Arabic Turkish
 
2008-07-07   Arkadþýna gönder
5850 (2067)


Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar


Cengiz Bayraktar

Dr. Merdan Ali, 18 Nisan 1974 Tarihinde ikinci Kez Türkmen Kardeşlik Kulübü Başkanı Seçildi.

Türkmeneli Topraklarının, Türkmen davasının yılmaz savunucusu, Kardaşlık Ocağı’nın kurulması için büyük çaba gösteren, kurucuların güven oyunu alarak, Ocağın birinci başkanı seçilen, Kardeşlik dergisinin gün ışığına çıkmasında da rol oynayan büyük değerimiz Dr. Merdan Ali beyi yeni kuşağa tanıtmak, minnet ve vefa borcumuzdur.

Dr. Merdan Ali, miladi 1923 yılında Kerkük’ün güzel semtlerinden biri olan Bulağ mahallesinde dünyaya geldi. İlk orta ve liseyi Kerkük’te okudu.Yüksek Eğitimini ise Bağdat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde yaptı..

Dr. Merdan Ali, Kardeşlik dergisi muhabirinin ” Dr. Bey, sizi tıp alanına iten mesnet neydi” sorusuna, az bir zaman düşündükten sonra şöyle der: Daha orta okuldayken sağlık konularıyla ilgilenmeye başladım doktor olmaya heveslendim, tabii daha sonraki yıllarda bu heves bir amaca döndü. Böylelikle lisede fen bölümünü tercih ettim.

Hatırlıyorum, kader imtihanında Irak’ın güneydoğu bölgesinde yani Erbil , Süleymaniye ve Kerkük illeri üzerinden, ikinci olarak ilan edildim buda Bağdat tıp fakültesini kazanmama yetti. Buna ilaveten tıp mesleği insanlığa hizmet eden mesleklerden sayılır, aynı zamanda ilimdir, fendir, araştırmaları, denemeleri, yenilikleri takip etme sanatıdır”[1].

Dr. Merdan Ali, 1947 yılında Bağdat Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra vatani görevini yapmak üzere Yarbay Doktor olarak Irak ordusuna katılır, 1949 yılına kadar hizmette bulunur. Sivil hayatında birkaç yıl İl Sağlık Müdürü görevini üstlenir, 1954 yılı içerisinde Erbil hastanesinde mesleğini büyük başarıyla ifa eder.

Irak hükümetince New York’a , Colombia üniversitesinde göğüs hastalığı dalında ihtisas yapmak için gönderilir. Bu üniversiteden diplomasını alır almaz yurda döner ve Bağdat, Karh hastanesinde Göğüs hastalıkları Müdürü olarak göreve başlar. Buna ilaveten Köy Sağlık Hizmetleri Genel Sekreterliği görevine de hayır demez.

Uluslararası Sağlık konferanslarına katılır, Rusya, Çin, İran ve bir çok ülkede toplanan uzman meslektaşlarıyla birlikte dünya sağlığı için bilgi alışverişinde bulunur. Bu Sayede Irak Toplumuna daha sağlıklı bir yaşam sağlamak için yeni tıbbi cihazlar, yeni aşılar, yeni deneyimler hakkında bilgi sahibi olur.

Dr. Ali Merdan sosyal ve kültür alanında da boş durmaz mensup olduğu Türkmen toplumunun sorunlarıyla yakından ilgilenir. Türkmen Toplumunun kültür alanındaki kazanımlarını daha verimli hale getirmek için elinden geleni ardına koymaz. Bu niyetle her fırsatta Bağdat’taki Türkmen Kardeşlik kulübünde, Türkmen diasporasıyla bir araya gelir, kulüp sorunlarını, kulüp üyeleriyle birlikte ciddi ciddi irdeler, sorunları gidermeye çalışır, maddi, manevi katkıda bulunur. Bu çaba boşa gitmez, bir çok üyenin yeniden güvenoyunu kazanır ve yeniden kulüp başkanı adayı olması teklifini alır. Her ne kadar işim başımdan aşkın dese de baskılarla birlikte nihayet bu milli görevi kabul etmek zorunda kalır. Nitekim Dr. Merdan Ali, 18 Nisan 1974 tarihinde oybirliği ile yeniden Türkmen Kardeşlik kulübü Başkanı seçilir.

