Arabic Turkish
 
2009-04-15   Arkadþýna gönder
4374 (1565)


TÜRK TELAFER’E KARŞI SOYKIRIM POLİTİKASI SÜRMEKTEDİR…


SADUN KÖPRÜLÜ

Telafer demek, Büyük Türk Milleti demektir, Telafer Türk dünyası demektir, Telafer Türk şehri, Türkiye sınırından 70 kilometre uzak olmak üzere, Türk yoğunluklu nüfusu olan bu Türk ilçemiz 500 bine yakın Türk milleti orada yaşamaktadır.

Irak’ın en büyük ilçesi olmasına rağmen, Saddam döneminde 35 yıl, hiçbir gelişme sağlanmadan yıkık düşük, yok olma hala gelmiştir, Telafer Türkleri İngilizler ve her bir dönemde acı kötü durumlarda yaşamışlardır ve hala bu acı, baskı dolu durumlar sürmektedir.
Saddam’dan öncede, bu Türk topraklarda, hiçbir gelişmeler, yapım, imar onarım olmadan, bu alanda hiçbir gelişme sağlanmadan değişmeler yapılmadan, yıkık harabeye dönmüştür, Irak başına gelen tüm yönetimler, bu milleti bu bölgeyi yok etmeye çalışmışlardır.

Telaferliler kahramanlık, yiğitlikle tanınarak 1920 Kaça kaç devrim tarihinde İngilizlere karşı vererek, onları ana topraklarından sürmüşlerdir.
Telafer Türkleri uzun zamandan beri, bugünde olduğu gibi, her türlü işkence, acı, her türlü haksızlığa maruz kalmışlardır.
Saddam döneminde, Telafer Türklerinden çok sayıda insanlar kurşuna dizilerek idam olmuşlardır ve çok sayıda Türkler hapishaneye atılmıştır.
Saddam rejimi 9 Nisan 2003 tarihinde düştükten sonra, Kürtler ile Amerikan ve müttefik devletler tarafından daha geniş, bir durumda katliamlar, soykırımlar yürütmeye başlatmışlardır.

2004 Eylül ayından günümüze, saldırılar sivil insanlara, her türlü araçlarla, uçak, tank, yeni silahları kullanarak, çok sayıda, kadın, çocuk yaşlıları öldürerek, öldürmektedirler.
Bugün Irak’ın her yerinde, düşman güçleri milletimize acımadan, gerekçesiz yere büyük operasyonlarla, Telafer Türk topraklarını yıkık, kan gülüne dönüştürerek, çok Türkleri tutuklayarak, yüzlerce, Türkleri kurşuna dizerek şehit etmişlerdir.

Artık Saddam’dan sonra, dokuz defadan fazla, Telafer Türkleri, her türlü yoksulluk, sağlık, yaşam şartlarını, eğitim gibi, önemli ihtiyaç duyarak elde etmeden en kötü anlarda yaşamışlardır.
Türk şehri Telafer, ABD güçleri ve Kürtler ile, müttefik güçleri tarafından, yok etme silinme noktasına gelmektedirler.
Telafer de yürütülen gelişmeler, Türklere karşı operasyonlar, sindirme göç etme, kendi yerlerinden, topraklarından uzaklaştırmayla, Kürtleşme politiksi amacını taştığını göstermektedir.
Telafer ilçesinde yapılan operasyon, gerçekleşmesinin nedenleri göz önüne tutarak, Telafer önemli bir Stratejik bölge olarak, Irak’ın en büyük Türk yoğunluğu olan görünmektedir.
Saddam rejimi Telafer Türklerine, sürekli, her türlü haksızlık, Araplaştırma politikasını uygulayarak, hiçbir gelişme imar, yapım alanında ilerleme sağlanmadan, düşmancasına onları yok etme planları her gün artmaktaydı, Araplaştırma, zorla Türk oymaklarını, boylarını, ailelerini Arap yazarak, her türlü baskı, işkence, göçler milletimize uygulamışlardır.

