Arabic Turkish
 
2007-03-13   Arkadþýna gönder
2489 (1233)


Nejdet Koçak hakkında:


Ali Koçak

Aradan 28 yıl geçmesine rağmen, Nejdet Koçak`ın eşiyle konuşulduğu zaman henüz herşey dün olup bitmiş ve kendisiyle yaşıyormuş gibi sevgili eşini anlatır.Nejdet Koçak`ın eşi Ayten Koçak, aradan uzun yıllar geçtikten sonra, eşi için şu satırları yazıyor:"Sevgili Nejdet, " Bu dava hor, bu dava ِksüz, bu dava büyük." diyordun.

Gerçekten ِyleymiş. Irktaşım, arkadaşım, dostum ve eşim Nejdet...""Nereden başlayıp, ne kadar anlatmalıyım? Her şeyi sِyleyemem. Çünkü, sen yaptığın her harekette mensup olduğun toplumu düşünüyordun ve biliyorum ki; hayatın boyunca gِrdüğün, hissettiğin, yaptığın, fiilen yaptığın her eylem, o toplumu yüceltmek, layık olduğu ortamda yaşatmak içindi. Sorumluluk duygusunu bir an bile terk etmedin."Irak Türklerinin yetiştirmiş olduğu en ِnemli liderlerden biri olan Nejdet Koçak 22 Mart 1979 günü Saddam iktidarı tarafından Irak`ta tutuklanmış ve on ay nerede olduğu bilinmeden, 16 Ocak 1980`de, yani idam edileceği gün, kendisiyle ilk ve son defa gِrüşen eşine son sِzleri şunlar olmuştu:"Hiçbir şey değişmesin, doğru olduğunu bildiğiniz yolda devam edin, sِyleyin arkadaşlara korkmasınlar, ben kimsenin adını vermedim, ağaç budadıkça güverir, bu dava yerde kalmayacaktır."O gِrüşme anını Ayten Koçak şِyle anlatıyor:"Son gِrüşmemizde her zamanki gibi vakurdun, idam edileceğini biliyordun ama dimdiktin, yıkılmamıştın..."Kimdir Nejdet Koçak? Yakından tanıyanlar kendisini nasıl anlatıyorlar?7 Nisan 1939 da Kerkük`’te Avcılar Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise ِğrenimini Kerkük’te tamamladıktan sonra, Ankara Ziraat Fakiltesi`nde eğitimini tamamladı. Doktorasını bitirdikten sonra tezini vererek Doçentlik unvanını aldı.Nejdet Koçak’ı yakından tanıyanlar, onu şِyle tanımlıyorlar:"Küçük yaştan beri liderlik vasfına sahipti, doğruyu savunan ve Irak Türkleri`nin hür iradesine kavuşması gereğine inanmış bir kişiydi...

Nejdet Koçak Irak Türkünün sosyal dayanışma, nüfus artışı ve sosyal yardımlaşma konularında detaylı düşünceleri vardı’." Prof. Dr. İhsan Doğramacı"Nejdet liderlik vasfları olan bir kişiydi.... Bugün de onun hatırası Türkmen kardeşlerimizin davalarına ışık tutuyor... ondan 10 yaş büyük olmama rağmen kendisinden etkilendiğimi itiraf ederim." Ömer Öztürkmen"Tam bir tarih şuuruyla yaşayan, dilin, dinin, edebiyatın, türkünün, oyunun millet hayatındaki büyük ِnemini bilen zarif bir gِnül adamıydı....

Bana; Kerkük`e gitme hazırlığı içersinde olduğunu sِylemişti... İçimde, sanki bir damar kopmuştu."- Sakın gitme!" demiştim. Sana zulm edeceklerinden korkuyorum!!Verdiği cevap hep aklımdadır:"Olur mu hiç ağabey! Irak`taki çocuklarımızı, kardeşlerimizi nasıl sahipsiz bırakabiliriz? Kerkük`ü ikinci bir Kıbrıs durumuna düşürmemeliyiz! Ben, gitmek mecburiyetindeyim. Tahsilim bittiğine gِre doğduğum topraklara dِnmeliyim artık!’’

