Arabic Turkish
 
2010-04-02   Arkadþýna gönder
4737 (1813)


Irak Seçimleri ve Türkmenler


Suphi Saatçi

Irak’ta 7 Mart 2010 tarihinde yapılan genel seçimlerin sonuçları, eksik yanları ile birlikte, geç de olsa açıklanmış oldu. Demokrasiye giderek daha fazla ısınan Irak halkı, seçimlerin sonuçlarına bakarak, değişik yorumlar yapıyorlar. Türkmenlerin seçimde verdikleri sınav ve sonuçlar hakkındaki yorumlar üzerinde durmak istedik. Önce alınan sonuçlara bakalım.

Son seçimlerde Ayad Allavî liderliğindeki Irakiye Koalisyonu parlamentoya 91 milletvekili göndermiş oldu. Bunu mecliste 89 sandalye kazanan şimdiki Başbakan Malikî’nin liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu izledi. Ammar al-Hakim’in lideri olduğu Irak Ulusal Koalisyonu ise 70 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı. Kürt Koalisyonu 42 sandalyede kaldı. Bu rakamların bazıları bir iki sayı oynayabilirse de, genel olarak sonucu fazla etkilemez.

Geçen seçimlere göre 7 Mart seçimlerinde nispeten daha az tezvirat yapıldığı, seçim sandıklarının daha sıkı biçimde kontrol edildiği de gelen haberler arasında. Bu seçimlerde gelişme kaydedenler, ittifak yaparak blok oluşturan koalisyonlar oldu. Aşırı biçimde etnik veya mezhepsel ayrımcılık yapanlar zarara uğradılar.

Seçimde zararlı çıkanlar veya umduklarını bulamayanlar, haliyle sonuçları içlerine sindiremiyorlar. Sonuç iyiyse “demokrasi iyidir” zihniyetine sahip olanların demokrasiyi şimdi “sevimsiz” bulmaları şaşırtıcı değil.

Bu seçimde en çok merak edilen husus, Kerkük’ün geleceği ve Türkmenlerin aldığı sonuç oldu. Geçen 2005 seçiminde tek başına yarışa giren Irak Türkmen Cephesi (ITC), tek milletvekili çıkardığı için kamuoyunda hayal kırıklığı yaratmıştı. Elbette ki geçen seçimde yapılan tezvirat, baskı ve oy hırsızlığı da kontrol edilmediği için de sonuç kötü olmuştu.

Ancak bu sefer hataya düşmeyen ITC, ittifaka girdi ve Irak’ın geleceğini de hesaba katarak al-Irakiye koalisyonunda yer aldı. Herkesi kucaklayan, etnik ve mezhep ayrımı yapmayan bu koalisyon, Iraklılık kimliği altında çok akıllı ve kapsayıcı bir bayrakla seçime girdi. Hem kısa, hem de vurucu bir başlıkla ortaya çıkan bu koalisyon, vatanını seven, terörden ve çatışmadan bıkan bütün Irak vatandaşlarının gönlüne girdi.

Türkmeneli bölgesinde şahlanan Türkmenler Kerkük’te ve Musul’da başarıya ulaştılar. Sonuçta ITC Kerkük’ten 2, Musul’dan 3 olmak üzere toplam 5 milletvekili kazanmış oldu. Başka koalisyonlardan da 2 Türkmen milletvekili daha parlamentoya girdi.

Bu seçimlerde ITC’nin koalisyona girmesi başlangıçta bazı çevreler tarafından eleştirildi. Belki iki aday ile bu koalisyonda yer alması biraz burukluk yaratmıştı. Alınan oylar 3 milletvekiline de yeterdi. Hele 3. bir Şii aday olsaydı, Kerkük’te Irakıye belki 7 sandalye alabilirdi. Hele hele başka bir iki örgüt de koalisyona alınsaydı, Irakiye 8. adayı da kapabilirdi. Bunu bir öz eleştiri olarak söylemek gereğini duyduğumuz için dile getiriyoruz. Bu elbette ki kolay değildi ve oyları yönlendirmek çok geniş çapta örgütlenmeyi gerektirirdi.


Bu seçimlerde ITC için diğer bir buruk sonuç ise Selahattin ilinde ortaya çıktı. Irakiye listesinde bulunan ITC’nin Tuzhurmatu’dan gösterdiği Türkmen aday, baraja takıldı ve parlamentoya giremedi. Bu bölgede başka bir koalisyondan seçime katılan diğer bir Tuzhurmatulu Türkmen aday da seçilemedi ve 2 aday birbirilerinin yolunu kestiler. Oysa ikisinden sadece birisi aday olsaydı, yüzde yüz parlamentoya girebilirdi. Burada kimseyi suçlamak artık fayda vermez; ancak bundan ders almak gerekir ve demokrasinin acı veren yanı da budur. Siyasette her şey olur, dolayısıyla küskünlük ve kızgınlıkla hareket etmek doğru değildir. Maalesef bu musibeti yaşamak da demek ki kaçınılmazmış. Yaşanan acı deneyimler siyasetçilerimize ders olmalıdır. Üzüntüyü bırakıp geleceğe bakılmalıdır. Daha kucaklayıcı ve inandırıcı olmaktan başka çare yoktur.

