Arabic Turkish
 
2007-08-27   Arkadþýna gönder
2813 (1206)


Anayasa düzeltme komisyonu raporu


Necat Kevseroğlu

142.madde uyarınca ulusal Mecliste uygun olmayan, istenilmeyen maddeleri , düzeltmek değiştirmek için bir komisyon kurulmuştur. 29 üyeden oluşan bu komisyon Haziran 2007’de çalışmalarını ve yaptıkları bazı maddeler hakkında düzeltmelerini ve önerilerini bir rapor halinde ulusal meclise sunmuşlar.
Irak’ı ve Irak halkını ilgilendiren önemli maddelerin düzeltilmesi hakkında baskılar yüzünden uyum sağlamamışlardır ve çözümünü Ulusal Meclise bırakmışlardır, siyasi grupların üzerinde uzlaşacağı bir çözüm yapılmasının önerisinde bulunmuşlar, Meclise bırakılan, başta gelen maddelerden biri 140.maddedir.
Bu maddenin çözümü Irak Geçici İdari Yasanın 53.maddesinin tüm fıkralarının esas alınması, bu maddenin çözümüdür ki bu yasa gereğince Kerkük şehrinin özel statüsünü göz önünde bulundurulması ön görüyor ve hiç bir yere bağlı olmamalıdır, çünkü Kerkük bir çok açıdan herkes için önemli bir merkezdir.
Bunun yanında 140.madde için doğru çözüm yolları Bekar-hamilton önerilerinde, Kerkük 2007 panelinde ve tüm uluslar arası çözümler ve düşünceleri önümüze bırakmışlardır.
Bunun için Ulusal Mecliste hemen dünya görüşlerine uymalı veya ABD katkısıyla hazırlanan yukarıda geçen Irak Geçici İdari Yasanın.
53.maddesinin tüm fıkralarının esas alınması ön görsünler 140.madde çözülür.
Komisyon 4.maddenin 5.fıkrasında geçen “bir bölge veya vilayette yaşayan ahalinin düzenlenecek bir referandumda çoğunlukla karar vermesi halinde bu üçüncü bir dil, resmi dil olarak benimsenebilir.”
Bu fıkrayı kaldırmışlar anayasadan, çünkü bu komisyona hakim olan siyasi grupların çıkarına aykırı olduğu için.
Bu 5. fıkra Türkmeneli bölgesinde geçerli olurdu, ve haklarını çiğnemesidir.
Aynı 4.madde de geçen “Türkmence’nin okutulması öğrencinin veli emrinin muvafakat veya adem muvafaktlarına bırakmış” bu ibare hemen kaldırılmalıdır, bu ibare kurnazca oynanan bir oyundur, niçin o bir kavimlerin kendi dilleriyle eğitim yapmaları anayasada ilzami sayılıp velilerin arzusuna terk edilmemiştir.
Bunun için Türkmence’nin okutulması zorunlu olmalı ve devlet tarafından güvence altında tutulmalıdır, diğer kavumlar gibi.
Çünkü komisyon 34. Madde de geçen “Eğitim toplumun ilerlemesi için temel faktördür ve devlet tarafından güvence altında tutulan bir haktır.
İlk öğretim mecburidir.
Devlet , cehalete karşı mücadele eder ve vatandaşların okuma- yazma öğrenmelerini sağlar.
2 ücretsiz öğretim bütün Iraklılar için her kademede.
İlk- orta*lise üniversite bir haktır”.
Bunun bu şekilde düzeltmişler.
Buna dayanarak Türkmence eğitimde aynı olmalıdır, düzeltmesi gerek.
Eskiden Türkmen toplumuna verilen milli, kültürel haklar, anayasa düzeltmesinde gerek bu haklar tespit edilsin.
Nasıl ki kuzeye eskiden verilen haklar, çıkan konunlar, yeni anayasanın 141.maddesine göre geçerlidir, biz Türkmenlere de verilen kavmi haklarımız tanınsın, milli , kültürel haklarımız elimizden alınmasın, anayasada tespit olsun, resmi mahfilde, Millet Meclisinde, bakanlar kurulunda , mahkemelerde, resmi toplantı ve konferanslarda ve resmi gazetede Türkmence konuşulan ve bu dille yayın yapılsın , çünkü Türkmenler Irak’ı oluşturan üçüncü ana unsurdur anayasa maddelerini düzeltme komisyonu bunları göz önüne almayı gerekmektedir.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Unutulmayan Kaybımız: HASAN ÖZMEN BEYATLI
2 - Unutulmayanlardan.. Enver Bayraktar
3 - ALTUNKÖPRÜ SOYKIRIMI 29. Yıl anısı
4 - Abdülaziz Semin Bayatlı Hakka Yürüdü
5 - Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü
6 - Türkmenlerin Ulu Çınarından Bir Dal Kırıldı
7 - Acı Kayıp .. Dr. İbrahim Arafat
8 - Çanakkale Savaşında Düşen Türkmen Şehitlerinden
9 - Türkmen Dava Adamı….İhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü
10 - Kerkük'e Saldırı ve Yazılan Müdafaaname Belgesi
11 - Zafer Neşidesi
12 - Şahadetinin Beşinci Yılı Dönümü Anısı .. Şehit Yıldırım Demirci
13 - Unutulmayan Acı Kaybımız - Nihat Akkoyunlu
14 - YENİ GÜN `NEVRUZ´ BAHAR BAYRAMIDIR !
15 - Lanet Teröre: Tazehurmatu´ya Kimyasal Silah Saldırısı
16 - Kerkük´te Yıktırılan Türkmen Eserleri
17 - Irak Türkmen Cephesi 20 Yaşında
18 - Hasan Kevser Hakk’a Yürüdü
19 - Kerkük’te Bir Çınar Devroldu
20 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
21 - UNUTULMAYANLAR DAN: Şehit Yaşar Cengiz
22 - Biz Bize
23 - GÖZDE BİR Adam Şehit Münir Kafili
24 - Büyük Bir Acı: Er Meydanında İki Lider kadro Şehit Edildi
25 - Erbil'in Gerçeğini Anlatan iki kitap
26 - Irak'ta Türkmen Mirası 4 : Hüseyn* Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası
27 - Parlamentoda İlk Olarak .. Türkmen Meselesi Gündemde
28 - Teröre Lanet
Şehit Yıldırım Demirci
29 - Şehitlerimiz Saygıyla Andık
30 - Büyük Kaybımız Mevlüt Taha KAYACI
>>Sonraki >>