Arabic Turkish
 
2010-01-31   Arkadþýna gönder
2076 (829)


Kerkük’te Etnik Polisçilik ve Karma Gücün Oyunu


Selçuk BACALAN

Son zamanlarda Kerkük’te çok şiddetli patlamalar olmasa da, yapılan istatistiklere göre % 73 vatandaşlara yapılan insanlık dışı şiddet, adam kaçırmalar, suikastlar Türkmenlere yapılmıştır. Soru soracak olursanız dünyada en zengin illerin arasında yer alan Kerkük’te vatandaşların güvenliğini sağlayacak olan polis güçleri yok mu? Var değerli okuyucular var, ama burada polis güçleri talimatlarını bağlı oldukları birimlerden( İçişleri Bakanlığı’ndan) ne yazık ki almıyorlar, kimileri Kürt partilerinden, kimileri Arap partilerinden, kimileri ise din adamlarından alıyorlar. Türkmenlerde diğer gruplar gibi partilerinden talimat alabilirler. Ama Türkmenler parti talimatlarına göre hareket edemezler korkudan değil sadece Iraklılıkları’na bağlı oldukları için yapamazlar daha doğrusu Türkmenler Irak’ın sadık evlatlarıdırlar. Bu konuda da dikkatinizi çekmek isterim. Eski rejim döneminde de görevini en iyi yapan Türkmenler olmuştur. Kerkük’te bulunan polisler kendi kökenlerine göre şahsiyetleri ve üst düzey kişileri korumaktadırlar. Biz, Türkmenlere ait bir gücün olmaması hayatımıza mal olmaktadır. Kısacası Kerkük’te etnik polisçilik söz konusudur.
Üç gün önce Kerkük’te göreve başlayan ABD-Irak Ordusu ve Peşmergeler’den oluşan karma gücün 7 Mart 2010 tarihinde Irak’ta yapılacak olan genel seçim öncesi bir siyasi hesaplama olarak değerlendirilmektedir. Bu gücün yerleştirilmesi başta Başbakan Nuri EL-Maliki olmak üzere ve diğer Maliki zihniyeti kişilerce yerleştirilmiş ve bunların yanında Barzani nin büyük rolünü unutmamak gerekir. ABD güçleri çeşitli medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalara göre, karma güç önerisinin kendilerine ait olmadığını, tam aksine bu önerinin Barzani ve Maliki tarafından ortaya atıldığını iddia ediyorlar. Böylece Amerikalılar da suçu Irak’tan sorumlu ABD komutanı Oderno üzerinden atmış oldular. Türkmenleri düşündüren bir nokta da, karma güç içerisinde yer alan peşmerge güçlerinin Kerkük Kürtleri’nden oluşturulmasıdır. Peşmerge komutanı Cebbar Yaver’e göre, bu gücün % 48’i Şii Arap % 44’ü Sünni Arap ve % 8’i Kürtlerden oluşmaktadır. Peki ya Türkmenler, Irak’ta sadece iki millet mi yaşıyor? Hele hele Kerkük’te ! bu güç neden seçim arifesinde göreve başladı? Bu konuların hepsi en ince noktaları incelenmiş ve tartışılmıştır. Bunların en başında Kürtlere karşı olası bir Türkmen-Arap anlaşması ve silahlı çatışmanın yaşanması, ikincisi ise, ABD güçleri bu çatışmadan faydalanarak bölgede daha fazla kalması, en son ve en önemlisi ise, Barzani ve Talabani’nin 25 Temmuz 2009 tarihinde yapılan seçimlerde Kürt Değişim listesine bir nevi kaybetmişlerdir. Aslında Talabani bu seçimde tam aksine tek başına iktidar olmuştur. Çünkü Değişim Kürt lideri Mustafa, Talabani’nin en samimi ve güvendiği arkadaşlarından biridir üstelik KYB kurulduğundan beri beraber hareket ettikleri de ortaya çıkmıştır.Ne oldu da 2009 seçiminde ayrıldılar? İşte her şey bu noktada başlar. Talabani, nasıl olsa önümüzdeki Irak seçimlerinde yeniden aday olmayacak, malum kuzeyi de Barzani’ye yedirmeyecek iki taraftan olmaktansa Noşirvan Mustafa liderliğinde bir muhalif liste oluşturarak kuzey yönetimi de elde etmiş oldu. Kürtlerin korkuları 7 Mart seçimlerinde Kerkük’te de kan kaybetmeleri söz konusudur. Dolayısıyla seçim öncesi olası bir kaos ortamı yaratarak akabinde karma gücün Kerkük’ün merkezine kadar inerek seçimlere balta vurabilirler ve bu durumdan sadece Kürtler karlı çıkar.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ABD Oyunu
Bu güçlerin bِyle bir zamanlamada kerkük'ün etraf‎n‎ sarmalar‎ hiç hayra bir alamet deًil, yine bir ABD oyunu var ortada bu çok aç‎k. فki Amerikan kِlesinde(Barazani ile Maliki) bunu dü‏ünecek kafa yok, onlar bu fikri ç‎karlar‎na uygun bulmu‏lar. Lütfen Milletimiz her‏eye haz‎rl‎kl‎ olsun, her evde mutlaka en az‎ndan bir silah bulunmas‎ gerekir bunu herkes ‏imdiden bir ‏ekilde temin etmeye çal‎‏s‎n.
Mustafa Cantürk
OLDU
DEذERLف ARKADAقIM, BفZLER BفRفBفRفMفZف TUTMAZSAK DUقMAN ELBETTE BفZف VURMAYA DEVAM EDER .DOذRU DـRـST BفR BAقKAN SEاELفM Kف BUNLARI YAقAMAYALIM.ELفNE SAذLIK...
ahmet ahmet
Teslimiyatcilik
Teslimiyetcilik zihniyeti turkiyede hukum surdurdugu sure kadar turkmenler hep bu mazlumiyetleri yasamaya mahkum olacaklar, ne zaman turkiye dur der ise durulacak ama nerede o yurekli liderler
Erol Muratli


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük’e Kudüs Modeli
2 - AĞAÇ BUDANDIKÇA YEŞERİR
3 - Şehidin adı Türkmen
4 - TÜRKMENLERE PSİKOLOJIK SAVAŞ
5 - Türkmen Efsanesi (KESİK BAŞ)