Arabic Turkish
 
2010-07-14   Arkadþýna gönder
2057 (927)


Kerkük Katliamı’nın 51. Yılında İrdelenmesi Gereken Hususlar


Kemal BEYATLI

Kerkük şehrinin adıyla ِzdeşleşen Kerkük Katliamı’nın (14 Temmuz 1959) elli birinci yılını bu günlerde bütün kasvetiyle yâd ediyoruz.
Onlarca Türkmen’in şehit düşmesi ve onlarcasının yaralanması hatıralardan hiç silinmez.
Bu kısa yazı olayın seyrine ve detaylarına değinmeden, bazı hususları irdelemek için kaleme alınmıştır.
Savaşlar ve katliamlar hiçbir zaman aniden meydana çıkmamıştır. Her olayın perde arkasında uzun tezgâhların ve planların olduğu dikkat çekmiştir. Her ne kadar 1. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand,28 Haziran 1914 günü Saraybosna'yı ziyaretinde bir Sırp Milliyetçisi olan 'Princip' tarafından ِldürmesiyle başlasa da[1] mutlaka ِnceden taraflar arasında bir gerginlik hâsıl olmuştu. O gerginlik de belli planları beraberinde getirmiştir.
14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı ِyle birkaç gün içinde Kürtler tarafından hazırlanıp, gerçekleştirilmesine inanmak, biraz saflık olur.
Katliamın gerçekleşmesinden ِncesi ve sonrasını takip eden olayları hafızalarda tekrardan canlandırarak, ilgili uzmanlarca irdelenmesinde yarar sağlanacağını düşünüyoruz. Başlıca karanlıkta kalan ve aydınlatılması gereken olaylara dikkatlerin çekilmesi gerekir:
· 31 Temmuz 1959’da Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) eski adıyla Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET)[2] ye resmi başvuru sürecinin ilk adımını atmıştı. Resmi başvurulardan ِnce mutlaka uzun süre gِrüşmeler yapılmış ve müzakereler olmuştur ki 31 Temmuz 1959 da resmi başvuru statüsüne geçmiş oldu. Avrupa ülkeleri Türkiye’nin bu atılımını ِnce dışarıdan, yani 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı düzenleyip Kürtleri kullanarak katliamın gerçekleştirilmesini sağladılar.[3] Türkiye’de 1958 a kadar Misak-i Milli sınırları ifadesi dillerde dolaşırken 1959 den sonra sِylemde bir gerileme olduğu o günkü yayınlarda ve siyasilerin demeçlerinden anlamak zor olmasa gerek!
Türkiye’yi AB hayalinden caydırmak için diğer yِntem ise içeriden vurma yِntemi idi. Nitekim 27 Mayıs 1960 Askeri darbedeki amaç(lar) da yine Türkiye’yi zayıflatmak ve Avrupalılarla boy ِlçüşmesini engellemek için yapılmadı mı?
· 1958 den hemen sonra Irak’ta Türk kelimesi yerine Türkmen kelimesi devlet yazışmalarında başladı. Irak’taki Türk toplumunu Türk dünyasından ayrıştırmak için rejim ani bir hareketle bِyle bir karar aldı. Devlet dairelerinde Türk bِlgeleri ile bütün yazışmalarda Türkmen kelimesi kullanılmaya başlandı. Irak’ta krallık dِnemi ve cumhuriyetin ilk devrim ayları İngilizlerin eli Irak’tan hiç çekilmedi. Yani yine Avrupa kaynaklı bir girişim olup, Türkiye’nin uzanan kollarını kısmak için katliam düzenlenmedi mi?
· İki kutuplu dünyanın yaşandığı bir dِnemde Kerkük Katliamı gerçekleşti. Kürtlerin sosyolojik yapısını kullanan Avrupa, Ortadoğu da Irak’ı seçerek Rusya kutbuna karşı bir kin, nefret ve sevimsizlik yaratmak için dolaylı yoldan Kürtleri ve Irak komünizmlerini kullanarak cinayet işlenmedi mi?
· İsrail, Irak’ın kuzeyinde ikinci bir İsrail yaratma projesi ve Arz-ı Mevut (Vadedilmiş Topraklar)ütopyasını gerçekleştirmenin ِnemli engel Türkleri gِrmesidir. İsrail, Yahudi projesinin gerçekleştirilmesinde Kürt-Yahudi kan bağı ilişkilerine dayanarak Kürtleri kullanarak/destekleyerek katliamı sahnelemesi, Türkiye’nin Arz-ı Mevut bِlgesindeki uzantısı Türkmenleri yok etmenin bir oyunu mu idi?
· Türkiye, 11 Mayıs 1950 de birinci, 1 Ağustos 1950 de ikinci kez NATO üyeliğine başvurusunu yapmakla ne kadar Avrupa’yla iç içe olma eğilimli olduğunu ve uzun uğraşlardan sonra 18 Şubat 1952 de NATO’nun üyeliğine kabul edilmesi; iki kutuplu dünyanın bir kutbunu kuzey komşusuna yani Rusya kutbuna karşı tercih ettiğini gِrüyoruz. Bu eğilim Rusya’yı rahatsız etmesi ve NATO ülkelerine dolaylı olarak da ABD ye bir ders vermek mahiyetinde Türkiye’nin Misak-i Milli havzasındaki Türkmenlere karşı bir yok etme planı olarak Kerkük Katliamı’nı gِrmek mümkün değil mi? Rusya, burnunun dibinde olan Türkiye’nin şevkini kırmak maksadıyla dokuz yıl ِzel eğitimde tutuğu Kürt Molla Mustafa Barzani Rusya’dan geldikten hemen sonra Kerkük Katliamının gerçekleşmesi ilginç değil mi?
· Türkiye’nin - uzun vadede - yumuşak karnı olan Irak Türkmenlerini hep baskı altında tutmak ve pek çok müzakerede Türkiye’ye karşı kullanmak için dün 14 Temmuz 1959 Katliamı gerçekleştirildi. Tek kutuplu dünyaya geçişten sonra ABD kendi çıkarların uğruna 1991 ve 2003 aynı Kürt aktِrleri kullanarak sahneye çıkarıp ve aynı acımasızca yِntemi sürdürerek Türkmen bِlgelerine saldırmaları yine Türkiye’ye pek çok alanda gِzdağı vermek için değil mi?
Kafalarda soru işaretleri devam ederken, cevapları ne kadar şaşırtıcı olacağını düşünmek bile ürkütücü olacağını, Türkiye-Irak, Türkiye-Türkmenler ve Türkiye-Kürtlerin tarihi ilişkilerinin seyrine ne denli yarayacağına inanıyoruz. Ayrıca bütün bu tezgâhların içinde Türkmenleri hep kurban seçildiğini gِrmemek de mümkün değildir.

