nüfus sayısı 850 bine yakın olarak, daha sonra 750 bin Kürdün Mesut Barzani para. Ev, arazı yardımıyla, Irak Kürt Demokrat Partisi aileleri teşvik ederek, Türkmen şehri olan Kerkük dâhil birçok Türkmen bölgelerine. topraklarına yerlerine Kürtleri yerleştirmiştir.
Ayrıca Kürt yönetimi Türkmen bölgelerinde açılan Türkçe ilköğretim okullarımıza karşı durarak, her türlü engeller yaratmaktadır. Son günlerde 24 Ekim ayında yapılması ön görünen nüfus sayımının ardından sonra, Kerkük ve birçok Türkmen bölgelerinin Kürt bölgesine bağlanmasını planlanarak, her türlü çalışmalarda bulunmaktadırlar. Nüfus sayımı bir an önce ortadan kalkması, iptal edilmemesi, Türkmenlerinin yararına olarak, bölgeye yerleşen yüz binlerce Kürtlerin uzaklaşmasıyla, istikrarın bir an önce sağlanmasıyla ve acı olayların ortadan kalkmasıyla, durumun iyileşmesi halinde tüm Iraklıların yeniden sayımın yapılması kararlarını alınması yerinde tam olarak isabetli olacaktır. .

Kürtler tarafından uygulanan, bu baskılarının tek nedenine gelince, Irak'ın kuzeyi Kerkük petrol rezervleri paylaşılacak, el koymak amacıyla, Kürt bölgelerinden Kürtleri, Kerkük ve Türkmen bölgelerinde, yoğun göstermeleri, şehrin bir Kürt şehri olduğunu ortaya koymaktır.
Türkmenlerin Irakta söz sahibi olabilmeleri için her türlü baskılar aramaktadırlar. Türkmenler ise uzun yıllardan Saddam rejimine karşı olan milli mücadelelerini vermişlerdir, direnişlermiş. Irak'ın en önemli petrol yataklarına sahip olmak isteyen Kürtlerle, Amerikanlılar, Kerkük Türkmen şehri Elektrik, kanalizasyon, yol, su sorunları günümüzde kadar büyüyerek, güzelim Kerkük bugün yıkık haraba bir şehre dönmüştür.
Artık Kürtler Kerkük'ün statüsü tartışarak nüfus sayımının yapılmasına karşı
, hareket ederek, Bugün Baas rejimi döneminde sonra, sözde Kerkük şehrinden sürülen Kürtlerin dönmesi nedeniyle, onu bahane tutarak, bugün Kerkük nüfusunun resmi belgelere göre 850 binden 1 milyon 500 bin artmıştır.

En son 7 yıllık göçle birlikte yaklaşık bir milyon Kürt yaşamaktadır, Baktığımızda Kerkük'te hemen her cadde ve sokağın üzerinde evler yapılarak. Kürt bayrakları her yerde görünmektedir. Ayrıca bölgelnin her bir yerinde hiç Irak bayrağı görünmemektedir. Bu bayraklarla Kerkük'ün 'Kürt şehri olduğunu göstermek amacıyla asılan Kürt bayraklarını yanında ayrıca PKK'nın bayrakları asılmaktadır.


Bizler Irak Türkleri olarak, Kerkük şehrinin, başkent Bağdat, yoksa kendi başına bir eyalet olmasını isteriz, Kürt bölgesine bağlanmasına karşıyız. Veya tamamen merkezi Irak hükümetine bağlanması da daha önemli sayılacak.

Bu gün Kerkük'te Kuzey Irak Yerel Kürt Bölgesi Hükümeti sürekli sonu gelmeyen acıları, baskılar uygulamaktadır. İlköğretim okullarına karşı durarak, Türkçenin okutulmasına engel olmaktadır. Kerkük’ü bir Kürt şehri olarak, görmeleri milletimiz için rahatsızlık yaratmaktadır.
Türkmen şehri Kerkük onların bir parçası olmasını görerek bu hayâlı yaşatmaktadırlar, Öte yandan Kürtlerin tek amacı nüfus sayımının bir an önce yapılmasıdır. Kerkük’te Kürt nüfusunun fazla olduğunu ortaya göstermektedirler, ayrıca nüfus sayımından sonra referandumla Kerkük Türkmen şehri Kürt bölgesine bağlamasını ön sırada görerek iptal olmasına rağmen gündeme getirmektedir.


