Arabic Turkish
 
2008-02-29   Arkadþýna gönder
2514 (1059)


Nusret Merdan’dan Şiirler


Nusret Merdan

Kimlik

Ben bir Türkmen'im
her gün her gece bıkmam
Türkmen olmaktan

Bu bir ırmak
her gün her gece ırmak
kıyısı her gün kıyı
suyu her zaman su
balığı her gün balık

Tanrı buyurdu
her gün her gece
ırmak ırmak kalacak
ben de her gün her gece
Türkmen kalacağım !

5/2/2001Soru

Dağlarda
Ovalarda
Yankılanan
Horyatlara
bürnmüş sesimi
Kerkük’te unuttum
Buldununz mu?

Şiir yazan ,
Dosta dost
Düşmana düşman
Ellerim yok artık
Kerkük’te kaldı
Gördünüz mü ?


Silopi kampı
5/4/19995

Ne güzel büyümüştük birlikte !

Ne zor günler
Paylaştık seninle
Bir zamnlar
Mayın tarlasının
Ortasında Yattık
Hüznün yüzüncü katında
Aşkın yedinci kadehindeydik

“ Nenem meni
henüz baralla “ etmemişti
Korya pazarında

Henüz sevdalanmamıştım
Hüzünlere
Kardeşi olmamaıştım
Yalnızlıkların

Bir özlem sarıyor
Beni öbek öbek
Evlatlığı olmuşum hasretlerin
Kim bilir belki hiç
Farkına varmazdım
Inanmazdım kardeşliğine
Gece ile gündüzün
Denizin deniz
Insanın insan
Kuşun özgür olduğuna
Bu cennet Cenevre’de
Gölgem gibi
Sivil bir polis gibi
Takılmasaydı
Kerkük peşime !

28 /7/2003Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - İsyana Davatiye
2 - Dolandı Gün
3 - Ay Işığında ve sevgililer Günü
4 - Ağaçlar aykta ölür (Dr. Funda Aydın Mustafa “ya)
5 - Nereye gittiysem izledin beni
6 - Yirmi yıl sonra Şafak şiiri
7 - Zehretme Hayâtı Bana Cânânım
8 - Türkmeneli Vakfı’na yanıt
9 - Bir Soru, ama gerekli
10 - ( En)ler diyarından notlar
11 - Türkmen aydını hiç bir partinin (Arzuhalcısı) değildir
12 - kör olma kardeşim, gör beni !