Sِylediği gibi yaptı............ Yavuz Bülent Bakiler"Yirmi yıldan beri ne zaman bir Kerkük türküsü dinlesem gِzyaşlarım eğer açıktan akmıyorsa mutlaka içime akar: rahmetli Nejdet ağabey (Koçak) gِzlerimin ِnüne gelir. Yiğitler bir yola dِnmemek üzere girerler. Bağdat`ta bir değil bin Saddam olsa Nejdet Koçak yine gidecekti." Ayvaz Gِkdemir“O, bizim milliyetçi kadronun en ِnde gelen temel taşlarından biriydi. Irak Türklüğü kadar Türkiye`de milliyetçilik için de çalışıyordu." Sadi Somuncuoğlu"Nejdet Koçak, tanıdığım Kerküklülerin en yiğidiydi, en dürüstü, en bilgilisi, en cesuru, en merhametlisi, insan olarak en iyisiydi." Acar Okan"Nejdet`i tanıyınca, Kerkük, o belirsiz hayallerimizin ortasında birdenbire açan bir gül gibi gerçeklik kazandı ve merkeze oturdu....Türk Dünyasına yaklaştığımızı hissettik." Nevzat Kِseoğlu"Nejdet Koçak, hakkında yazmakta en çok zorlandığım kişilerden birisi...

Bir türkümüzde ‘sandım kan damlamış karın üstüne’ diyor ya, Nejdet Koçak deyince aklıma bu mısra geliyor ...." Namık Kemal Zeybek"Milli değerlere ters düşmeyen her türlü yeniliğe açıktı, ileri gِrüşlü bir insandı, hele bağnaz hiç değildi... Tam bir millet, vatan sevdalısıydı, hayatını bu iki değer üstüne inşa etmişti...

En ِnemli ِzelliği ِmrü boyunca inanarak bağlandığı ve uğruna can verdiği milliyetçilik yanı idi... Pek çok gencin yetişmesinde, var olan ama ham durumdaki milli duygularının olgunlaşması ve gelişmesinde büyük ve unutulmaz katkılarda bulunmuştur." Prof. Dr. Enver Hasanoğlu"Nejdet için yorgunluk, şahsi meşgale yahut mazeret sِz konusu olmazdı. Çünkü; onun hayat felsefesi, davasına hizmet esası üzerine kurulmuştu...

O günleri ve şartları düşündüğümde Nejdet`i bir "kardelen" e benzetirim... Ne kadar ümitsiz ve imkânsız gِrünse de, bir süre sonra kardelenin karları deldiği gِrülür. İnançlı, ılık nefeslerin erittiği buzların arasından çıkarak Türk Dünyasını selamlayan kardelen, ağır ağır gelişti, yaprak açtı, bütün menfi iddiaları ve akordsuz yaban seslerini bastıran ilahi bir nağme halinde baharı geniş alanlara taşıyıp gِtürdü." Nuri Gürgür"Nejdet Koçak hissiyata kapılmayan, tutarlı, vakur, zeki, kültürlü ve idealist bir Türk milliyetçisi idi. " Prof. Dr. Mahir Nakip

Kaynak:

Şehit Nejdet Koçak albümü, Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk yyrdu yayınları, Ankara 1999.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen’ler Ne İstiyor?
2 - Zap Kampı...
3 - Koltuk Sevdası
4 - Kerkük’te Sessizlik...
5 - Kerkük Havaları
6 - Bu “Baas Sendromu” hâlâ bitmedi mi?
7 - Türkmen Birliği sağlanmalıdır
8 - Türkmen mücadelesi !!!
9 - Irak Birliği Türkiye`yi tehdit eder mi?
10 - Türkiye yeni "stratejik ortak" arayışında!!!
11 - Sınır ِtesi harekatın çapı ne olmalı??
12 - Kerkük kimindir?
13 - Osmanlı Salnamelerinde Telafer ve Kerkük
14 - Türkmeneli`nde Gazetecilik tarihi (1911-1960)
15 - Kerkük'ün kimliği?
16 - Nedir Türkmeneli`nin nüfus hikayesi?