Arabic Turkish
 
2009-08-31   Arkadþýna gönder
4451 (1688)


31 AĞUSTOS 1996 MESUT BARZANİ, ERBİL KATLİAMI


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerinin Kerkük şehrinden sonra ikinci Türk şehri Erbil milli mücadele, Türkçülük davasında en önde görünerek, Basın, yayın, Enformasyon, kültür, politika alanda büyük tarih yazarak çok sayıda aydın, Siyasi Türkmenleri yetiren bir Türk şehridir, yüzlerce gençlerini yetiştirerek mücadele uğrunda çok gençlerini, baba yiğit erlerini şehit vererek bu topraklarda Irak Türkmen Cephesinin mas mavi bayrağı dalgalanarak, tüm Türkmen örgüt, teşkilat, partilerle birleşerek, korku, ölüme karşı kanlarıyla, canlarıyla durarak tüm Türkmenleri bağrına basan Erbil Kerkük’ten gelen Türklere kucak açmıştır , onları karşılamıştır, Kerkük, Erbil ayrımı yapmadan, milli Türklük davası tüm Peşmergeler, PKK karşı sürerek kanla milli bayrağımız her bir yerde yükselmiştir.Defalarca bu kıyıcı Kürt peşmergelerin ve Barzani, Talabaninin arkadan kurşunlarına kurban giden şehitlerimiz kanı yerde kalmadan alınmıştır büyük akıncılara sahip olan Erbil Türkmen kuruluşları düşmanlara korku vererek davasını sürdürmüştür.
Erbil Türkmenlerinin çalışmaların yanında milli eğitim Türkçe olarak, Türkçe Erbil’in her yanında okullar açılmıştır, tüm Türkmenelinden gelen yavrularımız bu okullarda öğrenim görmüşlerdir.

Ayrıca Erbil Türk şehrinde Türkmeneli Televizyonu ve radyosu bölgede yayın yaparak değer kazanmıştır.
Erbil Türk şehrinde temiz, onurlu, atılgan, kahraman kan kardeşlerimiz her türlü baskı, saldırıya rağmen, milli mücadele, Türkçülük Cephesinde hazır olarak görevlerini sürdürmektedirler.
Erbil şehri yüzde yüz, bir Türk şehri olarak, Saddam rejiminden sonra Türkmen milletine düşman olan Mesut Barzani milletimize yönelik her türlü güçlerini kullanarak baskısı artmaktadır.
Bugüne kadar yüzlerce saldırılar Türkmen kuruluşlarına uygulayarak, Türkleri arkadan vurarak kurşuna dizmişlerdir.

31 Ağustos 1996 yılında, Erbil Türk şehrinde, çok sayıda, baba yiğit yıllar boyu kendilerini mert mücadeleye veren, Irak Türklerini kıyıcı cellât Saddam la kucaklaşan Mesut Barzani Türkmenleri teslim ederek idam olmalarına neden olmuştur.
Mesut Barzani, zalim baas rejimi, ve Saddam’dan hiçbir farkı olmadan, Saddam’ın yaptığını yapmaktadır, yüzlerce Türkmenler, Kerkük, Telafer ve tüm Türkmenelinden özel hapishanesinde tutuklu olarak kalmaktadır.
Saddam rejimi düştükten sonra, Saddam’ın istihbarat, emniyet elamanları işkence odalarında Türkmenlere her türlüsünü , işkence yapmaktadırlar.
Zalim Mesut Barzani Saddam rejimine teslim etmiş olduğu, Irak Türklerinin adları belli olarak, cellât Saddam tarafından idam edilerek, birçoğunun cesetlerini bile ailelerine verilmemiştir. izleri bile görünmemiştir.
Kıyıcı Saddam ile birlikte Mesut Barzani yüzlerce, Türkmenleri katil ettikten dolayı, hemen onu da cezalandırmalı, insan hakları ihlalleri yüzünden hüküm ederek, yaptıkları soykırım, katliamlardan dolay, onu insan hakları komisyonu ve BM Lahey mahkemesi tarafından, büyük bir suçlu olmasına dair, ona en ağır ceza vermeli. Mesut Barzani Türkmenlerin yanında Kürtleri, Hıristiyanları bile öldürerek, yerlerini alarak sürgün etmiştir, bugünde Türkiye devletine karşı tehditler savunarak PKK destekleyerek her türlü mal silah yardımı etmektedir. Yıllar boyu Saddam ile iş birliği yapan Mesut bugün Kürtlükten konuşarak Türkiye’ye dil uzatarak, Türk şehri olan Erbil, Kerkük hakkında boş kafasıyla demeçler vermektedir.

