Arabic Turkish
 
2007-05-02   Arkadþýna gönder
3399 (1244)


Anayasada 140. Madde


Necat Kevseroğlu

Dünya üstünde ilk yazılı anayasa 1787'de kaleme alınan, 1788'de on bir eyaletçe onaylanarak, 1789'da yürürlüğe giren ve temel de bugüne değin değiştirilmemiş bulunan ABD Anayasasıdır.
Bunu Büyük Devrimin ürünü olan 1791 Fransa Anayasası izlemiştir. 19-yüzü yılda dünyanın her yerinde gelişmiştir. Yazılan bu anayasalar bir devletin yapısını, örgütlenişini, temel organlarını görev ve yetkilerini, bireylerin devlet iktidarı karşısında hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütünüdür; Bu kurallar, maddeler için belli tarih süre ve belirli zaman, müddet geçmemiştir ve görülmemiştir.
Yeni Irak Anayasasının 140.maddesinde üç tarih ve süre geçmektedir.
Bu süreleri, Irak yürütme organı, Kerkük'te 15.3.2007ye değin normalleştirme süreci tamamlanmış olması tasarlanıyor. Bundan sonra bölgede nüfus sayımı işlemine geçilsin, bunlar tamamlandıktan sonra, Kerkük'te ve diğer anlaşmazlık bölgelerinde referandum düzenlenmesi ve en geç 31.12.2007 da tamamlanmış olması gerekir, diye geçiyor, bu anayasada. Bu gibi belirli, tarihli madde, dünyanın hiç bir anayasasında üç süreli aşamadan geçen madde görülmemiştir. Belirli zamana bağlı madde, eğer uygulanıp kabullenirse, 2007den sonra hüküm ne olur. Dünya anayasalarında bir maddenin hükmü belli bir süre için yazılmamıştır, o zaman bu maddenin anayasada yeri kalmaz.
Bunun için 140.maddeyi, büsbütün ilga ederek, veya 142.maddeye göre, düzelterek, eskiden ve bugün olduğu gibi, Kerkük vilayeti, merkezi Bağdat'a bağlı kalmalı ve özel statüsü olmalıdır.
Anayasa komisyonu, bu hatalı, yersiz maddeyi, Irak kalıcı Anayasasından, kaldırıldığı zaman, anayasamız, dünya anayasalarıyla uyum sağlar.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Unutulmayan Kaybımız: HASAN ÖZMEN BEYATLI
2 - Unutulmayanlardan.. Enver Bayraktar
3 - ALTUNKÖPRÜ SOYKIRIMI 29. Yıl anısı
4 - Abdülaziz Semin Bayatlı Hakka Yürüdü
5 - Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü
6 - Türkmenlerin Ulu Çınarından Bir Dal Kırıldı
7 - Acı Kayıp .. Dr. İbrahim Arafat
8 - Çanakkale Savaşında Düşen Türkmen Şehitlerinden
9 - Türkmen Dava Adamı….İhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü
10 - Kerkük'e Saldırı ve Yazılan Müdafaaname Belgesi
11 - Zafer Neşidesi
12 - Şahadetinin Beşinci Yılı Dönümü Anısı .. Şehit Yıldırım Demirci
13 - Unutulmayan Acı Kaybımız - Nihat Akkoyunlu
14 - YENİ GÜN `NEVRUZ´ BAHAR BAYRAMIDIR !
15 - Lanet Teröre: Tazehurmatu´ya Kimyasal Silah Saldırısı
16 - Kerkük´te Yıktırılan Türkmen Eserleri
17 - Irak Türkmen Cephesi 20 Yaşında
18 - Hasan Kevser Hakk’a Yürüdü
19 - Kerkük’te Bir Çınar Devroldu
20 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
21 - UNUTULMAYANLAR DAN: Şehit Yaşar Cengiz
22 - Biz Bize
23 - GÖZDE BİR Adam Şehit Münir Kafili
24 - Büyük Bir Acı: Er Meydanında İki Lider kadro Şehit Edildi
25 - Erbil'in Gerçeğini Anlatan iki kitap
26 - Irak'ta Türkmen Mirası 4 : Hüseyn* Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası
27 - Parlamentoda İlk Olarak .. Türkmen Meselesi Gündemde
28 - Teröre Lanet
Şehit Yıldırım Demirci
29 - Şehitlerimiz Saygıyla Andık
30 - Büyük Kaybımız Mevlüt Taha KAYACI
>>Sonraki >>