Arabic Turkish
 
2007-04-21   Arkadþýna gönder
2022 (852)


Sarı Oğlan Tutuklandı


Erşat Hürmüzlü

ersat@umgco.com
“Sarı Oğlan” kod adıyla tanınan ve yıllardır Irak Türkmenlerinin ve Türk milliyetçilerinin huzurunu kaçıran orta yaşlı adam nihayet tutuklandı.

İlk sorgulanmasından sonra millî şuur ve milliyetçi akımı temsil eden topluluk huzurunda yargılanacağı günü beklemek üzere cezaevine gِnderildi.

Cezaevi kaynaklarından alınan bilgiye gِre “Sarı Oğlan” orada bulunan adî mahkûmlar tarafından bile gِrmezlikten gelinmekte ve kimse ona selam bile vermemektedir.

Dava dilekçesi hazırlanan tutukluya yِneltilen suçlar arasında şunlar bulunmaktadır:

— Bu yaşa gelinceye kadar milliyetçilik ve davadan bahsetmeyi adet edinmesine rağmen, millî kurallara aykırı hareket ederek bu çizgide olanları düş kırıklığına uğratması.

— Gençlik yıllarında, “millî dava’da almak yoktur, vermek vardır” demesine rağmen, millî konuları çıkar ve madde için kullanması.

— “Yaş otuz beş, yolun yarısı eder” şiirini eskiden çok beğenirken, bugün bu yaşın kıymetini bilmeyip, içki sofrasını ve yaran mezesini kitaba tercih etmesi.

— Acımayıp, arkasından onlara temiz bir ad bırakmasının mümkün olmayışı.

— Eskiden, “bu insanların eli ِpülür” dediği kişilere bilerek ve diş bileyerek iftira atması ve tezvirat yapması.

— Öğrenmek istemeyişi ve bunu inatla sürdürmesi.

— Eskiden, kelle giderse bile sِzüm sِzdür diyerek teminat verdiği çizgiye yüz çevirmesi.


Sarı Oğlan’a yasalar gereği savunma hakkı verilmesi gerektiği için bu ithamlara karşı ne gibi gerekçeler ve ِzürler üreteceği merak konusu olmuştur.

Sanığın hem kısa bir savunma yapması, hem de birkaç tanık gِstermesinin beklendiğini sِyleyen hukukî çevreler, bu savunmada şu konulara yer verileceğini bekliyorlar:

— Bu yola başvuran başkalarının da oluşu.

— Geç de olsa, maddenin gِzünü kamaştırdığı.

— Şِhrete susadığını ve kendi müktesebatıyla buna erişmesinin mümkün olmadığını gِrdüğü.

— İki yüzlülerin alkışlarına aldandığı.

Sarı Oğlan’ın bu gibi suçlar için bir yargı kurulunun olmadığını zannettiğini ve vicdanî yargılanmanın yorumlara açık olduğunu gِrdüğü için kendisinin suçlu olmadığını, tam tersine milletine ve davasına hizmet ettiğine inandığını sِylemesi beklenmektedir.

Sanığın, millî vicdan huzurunda yapılacak duruşmalarda, bu yola başvuran kimi insanların bulunduğunu ve hiçbir ceza almadıklarını ileriye sürmesi beklenirken, kendisini savunacak millî çizgiden hiçbir savunma elemanının bulunmayışını üzüntüyle karşıladığı bildirilmektedir.

Millî akımı ve milletin hür vicdanını temsil eden çevreler artık bu gibi çıkarcı davranışlara gِz yummayacaklarını ve bu yola başvuran insanların hem teşhir edilmeleri gerektiğini hem de halk vicdanında gereken cezayı bulmalarının şart olduğunu sِylediler.

Bu çevreler, artık her rejime ayak uyduran, milletin toplu iradesine karşı gelen ve millete zarar vermek isteyen çevrelerin adamı olmakta beis gِrmeyen bu gibi insanlara tolerans gِsterilmesinin veya bugüne kadar olduğu gibi izan kullanarak millî çizgiye dِnüşlerinin beklenmesinin sِz konusu olmadığını açıkladılar.


Sarı Oğlan yargılandığında bu gibi sabıkalı insanlara refere ederek onları da ele vereceğinden sanıklara ayrılan bِlümün şimdiden orantılı olarak büyük tutulmasına karar verilmiştir.

Bizden sِylemesi. Bu yazıyı okuyup ta türlü tefsirlere kaçan ve bu şahsın hakikî adının ne olduğunu bulmaya çalışan kimseler çıkmasın, kimse de yorum yapmasın. Bu vasıflar her kese tatbik edilecek cinsten değildir. Kaldı ki Sarı Oğlan kod adlı orta yaşlı sanık gerçekten orada, cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Açık ziyaret günlerinde oraya uğrayıp kendisini bizzat gِrmek mümkündür. Belki oraya gidip gِrüşebilen biri çıkarsa, merak edip o da soracak, acaba neden bu yola başvurup temiz imajını ve çizgisini terk etti?
Kaynak: www.kerkukvakfi.com/dergiicerik.asp?id=87&iid=318
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Bize Göre: Binbaşı Süleyman Hikmet Efendi’ye Mektubumdur
2 - Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!
3 - BİZE GÖRE: 1960 Ruhu
4 - Bize Göre: Bazara gül gelipti
5 - Bize Göre: Referandum ve Vizyon Eksikliği
6 - Bize Gِre: OSMOSİS, Damıtma Demektir-Irak Türkmenleri için bu mu Planlandı?
7 - Irak’ta 1925 Anayasasına dِnüş gerekebilir mi?
8 - Bize Gِre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramı 25 Ocak
9 - Çankaya Arşivi- 5: Kuzey Irak’ta Ayrılıkçı Hareketler
10 - Çankaya Kِşkü Arşivinden- 4 - Ali İhsan Paşa’nın Musul İle İlgili Yayımlanmamış Mektubu
11 - Çankaya Kِşkü Arşivinden: Esat Emin Ketene
12 - Adı İcabî
13 - Bir Devlet Aranıyor
14 - Irak Türkmenlerinin Lider İhtiyacı
15 - Ne Olacak Bu Memleketin Hâli?
16 - Irak Türkmenlerinin Lider İhtiyacı