ABD güçleri işgali ile, birleşen KDP ile KYB kendi yerleri olmayan, kuzey Irak topraklarını, kendilerine katmak amacıyla, her türlü silahlarla baskı yaparak Telafer Türklerini göçtürmeye zorlamışlardır.
Kürt peşmergeler ABD, İsrail ve Müttefik güçlere uşaklık yaparak, Telaferi Kürt bölgesinin içerisine almak nedeniyle, Irak, İran, Suriye de, Türkiye’de olan Kürtleri birleştirmek politikasını uygulamakla, bu tür saldırılara kalkmaktadırlar ve bir Kürt devletinin temelini atmaktadırlar. .
Telafer ile Irak Türklerinin ve Türkiye’nin Coğrafi bağlarını kesmek için, bunun yanında Türkiye ile sınır kapısı olan Ova köyden, Türkiye’nin yeni bir kapısın açılmasına engel olmaktadırlar, ABD Kürtlerle yıllardır, Irak Türkleri bu kapıdan yaralanmasınlar diye, karşı koymaktadır.
Ova köyü yanında daha önemli konuda, Sincar ilçesini il yapma projesi, Kürtler Sincari il yaparak, tek amaçları Telafer Sancar’a bağlamakla, kendi yönetimleri altına almaktır.
O zaman Ova köyünden, ikinci sınır kapısından yine kendileri yaralanacaktır.
Ayrıca Telafer de yürütülen operasyon, Irak Türklerinin göçe zorlamakla, Telafer Türkmenlerinin, toprak yerlerine Kürtleri yerleştirerek, Türk şehri Kerkük’ün demografisini, yapısını değiştirmeye kalkan ırkçı Kürtler, bugün Telafer Türk şehrinde ve tüm Türkmeneli topraklarında bu projeyi uygulamaya kalkmaktadırlar.

Bunun tek amaçları bu bölgelerde bağımsız, bir Kürt devleti kurmanın planlanmasıdır. ve Ekonomik alanında, petrole sahip olmakla, kendi çıkarlarına bir çok faktörlerin kendi yararlarına kullanmaları için, çalışarak, çapa göstermektedirler.
Kürtler için en önemli faktör olan, Petrol, Zirai ürünler, Su önde gelmektedir. Buna eşit olarak, Kerkük petrolü gibi, Telafer de ekin ziraat, ekonomi tarafından çok önemli sayılmaktadır.
Telafer bir Oba köy, birde Sincar’a yakın olması, ayrıca zirai ürünler tarafından önemlidir, bunun yanında, Ortadoğu’nun büyük tahıl ambarı olarak, Telafer, Kerkük gibi önemli olması, Kerkük, Yumurtalık hat borusunun buradan geçmiş olduğu bölge üzerine düşmektedir ..
Telafer şehri, bir Türk kimliğini taşarak, bu topraklarda tarih boyunca, yalnız Türkler yaşamışlardır ve Telafer’in tüm nüfusunu Türk oluşturmaktadır, Saddam döneminde olduğu gibi, bugünde Kürtler demografik yapısını değiştirmeye çalışmaktadırlar.
Telafer Irak Türkleri tarafından, önemli bir şehir olmasının yanında, Türkiye açısından büyük önem taşmaktadır ve Türkiye’nin güvenliğinde jeopolitik önemi bulunarak, bugün Kürtler Telafer Türkleriyle, Türkiye coğrafi bağını kesmeye çalışarak, bölgeyi Kürtleştirme politikasını her defasında başka bir yönüyle, değiştirmektedir.
Bunun yanında Kürtler, sınırlarını geliştirmekle, başka Türk bölgelerini, kendilerine katmaktadırlar, bu durumda Türkiye’de susmadan endişeleri artmak üzeredir.
Telafer’in yanında Kürtler Türk şehri Kerkük’e kendi açılarından bakarak, sahta, oydurma sözlerle Kerkük’ü kendi toprakları saymaktadırlar.

Kürtler Amerika güçleriyle, Telaferden Türkleri çıkarmakla, Telaferi Sincar ilçesine bağlamak üzere, Kürt denetimi, yönetimi altına almak amacıyla, Telafer operasyonu büyük oranda, Telafer Türklerini yok etmek, uzun yıllardan planlanmıştır.
Telafer Türk şehrinde milletimize karşı, yürütülen soykırım operasyonu ve boyutlarıdır kimyasal, yakıcı silahlar bile kullanmıştır.
Bu katliam, soykırıma karşı, yüzlerce Türkler şehit düşerek, çok sayıda insanlarda Telaferi bırakarak göce zorlanarak başka yerlere gedmişlerdir.
Millet güvensiz olarak çadırlara yerleşmişlerdir.
Kürtler Telafer’in doğusu etrafında bulunan Türkmen köylerinin birçok bölümüne el bırakarak, Telafer’e operasyon sonucu 16 köye Kürtler yerleşmişlerdir.
Türkiye topraklarına uzanan yollar, topraklar Kürtlerin kontrolü içine girerek her yeri Kürt Peşmergeler almışlardır.
ABD müttefik güçleri ile Irak tugaylarıyla, Kürtler iş birliği yaparak, Telafer katliamını uygulamışlardır.
Bunun yanında ABD Şiilerle, Sünni Türkler arasında ayrımcılık, düşmanlık yaratmaya çalışmaktadırlar.
ABD güçleri ile Kürt Peşmergeler, her türlü gelişmiş silahlarla, tank, uçaklarla saldırılar düzenlemişlerdir.
bir çok sayıda Türkleri göç ettirerek yerlerine, topraklarına Kürtleri yerleştirmişlerdir.
Kürtler Telaferde Şii, Sünni Türkler arasında, düşmanlık, ayrımcılık yaratmaya çalışarak, bugün bu Mezhepçilik, tüm bölgeye yansımıştır, sıçramış bir durumdadır. bu operasyon Türklere yönelik bir soykırımdır, Bu operasyon tüm dünya Türkleri ve Türkiye tarafından tepki göstermişlerdir ..
Bu saldırı, baskı, Soykırımın nedeni, Amerikan ın tek amacı, bir iç savaşın çıkarmasıdır, ABD Kürtleri Irak’ta tüm insanlar milletler, partiler arasında ayrılığın, düşmanlığın sürmesiyle, oyunlar oynatılmasını, milletimize karşı her gün bam tel başka bir yöntemle, sistemle çıkmaktadır, kötü davranışı artmaktadır.
Yüzlerce şehit veren, canıyla, kanıyla duran Telafer Türk şehri, Bugün ABD gündeminde olarak Kürt Peşmergeler için vermeye, planlar çizilmektedir.

