Arabic Turkish
 
2007-04-19   Arkadþýna gönder
5391 (1758)


Kürt Siyasetçilerin, Gerçek Türkmen Varlığı Karşısında Alicengiz Oyunu


Cengiz Bayraktar

Son günlerde başta Irak Cumhurbaşkanı Talabani olmak üzere bir çok Kürt siyasetçileri, nüfusları en az iki buçuk milyona varan Irak’taki yoğun Türkmen varlığını Türkiye’nin ve de dünya kamuoyunun gündeminden uzak tutmak için birbirleriyle yarış içindeler. Türkiye’deki kimi Kürt kökenli siyasetçilerin aynı endişe içerisinde hiçbir fırsatı kaçırmadan, Irak’taki Türkmen yoğunluğun geçekleri yansıtmadığını vurgulamaktalar. Tabii biz Türkmenler olarak her iki cihetin söylem birliği içindeki demeçlerine mana bulmaya çalışıyoruz, anlamlı buluyoruz. Ancak kimi Türk siyasetçilerin, akademisyenlerin, aydınların aynı cihette saf tutmalarını anlayışla karşılamayız, karşılamıyoruz.
Çıkarları gereği, Irak Türkmenlerini kendilerine rakip görerek onu yok saymak tabii ki Kürt siyasetçilerinin, yandaşlarının bileceği bir iştir. Düşmana düşman dosta dost olmakta da bizim, Türkiye’mizin, Türk dünyasının işi olmalıdır.
Barzani’nin Irak Türkmenlerine karşı sert düşmanca bir tutum sergilemesi garipsenemez. Talabani’nin ise günümüz konumu gereği, hassas konularda taraf olmaması gerekirken tıpkı soydaşı Barzani gibi aynı dille konuşması sadece Irak’ta değil uluslararası arenada da anlayışla karşılanması beklenmemelidir.
Irak Cumhurbaşkanı sıfatını elinde tutan Talabani ne yazık ki Türkmenlerin Irak’ın üçüncü asli unsuru olduğunun ya farkına varmış değil (mümkün görünmüyor) yada farkında olup kökeni gereği Barzani ile aynı tutumu sergilemektedir.

Celal Talabani, 16.4.2007 tarihinde Irak’taki Türkmen nüfusuna dair yorum yaparaktan şöyle diyor: Irak’ta, iddia edildiği gibi 5 milyon Türkmen bulunmadığını Suudi Arabistan’da, Türkiye Başbakanı sayın Erdoğan’a da söyledim.
Talabani bunu dile getiriyor ancak başbakan Erdoğan’ın cevabının ne olduğuna değinmiyor. Bir Kerküklü Türkmen olarak, Talabani’ye gereken cevabı ben veriyorum: Irak’ta 5 milyon Türkmen yok! ama 2007 yılı itibarıyla Irak Türkmenlerinin nüfusu en az 2.5 milyon olması gerekir, hodri meydan, Halep ordaysa arşın burada.
Bunu öğrenmekte o kadar zor değil? Niye doğru dürüst ve de bağımsız gözlemciler eşliğinde nüfus sayımı yapmıyorsunuz? Mani olan el-kaide mi? İddia ettiğiniz gibi Tekfirliler mi? Saddam’cı teröristler mi? Bunlar mı? Yoksa Türkmen gerçeğinin açığa çıkmasından korkan Kürt siyasetçileri mi? Kaide falan varken sözde seçim yaptırtınız ama nüfus sayımı gelince şu var bu var öyle mi? Siz Talabani, 5 milyon Türkmeni iddia eden kim, Türkmenler mi?
Ve Kendi kendime soruyorum, acaba diyorum Talabani’nin bu 5 milyonluk yalanlamayla ilgili referansı kim? Hangi Türkmen tarihçimizin iddiası bu? Araştırmacı yazar avukat üstat Ata Tezibaşı’nın mı? Yoksa Irak’ta Türkmen nüfusunu sağlıklı bir biçimde irdeleyip kitaplaştıran araştırmacı-tarihçi Avukat Erşat Hürmüzlü mü? Yoksa da “ Kerkük Evleri”nin yazarı da olan ve Irak Türkmenleri hakkında onlarca ilmi eser yayımlayan Kerküklü Prof. Dr. Suphi Saatçi mi ? Yada Başka biri mi?
“Bizler bilimsel çalışmalar yaparak gerçekleri ortaya çıkardığımızda, bazı insanlar nüfusumuzun 3.5 veya 4.5 milyon olduğunu söylüyorlardı. En çok söyleyen daha fazla alkışlanıyordu. Ancak okuma adeti olmayan bunların çoğu bu hususun nasıl istihza konusu olduğundan habersizdiler. Biz bir yayınımızda 2000 yılına doğru Irak Türkmenlerinin nüfusunu 2 milyona yakın gösterdiğimizde bu kitap ambargoya takılıyor bizim topraklarımızda dağıtılması yasaklanıyor”[1]
Yukarıdaki paragraf Sayın Hürmüzlü’ye aittir. Acaba Talabani’nin yukarıdaki bilmecesine bu paragraf okunsa küçük dilini yutup bu konu hakkında bir daha ileri geri söz edebilir mi? Aynı istikamette bu vahametli duruma düşmemek için kimi Türkmen siyasetçilerimizin de sayın Hürmüzlü’nün yaptığı gibi ilmi verilerden haberdar olması gerekmez mi? En ufak bir çaba harcamadan, hazır önüne konulanı kaile alarak Talabani gibi fırsatçı Kürt siyasetçilere mani olsalar Türkmen davasına daha iyi hizmet etmiş olmazlar mı?
Tabii Talabani sorduğu sorunun cevabını bilmiyor değildir? Ya ne yapıyor aklı sıra Başbakanımızın Kerkük sorunuyla ilgili dikkatini dağıtıyor. Talabani bunu her fırsatta yapıyor ama önemli bir noktayı unutuyor “ çekirge bir sıçrar iki sıçrar ..” sonrası hepinizin malumu.
Her vatanperver gibi kimi Türkmen vatandaşlar, olan haksızlar karşısında, basında, televizyonda Irak’taki Türkmen nüfusunu abarta bilir, yüksek sesle haykırarak beş hatta on milyonda diyebilir, keza kimi dernek şube başkanları abartılı bir şekilde bunu telaffuz edebilir, bu gibi kendinden sorumlu demeçlere kaile almak ve bunun bir belge niteliğine ele almak Ehil kişilerin hele hele kocaman Irak Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir kişinin akıl karı değildir. Ancak Talabani’nin maruzatı siyasi çevrelerce bellidir, özellikler Türkmen toplumu Talabani’nin bu gibi oyunlara tevessül ettiğini bilirler kaile almazlar peki sen niye alıyorsun sende bir Türkmen değil misin? Evet bende bir Türkmen’im, Talabani’yi 1959 katliamından tanırım, hem de çok iyi tanırım. Ben, onun alicengiz oyununu şerefli Türk kamuoyuna ifşa etmek için kaile aldım.

---------------------------------------------------------

[1] Erşat Hürmüzlü/Ayaklanmak/ Kardaşlık Dergisi YILl.7, S.25, Ocak-Mart ,s.4 Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul-2005


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
>>Sonraki >>