Arabic Turkish
 
2007-05-02   Arkadþýna gönder
3453 (1269)


Anayasada 140. Madde


Necat Kevseroğlu

Dünya üstünde ilk yazılı anayasa 1787'de kaleme alınan, 1788'de on bir eyaletçe onaylanarak, 1789'da yürürlüğe giren ve temel de bugüne değin değiştirilmemiş bulunan ABD Anayasasıdır.
Bunu Büyük Devrimin ürünü olan 1791 Fransa Anayasası izlemiştir. 19-yüzü yılda dünyanın her yerinde gelişmiştir. Yazılan bu anayasalar bir devletin yapısını, örgütlenişini, temel organlarını görev ve yetkilerini, bireylerin devlet iktidarı karşısında hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütünüdür; Bu kurallar, maddeler için belli tarih süre ve belirli zaman, müddet geçmemiştir ve görülmemiştir.
Yeni Irak Anayasasının 140.maddesinde üç tarih ve süre geçmektedir.
Bu süreleri, Irak yürütme organı, Kerkük'te 15.3.2007ye değin normalleştirme süreci tamamlanmış olması tasarlanıyor. Bundan sonra bölgede nüfus sayımı işlemine geçilsin, bunlar tamamlandıktan sonra, Kerkük'te ve diğer anlaşmazlık bölgelerinde referandum düzenlenmesi ve en geç 31.12.2007 da tamamlanmış olması gerekir, diye geçiyor, bu anayasada. Bu gibi belirli, tarihli madde, dünyanın hiç bir anayasasında üç süreli aşamadan geçen madde görülmemiştir. Belirli zamana bağlı madde, eğer uygulanıp kabullenirse, 2007den sonra hüküm ne olur. Dünya anayasalarında bir maddenin hükmü belli bir süre için yazılmamıştır, o zaman bu maddenin anayasada yeri kalmaz.
Bunun için 140.maddeyi, büsbütün ilga ederek, veya 142.maddeye göre, düzelterek, eskiden ve bugün olduğu gibi, Kerkük vilayeti, merkezi Bağdat'a bağlı kalmalı ve özel statüsü olmalıdır.
Anayasa komisyonu, bu hatalı, yersiz maddeyi, Irak kalıcı Anayasasından, kaldırıldığı zaman, anayasamız, dünya anayasalarıyla uyum sağlar.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Yeni Hükümete Kavuştuk
32 - UNUTULMAYANLAR DAN Şehit Yaşar Cengiz
33 - Tarihin Laneti
34 - Yeni Kabinede Türkmenler Olmalı
35 - 7 EKiM TÜRKMEN BAYRAMI
36 - Özgürlüğe Doğru
37 - Öğrencilerimizin Velilerine Açık Mektup
38 - Çözüm
39 - Telafer'de Utanç Duvarına Hayır
40 - Türkmen Soykırımının 51. Anısı
41 - Sayım için Seferber Olmak Gerek
42 - Seçim Karmaşası Ve Yeni Parlamento
43 - 24 Nisan, Unutulmayan Gün
44 - Kerkük , Irak'ın Kültür Başkenti
45 - Yeni İttifaklar
46 - Yeni Gün Bahar Bayramı
47 - Seçimde...Türkmen DönümNoktası
48 - Sevinç
49 - Yanlışlar Üstüne Yanlışlar
50 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
51 - Bayram ve Beklentilerimiz
52 - Seçim İçin Seferber Olmak Gerek
53 - Seçim Kurulu Tarafsız Olmalı
54 - 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı
55 - Yeni Gün Nevruz..Bahar Bayramıdır
56 - MEVLİT
57 - HERKESE MÜBAREK KANDİLLER
58 - Yerel Seçimler İçin
59 - Kerkük'te Yerel Seçimler ve Ertelenmesi
60 - İnsanlığa Karşı İşlenen Cinayet
>>Sonraki >> << Önceki <<