Arabic Turkish
 
2008-12-27   Arkadþýna gönder
5648 (1970)


Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası


Cengiz Bayraktar

Türkiye’nin 2003 yılındaki meşhur 1Mart tezkeresinin(Irak tezkeresi) bir gün öncesi yani 28 Şubat Cuma günü Irak’ın kuzeyinde, Selahattin kentinde önemli bir toplantı yapılıyordu. Bu toplantı ABD'nin 'Irak Koordinatörü' Zalmay Khlalizad'ın, gözetiminde yapılmaktaydı, Türkmenler dâhil Irak muhalefetine mensup grupların hepsi hazır bulunuyordu. Toplantının en önemli konulardan biride Saddam sonrası Irak’ın yönetiminde karara sahibi olacak bir Başkanlık Konseyi belirlenmesiydi. Bu konseye seçilmenin önemi sadece Irak’ın yönetiminde söz sahibi olma yahut veto hakkını elde etmekten ibaret değildir, zira bu Konsey Üyeleri mensup oldukları toplumların meşru temsilcileri sayılacaktı. ITC başkanının da bu Konseye alınması gündemdeydi, bu da KDP lideri Barzani, KYB lideri Talabani'yi rahatsız ediyordu. Özellikle Kerkük için planladıkları suya düşmek üzereydi onun için her iki partinin gözü kulağı Ankara’daydı, KDP lideri Barzani Türkiye Büyük Millet Meclisin Irak Tezkeresi hakkındaki kararının reddedilmesi için elinden geleni yapıyordu. Barzani ret kararının çıkmasıyla birlikte en mutlu gününü yaşıyordu. Tabii Türkmenler için ise kara günlerin yeniden hortlaması demekti. Ertesi gün Erbil ’de Kürtler bayram ederken Türkmenler korku içinde kan ağlıyorlardı, Kerkük ise bir kez daha hayal kırıklığına düşmüşü.

Selahattin kentinde toplantında bulunan Türkmen temsilcileri, tezkere öncesi, sonrası tezat bir durumla karşı karşıyaydılar. Demografi hamisi ABD 1 Mart tezkeresinin sonrası sözde Türkiye’ye kızarak Türkmenlerin meşru temsilcisi ITC’yi cezalandırması başta KDP lideri Barzani’nin ve de KYB lideri Talabani’nin elerine altın bir fırsat geçmiş, ITC’yi Başkanlık Konseyi dışında tutmayı başarmışlardı. Böylece Şii koalisyonundan Ahmet Çelebi, Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi’nden Abdülaziz El Hâkim, Irak Ulusal Mutabakatı Ayat Allavi, Irak'ın eski Dışişleri Bakanlarından Adnan Paçacı, KDP lideri Barzani ve de KYB lideri Talabani’den oluşan altı kişilik Başkanlık Konseyi rahatlıkla deklare edilebilmişti. Türkmen Temsilcileri haklı itirazlarına ABD ve Arap temsilcilerinden muhatap bulamazken özellikle iki Kürt grubundan konu dışı alaycı cevaplara muhatap olmalarına şaşırmış bu riyakâr iki Kürt grubun gerçek yüzlerini bir kez daha görmüşlerdi.

Bu Başkanlık Konseyine sıradan deyip geçmek bu tarihten sonra Türkmenlerin başına gelinlerinin sebebini boşuna aramak demektir. Nasıl mı? Şöyle ki: Bu Başkanlık Konseyinin her üyesinin veto hakkı vardır birinin vetosu diğerlerinin şerhanda olsa vetosu demekti. Barzani bu vetosunu özellikle ITC’yi Irak Türkmenlerinin meşru temsilci olarak kabul etmemek ve ITC Başkanın yeni Irak Hükümetin de yer almaması için kullanmıştır.

