Arabic Turkish
 
2003-10-30   Arkadþýna gönder
1361 (610)


Hac Cemil kapkapcı1904 yılında Erbil kalesinin Tophane mahallesinde dünyaya gelmiş, uzun zaman Erbil Kerkük arasında Kapkap ticaretinde çalışmış iyi kapkap ustası olduğu için kendisine kapkapcı soyadı verilmiştir.
1912 senesinden beri mevlitlerde okuyarak ve büyük Sanatkar Şahaba dan çok şeyler öğrenerek iyi bir makamcı olmuştur, sesinin güzel ve yüksek olması nedeniyle çok sanatkarlar karşısında cüret edip okuyamazdı. Merhum Türkiye, Mısır ve Suriye yi ziyaret ederken birçok meşhur şarkıcılarla tanışma şansı olmuştur Umkalsum, Ferid el atraş ve vedi el safi gibileri.
Merhumun en beğendiği sanatkarlardan Kerkük’ten İzzettin Nimet, Muhammed Rauf ve İbrahim Rauf, Erbilden ise Haydar Abdurahman, Mişko ve Nürettin assaflı.
Kapkapcı 1958 senesinde Kâbayı ziyaret etmiştir, son günlerde çocukları başka memleketlerde yerleştikten sonra kendisi yalnız başına Erbil kentinde kalmış ve 1996 yılında birçok eser terk ederek Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.Arkadþýna gönder