Arabic Turkish
 
2009-05-10   Arkadþýna gönder
2480 (1052)


Günlük gazete çıkarmakla .. iş biter mi ?


Dr. Nusret Merdan

Günlük gazete çıkarmakla, Türkemen basını sorunlarını çözerek,
nurulu ufuklara hızlı adımlarla koşup , rahat bir nefes alır mı ? ..
Evet kimileri böyle düşünebilir -- amenna 100 yaşına yaklaşan Türkmen Basını tarihi boyunca , hiç bir zaman bir günlük gazete çıkmamıştır .
Çıkarsa ve bu eksiklik giderilirse ne fark eder ? .. çoğu dışı parlak içi boş basınımız düzliğe mi çıkar ? ..
Ne yazık ki hep sığ çözümler üretiyoruz .
Sorunlarımıza hiç eleştirel gözle bakmıyoruz .
Çıkarılan gazete ve dergilerin renkli kapaklarına , 1.hamur kağıdına bakıp mest olan , Alalh bereket versin , düşmanlar çatlasın daha ne olsun..?! diyenler var .
Ama nedense bunun ötesine gidemiyoruz. Kendi kendimize can alıcı sorular yöneltmiyoruz.
Sorulardan korkuyoruz . Oysa ki yapılan işte ne kadar başarılı olmamızı ölçmek ve bilmek için sorular üretmeliyiz , sorulmalıyız . .ee canım bu kadar sık dokumaya , ince elemeye ne gerek var ?
Var kardaşım , var iki gözümün içi , hemde bal gibi var .

Basınımızdan manzaralar :
Çıkan her gazete ve derginin arkasında siyasal bir güç var

Bugün ırak’ın saedece Türkmeneli bölgesinde değil , her hangi bölgesinden biri çıkıp ‘’ valla ben bu gazeteyi kendi paramla çıkarıyorum ‘’ , Vatan , millet , sakarya türü bir hamaset ve şişrilmiş özveri ve milliyetçilik belağatiyle , bunu söyler ve iddia ederse , çok bilinen bir gerçeğin tam aksini iddia etmiş olur .
Çünkü Irak’ta 2003 ten sonra normal basın ve medya yerini , belli bir parti, grup veya mezhebe bağlı yazınsal , işitsel ve göresel medyaya bırakmıştır. Ve O tarihten başlayarak çıkan tüm gazete , dergi ve televizyon kanalları belli bir siyasi zümre ve topluluğun sözcülüğünü yapmaktadır.
Bu Irak’taki her kesim için geçerli ise , biz Türkmenler de gökten zembille inmediğimize göre bizler için de geçerlidir.
Bugün çıkarılan dergi ve gazetelerin bedava dağıtımı , Irak ‘ta yeni bir geleneğin varolması ile hangi babayiğitin cebi bu yükü taşayabilir ? .. taşıyabilse bile dibi görünmeyen , hiç bir gelir getirmeyen kör bir kuyuya , sürekli bir şekilde kim para akıtabilir ? Buna güç mi dayanır ?
Irak’ta her parti, topluluk ve mezhep bir yayın organına sahip olursa , o zaman hâlen basınımıza hâkim olan şimdiki manzarayla karşı karşıya kalmamak için bir neden kalmaz .

Basının arkasında her zaman bir güç olmuştur

Bugün Türkmen Basın da bir parti , grup ve topluluklar finansa etmektedir. Bunu kabul etmek bir doğruyu dile getirmekten başka bir şey değildir. Bunu söylemek bilinen bir gerçeğin yarsını söylemektir. Çünkü bu durum Irak’ta var olan Kürt ve Arap basını için de geçerlidir.
Daha öteye de gidersek , bugün Arap Basını için de bu geçerlidir.
Siyaset , basını kendi çıkarı için her zaman altın yumurtlayan tavuk olarak görmüş ve kullanmış.
Bugün Arap dünyasının çıkan gazetelerin büyük bir çoğunluğu devletin mali desteğiyle sürekliğini devam etrimektedir.
Arap ülkelerinin dışında genelikle Arupa’da çıkan El – Hayat , Al- kuds El – arabi , Ezzaman gibi üne sahip gazeteler bile , bazı körfez ülkelreinin maddi desteğiyle çıktığı gerçeğini de gözardı edilmemesi gerekir.
Osmanlının devletinin bile sınırları içersinde çıkan gazetelerin yanısıra yabancı gazetelere de maddi yardımda bulunmuştur .
Bugün olduğu gibi devlet yardımı ile Türkiye’de çeştili dönemelerde , devlet bazı gazetelere her zaman maddi yardımda bulunumuş , ve böylece , bugün bile geçerli olan ‘’yandaş Medya ‘’olgusunun oluşmasında rol oynamış ve oynamaktadır.
Durum böyleyken Türkmen Basını için konu ile ilgili olarak kriterin ne olması gerekir ?..
Hedefi Türkmen halkını sinsice bölmek ve etkisizileşmek olan siyasi taraf veya taraflardan madi yardım alıp gazete ve dergi çıkarmanın , adı ne olursa olsun , O taflarların karanlık amaçlarına hizmet etmek öte bir şey değildir.

