Arabic Turkish
 
2007-05-14   Arkadþýna gönder
3661 (1313)


Birlik ve beraberliğin örneği olalım..


Ziyat Köprülü

Geride bıraktığımız yarım asırlık süreçte Irak’ta hakim olan rejimlerin uyguladıkları baskıcı politikalar ve eğitim sistemleri ile ulaşılmak istenen amaç; bireylerin toplumun çıkarlarına ilişkin herhangi bir şey düşünmemesini, sadece ve sadece rejim çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak olmuştur.

Irak’ta gelmiş ve geçmiş rejimler bu projede başarılı olmuşlar ve sonuç olarak, ‘beyni yıkanmış’ bir toplum yaratmışlardır. Haliyle, Irak’ta yaşayan Türkmen halkı da bu sistematik uygulmalardan nasibini (hem de fazlasıyla) almış ve kendi öz benliğinden, örf ve adetlerinden uzaklaştırılmıştır. Bugün gençliğimizde görülen, üzülerek ve hayretler içinde müşahede ettiğimiz vurdumduymazlık ve bir takım garip davranışların ana sebebi geçmişteki eğitim sistemidir.

Irak’ta işgal ile birlikte bir takım tabuların yıkılması, başlangıçta umut verici olduysa da, başta siyasi olmak üzere her türlü örgütlenme deneyiminden yoksun kalan halk, meydana gelen kargaşa nedeniyle bocalamıştır. İşgalci güçler ve işi planlayanlar da bu fırsatı değerlendirip, toplumun bu zayıf yanından faydalanmayı başarmıştır. Dolayısıyla Irak halkı, din, dil, mezhep, milliyet v.s. herhangi bir ayırım gözetmeksizin silkinip kendi kendine dönmezse… son Iraklı yok olana dek, vatanımızdaki bu kötü gidişat devam edecektir.

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yıllardır aynı topraklarda aynı kaderi, aynı sevinç ve tasayı paylaşarak yaşayan halk, bazı dış mihraklı aşırı uçların etkisi altında boyun eğmemelidir. Halkımız, etnik ve mezhep ayrımcılığı oyununa gelmemelidirler. Ayrı milliyet ve ayrı mezheplere mensup olsak dahi, hepimizin aynı hamurdan yaratıldığımızı unutmamalıyız. Hepimiz biliyoruz ki; Takva dışında hiçbirimiz diğerimizden üstün değildir. Üstelik; Cenabı Allah da bizlere; ‘Allah’ın ipine sımsıkı sarılmayı’ emretmektedir. Unutmamalıyız ki; Bu tehlikeli girdaptan ancak birlik olursak çıkarız, aksi takdirde kısa zamanda yok olmaya mahkumuz.

Bugün, dünyamızın barışa, güvene, kardeşliğe, hoşgörüye ve dostluğa en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktayız. Gelin.. birlik olup, dirlik sağlayalım. Çünkü, bu topraklar herkese yetecek kadar geniş... Hal böyleyken, bu kin, bu nefret niye? Bu hayatta kimsenin sonsuza dek yaşama garantisi yoktur. Bakın Telafer’de bizlere yaptıklarına… Al-Sadır ve Felluce’de dönen oyunlara… Bağdat sakinlerinin perişanlığına bir bakın... Tüm dünyadaki duvarlar teker teker yıkılırken, Azamiye’de yapılmakta olan utanç duvarına… Basra, Bakuba ve Ramadi’deki vatandaşın çektiklerine bir bakın… Ve Kerkük’te ateşlenmek istenilen fitneye bakın..! Hiç sormuyor musunuz kendi kendinize ‘NEREYE BU GİDİŞ?’ Lütfen bu soruyu sorun ve derhal harekete geçin. Zira, Telafer’deki Türkmenlerin bir an önce birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Yoksa, Kürt partilerinin bölge üzerindeki emellerine ulaşmasını önlemenin başka bir yolu yoktur! Tek çözüm, geçmişin bir yana bırakılıp, Türkmenler üzerinde oynanan oyunların Telafer’de de oynanmasına izin verilmemesidir.

Bizi bu hale sokanlar… Medeniyetler, kültürler ve dinler arası diyalogdan dem vurmaktadır. O zaman bu tür oyunlara niçin alet oluyoruz? Bu diyalogdan kendimizi neden mahrum kılıyoruz? Güzel ahlakın, mutluluğun, huzurun, güvenliğin, refahın hakim olduğu toplumları meydana getirmek aslında çok da zor değildir. Her şey bizim elimizde..

Bir Türkmen vatandaş olarak sizlere sesleniyorum : Atalarım bana hep hoşgörüyü ve ayırım yapmamayı öğütlemişlerdir. Asırlar boyu, Resuli Ekrem Efendimizin bayrağını cihanı alemin her köşesine şan ve şerefle götüren atalarım, Yüce Peygamber (S.A.S)’in ‘’Birlikten Kuvvet Doğar’’ vecizesine sımsıkı sarılarak, hiçbir ayırım yapmamışlardır. Gelin… ortak inanç, gelenek ve tarihimize dayanarak tıpkı atalarımızın yaptığı gibi birlik olalım. Yolumuzdaki tüm engellerden birlikte kurtulalım. Oynan oyunları açığa çıkaralım. Sonra ilelebet kardeşçe yaşayalım. Unutmayalım ki; hepimiz aynı geminin yolcularıyız..!!

Durum böyle iken bu hususta, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Türkmen toplumunun üzerinde de bir takım sorumluluklar vardır. Bunların başında; “bu birlik ve beraberliğin çekirdeğini oluşturmak” gelir. Bizlerin, toplum olarak her zamankinden daha fazla bu beraberliğe ve söylem birliğine ihtiyacımız vardır. Ülkemizin kurtuluşunu istiyorsak, refah ve huzuru arıyorsak, Irak halkına örnek olmalıyız. Dolayısıyla aydınlarımız, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarımız, radyo ve televizyonumuz bu bilinci topluma çok iyi aşılamalıdır. Türkmen halkı, Irak’ın geneli için örnek bir çekirdek olmalıdır.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Papa’nın Irak Ziyareti ve Düşündürdükleri
2 - Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..
3 - Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup
4 - BÜYÜKLERE MASAL-10
5 - Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu
6 - Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...
7 - TÜRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ…
8 - UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ
9 - BM GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE…
10 - Telafer Neden İl Olmasın ?
11 - BÜYÜKLERE MASAL (8)
12 - BÜYÜKLERE MASAL (VII)
13 - BÜYÜKLERE MASAL (VI)
14 - Rice’ın Kerkük Ziyareti… Mesajlar ve Yapılması Gerekenler
15 - BÜYÜKLERE MASAL (V)
16 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN IRAK’A DÖNÜŞÜ VE KERKÜK
17 - BÜYÜKLERE MASAL (4)
18 - BÜYÜKLERE MASAL (III)
19 - ALLAH'A ŞİKAYETÇİYİM.. BAŞKA KİMİM VAR..?
20 - BÜYÜKLERE MASAL…(II)
21 - BİR TÜRKMEN GÖZÜYLE KERKÜK…
22 - SADDAM… TÜRKMENLER… VE DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI
23 - KERKÜK'ÜN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK
24 - MADEM Kİ KADERİ PAYLAŞIYORUZ.. O ZAMAN YÖNETİMİ DE PAYLAŞMALIYIZ.
25 - SEÇİMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR
26 - BÜYÜKLERE MASAL…
27 - IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.
28 - ULUSLAR ARASI KRİZ GRUBU
29 - Irak Seçimleri Hakkında Düşünceler
30 - SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP
>>Sonraki >>