Arabic Turkish
 
2008-02-02   Arkadþýna gönder
6909 (2313)


“2 Şubat 1970”


Cengiz Bayraktar

Emekli Albay Abdullah Abdurrahman’ın, Bağdat Sarayındaki Tarihi Konuşması…

Tarihte Bugün:

Irak Türkmenlerini temsilen, Kardeşlik Kulübü Başkanı, Emekli Albay Abdullah Abdurrahman, beraberinde bir heyet ile birlikte 2 Şubat 1970 Salı günü öğleden sonra, bizzat Irak Cumhurbaşkanı, sayın Ahmet Hasan el-Bekir’in davetlisi olarak, Cumhurbaşkanlığı sarayında büyük bir ilgiyle ağırlandılar. ( Heyette yer alanlar Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları, Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Kifri, Hanekin, Tuz, Dakuk ve diğer bölgelerindendi).

Irak Cumhurbaşkanı el-Bekir, Türkmen heyetine hoş geldiniz, sefa getirdiniz dedikten sonra, Türkmenlerin tabii kültürel haklarının yasaklanmasından yana olmadıklarını anlatarak, bu konuda geç kaldıklarını bunun sebebi de Irak’ın birlik ve bütünlüğünü ilgilendiren diğer acil sorunlarla meşgul olmalarından kaynaklandığını ifade ederek “Bugünden sonra diğer kardeşlerinin hakları neyse, Türkmenlerin de hakları o olacaktır, yani eşitlik bütün Iraklı toplumlar için olacaktır, iş imkanlarında da Türkmenler artık göz ardı edilmeyeceklerdir.”demiştir.

Bil mukabil, başta başkan emekli albay Abdullah olmak üzere, Türkmen heyetinde bulunanlar bu davetten ve bu güzel karşılamadan dolayı Irak Cumhurbaşkanı el-Bekir’e teşekkürlerini dile getirmişlerdir.
Bilindiği gibi cumhurbaşkanı el-Bekir, 24 Ocak 1970 günü de Irak’ın üçüncü asli unsuru olarak Irak Türkmenlerinin kültürel haklarının kabul edildiğini resmi ve de tarihi bir kararla bütün dünyaya duyurmuştu.
Türkmen heyeti hazır cumhurbaşkanlığı sarayındayken, bu tarihi fırsattan yararlanarak Cumhurbaşkanı el-Bekir’in Türkmen meselelerine, büyük bir alakayla teveccüh göstermelerinden dolayı makamına yakışır nazik bir teşekkür konuşması için harekete geçer ve bu tarihi konuşmayı da bizzat başkan Emekli Albay Abdullah Abdurrahman üstlenir.

Emekli Albay Abdullah ayağa kalkarak, bir adım önde, başı dik olarak aşağıdaki tarihi konuşmasını (Arapça ) yapar.

Sayın cumhur başkanı, Ahmet Hasan el-Bekir,[1]

Ben ve beraberimde bulunan heyette yer alan, Irak’ın çeşitli Türkmen bölgelerinin, çeşitli meslek gruplarının temsilcileri burada sizinle yan yana olmaktan büyük şeref duymaktayız.

24/ ocak / 1970 ‘de İhtilal Konseyinin isabetli kararı Irak Türkmenlerinin kültürel haklarının kanunlaşmasının duyurulmasıyla birlikte bizleri ve umumi Türkmen toplumunu sevinçe boğmuştur.


Sayın Başkan,

Sevincimiz büyüktür teşekkürler ve binlerce teşekkürler…ve İhtilal Konseyi Üyelerine de teşekkürler. Bu tarihi karar ki Irak’ın tarihinde ilk defa olarak çıkmıştır. Irak Türkmenlerinin vücudunu göstermiştir, bu karar ki Irak’ın üçüncü milletini teşkil eden Türkmenleri sevindirmiş ve Irak için kötü planlar çizenlere sert bir yumruk olarak inmiştir. Böylece Irak’ta yeni bir sayfa açılmıştır ki Irak’ın Birliği için temel taşı olmuştur. Biz Türkmenler Irak’ Cumhuriyeti’ne ne kadar muhlis olduğumuzu ispat etmiş ve her zaman Irak’ın sınırlarının muhafazası için malımızı canımızı bu uğurda bırakmışız.

Kara krallık ve diktatör Kasım zamanında nice nice insanlarımız işten atılmış işkence yapılmış ve sürgün edilmiştir. 17 Temmuz İhtilali gelene kadar ne kadar kahraman şehitler verdiğimiz aşikârdır. Görüyorsunuz ki şimdi huzurunuzda durup Irak’ın her karış toprağını ve toprak bütünlüğünü ve servetimizi muhafaza için yemin ediyoruz. Kültürel haklarımızı almış ve karanlık devirleri geride bırakıp, bu haklar ki İngiliz işgalinden bu yana mahrum kalmıştık, bu hakları ki milli haklarımızın bir parçasını teşkil eder.

Yaşasın Başkan Ahmet Hasan el-Bekir
Yaşasın İhtilal Konseyi Üyeleri.


Albay Abdullah’ın aynı konuyla ilgi Bağdat’a gönderdiği telgrafın içeriği de şöyleydi :

Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Hasan el-Bekir
Sayın İhtilal Konseyi Üyeleri,
Bağdat

Türkmen Kardeşlik Kulübü Üyeleri ve destekleyenleri adına, Türkmenlere kültürel haklarını tanıma kararınızı destekler bu büyük adıma karşı sevinç duygularımızı bildirir, Irak halkı ve toprakları birliği ve selameti için en ön saflarda olduğumuzu bildiririz.

Emekli Albay Abdullah Abduurrahman
Türkmen Kardeşlik Kulübü Başkanı.

Bağdat sarayında bütün bu güzel, tarihi gelişmeler yaşanırken, tabi saray dışındaki Irak Türkmenleri de boş oturmamıştır, yoğun olarak yaşadığı başta Kerkük olmak üzere, Irak’ın cadde ve meydanlarına yüzlerce pankart asarak, halay teperek sevinçlerini, derin duygularını dile getirmişlerdir.

Cengiz Bayraktar-İzmit
2 Şubat 2008--------------------------------------------------------------------------------

[1] Türkmenler adına Cumhuriyet sarayında Türkmen Kulübü Başkanı emekli Albay Abdullah Abdurrahman’ın yaptığı konuşma: Kardeşlik Dergisi, yıl 9 , S:10, s.3-4, Şubat- 1970Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
23 - Kerküklü büyük şair Kabil
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>