***
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1#Sava.C5.9F.C4.B1n_.C3.87.C4.B1k.C4.B1.C5.9F.C4.B1

[2]http://www.cellotin.com/forum/avrupa_birligi/turkiyenin_avrupa_birligi_sureci-t757.0.html ve http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/#1.1

[3] 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamını Kürtler tarafından bilfiil gerçekleştirildiğine dair pek çok kanıt ve yayınlar olması nedeniyle burada ele alınmadı.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

kürt fa‏izmi
kürt fa‏izminin bu coًrafyada kimi hedef ald‎ً‎ hakk‎nda bir bilgisi olmayanlar bu yaz‎lanlar‎ bir bir okumal‎ ِzellikle türkiyeyi yhali haz‎rda yِnetip veya yِnetmeye adaylar taraf‎ndan... kürt fa‏izminin hedefinde türk milleti vard‎r diyorum ba‏kas‎ yalan...
velibay‎r


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kayseri
2 - Kerkük Bize Vatandır
3 - Türkmeniz Biz
4 - Bayrağım
5 - Türkmen Genci Marşı
6 - Sen Türkmen’sin Tanıdım Seni
7 - Seni niye seviyorum
8 - Ben Türkmeneli
9 - Çağırıyor Tuzhurmatı
10 - Sِz konusu Türkmen ve Türkmeneli’dir Gerisi Teferruattır.
11 - Medeniyet Ritimi
12 - 55ᵒ
13 - Kerkük’te Aynı Film Tekrarlanıyor!
14 - Bir Kِyün Hikâyesi
15 - Şehitler Ölmez
16 - Türkmeneli TV Yine Sınıfta Kaldı!
17 - Çocuk - Hikâye
18 - Hüzün Martıları ve İki Garip
19 - Ermeniler ve Irak Türkmenleri