Bedava dağıtılan gazete , dergi ve kitaplar

Bugün Irak’ta 2003 yıllından sonra , bedava dağıtılan gazete , dergi ve kitap furyası tüm hızı ile devam etmektedir. Irak’ta artık kimse bu nesneler satın almak için para ödemiyor.
Siyasal parti , etnik grup ve mezheplerin çıkardıkları yayınlar okurların ayağına kadar gidiyor. Bedavacılar bu sayede ilgi duydukalrı veya duymadıkları gazete, dergi ve kitapları elde etmiş oluyor.
Örneği dünyanın hiç bir yerinde görünmeyen bu olgunun ,bu şekilde çıkan ve devam eden bir basın oraganında kalite aramak saflık olur. Çünkü, Satış kaygısı olmayan bir ortamda kaliteyi artırmaya hiç bir gereksinme kalmıyor. Zaten va olan durumdan bundan barettir.
Genel olarak bu söylem elbette ki ,Türkmen Basının da kapsamaktadır.
Bu tuhaf görüntü Türkmen basınında iki hastalık doğurmaktadır :
- Kalitesiz , içi boş , hiç bir kesimi etkilemeyi gözetemeyen bir basın,
- Ehliyetsiz , basınla yakından ve uzaktan ilgisi olmayan kimselerin basınızmıda söz sahibi duruma getirilmesi ,
Etkin bir çözüm veya çözümler aranmazsa , basınımızda bu iki kambur yan yana yaşmaya devam edecektir.Türkmen Basının Kaderi

Türkmen ve Irak’lı olarak kaderimiz, basında en az iki dilde boy göstermemiz gerekmektedir :
- Ana dilimiz ve mensup olduğumuz soyun dili olan Türkçe ,
- Vatandaşı bulunduğumuz Irak’ın ve çevresinin dili olan Arapça ,
Her iki dil de bizim milli ve kültürel kimliğimiz tanımak ve gölgelenmek istenen haklarımızı irdelemek için geçerli ve elzemdir. Tabi uluslararası başka dillerde de bu misyonu başara bilirsek ne àla !

Ciddi sorular

İster günlük , ister haftalık vaya aylık olarak çıksın , bir gazete ve dergi için en can alıcı sorular sanırım şunlardır :
- Basılan ve bedava dağıtılan gazete ve dergilerin okuyucusu kimdir ? .. hedef alınan kitle tarafından ne derceye kadar izlenmektedir ?
- Genelikle iki dilde ( Türkçe ve Arapça ) çıkan basınımızı Türkmenler dışında , Irak’ta ne kadar Arap okuyucu izlemektedir ? .. Türkçe çıkan basınımızı içinde aynı şey söz komusudur.
Yelpazayı genişletirsek internet sitelerimizi bizlerin dışında ,Türk vatandaşı veya Türkçe konuşan ülke vatandaşının ilgi alanına dahil midir ?
Devam edelim ingilizce , Rusça , Farsça dillerinde olan sitelerimizi ne oranda ingiliz, Rus veya İranlı tarafından izlenmektedir ( eğer bu varsayım söz konusu ise )?
Bu kimine göre can sıkıcı soruları , kendimize sık sık sorma zaman gelmiştir sanırım.


Diyelim ki günlük gazetemiz çıktı

Düzlüğe çıkacaksa basınımız diyelim ki günlerin birsinde günlük bir gazete çıkardık , her şey güllük gülüstanlık mı olacak ?
Bugün Irak’ta maddi destek bulduktan sonra bir gazete basmak ( kalite , seviye ve etkinliği) söz konusu olmaksızın artık çok kolay. Sağolsun internet , berhurdar olsun bu icadı bulanlar.
Irak’ta yaşayan milletlerin ( Türkmenler hariç ) hepsinin günlük gazeteleri var, ama hâlà basın alınında gırla sorunları var. Bizde de durum aynı olacaktır. Bir gazetede önemli olan hitap edeceğimiz kesimi seçmek ve bu kesimin üzerinde etkinliğimizi sürekli bir şekilde artımaktır. Yoksa plansız , hedefsiz , ehliyetsiz bir kadroyla çıkan , etkinlikten uzak bir gazeteyi ben ne yapayım ?Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Bir başvurunun çekilmez aymazlığının hikayesi
2 - Erbil’in Gizli Dili
3 - Babamın Tası
4 - Bir Koltuğun Sevdalılarına Mektubu