Arabic Turkish
 
2009-03-19   Arkadþýna gönder
4841 (1969)


ALTUN KÖPRÜ DESTANI


SADUN KÖPRÜLÜ

Birinci bölüm
• • •
1-Altunköprü, tüm yatanlar uyanmış
Kanın döken toprağına dayanmış
Orta yaka, gül çiçekle boyanmış
Çok şirindi kızlar seyre çığanda
Serin yeli su köprüden ağanda
• • •
2-Altunköprü, köy obanı göreydi
Peynir, kaymak, sofrasına koyaydı
Dost, dostunun, dert halini soraydı
Bir göreydi, köylü işe geçende
Bağ bostandan, hıyar, lobya seçende
• • •
3-Altunköprü, güller boyun eğende
Yeni bir gün, seher vakti sökende
Yurdun seven millet derdin çekende
Ne mutludur, can verirseğ bu yolda
Türkmen olan yaşar canda gönülde
• • •
4- Altunköprü, gökte ayı çığaydı
Allah ki, yüzlünün evin yığaydı
Doğru, temiz olan bize bağaydı
Gerçek kardeş, acı gama katlanı
Gözü korkmaz, her meydanda atlanı
• • •
5-Altunköprü, suyun kimin ağıram
Çamin gezip (kaya başa) bağıram
Gül nergisi yar yağana tağıram
Seven gevil sağlam, aşktan coşurı
Koyun kuzu meleşiri koşuru
• • •
6-Altunköprü, beye derdim diyersem
Sana kıymam öz canıma kıyarsam
Mene inan yalnız suyun seversem
Yabancılar, adın duymuş ararlar
Her Köprülü, birbirine yararlar
• • •
7-Altunköprü gonca güller açaydı
Toprak kokusu, yayılaydı saçaydı
Türkmen aşkı, gönüllerde coşaydı
Çok Sevinnem, bilavizi gördiysem
Mezarda şad, ollam canım verdiysem
• • •
8-Altunköprü bülbül bağda okuru
Fatma anne, şal yününü dokuru
Zalim düşman, cana okun sokuru
Ne güzeldi öz yaramız sağlamak
Her Türkmen’e içten gönül bağlamak
• • •
9-Altunköprü, aşkında can ataydım
Dinç yaşayıp kucağında yataydım
Pek suyunda özeydim de bataydım
Ceyran gibi men ormanda koşaydım
Hem sevginle hem derdinle coşaydım
• • •
10-Altunköprü, deyzem moncuk dizirdi
Sağ solunu incilerle kazirdı
Dedikodu bizi candan ezirdi
Çok düşmanlar canımıza kıyerdı
Bu toprakta Türkmen ölmez diyerdi
• • •
11-Altunköprü, ışığımız yanaydı
Kuş serçeler yuvasına döneydi
Düğün, bayram bizi hoşta anaydı
Davul, zurna çalıp kızlar bağaydı
Bellerine altun kemer tağaydı
• • •
12-Altunköprü, bağvan tohum sepeydi
Sabah bülbül, gül dudağın öpeydi
Dallı gönül yar gönlünü kapaydı
Dalgalanan sümbül saçın kokladım
Kokun alıp tüm canımı yokladım
• • •
13-Altunköprü, yalvaç göğe çığanda
Ulu Tanrım rahmin tene ağanda
Umut aldım her nesneye bağanda
Duygun coştu, evren gökte sen varsın
Çok yücesin çok büyüksün tek yarsın
• • •
14-Altunköprü, bağrım yaran çekildi
Yeni şafak çam üstünden söküldü
Düşman beli, elimizle büküldü
Dost taş atsa ondan gelmez kötülük
Kan can ister şirin olur özgürlük
• • •
15-Altunköprü, nağır çiftçi gelende
Sığır, inek fakarına dolanda
Arpa, saman ağır yerin alanda
Kırlangıç kuşun tüklerini yolardığ
Yastuğ edip baş altına koyardığ
• • •
16-Altunköprü, getir yurdun satanı
Kim var sevmez Kerkük kimin vatanı
Türklük için sende düşün atanı
Bu gün bizi gören gamlı bağırı
Annelerin gözden yaşı ağırı
• • •
17- Altunköprü, bağ tarlada dolaşak