Dr. Merdan Ali, yeniden başkan olur olmasına ama “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”,” Bir elin sesi çıkmaz” Atasözlerini hiç dilinden düşürmez. Yeni başkan seçilmesinden dolayı Kardeşlik Dergisi muhabirinin sorularını cevaplarken bu atasözlerine vurgu yapar şöyle ki:

Muhabir:
Oy birliği ile Yeni başkan seçilmenizden sonra Kulüp çapında hangi projeleri uygulamaya koyacaksınız?

Dr.Merdan Ali:
“Bu soruya cevap vermek için, birinci derecede yeni idare heyetinin Kulüp üyelerine en iyi hizmeti verebilmek için bir bütün olarak koyacağı çizgiye dayanır. Ve özellikle onlar ister kültürde, ister hayat deneyimlerinde yüksek düzeyli temsilcilerdir. Sanırım toplumun emeğini birleştirmede, birliğini idame ettirme konusunda söylem birliği içindeler, toplumun refahını yükseltmek ve kulüp üyelerinin Kardeşlik bağını güçlendirmek için çaba harcayacaklarından kuşkum yoktur.”[2]

Böylesine soruya böylesine cevap: Ne kadar manidar. Dikkat buyurdunuz mu bilmem ama özellikle bu kara günlerimizde, sayısız yeni başkanlarımızdan en çok duymak istediğimiz cümleler. Yani ben yerine biz ve benim projem yerine bizim projemiz bizim çizgimiz. Türkmen birliğini koruyan, Türkmen toplumunun refahını yükselten, istikbalini yücelten bir çizgi. Söylem birliğini ağzından düşürmeyen bir çizgi değil söylem birliğini uygulayan fiilleştiren bir çizgi. Toplumuna güvenen özellikle parlak genç fikirlerden yararlanan bir çizgi . Daha çok fedakar olan bağışta bulunan.

Bir çizgi. Bağdat Menşeli Kardeşlik Dergisinde Dr. Merdan Ali hakkında araştırma yaparken, Doktor’a ait bir çok makaleye rastlıyorum. Sağlık Köşesi başlığı altında “Bayılmak”, “Baş Ağrısı” bunlardan bir kaçı, bunların dışında “Yerli Haberler” köşesinde birkaç cümlede olsa okuduğum ve beni çok duygulandıran iki haberi sizinle paylaşmak istiyorum.İlki : Irak Sağlık Genel müdürü Dr. Merdan Ali milletlerarası sağlık kongresine

katılmak üzere Amerika’ya yapmış olduğu seferden yurda dönmüştür.[3]İkincisi :“Yerinde Bir Bağış”

kulüp üyelerinden değerli Dr. Merdan Ali bey kulüp kitaplığına

bağışladığı yazı masasından dolayı, kulüp adına candan teşekkürler sunarız.[4]

Dr. Merdan Ali Bey hakkında araştırma yaparken çok kıymetli ağabeylerim Erşat Hürmüzlü’nün, İzzettin Kerkük’ün sözlü bilgilerinden yararlandım. Özellikle İzzettin ağabeyimden öğrendiklerim beni çok üzdü şöyle ki:

Dr. Merdan Ali bey ne yazık ki sağlıklı uzun bir ömürden sonra alzaymer hastalığına (Alzheimer = unutkanlık hastalığı ) duçar olmuş ve halen Ürdün’ün bir hastanesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Tabii ki Dr. Merdan Ali Ağabey her şeyden, özelliklede Türkmeneli toprağının yağmalanmasından, doğup yetiştiği bulağ mahallesinden ve o çok sevdiği Kerkük’ün Kürt istilasından habersiz…

Dr. Merdan Ali Ağabeyimin her ne kadar sağlığı yerinde olmasa da, Türkmen aydınları olaraktan ailesinin sıkıntılarını aynen paylaştığımızı beyan eder, Dr. Merdan Ali beyin Türkmen toplumuna verdiği büyük hizmetten dolayı kendisine ve ailesine minnettarlığımızı sunarız.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
19 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
20 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
21 - “2 Şubat 1970”
22 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
23 - Kerküklü büyük şair Kabil
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>