Arabic Turkish
 
2009-10-16   Arkadþýna gönder
1482 (516)


BABA BUGÜN


Dr. Satı Arslan

Baba bugün,
Baba her gün,
Kerkük’ü sarıyor hüzün,
Eski günler hayal oldu,
Unutuldu şölen, düğün.
Baba bugün,
Köprünün izi silindi,
Kale bomboş, viran oldu,
Hasa kuru bir çay oldu,
Sokaklarda dost kalmadı.
Baba bugün,
Bahçelerde artık gül yok,
Kuruyan ağaçlar pek çok,
Kuşlarda kanat kalmadı.
Baba bugün,
Baba her gün,
Ağlayan çok, ölüm sarmış ovaları,
Sesler kısık divanlarda
Duyulmuyor ‘baba bugün’ sedaları…
Baba bugün,
Baba her gün,
Baba soygun,
Baba vurgun
Baba sürgün….
Yeter artık
Uyan ey Türk!
Türkmen üzgün
Türkmen kırgın.
Baba bugün uyanmazsan;
Elden gider, ele geçer, yazık olur
Baba Gürgür
Baba bugün…11/01/07 Ank.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

bir hata daha...!!??
bu ‏iirin yazar‎ deًerli aًbeymiz dr. sat‎ arslan' d‎r.ve bir süre ِnce dr. sat‎ arslan ad‎ alt‎nda türkmen karde‏lerime ben e-mail yoluyla ilettim. nas‎l ve kim taraf‎ndan benim ‏iirim olarak gِsterilmi‏...bir türlü anlayamd‎m...!!?? bu hatan‎n düzeltilmesini acilen rica ediyrum. ferid müftü. 22.12.2009 ankara
ferid müftü
ya‏a FERفT bey
Bu horyatlarda Kerkük dilinden Yanm‎‏am kül olmu‏am Yabanlarla dolmu‏am Bildiriniz Türklere Son nefeste kalm‎‏am
Mahmut Uًur Karadaً