Arabic Turkish
 
2010-06-29   Arkadþýna gönder
1829 (730)


Acımızı bir dinleyin ne olur ...!


Mehmet GökkayaNeden biz hep vuruluyoruz? Ey Türkmen davası neden senden her kes endişeli? Bir daha devlet kurmandan mı korkuyorlar?
Biz dedik azad olduk bilmedik mezad olduk, duvarlarımız hep karaya kaplanmış, kınamalarla bitmiyor, mitinglerl de çare etmiyor, çِzümler baş bile tutmuyor.
Her gün Tuz kanda, her gün Kerkük kanda, her gün Musul kanda ... Erbil derdi de bir yana ..!
Ya siz Türkmen'in gamını yemiyorsunuz, ya da Türkmen sizin gamınızı yemiyor. Ne siz kendinizi koruyabiliyorsunuz ne de Türkmen sizi koruyabiliyor...!
Neden düşman ikinizi de koruyabiliyor? Sebebi nedir? Koruma gücümüz mü yok? Yoksa güveniniz mi yok bizlere? Biz her ikininiz için canımızı vermeye sِz veriyoruz, yeter ki siz isteyin!
Biz ne tِren, ne toplantı, ne bِlgelerimizde ev yapmak? Ne yarar bize sizin istikrarı yarar, istikrar olmasa birşey olmaz, olursa da her şey olur!
Ne zamana kadar toprak altında insanlarımızı çıkaracağız?
Ne zamana kadar ağlayacağız?
Ne zamana kadar yas kuracağaz?
Ne zamana kadar gücümüzü arıyacağız?
Bilmiyoruz babamız kim, annemiz kim!
Evimizdeki sorunları kim çِzecek?
Komşu mu çِzecek?. Yok yok şimdiki yeni milletvekilerimiz sِz vermiş çِzecek!
Yeter artık, evlerimiz yıkılmasın, anneler ağlamasın, babalar yanmasın, çocuklar yetim kalmasın.
Bu millet bir daha acı gün yaşamasın, yaşamasın ,yaşamasın ...!
Acımızı bir dinleyin ne olur ...!

Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ف‏imiz gücümüz aًlamak
Gençler yan gelip yats‎n, ya‏l‎lar koltuk mücadelesinde birbirini yesin, yap‎lan bir i‏e, bir faaliyete 40 yerden çamur at‎ls‎n, ondan sonra neden bِyleyiz?!
Cubara
elerine saًl‎k
ba‏ar‎lar diliyorum daha fazlas‎n‎ bekl‎yoruz senden
türkmen eli


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmenler'in Temsil Hakkı
2 - Niye bu hale Geldik ?
3 - Dr. Sadettin ERGEÇ'in İTC başkanlığından alınmasında FETÖ terِr ِrgütünün barmağı vardır
4 - Türkmence Eğitiminin: hayal kırklığı
5 - Kerkük´te yine 14 Temmuz kokusu var, Türkmenler dikkat edelim !!
6 - Türkmeneli’nden Gencin Dilinden DAVUTOĞLU´na Gِrüş.
7 - Sorundan, Soruna...
8 - Düşünceli insanlar Toplantısı
9 - PKK katliam yapmak için Türkmenleri oyuna getirmek istiyor !!!
10 - ITC Genişlettirme istişare Kongresi
11 - Türkmeneli´de yaşananlarda Tüm Türkmen siyasetçilerin Eli vardır !!!
12 - TـRKMEN VARLIĞI TEHLİKEDE
13 - Şehitlerin hakkını ِdedik mi ?
14 - GENÇLERDEN NE BEKLİYORUZ
15 - Türkmeneli uydu kanalı ve Gençler...