Arabic Turkish
 
2007-08-15   Arkadþýna gönder
3287 (1296)


Türkmen Birliği sağlanmalıdır


Ali Koçak

Türkmenler, yıllardan beri, çeşitli kuruluş ve birlikler oluşturmuştur.

Bunların en önemlisi, 1960 yılında Bağdat`ta kurulan Türkmen Kardeşlik (Kardaşlık) Ocağı`dır.

Bu Ocak, daha sonra Türkmeneli`nin çeşitli bölgelerine yayılarak şubeler açmıştır. Kardeşlik Ocağı Türkmen Birliği`ni sağlamada ve kültür çalışmalarında çok önemli bir rol oynamıştır; ancak daha sonra Baas Partisi iktidarı zamanında, bu ocağın yönetimi tamamen değiştirilerek, Baas iktidarının kendi amaç ve politikaları doğrultusunda çalışmalarda bulunmaya zorlanmıştır.

Kardeşlik Ocağı`nın dışında, Türkmeneli`nde ve özellikle Kerkük`te, çeşitli siyasi örgütler ortaya çıkmıştır.

Bu örgütlerin hepsi Türkmen Milliyetçi gençleri tarafından kurulmuştur; ancak bu insanların birçoğu Saddam döneminde ya hapislerde çürütülmüş, yok edilmişler ya da farklı şekillerde öldürülmüşlerdir...

Türkiye`de ise Türkmenlerin en önemli kuruluşu olan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kerkük`ten göç etmiş Türkmenler tarafından 1959 yılında kurulmuştur.

Bu dernek, çok sayıda bilinçli Türkmen`in yetişmesinde katkıda bulunmuştur.

Faaliyetlerini, Kemal Beyatlı başkanlığında, aktif olarak sürdürmektedir.

1980’lı yılların sonlarında Türkmenler, ilk kez Dr. Muzaffer Arslan önderliğinde, davalarını uluslararası platforma taşıyabilme amacıyla, Irak Milli Türkmen Partisini kurdular.

Ancak farklı nedenlerden dolayı, Türkmeneli tabanına pek yayılamadılar.

çalışmalarını günümüze dek etkin bir şekilde sürdüren bu partinin başkanlığını Oğuz Gürgür sürdürmektedir. Daha sonra farklı siyasi faaliyet gösteren birçok dernek ve partiler kurulmuştur.

bunların en önemlisi ise, Türkmen cephesi`dir. Bu cephe, 1990`lı yıllarda kurulmuş, kuruluş tarihinden itibaren 6 başkan ve değişik yöneticiler tarafından yönetilmiştir.

Üzücü olan, ayrılan başkanların ve yöneticilerin hiçbirinin, bu kurumdan ayrıldıktan sonra, kurumla birlikte hareket edememesidir.

Irak`taki son seçimlerde Türkmenler çeşitli partilere mensup, toplam 8 milletvekili çıkarmıştır, Türkmen Cephesi’nin başkanı Dr. Saddetin Ergeç bunlardan biri olmuştur.

Şimdiki Türkmen tablosuna bakıldığı zaman, Irak Meclisi`nde farklı partilerden oluşan 8 Türkmen milletvekili bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkmeneli`nde milletvekili çıkaramayan başka parti ve kuruluşlar da bulunmaktadır.

Bu durum da Türkmenlerin birleşmelerine ve tek ülkü doğrultusunda hareket etmelerine engel olmaktadır.

"Kerkük Referandumu" büyük bir olasılıkla ertelenecektir.

son gelişmelere bakıldığı zaman, Irak sorununun Birleşmiş Milletler`e havale edilebileceği ya da bu örgütün etkin rol oynayacağı bir platformda ele alınabileceği olasılıklarının belirdiğini görmekteyiz.

Özellikle Kerkük konusunda, böyle bir yaklaşımın güçlenmesini bekliyoruz. Kerkük konusunun masa başında tartışılma ve çözümlenme durumunun ortaya çıkması halinde, Türkmenlerin şu andaki şartlarıyla, böyle bir pazarlığı tek ağızdan yürütebilmelerinin pek mümkün olamayacağı kaygısı belirmektedir.

Aslında Türkmenlerin tabanında birleşme sorunundan ziyade, lider kadrosunun kendi aralarında birleşememe sorunu vardır. Bu da sonuç olarak topluma zarar vermektedir.

Türkmenler artık, bütün siyasi kuruluşlarını birleştirerek "Türkmen Birliğini" sağlamalı ve tek bir ülkü ve hedef doğrulutusunda hareket etmelidirler.

Değişik fikirler ve değişik yaklaşımlar olabilir; ancak temel doğrultu tek hedefe yönelik olmalıdır.

Unutmayalım ki Osmanlı da Anadolu`daki egemenliğini pekiştirmek için Beyliklerin parçalı Anadolu`suna son vermiştir. Ancak Osmanlı`nın çöküşünde de iç zaaflar rol oynamıştır.

Temennimiz bu birliğin, doğru seçilmiş, kişisel ihtiraslardan ve çıkarlardan arındırılmış yönetici kadrosuyla gerçekleştirilmesidir.

Artık, bu davanın yanlışlıklara susmaya veya onları kabullenmeye tahammülü kalmamıştır.

Memleket en ağır şartlar içinde iken, kişisel reklâmlar yapılarak toplum yanlış bilgilendirilmemelidir.

Türkmenler gerçekçi olmak zorundadır.

Tarihin en tehlikeli darboğazından geçerken yanlışlıklara karşı susmayı tercih eden aydın ve liderler, gelecek nesillere hesap vermek zorunda kalacaklardır.

Umarız bu yazımızın satır araları dikkatlice okunur ve değerlendirilir.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKİYE DÖNÜM NOKTASINDA
2 - Türkmen’ler Ne İstiyor?
3 - Zap Kampı...
4 - Koltuk Sevdası
5 - Kerkük’te Sessizlik...
6 - Kerkük Havaları
7 - Bu “Baas Sendromu” hâlâ bitmedi mi?
8 - Türkmen mücadelesi !!!
9 - Irak Birliği Türkiye`yi tehdit eder mi?
10 - Türkiye yeni "stratejik ortak" arayışında!!!
11 - Sınır ötesi harekatın çapı ne olmalı??
12 - Nejdet Koçak hakkında:
13 - Kerkük kimindir?
14 - Osmanlı Salnamelerinde Telafer ve Kerkük
15 - Türkmeneli`nde Gazetecilik tarihi (1911-1960)
16 - Kerkük'ün kimliği?
17 - Nedir Türkmeneli`nin nüfus hikayesi?