Dört yıl olarak Telafer olayı, soykırımı insan hakları tüm yönüyle sürmektedir yaşanmaktadır.
Bu acı Telafer dramı, soykırımı insan hakları, BM duyarlı olmadan, Avrupa, batılı devletler, tüm Örgüt, sivil insan hakları, hiçbir tepki göstermemişler, yalnız onların zulüm acılarına, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kamuoyuna yansımıştır, tüm gücüyle, varlığı ile Türkiye Irak Türklerine destek vererek, çadır, battaniye gıda, yardımlar göndererek onlara dağıtılmıştır.
Telafer operasyonunun Irak yönetimler, Irak hükümeti hiçbir destek vermeden binlerce insanların, şehit düşmelerinin yaralanmalarına serci kalarak bakmıştır.

Telafer şehrine yalnız Kürt Peşmergeler ile ABD güçleri girerek her yeri yağma, talan yok ederek, sivil insanlar, çocuk, kadın, yaşlıları
kurşuna dizilmişlerdir, bu haksızlık zulüm, işkence saldırılar ulusal meclis, Irak hükümetine yönelik hakaret olarak önde Cumhur başkanı, Başbakan ve parlamento sorumlu sayılarak, çünkü onlar hiçbir karşılık vermeden tepki göstermeden bu güçlere destek olmuşlardır..
Telaferde bu acımasız kanlı operasyona karşı, milletimiz ayakta durarak dilini, varlığını kaybetmeden, stratejik önemi taşmaktadır.
Türk milleti güçlü kalarak Telaferde yaşanan insanlık, acı dramını, Irak ile Türkiye ve dünya Türklerine, tüm insanlara duyurmalı, tüm sivil toplumlar, örgütleri, insan hakları kuruluşları, bu acı Telafer dramına, bir an önce son verilmeli, birlikte çalışmamızla, Telafer’in Türk kimliğini korumalıyız, yardımcı olmalıyız, Türkiye ile olan kan, dil, bağlantımızın, Türkçülük davamızın kesilmeden, dehada güçleştirmeliyiz.
Türkçülük, milli duygu bilincini, ön plana bırakmalıyız. Türkiye ve tüm Türk dünyasıyla Telafer Türk topraklarına döndürmeliyiz.
Yerleşim yerlerimize, yerleşen Kürtlere engel olarak, onları tüm gücümüzle topraklarımızdan çıkarmalıyız.
Bunun yanında Türkiye ile siyası alanda, Telafer Türklerini yerlerine döndürmekle, tutuklan Türkleri bir an önce özgür olmalarına karşı çalışmalıyız.
Ayrıca Telafer şehrinin, alt yapısını sağlayarak onları güvenceye almalıyız.
Telafer şehri Tarihten önce, Türk şehri olarak, bugün en büyük oyunlarla, kanlı operasyon, soykırımla onları yurtlarından, topraklarından zorla çıkarmakla onları yok etmeye çalışan Kürtler Amerikan, o topraklara Kürtleri yerleştirmektedirler.
Telafer topraklarını ve bu milleti yalnız sadece, kendi milletimiz Türkler savunacak, Telafer Türklerini, yalnız tek başlarına bırakmamalı, onlarla birlikte olmalı, onlara can kan vermeliyiz.
Telafer bugün yene de Peşmergeler tarafından, hedef olmasın diye, sahip çıkmalıyız, Türkiye hükümeti, Türk milleti onları engellemelidir, ve Telafer Türklüğün kimliğini kanlarıyla, canlarıyla korumalı, Kerkük, Erbil, Musul gibi Telafer Türk’tür bir damla kanımız, verene tek Türk kalacaktır..Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>