Genel olarak denilebilir ki ITC, koalisyonun içinde ezilmedi ve sonuç Türkmen halkının yüzünü güldürdü. Hatta koalisyonun Kerkük ilinde lideri ve sürükleyici lokomotifi olan ve Türkmenlerin yüzünü ağartan ITC, koalisyon içinde de itibar kazandı. ITC’nin Irakiye bloğu içinde başarı göstermesi, Kerkük’ün geleceği açısından duyulan endişeleri de hafifletti. Artık iki de bir de Kerkük’ün masaya yatırılmasına son verilmelidir. Bu dönemde artık herkes Kerkük’ün çağdaş bir kent olarak imar edilmesini ve kentte uygulanan baskılara da son verilmesini bekliyor ve istiyor.

Bu sonuçtan dolayı eli güçlenen ITC’yi tebrik ederken, bu sonucun baş şampiyonu olan Türkmen kamuoyuna da şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim sonuçlarının Türkmenlere, Türkmeneli’ye ve bütün Irak halkına hayırlı olmasını diliyoruz.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ITC d‎‏‎nda kalan Türkmen Milletvekilleri
Ben bir türk olarak Irakta seçilen Türkmen milletvekillerinin yay‎s‎ ,isimleri ve hargi siyasi grupta yer ald‎klar‎ konusunda yeterli bilgi edinemiyorum. Sadece ITC den seçilenleri ًِrenebiliyorum. Oysa ITC d‎‏‎nda kalan Türmenlerin say‎s‎da oran‎da oldukça fazlad‎r. Dileًimiz bütün Türkmenlerin siyasi ve dini sebepleri a‏‎p birle‏mesidir. Ancak Türk bas‎n ve yay‎n organlar‎ bu konuya yeterli ilgi gِstermediًi kaç Türkmen milletvekilininin meclise girdiًini dahi haber olarak ara‏t‎rmamaktad‎r. Bu soruma cevap yaz‎l‎rsa memnun olurum. Te‏ekkürler
Mehmet Re‏at Koparan
Bu millet daha nasil kurtulucak?
Gozunu seveyim Suphi hocam, her seyi biliyorsun, elestirmiyorsan bari destekleme.
Ozdemir Bayraktar
ELفNفZE SAذLIK HOCAM
Suphi hocam‎z bize tabloyu çerçevesiyle birlikte duvara, gِzümüzün ِnüne as‎verdi. Siyasi arenada at ko‏turanlar bu tabloya ve çerçevesine bakmalar‎ için en kolay yِntemi seçmi‏ Suphi Bey. قimdi siyasilerimiz çerçeveye s‎k‎‏an tabloyu nas‎l geni‏leteceklerini dü‏ünmeleri gerekir. Bu dِnem Baًdat’ta gِrev alan milletvekillerimize büyük i‏ler dü‏üyor. Gelecek seçim için ‏imdiden yol haritas‎ çizmeleri gerekir. Yaln‎z ITC deًil kazanan kazanmayan diًer partiler çal‎‏maya bugünden ba‏lamalar‎ gerekir. Biz milletvekillerimize güveniyoruz. فnan‎yoruz ki onlar da bizi yüz üstü b‎rakmayacaklar. Kazanmayan adaylar da bizim insanlar‎m‎zd‎rlar. Onlar da Suphi Beyin tablosunda yer alm‎‏lar. Onlar‎n da yerleri hala içimizdedir.
DOST
bazi dusunceler
ITC sistemi zaten bir cati idi, ne oldu bizi daha da cok dagitti. Demek ki baska bir calismanin dusunulmesi gerekir. Ornegin dis mudaheleleri durdurup kendi kendimizi elimize almak, veya asgari musterekleri bas alarak beraber calisma gurubu kurmak veya Turkmenlerin onayini kazanan ehil olan Turkmenlerden bir meclisin kurulumasini saglamak. Tum bu durumlarda Azerbaycan, Turkmenistan, ve diger Turki cumhuriyetlerle kurulan Turkmen gucunun baglantilarini saglayip siyasi, logistik ve diger destekleri almak, Turkmen halkinin masirini bir tek ele birakmamak
Karalili
Tesbitler Doًru, قimdi ضneri ve Bütünle‏me Zaman‎...
Say‎n Saatçi Hocam; yapt‎ً‎n‎z tesbitlere kat‎l‎yoruz. Fakat, sizin de belirttiًiniz gibi; bu durun kِtünün iyisidir. Dolays‎yla siz ve sizin gibi deًerli büyüklerimiz, Irak ve yurt d‎‏‎ndaki Türkmen ayd‎nlar‎ yar‎ndan tezi yok bِlük bِrçük olmu‏ Türkmen toplumunu bir hedef ve bir çat‎ alt‎nda toplamak zorundas‎n‎z... قaibesiz, kucakla‏man‎n ve gِnül birliًinin en üst seviyede olduًu bir kurultay yap‎lmal‎ ve Irak Türklüًü bundan bِyle tek yumruk olarak hareket etmeli. Sesi tek ve gür ç‎kmal‎. Aksi takdirdeyi dü‏ünmek bile istemiyoruz. Zira 7 milletvekili bu toplumun ِlçüsü deًil... Sayg‎lar‎mla...