Artık İkinci Cellât Mesut Barzani da, birinci cellât Saddam Hüseyin gibi yargılanmalıdır, çünkü günümüzde de, ayni Saddam’ın politikasını uygulayarak, Irak Türklerini Amerika’ya güvenerek, yok etmeye tüm gücüyle çalışmaktadır.
Mesut Barzani yapmış olduğu, Erbil Türklerine karşı, soykırımı, katliamı Saddam rejimiyle, bir arada yaparak ço sayıda kişiden fazla, Türklerin ölümüne tek sebep olmuştur.
Mesut Barzani tarafında her gün bir yeni baskı, Zulüm eklemektedir.
Erbil’de olan bu katliam, Mesut Barzani, Saddam rejimi ile birlikte, yüzlerce Erbil, Kerküklü, Altunköprülü Türklerine uygulamıştır.
Saddam, Mesut Barzani gibi, diktatörler, kıyıcılar, idam olunca haklarını alınınca, şehitlerimizin ruhları mezarında şad olarak, milli Türkmen davası tüm Türkmenler Kerkük, Erbil Musul’u ve Türkmeneli topraklarını yerlerini can kanlarıyla koruyarak, ölene tek yollarından, ilkelerinden dönmeyeceklerdir.
Zalim kıyıcı cehil Mesut Barzani eliyle şehit olan kardeşlerimiz Erbil’i, Kerküklü, Tuzhurmatu, Altunköprü, Tazehurmatu soydaşlarımızdan oldukları bellidir bunlardan.

1-Mehmet Reşit Mehdi Tuzlu.
1- Aydın Şakır Iraklı
2- Ferhat Kasım Kerküklü
3- Aydın Velit Erbil’li
4- Abdurrahman Ömer Kadir Bekal oğlu
5- Fars Hadi
6- Ali Hasan Hüseyin Acem oğlu
7- Ahmet Nurettin Kayacı
8- Yılmaz Yusuf
9- Şarzat Yusuf
10- Halit İbrahim Ahmet
11- Hacer Abdul Gani Şahap Erbil’li
12- Abdurrahman Mehmet
13- Abdul mümin Mehmet Emin
14- İbrahim Abdul rahman
15- Mazin Faruk
16- Çetin Kerem Köprülü
17- Necmettin Nurettin
18- Şahin Yunus Mahmut
19- Şahvan Şahbaz Samet
20- Şiven Şahbaz Samet
21- Mika il Şahbaz Samet
22- Şakır Şükür Zeynel abdın
23- Ali Yayçili.
24- Şirvan Ahmet Abdul Kadir
25- Mümin Muhammet Emin
26- Nusrat Halit Abdullah
27- Yılmaz Halit Muhyettin
28- Ayat Ahmet
29- Abdurrahman Kaleli
30- Tarık Faik Nurettin
31- Neşet Abdullah
32- Murat Erbil’li
33- Mümtaz Erbil’li
34- Ayat Vahit Sadullah

Ayrıca 1996- 2005 yılından Erbil Türk şehrinde, Kürtler çok sayıda Irak Türklerini öldürerek, arkadan vurmuşlardır. Öte yandan Irak Türklerinin Cephe kuruluşlarına, binalarına, matbaa, Türkmeneli gazetesine, Radyo Televizyonuna, el koyarak hainlere teslim etmişlerdir. Ve birçok hainlerin eliyle, Erbil Türk şehrinde, kuruluş Türkmen toprak, yerlerine Mesut Barzani tarafından gasp edilerek, tüm belgeleri Türkçe olan kitapları bayrakları yakarak yandırmışlardır.

Mesut Barzani Peşmergeleri, bir bölüm kendilerini paraya, göreve satan prensip sahibi olmayan, onursuz insanlar ile tüm Türkmen parti, kuruluşlarına saldırarak yağma, talan etmişlerdir.

Kıyıcı Mesut Barzani Peşmergeleri, defalarca Irak Türklerini, arkadan vurarak, şehit etmişlerdir. Ayrıca çok sayıda insanları, evlerinden Türkiye, Irak sınırından alarak, gizli hapishanelere, uzun bir süreden atmışlardır.
Erbil Türk şehrinde şehit olanlar bir bölüm Erbil’li Türklerin adları.

1-Murat Hasan
2-Leyla Cemil
3-Avukat Rüştü Tahsin Saraçoğlu
4- Abdul haclık Fetah
5-Halit İbrahim Köpeçı
6-Yasin Kasap
7-Aydın İzzet Kaymakçı
8-Söner Esat Terzi başı
9-Cesim Murat
10-Ferhat Nurettin
11-Aydın Abdülaziz Neftçi
12-Gül Annem Terzi oğlu
13-Abdullah Adil Hurşit
14-Feridun Fazıl Mehmet
15-Marivan Ahmet Erbil’li
16-Fuat Kasım Nedim
17-Emir Kerim Ali
Ve başkaları...Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>