Arabic Turkish
 
2010-01-28   Arkadþýna gönder
1942 (848)


Karma güç ve sinsi oyun ...!


Rüşdi ÇELEBİ

Amerikan´ın Irak´taki askeri komutanı Odirno´nun: "sözde tartışmalı bölgelerde karma güç kurma" önerisini uygulamaya koymak tüm Irak çapında şiddetli tartışmalara neden oldu.

Odinro´nun başta Kerkük olmak üzere sözde tartışmalı bölgelerde Irak ve Amerikan askerlerinin yanı sıra Kürt peşmergesinden oluşan üçlü karma gücün kurulması önerisni resmen hayata geçirmek Kürt gruplarını i memnun ederken Türkmen ve Arapları haklı olarak son derece rahatsız etmiş bulunuyor .

Türkmen ve Araplar öneriye karşı oldukların çeşitli resmi dillerden defalarca ifade etmeleri, söz konusu uygulamayı durdurmak için yeterli olmamıştı .

Diğer bir taraftan ABD Başkanı Obama’nın yardımcısı Biden´ın sürpriz Bağdat ziyaretinde bir araya geldiği cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi, karma güç önerisinin bölgeye zarar vereceğini açık ne net bir şekilde dile getirerek öneriyi ilk ağızdan reddetmiş oldu. Aslında sadece Haşimi değil, bugün Irak´ta öneriye geniş bir kesim karşı çıkıyor. Önerinin Irak-Amerika güvenlik anlaşmasının açık ihlali olduğu ve peşmergeye meşruiyet kazandırdığı görüşleri çok yerindedir ve isabetlidir.

Bu sinsi vde tehlikeli oyunu iyi ele alıp tüm yönleriyle analiz edersek ortaya sözde tartışmalı bölgelere karma güç yerleştirilirmesinin ana hedefleri şöyle önümüze çıkabilir:
· Irak ‘ın pratik olarak bölünmesinin kapısını açmak.
· Peşmerge gücünün sözde anlaşmazlık bölgelerde mevcüdiyetini meşru zemin üzerine oturtmak.
· Söz konusu bölgelerdeki devlet hâkimiyet ve otoritesini en aza indirmek.
· Arap ve Türkmenlere karşı psikolojik baskı çemberi altına alıp ve sindirme potasında eritip onları söz konusu bölgelerden göçe zorlamak.
· 1991´den sonra kuzeyin 36. paraleli üzerinde ABD ve Batılı güçlerin tesis ettikleri "sözde uçuşa yasak bölge" uygulamasına benzer bir yapıyı kurmak.
· Kürt gruplara kuzeydeki üç ilde yaratmış oldukları emrivakiyi bu bölgelerde de tekrarlamayı sağlamak.
· Bu bölgeleri peşmergenin kontrolündeki bölgelere katmak için yasal ortam hazırlamak .
Zaten de bu uygulamanın gizli amaçı budur. Çünkü bir Kürt yetkilisi bir sure once önce bu teklifin kendilerine ait olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmişti.

Bunun için söz konusu yeni durum Irak´ın milli güvenliğini,siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü birinci derecede tehdit ediyor. Bundan ilgili bütün tarafların çok dikkatli olması gerekir.
Şimdi gözler, uygulamayı durdurma yönünde son sözü söyleyecek olan Başbakan Nuri Maliki’de. Ama konuyla ilgili başbakanlıktan şimdiye kadar kadar henüz bir açıklama yapılmış değil. Bu da akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Acaba Başbakan El_maliki ülkede yapılması planlanan genel seçimlerde, zaferi elde etmek için bir koalisyon kurma çapalarında olduğu yönünde suskunluğnu koruyor yoksa tavrının uygun zamanı gelmediğini düşünüyor?!


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Her ‏ey yalan
Sadeçe maliki suskun deًil, ha‏imide suskun çünkü ister ise ve konuyu ciddi gِrüyur ise konunun tart‎‏‎lmas‎ için millet meclisine bir talep gِnderme insiyatifina sahipt‎r ama barzan‎ talebani kendisinden dar‎nmas‎n diye resmi icraata sokma cesaretine sahip olamiyor
Erol Muratl‎


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler
3 - Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller
4 - Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler
5 - TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..
6 - Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu