Arabic Turkish
 
2008-11-17   Arkadþýna gönder
2098 (987)


Bir Koltuğun Sevdalılarına Mektubu


Dr. Nusret Merdan

'' Bu yazı sadece bir olgudan söz etmektedir ''

Nur-i aynım, halis muhibbim ,
Adı üstünde yekinen tanıdığın bir nesneyim ben. Namı değer KOLTUK !
Şöyle böyle değil , iktidar , saltanat , başkanlık, müdürlük koltuğuyum.
Şimdi olduğu gibi insanlık tarihinde hep var oldum. Uğruma ne kelleler uçtu, nice oğul babasını boğazladı , nice baba oğul ve kardeşini kılıçtan geçirerek öbür dünyayı boylattı !!
Bana sahip olanların bir anda bahtı değişir . Herkes önlerinde elpençe durur , kul köle olur.Emret mirim , emret bakanım , başkanım , diyerek, koltukta oturanlarda bunları duydukça ,şiştikçe şişerler. Söz sahibi olmanın doyumsuz hazzını yaşarlar.
Bana sahip olanlar tarih boyunca ve her zaman bu iktidar ve nüfuz günlerinin , hep böyle gideceğini sanarak bana dört elle sarılırlar. Ama ne yazık ki Mirim , halis ve muhlis sevdalım , benim hiç kimseye vefamın olmadığını, kendileri için kalıcı olmayacağımı , bana sahiplenme sürelerinin ne kadar uzarsa uzasın geçici olduğumu hiç akıllarına getirmek istemezler .
Ben geçici olarak bana sahip olanların malıyım . Öldü kral , yaşasın kral !
Benim için hiç birisinin önemi olmadığını bilmezler . Bildikleri vakit iş işten geçmiş olur. Gitti Musa gelsin İsa ! Gitti demokrat gelsin diktatör !
Sen de beni çok severdin bilirim . Bana sahipken kendini herkesten üstün görürdün. Bana sevgiyle bakardın. okşardın. Bir başkalaşırdın benimle. Allah’ın tüm kullarından kendini üstün , erişilmez görürdün kendini.Ben sana her şeyi vermiştim. . Senden öncekilere verdiğim gibi. Mal, mülk ,şan , şöhret , otorite, saygınlık, koruma moruma , asker , leşker ve egonu doyuran her şeyi. Benimle olduğun zamanlar geçmişini hiç anımsamak istemezdin . Benim dışında hiç bir koltuk sana aynı hazı vermezdi.
Sen de tarih boyunca tüm iktidar koltuğu kölesi olan sultanların , padişahların , vezir mezirlerin , bakanların makanların, başkanların maşkanların yanılgısına düştün . herkese verdin veriştirdin , kimlerine destek , kimilerine köstek oldun. işine gelenleri bağrına bastın , kimlerini ( kaka) diye göremezlikten geldin. Kimini yerin yedi kat dibine ittin. Kimine gül , kimine mül , kimine Dolar, kimine molar verdin. Kimini hep aynada gösterdin , kimini aynadan çıkartıp , gücünü yettiği yere fırlatın.
Hep bu güçteyken , zamanın bu şekilde akıp gideceğini sandın . sen de tarih boyu milyonlarca bana sahip olanlar gibi , zamanın durağan olduğunu , gürül gürül akıp gideceğini, beraberinde seni de götürebileceğini , işine gelmediğinden hiç hesaba katmadın.
Nur-i aynım , sevdalım ,
Sana demiştim benim kimseye vefam yok. Kimsenin tapulu malı değilim. Huyum suyum kurusun ki , benim kimseye bağlılığım da yok. Ne yolla olursa olsun kim bana ulaşırsa ben onunum (ama geçici bir süre için) . Ben kimsenin babasının malı değilim. Kimseyle göbek bağım yok. Sonunda ben bir koltuğum. İktidar , şan , şöhret koltuğuyum. Giden ağam , gelen paşamdır .
Bana sahiplenen elbette ki ağa olur , paşa olur , vezir olur, sultan olur ,ama sadece geçici bir süre için. Daha sonra iktidar koltuğunu kaybedince , Ağa olur mağa, paşa olur maşa, vezir olur mezir , sultan olur multan .
Anladın mı beni şimdi Nur-i aynım , miri gönlüm , Mulis mühibbim ? !

14.11. 2008
Sabah 6.45Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Bir başvurunun çekilmez aymazlığının hikayesi
2 - Erbil’in Gizli Dili
3 - Günlük gazete çıkarmakla .. iş biter mi ?
4 - Babamın Tası