Bütün işte yorulup ta çalışak
Her bilgiyi seve,seve alışak
Çalışan er aynar aydan dünyadan
Ulu Tanrı yapmış sudan havadan
• • •
18-Altunköprü, toprağını altundı
Sevgin yüce hiç bulunmaz bütündü
Değerin var şanlar dolu üstündü
Sen güç verdin akın yapsın atlıya
Sen süs yaydın birbirimiz kutluya
• • •
19- Altunköprü, gözümüzde şirindi
Ümit sevgin duygun canda derindi
Er gençlerin her meydanda göründü
Türklük için savaşlara koşuru
Dağ dereni tüm engeli aşırı
• • •
20-Altunköprü, tutgun gönül açılsın
Kara günler önümüzden kaçılsın
Güneş doğsun aydınlıklar saçılsın
Hep küsenler yeniden bir dost olsun
Şanın yüce adın parlak üst olsun
• • •
21-Altunköprü, bak başıma ağ düştü
Yandı içim soldu benzim kan coştu
Yaş yükseldi ömür kervanın aştı
Derdim bildi yüce dağlar söküdü
Hâlâ gençken erken belim büküldü
• • •
22-Altunköprü, hoş günlerim sendedı
Türklük aşkı canımda dı, kanda dı
Bu toprağın gözü sende mende dı
Ver el ele güzel günü döndurağ
Yıllar yanan can ateşin söndürağ
• • •
23-Altunköprü, bak Kerkük’e göz kaldır
Korku bilmeden her düşmana saldır
Sen Cengiz, Oğuzhan oğlusun bildir
Bir yana baksan gamlı yaşı ağanda
Bülbül dertli öter göğe kağanda
• • •
24-Altunköprü, lamba ışık verende
Öksüz uşağ içten ah vay vuranda
Gönlü kırığ nene yolda duranda
Oğlu gelse mutlu onu gören siz
Türkmen için şehit olmuş soran siz
• • •
25-Altunköprü, horuz pinde baynarken
Sabah erken demli çayı kaynarken
İş başaran işlerini aynarken
Herkes namaz kılıp aptes ederdi
Yolun tutup iş başına giderdi
• • •
26-Altun Köprü, çiftçi koşar yoluna
Zübün kalkar gömlek çımrar koluna
Ayran ekmek elde bakmaz soluna
İnanın ki bizim erler sağ erdi
Bele yiğit bir çalışkan hiç varmı
• • •
27-Altun Köprü, gör halimiz dala sen
Pis insanın can tenını ala sen
Çakal ölmüş, çamda serbest kala sen
Onda billem hem toy olu hem düğün
Çığ yol üste gençlerin var kalk öğün

• • •
28-Altunköprü, yâd sinemi dağladı
Anne, bacı gördü yaman ağladı
Her güzel söz yaralarım sağladı
İster yaşam ister ölüm canda var
Hem dertle gam hem de özlem bende var
• • •
29-Altunköprü, al sevgimi derindi
Millet aşkı canda hoştu şirindi
Bağ meydanda nice erler göründü
Aç gözünü yurdun için coş Köprü
Yardım göster düz yollara koş Köprü
• • •
30- Altunköprü, gökten yıldız ağanda
Gözümüzü Türkmen köye bağanda
Bu ayrılığ içimizden kağanda
Ulusumuz tarihine dalaydı
Birleşeydi can gönülden gülleydi
• • •
31-Altunköprü, bir can gevil olaydığ
Derdimize çare derman bulaydığ
Göz açıpta güneş kimin güleydiğ
Bu ayrılığ içimizden gitseydi
Kavuşmamız bir gün evvel bitseydi
• • •
32- Altunköprü, orta yaka ne güzel
Hem kadurğa, hem taptapa iste al
Hıttı hıyar yarpağ dibin görde al
Hakim dayı gülüp yola salırı
Erkek hem kadın sıra, sıra geliri
• • •
33-Altunköprü, okşaya geleydığ
Yalvarışla muraz tutup alaydığ
Mumlar yakıp yeşil kumaş salaydığ
Çok kadınlar gülüp muraz verince
