Arabic Turkish
 
2003-10-20   Arkadþýna gönder
1759 (751)


ABDULVAHİT KÜZECİOĞLU1925 yılında Kerkük’te dünyaya gelen, Kerkük’ün tanınmış ses sanatkarı Abdulvahit Küzecioğlu, ilk tahsilini camide başlamiş daha sonralari ilk ve orta tahsilini yaptıktan sonra Kerkük Petrol şirketinde çalışmaya başlamıştır. Tanınmış ses sanatkarı Abdulvahit Küzecioğlu’nun sani Irak Türktleri çevresinde olduğu gibi, yurt dışında da büyük bir alanı kaplamıştır. Küzecioğlu şöhretini sesinin güzelliği sayesinde yapmıştır.

Abdulvahit’in sanat hayatı daha ilkokulda iken okuduğu Türkçe şarkılarla başlamıştır. Daha sonra yerlı havaları ögrenmeğe çalişmiş. Sanatkar ve usta Abdulvahit çocuk yaşlarında iken Diyarbakir’li Celal’ın Taşplak şarkılarının etkisi altında kalmış daha sonrada yerlı havaları öğrenmiş okumaya başlamiş bu arada Celal beyin okuduğu Diyarbakir hoyratına benzeyen Kerkük’ün “Kurde” usulundaki hoyratı kendine özgü bir şekilde okumuş. Ayrıca Rast makamından çıkan Beşiri, Hicaz’dan çıkan Malallah ve Muçala hoyratlarıyla da tanınmıştır hoyratlarını her hoyratçıya her ses sanatkarına örnek olacak bir şekilde o tatlı yumuşak davudi sesiyle okuyarak her dinleyeni mest etmiştir.

Muçala usulünü tam bir makam halinde okuyarak kendisine has bir usul yaratmıştır. Hoyrat alanında Küzecioğlu’nun en önemli yanı Segah makamından çıkan muhalif usulünde okuduğu hoyratlarla bu alanda genş hoyratçılar üzerinde büyük bir etki yapmasıdır ve bu alanda adını altın harflarla yazdırmıştır.

1952 yılında Petrol şirketi tarafından iş gereği Londra’ya gönderilmiş, Londra Radiosunda Kerkük Havalarını okuma fursatını elde etmiş, böylece hem sesini hem de Kerkük’ü dünyaya tanıtmıştır. 1954 yılında Bağdat Radiosunda kasetten Hoyrat ve Manileri aralikli olarak yayınlanmış, bu yayınlar Bağdat Radiosunda Türkçe yayın olmadığından Kürtçe yayınlar arasında yayına girmiştir.

Küzecioğlu sik sik Türkiye’ye yaptığı seyahatlerınde Ankara ve İstanbul radyolarından da Kerkük havalarını (Hoyrat ve Manilerini) olarak Türkiye’ye tanıtmış Türk dinliycilerine sunmuştur. Küzecioğlu’nun burada okuduğu Kerkük Türküleri genel halk musikisi repertuvarına alınmış olup, sanatçilar tarafından okunmağa başlanmıştır. bu güne kadar da bir çok Kerkük havalarının kaynağı olarak o gösterilmektedir, tabi ki bunun hem devamı hemde Türkiye ve Dünyadaki canli kaynağı olan Kızılay’ı unutmamak gerek.

1954 yılında “Muhalif“, “Muçala” Hoyratları ile “Aydolanaydı” ve “Altun Üzük” türkülerini içeren plakları, halk tarafından büyük ilgi görmüş kısa zamanda tükenmiştir. 1957 yılında “Beşiri”, “Mallala”, hoyratları ile “Beyat Gazel”, “Evlerinin önü Yonca”, “Kalanın Dibinde”, “Oyana dönder menı” ve manilerini ve içeren plaklari satılmaya başlamış.

“Ağam Süleyman”, “Selevin Seyyit kızına” ve “Güzellerde üç güzel var” besteleri ve “Kerkük divanı” banda alınmıştır. Abdurrahman Kızılay ile birlikte Muhalif usulunda karşılıklı hoyratlar okumuşlardır.

Hoyrat usullerinin çoğunda usta olan güçlü sese sahip Küzecioğlu, Kerkük türkülerinin yayılıp tanıtılmasında en çok çaba gösteren ve bu alanda en çok başarılı olan bir sanatçıdır. Küzecioğlu, okuduğu parçaları “Küzeci oğlu’ndan Hoyrat ve Besteler” adlı bir kitapta ( kerkük 1966) toplanmıştır.


Arkadþýna gönder