Arabic Turkish
 
2010-07-14   Arkadþýna gönder
4069 (1667)


Kerkük Katliamı’nın 51. Yılında İrdelenmesi Gereken Hususlar


Kemal BEYATLI

Kerkük şehrinin adıyla özdeşleşen Kerkük Katliamı’nın (14 Temmuz 1959) elli birinci yılını bu günlerde bütün kasvetiyle yâd ediyoruz.
Onlarca Türkmen’in şehit düşmesi ve onlarcasının yaralanması hatıralardan hiç silinmez.
Bu kısa yazı olayın seyrine ve detaylarına değinmeden, bazı hususları irdelemek için kaleme alınmıştır.
Savaşlar ve katliamlar hiçbir zaman aniden meydana çıkmamıştır. Her olayın perde arkasında uzun tezgâhların ve planların olduğu dikkat çekmiştir. Her ne kadar 1. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand,28 Haziran 1914 günü Saraybosna'yı ziyaretinde bir Sırp Milliyetçisi olan 'Princip' tarafından öldürmesiyle başlasa da[1] mutlaka önceden taraflar arasında bir gerginlik hâsıl olmuştu. O gerginlik de belli planları beraberinde getirmiştir.
14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı öyle birkaç gün içinde Kürtler tarafından hazırlanıp, gerçekleştirilmesine inanmak, biraz saflık olur.
Katliamın gerçekleşmesinden öncesi ve sonrasını takip eden olayları hafızalarda tekrardan canlandırarak, ilgili uzmanlarca irdelenmesinde yarar sağlanacağını düşünüyoruz. Başlıca karanlıkta kalan ve aydınlatılması gereken olaylara dikkatlerin çekilmesi gerekir:
· 31 Temmuz 1959’da Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) eski adıyla Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET)[2] ye resmi başvuru sürecinin ilk adımını atmıştı. Resmi başvurulardan önce mutlaka uzun süre görüşmeler yapılmış ve müzakereler olmuştur ki 31 Temmuz 1959 da resmi başvuru statüsüne geçmiş oldu. Avrupa ülkeleri Türkiye’nin bu atılımını önce dışarıdan, yani 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı düzenleyip Kürtleri kullanarak katliamın gerçekleştirilmesini sağladılar.[3] Türkiye’de 1958 a kadar Misak-i Milli sınırları ifadesi dillerde dolaşırken 1959 den sonra söylemde bir gerileme olduğu o günkü yayınlarda ve siyasilerin demeçlerinden anlamak zor olmasa gerek!
Türkiye’yi AB hayalinden caydırmak için diğer yöntem ise içeriden vurma yöntemi idi. Nitekim 27 Mayıs 1960 Askeri darbedeki amaç(lar) da yine Türkiye’yi zayıflatmak ve Avrupalılarla boy ölçüşmesini engellemek için yapılmadı mı?
· 1958 den hemen sonra Irak’ta Türk kelimesi yerine Türkmen kelimesi devlet yazışmalarında başladı. Irak’taki Türk toplumunu Türk dünyasından ayrıştırmak için rejim ani bir hareketle böyle bir karar aldı. Devlet dairelerinde Türk bölgeleri ile bütün yazışmalarda Türkmen kelimesi kullanılmaya başlandı. Irak’ta krallık dönemi ve cumhuriyetin ilk devrim ayları İngilizlerin eli Irak’tan hiç çekilmedi. Yani yine Avrupa kaynaklı bir girişim olup, Türkiye’nin uzanan kollarını kısmak için katliam düzenlenmedi mi?
· İki kutuplu dünyanın yaşandığı bir dönemde Kerkük Katliamı gerçekleşti. Kürtlerin sosyolojik yapısını kullanan Avrupa, Ortadoğu da Irak’ı seçerek Rusya kutbuna karşı bir kin, nefret ve sevimsizlik yaratmak için dolaylı yoldan Kürtleri ve Irak komünizmlerini kullanarak cinayet işlenmedi mi?
· İsrail, Irak’ın kuzeyinde ikinci bir İsrail yaratma projesi ve Arz-ı Mevut (Vadedilmiş Topraklar)ütopyasını gerçekleştirmenin önemli engel Türkleri görmesidir. İsrail, Yahudi projesinin gerçekleştirilmesinde Kürt-Yahudi kan bağı ilişkilerine dayanarak Kürtleri kullanarak/destekleyerek katliamı sahnelemesi, Türkiye’nin Arz-ı Mevut bölgesindeki uzantısı Türkmenleri yok etmenin bir oyunu mu idi?
· Türkiye, 11 Mayıs 1950 de birinci, 1 Ağustos 1950 de ikinci kez NATO üyeliğine başvurusunu yapmakla ne kadar Avrupa’yla iç içe olma eğilimli olduğunu ve uzun uğraşlardan sonra 18 Şubat 1952 de NATO’nun üyeliğine kabul edilmesi; iki kutuplu dünyanın bir kutbunu kuzey komşusuna yani Rusya kutbuna karşı tercih ettiğini görüyoruz. Bu eğilim Rusya’yı rahatsız etmesi ve NATO ülkelerine dolaylı olarak da ABD ye bir ders vermek mahiyetinde Türkiye’nin Misak-i Milli havzasındaki Türkmenlere karşı bir yok etme planı olarak Kerkük Katliamı’nı görmek mümkün değil mi? Rusya, burnunun dibinde olan Türkiye’nin şevkini kırmak maksadıyla dokuz yıl özel eğitimde tutuğu Kürt Molla Mustafa Barzani Rusya’dan geldikten hemen sonra Kerkük Katliamının gerçekleşmesi ilginç değil mi?
· Türkiye’nin - uzun vadede - yumuşak karnı olan Irak Türkmenlerini hep baskı altında tutmak ve pek çok müzakerede Türkiye’ye karşı kullanmak için dün 14 Temmuz 1959 Katliamı gerçekleştirildi. Tek kutuplu dünyaya geçişten sonra ABD kendi çıkarların uğruna 1991 ve 2003 aynı Kürt aktörleri kullanarak sahneye çıkarıp ve aynı acımasızca yöntemi sürdürerek Türkmen bölgelerine saldırmaları yine Türkiye’ye pek çok alanda gözdağı vermek için değil mi?
Kafalarda soru işaretleri devam ederken, cevapları ne kadar şaşırtıcı olacağını düşünmek bile ürkütücü olacağını, Türkiye-Irak, Türkiye-Türkmenler ve Türkiye-Kürtlerin tarihi ilişkilerinin seyrine ne denli yarayacağına inanıyoruz. Ayrıca bütün bu tezgâhların içinde Türkmenleri hep kurban seçildiğini görmemek de mümkün değildir.

***
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1#Sava.C5.9F.C4.B1n_.C3.87.C4.B1k.C4.B1.C5.9F.C4.B1

[2]http://www.cellotin.com/forum/avrupa_birligi/turkiyenin_avrupa_birligi_sureci-t757.0.html ve http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/#1.1

[3] 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamını Kürtler tarafından bilfiil gerçekleştirildiğine dair pek çok kanıt ve yayınlar olması nedeniyle burada ele alınmadı.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

kürt fa‏izmi
kürt fa‏izminin bu coًrafyada kimi hedef ald‎ً‎ hakk‎nda bir bilgisi olmayanlar bu yaz‎lanlar‎ bir bir okumal‎ ِzellikle türkiyeyi yhali haz‎rda yِnetip veya yِnetmeye adaylar taraf‎ndan... kürt fa‏izminin hedefinde türk milleti vard‎r diyorum ba‏kas‎ yalan...
velibay‎r


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Vefatının 12. Yılında .. “Kahtân Hürmüzlü’nün Otograf Piyesleri” Kitabı Çıktı
2 - Vurdun Tokadı Korona
3 - BUYRUK VAR “Türk Ordusuna”
4 - Bu Yoldan Gidenler Dönmezler Geri
5 - Kayseri
6 - Kerkük Bize Vatandır
7 - Türkmeniz Biz
8 - Bayrağım
9 - Türkmen Genci Marşı
10 - Sen Türkmen’sin Tanıdım Seni
11 - Seni niye seviyorum
12 - Ben Türkmeneli
13 - Çağırıyor Tuzhurmatı
14 - Söz konusu Türkmen ve Türkmeneli’dir Gerisi Teferruattır.
15 - Medeniyet Ritimi
16 - 55ᵒ
17 - Kerkük’te Aynı Film Tekrarlanıyor!
18 - Bir Köyün Hikâyesi
19 - Şehitler Ölmez
20 - Türkmeneli TV Yine Sınıfta Kaldı!
21 - Çocuk - Hikâye
22 - Hüzün Martıları ve İki Garip
23 - Ermeniler ve Irak Türkmenleri