Yatırıda bolanırlar sevince
• • •
34-Altunköprü, ulu Kadır gecesi
Dinimizin ruhumuzun asasi
Sabaha tek gelir kuran’ın sesi
Hem camide okunur def çalını
Tanrı yalvaç tapınakta kalını
• • •
35-Altunköprü, gül dudağı nemlidi
Anne ağlar göz yaşıyla şamlıdı
Oğlu gedip bak yüzünden gamlıdı
Gör gönüller acı özlem dert dolu
Hakkım aldım ölüm mene hoş oldu
• • •
36-Altunköprü, ılık ağar bulağın
Yaz gününde çoklaşır dert konağın
Mert insanı arayıpta bulağın
Gelin kızlar yüzün yağar pek orda
Annem,babam ile olsağ bir yerde
• • •
37-Altunköprü, darılanlar barıştı
Öğrenciler okuyupta alıştı
Duyğu şeref için kanla çalıştı
Düşünceler birbirine bağlandı
Bütün emek, istek canda sağlandı
• • •
38-Altunköprü, sen bizimçin tek kalda
Bülbül kimin yaşayağın bir dalda
Kurbanıvam sen ol mene bir dalda
Aç kucağın koy büyüyüm diziyde
Öğütüy ver yeriyeğin iziyde
• • •
39-Altunköprü, hiç kimseni söğmeriğ
Suçlu diye öz dostumuz öğmeriğ
Sen var iken başka yere sığmeriz
Sen şirin sen, sen güzel sen gözümde
Sen mani sen`sen türküsen sazımda
• • •
40-Altunköprü, bağ gençleri dalırı
Yarış için tavuk horuz salırı
Kavğa kopup bağan matta kalırı
Çok kimseler para verip katılı
Horuz utsun her meydana atılı
• • •
41- Altunköprü, her gelinler uymasın
Sağ âşıklar birleşip te kaynasın
Bizim bağda bülbül gülü aynasın
Mutlu olup iç sevgimiz bilinsin
Acı özlem dost gönlünden silinsin
• • •
42-Altunköprü, yaşam evren ne mutlu
Çok düşünen gelecekten umutlu
Güneş doğmuş, kalkmış duman bulutlu
Bir göz atsan gül manolya açıptı
Önümüzden kara günler kaçıptı
• • •
43-Altunköprü, sende güzel gecedi
Ayrı kalmağ yurttan bilmem necedi
Tüm dillerde adın şirin hecedi
Umudum var bir gün varığ murada
Bayram olur düğün olur burada
• • •
44-Altunköprü, tez varalım ereğe
Çalışırsağ ulaşırığ dileğe
Kelebekte uçar konar çiçeğe
Koku saçar renk görünü güllerde
Baba bugün Türkü gezer dillerde
• • •
45-Altunköprü, gönül ister yar bulsun
Anne, bacı söz açarlar kız gelsin
Su içmekle umutları sağ olsun
Kız nenesı eğlenipte sevine
Gel kız, tez içeri, su al eline
• • •
46-Altunköprü, söndür ateş alavı
Al kucağa kızdan oğlan balavı
Bayram günü pişmiş badam pilavı
Sabah erken erik aşla yiyerler
Bahşiş verip bayram kutlu diyerler
• • •
47-Altunköprü, vazgeçmem tek koysalar
Yoldan dönmem kesip bağrım oysalar
Yazık olsun mertler yâda oysalar
Türkmen olan mert meydanda can koyar
Bizlerde var kılıç kesmez yiğit er
• • •
48-Altunköprü, gezeğ Kerkük kalasın
Şehit kalksın kefinin parçalansın
Koğlıyağın özgürlüğün lalasın
Sevilipte katılağın hayata
Çalışağın iman edeğ millete
• • •
49-Altunköprü, anne sesler gel bura kız
Dil aç konuş, konağ kalmış yalguz
Titrek dudağ, ay bakışlı, siyah göz
Çok konuştu kız, vah gözün yumuktu
Elçi gelip, kızsa eve tömüptı
• • •
50-Altunköprü, kızı evde kalıptı
Her gülmesi can verip can alıptı
Güzelliği bizi aşka salıptı
Yarın bakışına çatan hiç olmaz