ف. اak‎r
SAYGILAR
Sevgili büyük hocam; Lütfen mükemmel analizlerinden bizi mahrum b‎rakma..Elinize ve yüreًinize saًl‎k..Allah korsun sizin gibi Ayd‎nlar‎
ضzdemir HـRMـZLـ
kalemine guc
tum turkmenler oyle dogru analiz ve elestirileri yazmis olursalar her kes faydalanacak
cabbar kerkuk oglu
Konuyu daha genis ele almak gerekmiyormu, acaba?
Bir ِnceki parlamentoda 9 veya daha fazla üyemiz bulunmakta idi ‏imdi 7 oldu. Kerkük’te 60 bine yak‎n bir oy say‎s‎yla bir milletvekili ç‎kard‎k oysa bu say‎yla iki ve belki de 3 milletvekili ç‎karma ‏ans‎m‎zda vard‎. Diًer gruplarda Türkmen oylar‎ da toplansa idi belki bir milletvekili de oradan ç‎karma ‏ans‎m‎z olurdu. Diًer bir nokta da ITC oy say‎s‎n‎ yükseltmedi ki, gine ayn‎ 120 binlerin civar‎nda kald‎. 3 milyon dediًimiz, hadi diyelim 2 milyon Türkmenlerden büyük imkânlarla 20 sene çal‎‏an ITC’nin bu durumu büyük bir hata say‎lm‎yor mu? Her ‏eye raًmen her zaman olduًu gibi halk‎m‎z ‏imdide hep kabullenecektir, çünkü ًِle gِrünüyor ki, biz kendimize bunu uygun gِrmü‏üzdur, zaten ba‏ka çaremiz de yoktur. Hepsinden daha ِnemlisi, biz bir halk‎z toplumsal, siyasi, kültürel, sporsal, ekonomik, sanatsal ve saire alanlar‎m‎z bulunmaktad‎r. Ve bu alanlarda hiç bir ِnemli çal‎‏ma yap‎lmam‎‏t‎r ve bu alanlarda büyük erozyona uًram‎‏ durumday‎z. Kim nas‎l bizi bu hale getirdiًini art‎k konu‏mam‎z gerekmiyor mu? 20 y‎l‎n içinde Türkmen halk‎na verilmesi gereken büyük bir ekonomik gücü gasp eden ITC nerelerden nereye geldiًini sorgulamam‎z gerekmiyor mu? Her ‏ey gِsteriyor ki, Irak Türkmenleri gibi bir halk‎n milli menfaatlerini eline almas‎ için bir yap‎s‎ olmas‎ gerekir. Tüm kurulu‏lar‎m‎z hatta büyük قii otoritelerimiz bu hedef için uًra‏t‎ ve her zamanda ITC ya imma kar‏‎ ç‎kt‎ veya yard‎mla‏mad‎. ITC’nin ve arkas‎ndaki gücün olumsuz rolü hiç sorgulanmayacak m‎d‎r?
Sheth Jerjis


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Devlet Olmaktan Çok Irak
2 - Yüz Yıldan Beri Irak…
3 - Türkmen Dağarcığı: Türkmeneli’nin Acı Kayıpları
4 - Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
5 - Irak Sil Baştan Olmadıkça…
6 - Kerkük’te Güven Sağlanmadıkça…
7 - Türkmen Dağarcığı: Udî Celal Vendi
8 - Kerkük Kayserisi
9 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
10 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
11 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
12 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
13 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
14 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
15 - Kardaşlık 18 Yaşında
16 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
17 - Irak’ın Geleceğine Dair…
18 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
19 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
20 - Irak Dramı Nereye Kadar…
21 - Türkmenler İçin Güvenli Bölge Oluşturulmalı idi…
22 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
23 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
24 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
25 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
26 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
27 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
28 - Fuzuli Üniversitesi Hakkında…
29 - Türkiye ve Türkmenler
30 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşköprü
>>Sonraki >>