Bu yıl 24 Ekim'de yapılması kararlaşan Kerkük'te nüfus sayımı, Türkmenleri Kerkük ve tüm Türkmen bölgelerinde, sıkıntıya sokacaktır. Bu sayım 2004 yapılacaktır, ama Kürtlerin yararına olmadığı için yapılamadı, 2004'ten günümüze tek amaç Kerkük’ Türkmen şehrinin demografik yapısını değiştirtmektir, onların beklemiş oldukları, ön plan idi. Çünkü ortalıkta bir Kürtleştireme politikası bulunmaktaydı.
Bugün tam istedikleri oldu, Kerkük'te Kürt nüfusu Türkmenlerden daha fazla görünmektedir. Ve sayımın yapılmasına ısrar ediyorlar.
Bu sayım Türkmenler için büyük bir tehlike olacaktır Ve Kürtlerinde yalancık olarak nüfusu ortaya çıkacaktır.

Uzun yıllardan beri Türkmenler her türlü baskılara asimilasyon. Soykırımlara
Katliamlara. işkenceye uğramaktadır.85 yıl bu acılar, Bu çileler Türkmenlerin üzüntüden kalkmayarak, sonu gelmemektedir. Irak başına gelen her bir yönetim iktidar hep Irak Türklerini yok etmeye çalıştılar, hiçbir hak onlara tanınmadan Şehitlerimiz vermiş oldukları temiz kanları ile bu haklar elde edinmektedir.
Bugün Kerkük nüfusuna bakarsak 1,5 milyonun üstendedir, Saddam rejimi Baascilar düştükten sonra Kerkük nüfusu 7 yıl içinde 750 bin üstünde artmıştır.
Buraya gelenlerin hepsi birden Siyasi nedenlerden dolayı gelmişlerdir.
En önemlisi sayım yapılmadan 23'üncü maddenin uygulanması gerekmektedir. Bu maddede 2003 önce ve sonrasındaki, Türkmenlerin nüfusu belli olmaktadır. Irak Hükümeti da bunu dikkate alması önemli olacaktır, Eğer sayımda zorla yapılırsa 2003 yılından sonra Kerkük'e gelip yerleşenler gelmiş oldukları yerlerine dönmelidirler.

Kürtler bugün kendilerini Kerkük Türkmen şehrinde çoğunluk olduklarını göstermektedirler. Sayımdan sonra, karşı olduğumuz referandum yapılmasıyla Kerkük'ü Kürt bölgesine katmaktır. Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanması, katılması ise Türkmenler tarafından büyük bir kaos yaratacaktır ve Irak iç savaşa gidecektir.
Irak Türkleri ise canla, kanla buna karşı duracaklar, Bence Kürtlerin tek amaç isteği nüfus sayımın bir an önce kesin sonucudur, kendilerinin Türkmen şehrinde çoğunluk olduğunu göstermektir. Sayımdan sonra karşı olduğumuz referandum yapılmasıyla Kerkük'ü Kürt bölgesine katmaktır. Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanması katılması ise Türkmenler tarafından büyük bir kaos yaratacaktır ve Irak savaşa gidecektir. Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanması katılması ise Türkmenler tarafından büyük bir kaos yaratacaktır ve Irak savaşa gidecektir. Irak Türkleri ise canlarını. Kanlarını bu uğurda vererek her zaman olduğu gibi Kürtlerin planına karşı duracaklar
Irak Türkleri ise can, gönülden bu milli davayı savunarak, Kerkük’ün bir Türkmen şehri kalmasına çalışarak, istenirde kanlarını bu uğurda verecekler. Bizler Türkmenler olarak, acı olayların yaşanmaması için, Nüfus sayımının yapılmaması daha uygun olacaktır. Irak Hükümeti ise Kerkük’te ve Türkmenelin de güvenlik yaratarak ortalıkta olan boşluğu bir an önce doldurmalıdır.