Tatlı sözü şeker satan hiç olmaz
• • •
51-Altunköprü, güzel kızın gönlü sağ
Saçta parlar, tel, tel altın renk tarağ
Dudağında dökme siyah hala bağ
Tam yaradıp Tanrı şirin seçipti
Göz yaşımdan dudağı su içipti
• • •
52-Altunköprü, ervat uşağ her yandan
Teşt üstüne çıkar gelin o yandan
Şeker, üzüm seper başa sağ oğlan
Damat gelin birbirine çatanda
Tatlı alma oğlan, kıza atanda
• • •
53-Altunköprü, küçük kızlar bayıldı
Sabah oldu güneş çıktı yayıldı
Yatanlar bir, bir uykudan ayıldı
Gör oğlanın başı üstün alarlar
Gelin duvağını kapsın salarlar
• • •
54-Altunköprü, güzel şirin dilin var
Koku saçan çiçeklerin gülün var
Bizi saran kucağın var kolun var
Her bir yanın almalıdı, narlıdı
Taş toprağın verimlidi varlıdı
• • •
55-Altunköprü, atam dedem yuvası
Her hastanın dert ilacı davası
Serin, serin esen cennet havası
Sende neşe umut dolu hayat var
Sende kültür sende yüksek sanat var
• • •
56-Altunköprü kara çayın ağırı
Şirin kızlar kına elin yağırı
Bezenipte yakut almaz tağırı
Işık saçan güzelleri bağanda
Her bakışta nazla gevil yağanda
• • •
57-Altunköprü, her dertliye çare sen
Yıllar oldu sine dağın ara sen
Üzgün gamlı biz, olursağ sora sen
Çoğ darıldık uzağ kaldığ köy, ilden
Bülbül gibi ayrı düştük şen gülden
• • •
58-Altunköprü, Tavuk,Taze gözde var
(Görem), (Maruf), (Hanzat), (Muhsin)bizde var
Pek yakında görüşmeğçin sözde var
Gel kardeşim ayrılmadan yerleşek
Her bir Türkmen bucağında birleşek
• • •
59-Altunköprü, yâdın ölsün boğulsun
Uzaklaşan dost kardeşin yığılsın
Yeni ümit doğsun zulmet dağılsın
Mutlu Şengül geldi bülbül okusun
Çeşme alsın köylü kızın yoksun
• • •
60-Altunköprü, eve dondum akşam men
Sana gelmek ister dağ, taş aşam men
Koy geçirdim mutlu, güzel yaşam men
Tokça bakım gezim görüm her yerin
Sen baş tacı evisin sevenlerin
• • •
61-Altunköprü, bir geçeydim karşına
Can vereydim toprağına taşına
Men bağaydım neler gelmiş başına
Dertli annem sensiz kalıp ağlırı
Ağan her gözyaşı yürek dağlırı
• • •
62-Altunköprü, yollar bağlı yasağtı
Nece men dayanım kardeş ırağtı
Kutsal sevgin cana ümit bıraktı
Her bir yönün ağaç süslü gül renk, renk
Yalnız bil gönlümdedi seni seven tek
• • •
63-Altunköprü, gör Telafer ne siler
(Reşidiye), (Selami’ye) el eyler
Vurğun oldum dostlar mene bağ neyler
(Şenif), (Efgeniye) selam gönülden
Çok sevinem konuş Türkmen dilden
• • •
64-Altunköprü, gülistandı, gülşendi
Gökte Sözen yıldızlardı ay şendi
Her alanda sinem yurda nişandı
Sevenler öz toprağına dayanı
Yiğitlerçin at oynatmak meydandı
• • •
65-Altunköprü, dedem düşman kovardı
Güvendiği kılıc kalkan davardı
Her bir sözü givlimizi avardı
Atam ise kıratını sürerdi
Akın edip düşmanını kırardı
• • •
66-Alunköprü, varlık vakti düşeydi
Mev yarpağı mis kazanda pişeydi
İç duyğumuz Tebriz (Bakü) coşeydı
(Türkistan’la) can (Bosna’ya) çataydı
Gönlümüz her Türk’e bağlı ataydı
• • •
67-Altunköprü, gurbetteyem men yadam
Dertli gamlı görünsemde bağ şadam