Barzani, bununla da kalmayarak Irak’ın yeni Anayasasında zikredilen tabii Türkmen haklarının (ki bunun içinde Türkmenlerin yoğun oldukları bölgelerde Türkçe dilinin resmi dil olması var) göz ardı edilmesinden yana bu imtiyazlı vetosunu kullanmaktan çekinmemiştir.

Nisan 2005 tarihindeki Şii İttifakının ITC Başkanı Dr. Faruk Abdurrahman Abdulah'ı aday göstermesine rağmen seçilememesi yine Barzani’nin bu vetosunu takılmıştı (Mengü 2008) .

Talabani’ye gelince, Türkmenlerin tabii haklarının hayata geçirilmesi konusundaki özde tutumunun Barzani’den hiçte farklı olmadığını görüyoruz. Talabani’nin sözde Türkmen açılımının düz bir çizgiden ibaret olmadığını zikzaklarla yürütüldüğüne hepimiz şahit olduk Talabani 16 Nisan 2007 tarihinde Irak’taki Türkmen nüfusuna dair yorum yaparaktan şöyle diyordu, “ Irak’taki Türkmenlerin nüfusu yetmiş bini geçmedi iddia edildiği gibi 5 milyon Türkmen bulunmadığını Suudi Arabistan’da, Türkiye Başbakanı sayın Erdoğan’a da söyledim”. (Bayraktar 2007)

Talabani’nin bu inişli çıkışlı sözleri kendine has bu meziyetti ve yeni sayılmaz hem de uluslararası bir meşhurluğu var.

Talabani’nin bu garip siyasi misyonuna vurgu yapanlardan biri de Türkiye’nin usta siyasi analizlerinden yazar Fikret Bila’oldu. Bila, günlük gazete köşesinde Talabani’yi şöyle tanımlıyor: “Talabani hakkında Türk kamuoyunda iyi bir izlenim olduğunu söylemek zor. Siyasi “esnekliği” güven sorunu yaratacak boyutta olan Talabani’nin ipiyle kuyuya inilir mi sorusuna Türk kamuoyundan olumlu yanıt beklememek gerekir. Bu da işin başında bir güven sorunu olduğunu gösterir” (Bila 2008)

Talabani Son aylardaki Türkmen Temsilcilerle buluşmalarında bu iniş çıkışını daha fazla yürütemeyeceğini anlamış olacak ki, bunun sebebinin kendinden kaynaklanmadığını, artık Türkmenlere karşı samimi olduğunu Türkmenlere söz verdiğinden daha fazlasına çaba gösterdiğini ancak Bağdat’da işlerin kolay olmadığını, anayasadan, merkezi Hükümet’ten, zaman zaman da kuzey Irak yönetiminden kaynaklandığını, bunda ITC’nin büyük payı olduğunu, özellikle 140. Maddeye karşı çıkmasının etkili olduğunu, neredeyse bütün suçun Türkmenlerde olduğunu demeye getirir. Ve Türkmenlerden Kürtlere karşı açık olmalarını papağan gibi tekrarlar durur.

Talabani’nin fırıldak gibi dönmesini malum sebeplerden dolayı zoraki de olsa anlamak mümkün, peki ya Barzani’ye ne oldu? Türkmenlere karşı bilinen tutumunu niye değiştirdi.

Asıl soru şu: Barzani, Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave edilmesine niçin neye karşı göz yumdu? O meşhur vetosunu niçin kullanmadı?

Barzani Kerkük sevdasından Real politika gereği vazgeçebilir mi?

ABD’nın Irak’taki batağında bocalaması, Ortadoğu projesi tarih olmasıyla ilgisi var mı?

Yoksa da Kerkük Valiliği tabelasına Türkçe ilave edilme meselesi ABD’nin ve de küçük strateji Kürt ortaklarının Türkiye’ye ve de Türkmenlere karşı yeni oyunu mu?Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
13 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
14 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
15 - Mavilerin Kerkük’üm
16 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
19 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
20 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
21 - “2 Şubat 1970”
22 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
23 - Kerküklü büyük şair Kabil
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>