"Kürtler, 2003 savaşından sonra yoğun olarak Kerkük’ü ele geçirerek, Kerkük'ün zorla Kürtleştirilmesine yönelik politikalar uyguladılar, Kürt ailelerin gelmesi için parasal yardımla ev vermişlerdir, 35 yıl tam Saddam rejiminin yaptığı gibi çok sayıda güneyden ve Arap bölgelerinden Arapları Türkmen şehri Kerkük’e yerleştirerek, Araplaştırma politikasıyla, Türkmenleri yurtlarından, topraklarında uzaklaştırmıştır. Böylece zorlu, baskıyla Türkmenleri Arap diye sayım nüfusta yazdırmıştır.
Bugün tüm çalışmalarımız birlikte olalım, bizde olan milli duyguyla, kendimiz sayım yapılırsa, Türkmen yazmalıyız, buda Türkmen aşiretlerinin üzerlerine düşen, en büyük kutsal görevlerin en önemlisi, kendilerini Türkmen yazmaktır. Saddam rejiminin döneminde, baskıyla zorla kendisini Arap ve ya Kürt yazanlar kendilerine dönmelidirler, Irak’ın her yerinde Türkmenler bulunmaktadır, Telafer, Aziziye,
Latifi ye, Mahmudiye, Yusuf iye,Bağdat, Kerbala, Necef,, Nasırıye, Hilla, Basra, Divala, Selahattin , Tikrit, Musul, Kerkük’ün Tuzhurmatu etrafı, Erbil ve Irak’ın birçok yerinde kendilerini Arap, Kürt yazanlar mücadelecini sürdürerek, hiç utanmadan, hiç korkmadan, kendi milletlerine dönerek, tam olarak Türkmenlerin yoğun olan nüfusu görünecektir, sevgili kan kardeşlerim Bayatlılar , Salihler, Haydarılar, Karakolular , Karagolular, Cebbarılar, Zengilar, Şahlılar, Zengeneler, Kakailar, dedeler, Şebekler, Asaflar, Defterdarlar, Kapıcılar, Vindavilar, Muslavilar, dere gezenler, Çeçenler, Bayraktarlar, Silahdarlar,r Alemdarlar, ve yüzlerce Türkmen aşiretleri, aile oymakları, boyları Irak’ın her bir yerinde yaşamaktadırlar bunlar kendilerine dönmeleri büyük bir tarih yaratmaktır ve Türkmen milletinin yoğun nüfuslu ortaya çıkacaktır, gelip Türkmen yazarsalar Irak’ın gelelinde Türkmenler en büyük millet olarak tüm haklarını alacaklardır.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

çaً‎r‎
Türkmenler doًrudan türlü zülüm ve haks‎zl‎klara maruz kalm‎‏lar osmanl‎ devletinin y‎k‎m‎ndan beri ve yok edilmeye mahkum olmu‏lar, bu hükmü verenler belli ki ne arablar ve nede kürtlerdi, ne baasç‎lar ,nede berzanilerdi ,onlar yaln‎z uygul‎yanlard‎lar, bu karar‎ veren ingiliz ve masonlard‎, neticedede bütün türk ve islam dü‏manlar‎d‎r; Fakat burada uyguluyanlar‎n büyük bir rolu vard‎r, Onlar ne kadar y‎rt‎c‎ ve insanl‎k d‎‏‎ yüntemler kulland‎kca ve bu tarafta korku ve hürkü yaratt‎kca, bizim bencil ve f‎rsatç‎lar‎m‎z‎n i‏ine yaً sürüyor, çünkü bunlar allahtan bir f‎rsat bekliyite vatan‎ terkedipte kendini mazur gِsterib hayat‎n‎n tehlikede olmas‎ diye,Onada gِre bugün türkmenlerin türkmenelinde bir insana muhtac olduًu halde onbinlerce türkmen dünyan‎n dِrt bucaً‎na yay‎l‎bta dola‏‎yor ve ister istemez burada yerlerini kürtlere ve diًer her tamahkere burakm‎‏ , bunlar‎n millete verdiًi zarar oburlerinin verdiًinin katkat‎d‎r;
Bu gün milletini seven insan isteristemez gerek kerkük ve diًer türkmen bِlgelerinde bulunmas‎ gerekir , çünkü buras‎ sava‏ alan‎d‎r,herkimde uzaklarda oturubta , Onu burada kimse ciddiye almaz´
Bugün her kimse milletini severse ve ona yanarsa ,gelsin yaln‎zca kerkükte yerle‏sin O zaman milletine hizmet etmi‏ olur , çünkü vatan‎ terkedenlerin bir çoku daha iyi bir ya‏am için vatan‎ terketmi‏ler
yahya kasim


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>