Arabic Turkish
 
2009-09-09   Arkadþýna gönder
1729 (715)


Türkmeneli uydu kanalı ve Gençler...


Mehmet Gökkaya

Yıllar boyunca genç kesimlere baktığımız zaman hep mazlum ve her şeyden mahrum kaldıklarını gِrmekteyiz. Tabii burada Irak'ta yaşayan gençler ve ِzellikle Türkmen gençlerden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bizlere ve ِzellikle beni çok ilgilendirmektedir. Sebepte genç kısminde çalıştığımdan dolayıdır.
2003'ten sonra ِzellikle yeni Irak oluşumunda, gençlerimiz çok heyecanla bir büro veya bir yer onları toplamak için dِrt gِzle aramaktaydılar ve oralara katılmak için her taraftan gِrüşmeler yaptılar. Bununda asıl amacı kendi dillerine ve milletlerine hizmet etmek istiyordular.
Bazı gençlerimiz oluşan Türkmen kuruluşlarında yer almaya başlarken oralarda bir takım faaliyet ve çalışmalara başladılar. Bu tür çalışmaları ortaya koymak için ve tüm taraflara bildirmek amacıyla enformasyon ve medyalara çok ihtiyaçlarda bulunuyordular. Türkmen milletinin elinde olan ve mütevazıı medya kanallarını kullanmaya ve oralarda çalışanların yardımlarına kuştular. Burada gerçeği sِylememiz lazım iş başındayken yardım elleri gِrmeye başlandı ve gençler tarafından yapılan faaliyetler ve çalışmalar ister gِrüntü veya yazılı medyalarda gِrünmeye başlandı. Bunlar içine dahil, Türkmenler için çok ِnemli olan TـRKMENELİ uydu kanalıda ilk aşamalarda yardımlarını sundular. Fakat son zamanlarda gِrüyoruz ki, gençleri mahrum etmek veya faaliyetlerini ve çalışmalarını aksamak için, Türkmeneli uydu kanalı yayın politikalarını gençlere karşı değiştirmiş hala gelmişti. asılda tam tersini yapmaları gerekirken ve gençlere daha fazla ِnem vermeleri gerekirken, yapılan faaliyetleri günlük haber saatlerinde vermeleri yerine, hafta da bir defa vermeyi tercih ettiler ve yayın akışı saatleri uygun bir zaman olmadığı yerlere taşıdılar. Burada gençlerin kafalarında soru işareti yaratmaktadır. Bu gibi işler kimlere hizmet etmektedir? Acaba nedeni yayın politikası değişmiş hala gelmiş... yoksa sorumların keyfiyle yayın yapılmaktadır...?Arkadþýna gönder

Yorumlar:

tebr'k
bir sey suylemiyorum sadece cok keyifliyim bukader aclk yazan genclerimiz var
hak


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmenler'in Temsil Hakkı
2 - Niye bu hale Geldik ?
3 - Dr. Sadettin ERGEÇ'in İTC başkanlığından alınmasında FETÖ terِr ِrgütünün barmağı vardır
4 - Türkmence Eğitiminin: hayal kırklığı
5 - Kerkük´te yine 14 Temmuz kokusu var, Türkmenler dikkat edelim !!
6 - Türkmeneli’nden Gencin Dilinden DAVUTOĞLU´na Gِrüş.
7 - Sorundan, Soruna...
8 - Düşünceli insanlar Toplantısı
9 - PKK katliam yapmak için Türkmenleri oyuna getirmek istiyor !!!
10 - ITC Genişlettirme istişare Kongresi
11 - Türkmeneli´de yaşananlarda Tüm Türkmen siyasetçilerin Eli vardır !!!
12 - TـRKMEN VARLIĞI TEHLİKEDE
13 - Şehitlerin hakkını ِdedik mi ?
14 - Acımızı bir dinleyin ne olur ...!
15 - GENÇLERDEN NE BEKLİYORUZ