Arabic Turkish
 
2008-01-21   Arkadþýna gönder
3482 (1520)


Türkmen Aydını İbrahim Dakuklu’nun Ardından


Şemsettin KÜZECİ

Her gün bir yaprak Kültür ağacımızdan dökülüyor. İster Irak’ta işgal altında yaşayan insanlarımız isterse de yurtdışında yaşayan aydınlarımız. Ölüm Allah’ın yazısıdır. Buna hiç kimsenin kuşkusu yoktur elbette. Ama ölüm acı gerçektir. Gerçi tadı belli değil ki ama çok acıdır…

18 Ocak 2008 tarihinde aldığım bir haber’de Avrupa'da bulunan büyük Kerkük Âlimlerinden birsini olan İbrahim İlyas Ed-Dakuki Perşembe günü 17 Ocak 2008 tarihinde vefat etmiştir. Türkmen camiasını yasa boğan bu haber elbette bu Aydın insanın kim olduğunu birçok okuyucu merak eder diye düşündüm. Aslında onunla daha çok yeni tanışmıştım. E-mail adresini Meslektaşım Cahit Bayati’den almıştım. Elimde yazdığım TEZ için bazı bilgilere ve onun tecrübe ve birikimlerine çok ama çok ihtiyacım vardı. Kendine bir e mail attım. Hemen cevabını aldım. Birçok konuda bana yardımda bulundu. Ama TÜRKMEN TOPLUMA KÜSKÜN olduğunu çoktan beri anlamıştım. Özgeçmişini istedim ondan oda bana Arapça gönderdi. Okuduğumda ve Türkçeye tercüme ettiğimde gerçekten dehşete düştüm. Bu kadar bilimsel çalışma bu kadar ömre nasıl sığdı. Hele hayatının son dakikasına kadar Viyana’dan yürüttüğü web sitesini saniye saniye güncelleştiriyordu. Çıkardığı ALEM EL-GAD dergisinin son sayısını birle siteye koymuştu. (http://www.freemediawatch.org/marsad.htm). Ölümüne inanamamıştım. Netten Sayın hemşerim Nizamettin İbrahimoğlu’na bir e mail atarak haberin yalanlanmasını bekliyordum. Ama İbrahimoğlu üzüntüyle bana cevap verdi. Bu vesileyle de Nizemttin beyle tanıştık…

İşte bugün Prof. Dr. İbrahim Dakuklu’nun özgeçmişini ve hayat serüvenini sizlere aktarmak istiyorum.
Prof. Dr. İbrahim DAKUKLU
1934 Dakuk, 2008, Viyana

30 Haziran 1934 yılında Kerkük’ün Dakuk ilçesinde doğdu. Soyadını da güzel ilçesinden aldı. İlk, Orta ve Lise öğrenimin Kerkük’te bitirdikten sonra 1954’te İlkokul öğretmeleri eğitim kursundan mezun oldu. Lisede Arapça öğretmeni olan Kasım Beg Salihli’den ve İngilizceyi Mısırlı Emil Haddad’dan dil ve edebiyat konusunda ve İbrahim Dakuklu şahsiyetinin oluşmasında büyük rolleri olmuştur. Kursun diğer bir arkadaşıyla birincisi oldu. Doğum yeri olan Dakuk İlçesinde öğretmen olarak göreve başladı. Arapça dersinden %98 not aldığından dolayı Arapça öğretmen olarak başladı. Bu görevi 6 yıl sürdürdü. Eskiden Irak eğitim sisteminde eğitim kurslarının ilk üçe gireni kendi istedikleri bölgelerde tayın olabiliyorlardı. Diğerleri ise köy ve kasaba okullarına dağıtılıyorlardı.
1960 yılında eğitim hizmetini milli eğitim bakanlığından İrşat Bakanlığına transfer etti. Bir Mütercim olarak Kültü, enformasyon bakanlığı ile Üniversitede çalışmaya başladı.
1956 yılında edebi hayatına tercüme ile başlayan Dakuklu, 1958–1962 yıllarında Kerkük’te yayınlanan Şafak dergisi ile Bağdat’ta yayınlanan Kardeşlik dergisinde öykücükler yazarak devam etti.
Arap ülkelerinden ilk folklor dergisi E-Turas El- Şabi‘yi 1962 yılında Bağdat’ta çıkardı. 1964–1966 yıllarında Irak Enformasyon bakanlığında Rekabet El-Matbuat heyetinin başkanlığını yaptı.
1966 yılına Irak’ın Ankara büyükelçiliğinde Diplomat olarak Basın ataşeliğine atandan sonra derginin başyazarlığını bıraktı. Ankara’da göreve başladıktan sonra Bağdat Mustansırıyya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 3 sınıf öğrencisi idi. Dolaysıyla üniversite eğitimini Ankara Hukuk Fakültesine nakletti. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk bölümünden gece eğitimini bitirerek mezun oldu.

1966–1972 yılları arsında Irak’ın Ankara Büyükelçiliğinde Basın Ateşliğini yaptı. 1972’de Irak Enformasyon Bakanlığında Basın Müdürü olarak göreve başladı. 1974 yılında dil ve Türk edebiyatı öğretmeni olarak hizmetlerini Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortadoğu Araştırma Merkezine nakletti.
Ankara’da görev yaptığı sıralarda hem edebiyat hem de Hukuk fakültesinde doktora öğrencisi olarak kaydını açmıştır. Ancak, bazı siyasi nedenlerden dolayı “Irak Anayasalarında Kitle Haberleşme Özgürlüğü”1 konulu doktorasını 1975 yılında Ankara Hukuk fakültesinde bitirdi. Edebiyat fakültesindeki “Fuzuli El- Bağdadi ve Kaybolan Arapça Divanı” Tezli doktorası malum nedenlerden dolayı ertelendi.
İletişim Kanununda doktorasını aldıktan sonra Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortadoğu Araştırma Merkezinden İletişim Fakültesine atandı.
1976–1982 İletişim bölümü adına ve başyazarlığını yaparak Sahafa gazetesine alternatif haftalık olarak İletişim gazetesin çıkardı.
1981’de Arap dünyasında İlk İletişim Araştırması dergisi olan “Havliyat El-İlam” adında bir dergi çıkardı.
1982’de Bağdat’ta Edebiyat Fakültesi İletişim Bölümü Başkanı seçildi.
1982–1985 yılları arasında İletişim Hukuku” Hak ve Hürriyetler” ile dünyada radyo sistemler derslerini okuttu.
1980–1985 yılları arasında Federal Almanya’da “Hale” ve Japonya’da “Tokyo”, Türkiye’de “Marmara” ve “ Ankara” İngiltere’de “Sosix” Üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi ( Visiter Proffrssor) olarak bazı derler okuttu.
İletişim Hukuku eseri 1984 yılından bu güne kadar hem Irak hem de Arap üniversite ve enstitülerinde temel ders olarak okutulmasına rağmen 1985 yılında Profesörlüğe yükselmemesi için “50” yaşındayken emekliye sevk edilip görevinden emekli oldu.
1987’de bir gurup akademisyen arkadaşlarıyla “Funun” adında Bağdat’ta özel bir tercüme basım ve yayınevi kurdu.
1987–1993 yılları arasında Bağdat’ta körfez ülkeleri iletişim dokümantasyon merkezi’nde müsteşarlık yaptı. Ayrıca, “İletişim Rehberi” dergisinin de yayın kurulu üyeliğini yaptı.
Kahire’den Bağdat’ta nakledilen Arap Ülkeleri Üniversitesi Arap Araştırmaları Merkezi’nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaptı(1983–1987).
2. Körfez Savaşı sonrası Irak terk edip Avrupa’ya göç etti. Önce İstanbul’da Marmara üniversitesinde dil ve Arap edebiyatı derslerine girdi.
1993 yılından beri İstanbul’da Türkiye diyanet işleri vakfı’nda Arap işlerinden sorumlu iletişim uzmanı olarak çalıştı. 1993–2000 yıllarında Türk üniversiteler ve diyanet işler vakfı yüksek lisans öğrencilerine Arap dili ve edebiyatı ile ilgili dersler verdi.
1996 yılında diyanet işleri vakfına bağlı İslam eğitimi dairesinin bilim kurulu üyesi seçildi.
1998’de öğretim görevlisi olduğu Marmara üniversitesi tarafından “Fuzuli’nin kaybolan Arapça divanı” mukayeseli şark edebiyatı adında ikinci doktora tezine profesörlük unvanını aldı. Bu tez Fuzuli’nin 500 doğum günü anısında kitap olarak basıldı.
2000 yılında Türkiye’den Viyana’ya göç etti. 2003’te “İletişim Araştırmaları ve Kültürler Uzantısı ilim Merkezi”ni kurdu. Bu merkez’de çeşitli alanlarda 28 Avrupalı, Arap ve Iraklı profesör bulunmaktadır. Bu merkezin 3 ayda bir yayınlanan “Âlim El-Gad” adında bir derginin de yazı ileri müdürlüğünü yapmaktadır. Ayrıca bu merkez son 5 yılda f seminer düzenledi. Yılda 2 seminer düzenleyen merkeze Avusturya devleti ile dış ilişkiler kültür dairesi tarafından maddi olarak hem dergiyi hem de merkezi desteklenmektedir.
Prof. Dr. İbrahim Dakuklu, Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak dil, edebiyat, tarih, iletişim, hukuk ve sanat alanında 35 adet kitabın tercüme ve müellifidir.
Dakuklu’nun onlarca bilimsel araştırmaları Arap ve yabancı dergilerde yayınlanmıştır. Onlardan: Ahram, İttihad, Şarkulavsat, Türk solu, İstanbul’da yayınlanan İngilizce Hivar dergisi ve Yugoslavya’da yayınlanan Sahafa dergisinde yayınlanmıştır.
1956 yılından beri edebi çalışmaları ve yaratıcılığı şiir, eleştiri, kısa hikâye, araştırma ve bilimsel inceleme üzerinde yoğunlaşmıştır. Edebi ürünlerini Arap ve yabancı yayın organlarında Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamış ve hala yayınlamaktadır.
Son 20 yılda İletişim, fikir, düşünce ve kültür-sanat alanında Türkiye, Avrupa ve Arap ülkelerinde düzenlenen konferans ve kongrelere katılmıştır.
Bağdat’ta Kardaşlık dergisinde yayınlanan “Nesimi El-Bağdadi mükemmel bir insan” başlıklı şiiri Nazım Hikmet, Bablo Nirodo, Maykoviski, El-Cevahiri, Muhammed Salih Bahrilulum, Mahmut Derviş ve diğerlerinin şiirleri ile birlikte 1982 ‘de Bakû’de yayınlanan “çağdaş İnsani şiir antolojisinde” adında bir kitap’ta yer aldı.
2005’te Tunus’ta Mutbeim Araştırmaları Merkezince düzenlenen 16. Arap düşünce konferansında kendisine “Şeyhul Bahisin” Araştırmacılar Şeyhi lakabı verildi.
Ocak 2006’da 44 Arap ve Araplaşan bilim adamı, şair, Araştırmacı ve Mütercim ile birlikte Uluslar arası Arap Dilciler ve Mütercimler Cemiyeti tarafından ödüllendirildi.
Haziran 2006’da Uluslar arası Arap dilciler ve mütercimler cemiyeti tarafından Hakemler konseyine seçildi.
Halen Viyana’da “İletişim Araştırmaları ve Kültürler Uzantısı ilim Merkezi” nin kurucu başkanı olarak hayatını sürdürmektedir.
17 Ocak 2008, Perşembe günü yaşadığı Viyana’da vefat etmiştir.

Eserleri:
A.Kitapları,
1. Kanun El-Edeb El-Şabi El-Türkmani. Zaman basımevi. Bağdat, 1962, Ar.
2. El-Müstedrik ala El-İslahat El-Müsikiyye. Enformasyon Bakanlığı. Bağdat,1965, Ar
3. Irak Türkmenleri, Güven yayınları, Ankara, 1970-Türkçe
4. Fuzuli El-Bağdadi ve kaybolan Arapça Divanı, Basılmamış. Doktora Tezidir. Ankara,1972
5. Irak Anayasalarında Kitle Haberleşme Özgürlüğü. Güven yayınları. Ankara, 1975- doktora tezi, Türkçe
6. Mevsuat Teşriat El-Savra. Bağdat,1979, Arapça
7. Türkçe-Arapça-Farsça ve Osmanlıca sözlük, 4 cilt. Ortaklaşa. Enformasyon bakanlığı, Bağdat, 1979–1984
8. El-İlakat El-Amma Filbuldan El-Namiye. Bağdat Üniversitesi. Ortaklaşa. Bağdat, 1980 Arapça
9. Nazra Flilam Alem El-Salis.Yakza Yayınları. Kuveyt, 1982 Arapça
10. Edep El-Türkî El- Muasır, Avrasya Yayınalrı. Bağdat,1982 Arapça
11. Elkavait El-Esasiye Liluget El-Türkiyye. Mustansiriyye Üniversitesi. Bağdat 1984 Arapça
12. Anzima El-İzaiyye filalem. Bağdat,1985 Arapça
13. Kanun El-İlam, Bağdat,1986 Arapça
14. Filistin ve El-Sahayine filvesail el-İlam El-Türkiyye. Merbit matbaası. Bağdat, 1987 Arapça
15. Surat El-Arap leda El-Etrak. Beyrut,1996 2. Baskı 1998 Arapça
16. Surat El-Etrak Leda El-Arap. Beyrut, 2001 Arapça
17. Ekrad Türkiye. Meda yayınları. Suriye, 2004 Arapça
18. Kavait El-Esasiye lilluğelt El-Arabiyye. Ankara Üniversitesi,1972 Türkçe
19. Hüriyyet El-İlam. Sıltat Tağyir El-Demokrati ve Asır El-Avleme. Basım hazır.2008 Viyana Arapça
20. El-Alaviyyon, Basıma hazır. 2008 Viyana Arapça
21. El-Muçteme El-Medeni zıd El-Sulta. Tercüme Fransıca’dan Salah Neyyuf. Redaksiyon ve takdim, İbrahim Dakuklu. Viyana, Arapça
22. Birçok Uluslar arası bilmsel kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve panellerde araştırma ve önemli çalışmalara katılmıştır.

B. Tercüme,
1. İstilahat El-Musikiyye, Kazım Öz. Türkçeden Arapçaya tercüme, Bağdat,1964
2. Çüzür El-Sahayine. Ziya Uygur, Türkçeden Arapçaya tercüme, Bağdat,1966
3. Müzekkerat Zabıt Türkî fi zinzanat İsrail, Şehap Tahan. Türkçeden Arapçaya tercüme, Bağdat,1968
4. El-Selaçika. Tamara Rayis. İngilizceden Arapçaya tercüme, Bağdat,1968
5. El-Cumhuriyet El-Iraqiyye. Turizm Rehberi. Güven yayınları. Ankara, 1970 Türkçe
6. El-Nisa El Hakimat fi-El-İslam. Bahriye Üçok, Türkçeden Arapçaya tercüme, Bağdat,1973
El-Sahafa El-Türkiyye. Türkçeden Arapçaya tercüme.1984’ten bu yana. Basılmamış… http://www.freemediawatch.org/marsad.htmArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Basın Bayramı ve Türkmen Basını
2 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Irak Yolu Görüldü
3 - Dr. Muzaffer Arslan’ile Söyleşi
4 - BİR MİLLET UYANIYOR
5 - NE RÜYAYMIŞ MEĞER
6 - Türkmen Kurultayı Çıkmazı
7 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (2)
8 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (1)
9 - Taş attım Nara değdi…!
10 - Gazeteci Kasım SARIKAHYA
11 - Kerkük Kahvehaneleri
12 - “Bir Şehidin Serüveni”
13 - KERKÜK KAHVEHANELERİ
14 - ALİ BAHANEGİR
15 - KERKÜK’TEN ÜSKÜP’E
16 - Ege Denizi Şehitleri (Mayıs, 1997)
17 - BİRLEŞİK IRAK İTTİFAKI LİSTESİNDEN SEÇİLEN TÜRKMEN MİLLETVEKİLİ
18 - Şehitlerimizi anıyoruz (16 OCAK 1980)
19 - İSMET İNÖNÜ KERKÜK VE MUSUL’U NASIL REDETTİ…
20 - 7 EKİM TÜRKMEN MİLLİ BAYRAMI
21 - Saddam ile Barzani’nin Erbil’e Saldırısı (31.08.1996)
22 - IŞIK EDEBİYATÇILAR GURUBU
23 - TUZHURMATU KATLİAMI
24 - TÜRKMNELİ’NİN ÖLMEYEN SESİ
25 - Ölümünün 14. yılı anısına: Irak Türklerinin milli şairi Mehmet İzzet Hattat
26 - KERKÜK KATLİAMI 46 YAŞINDA
27 - Şehit Mustafa Kemal Yayçılı’ nın Birinci Yıldönümü ve Türkmenler !!