Gör insanam tutsak olmam azadam
Tüm Türk’e kardeşim yolum temizdir
Şeref, Ahlak dedemden kalan izdir
• • •
68-Altunköprü,(Musul, Kerkük) ilim var
Temiz Türkçe pek Azeri dilim var
Men Türkmen’em bütün Türkler dalim var
Canlar kurban Türklüğe can verene
Çoğça selam halımızı sorana
• • •
69-Altunköprü, her bir gözden yaş ağmaz
İnsan olan yalan söze hiç bağmaz
Dede ata izin atıp bırağmaz
Sen yiğit ol çığ meydan yüzünde dur
Tarihin bildirip yâd gözünde dur
• • •
70-Altunköprü, yaprağ yoğurt yeyerdim
Uşak yaştan zübun çeket geyerdim
Annem Türkmen, babam Türkmen deyerdim
Öz dilimi alışarağ bilerdim
Mani Horlat ögrenmeyi dilerdim
• • •
72-Altunköprü, bülbül kırdı kafesi
Dağlardan taşlardan geldi kuş sesi
Yaprağ dal dudağın esti namesi
Dinç yaşadık gölgende biz korkusuz
Sana daldığ, Beşir, Tisin uykusuz
• • •
73-Altunköprü, bir hava yaz, kışımız
Ümit besler içimizle dışımız
Özgür uçar serçemizle kuşumuz
Bağ korumak tohum ekmek işimiz
Ey Allah’ım gerçek olsun dişimiz
• • •
74-Altunköprü, düşkünleri ara sen
İyliğ edip dost yarasın sara sen
Öz oğluna, öz kızına yara sen
Muhsin Behçet, Faruk üstün yazarın
Aydın etti edebiyat bazarın
• • •
75-Altunköprü, ağam köyün başıdı
Yetimlerin ekmeğidi aşıydı
Sevenlerin gizli akan yaşıydı
Buğday, Arpa yoksullara verirdi
Hallerini, dertlerini sorardı
• • •
76-Altunköprü, dertle gönlüm ağırır
Çoğ aslanlar kafestedir bağırır
Dar gününde dost dostunu çağırır
Hanı o mert dostlar bize ses versin
Hasta düşen kimseleri, o sorsun
• • •
77-Altunköprü, Oğuz, Özbek, şad olsun
Her tarihte sana üstün ad olsun
Suyun serin dilin, ağzın dad olsun
Gel sevgilim bir sevgiye katağ biz
Koyun, kuzu, çobanlarla yatağ biz
• • •
78-Altunköprü, Severiğ her insanı
Çalışırığ biz besleriğ vatanı
Karşı dursa parçalarığ düşmanı
Azer, Kırgız senden Türkmen vazgeçmez
Sen olmasan başka elden su içmez
• • •
79-Altunköprü, sende milletin gözü
Tatlıdır konuşman söyle sen sözü
Her attığın adım yiğitler izi
Çok Atılgan gençler görev başardı
Pek gönülde Tanrı Türklük yaşardı
• • •
80-Altunköprü, Kifri’m kucak aç Türkmen
Düşmanın gözüne ateş saç Türkmen
Harda Türk var o yerindi seç Türkmen
Er oğluyuz ölüme çağır bizi
Töreyle dağ taşlardan ağır bizi
• • •
81-Altun Köprü, Erbil’den yel esende
Bahar bitse yağmur ardın kesende
(Tahir ağa) hoş konuşup susande
Koynunda turş, şeker eve girermiş
Her çocuğa para lokum verirmiş
• • •
82-Altunköprü, (Türkmen Bağa)gideydim
Mutlu olup gevlimi şad edeydim
(Tuz) (Hanekın) (Kifri) yolun tutaydım
Hurma, üzüm, incir tadın alaydım
Her Tükmeni kucaklayıp, güleydim
• • •
83-Altunköprü, sensiz gevlin dolu gam
Sevincine dert, acına ortağam
Hiç korkmayan, erimeyen men dağam
Bir bağsavuz ne bucaklar mende var
Er yiğitler kanımda var canda var
• • •
84-Altunköprü, bize ışık saçan yok
Zindandayığ kabısını açan yok
Bu dert ölümden kurtarıp kaçan yok
Bak karşımız hepsi birden dumandı
Hep halimiz birbirinden yamandı
• • •
85-Altunköprü, sen Türkmen’e kan kardeş
Gel ayrılma öz dostuna yan kardeş
Mert Türklere yaklaş söyle can kardeş
Biz bir olsağ bizi kimse ayırmaz
Töresiz insanı kimse kayırmaz
• • •
86-Altunköprü, Çeçen, Kafkas kardeşin
Bu toprakta bu vatanda yoldaşin
Hem can gönül inanç dolu gözyaşın
Köprülü der Türkmen kardeş meydana
Türklük dilin dağıtarak her yana
• • •
87-Altunköprü, suna kaz var gölümde
Gonca yavrularım yaşar gönlümde
Sende donmam ölüm dutsa yolumda
Mende yurt aşkıyla yüzü ağlıyam
Canla kanla bu millete bağlıyam
• • •
88-Altunköprü, tarihin çok kocaymış
Rahmin senin varlı yoğsul acaymış
Başın yüksek adın şanın yüceymiş
Altun Köprü Türkmen, Türkmen diyardı
Binlerce genç öz canına kıyardı

• • •
89-Altunköprü, hiç düşmezsin yâd ele
Adın şirin destan olmuş her dile
Gel gönlümü sen bir açta şad ile
Bir göz kaldır bak kardeşim bu yana
Belki yıllar yatan gençler uyana
• • •
90- Altunköprü yar bağışı aynadı
Çok güzeldi karşısında ay nedi
Kaş göz ile sevip aşkın aynadı
İpek saç sinem üste yayılı
Her görende tutuşupta bayılı
• • •
91-Altunköprü, dünyamız, hoş dünyadı
Bağ (Sadiya) dandoç halım kaynadı
Konuştukça geçen günü aynadı
Tatlı helli iman Abbas çayı var
Dişlemeyle içmeğine can doyar
• • •
92-Altunköprü, düşmanımız yok olsun
Tam saralsın bundan beter gün bulsun
Çok dilerem gönlü dertten gam dolsun
Düşsün bağrı yanığ gözü dolu kan
Hiç bulmasın dertlerine bir derman
• • •
93-Altunköprü, çoban kuzu yayaydı
Her bir yavrun geçmiş günün duyaydı
Gelenlerin üsten göğü soyaydı
Bal suyunda dağdan, taştan akaydı
Şirin kızlar karşın alıp bakaydı
• • •
94-Altunköprü, bülbül serçen uçaydı
Şen bahçende türlü güller açaydı
Ak çiçekler kokusunu saçaydı
Güzel kızlar koparaydı tağaydı
Her sevende öz yarına bağaydı
• • •
95Altunköprü, kanatlandım kuş gibi
Adın duysam tüyüm durur şış gibi
Sende geçmiş o günlerim düş gibi
Yürek çırpar gönlüm atar gürüncem
Yüzüm güler tek karşında duruncem
• • •
96-Altunköprü, gece gündüz yadımda
Senden başka kimse almaz dadımda
Seni sevdim dallı çıktı adımda
Mecnun çılgın hep uğrunda olaydım
Bu hayatta bir ölmede güleydim
• • •
97-Altunköprü, harda kaldı günleri
Nice unutulsun geçmiş anları
Çok kardeş verdi şirin canları
İnan ki ben olmam seni bırakan
Yâdlardır hep bizi öldüren yakan
• • •
98-Altunköprü, dalda kuşlar yuvalar
Irmak taşar; balık, balık kovalar
Seyran olur gül çimenli ovalar
Lale, nergis bir süs verir dağlara
Göğsün düzer bala ceylan dağlara
• • •
99-Altunköprü, o yar derdim yazanda
Gözlerimin damla yaşı sızanda
Kelebekte dudağında sözünde
Onda gönlüm sana coşar ey güzel
Yüzün gören bin yıl yaşar ey güzel
• • •
100-Altunköprü, bülbül dalda konaydı
Öte, öte gizli derdin anaydı
Pek gönüller sevdiğine yanaydı
Yıllar geçse aşkın yâdlar ey köprü
Senden çıksın zalim yâdlar ey köprüArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>