Arabic Turkish
 
2021-03-29   Arkadþýna gönder
3896 (828)


TÜRKİYE, BÖLGEDE LİDER OLMAK İSTİYORSA IRAK TÜRKMENLERİNE SAHİP ÇIKMALIDIRAVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU
FEDERATION OF EURASIAN TURKISH SOCIETIES
Merkez: Cerrahpaşa Cad. No:37/2 Aksaray – Fatih – İstanbul
Kütük : 34-075-051 K.Mustafapaşa Vergi Dairesi No: 1050588252

Avrasya Federasyonu Gen. Bşk. İsmail CENGİZ:

TÜRKİYE, BÖLGEDE LİDER OLMAK İSTİYORSA IRAK TÜRKMENLERİNE SAHİP ÇIKMALIDIR
Altınköprü Katliamı Soykırım Listesi’ne Dahil Edilmelidir.
Ankara, Türkmenlerin Sahibi Olduğunu Bağdat’a Hissettirmelidir.

Bundan 30 yıl önce 28 Mart 1991 tarihinde, Irak’ta Türkmen şehri Altunköprü’de, asırlar geçse de unutulmayacak olan bir katliam yaşanmıştır. Altınköprü Katliamı, 1959 Kerkük katliamının ardından Irak Türkleri’nin tarihinde yaşanan ikinci dram olarak tarihe geçmiştir. 30 yıl önce günümüzde Kerkük’e bağlı Altınköprü’de Saddam’ın özel birliğine mensup gözü dönmüş askerler tarafından evlerinden teker teker toplanan 107 masum Türkmen, sırf Türk oldukları için, sırf Türkiye bağlı oldukları için gözleri ve elleri bağlanarak katledilmişlerdir...
28 Mart 1991’de tamamen masum insanlara yönelik gerçekleştirilen bu katliamda alenen etnik soykırım hedeflenmiştir. Buna rağmen, katliamı gerçekleştiren askerler hakkında 30 yıldır hiç bir soruşturma açılmamıştır. Bir kaplumbağa için ayağa kalkan dünya, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeksizin 107 masum Türkmen’in katledilmesine neden olan bu vahşet karşısında maalesef sesini çıkarmamıştır.

Bizim de kınadığımız “Halepçe Katliamı” karşısında dünyayı ayağa kaldıran insan hakları kuruluşlarının, aynı derecedeki “Altınköprü Soykırımı” karşısında sessiz kalmalarının nedeni, şüphesiz bu vahşete maruz kalanların içindeki Türkiye sevgisi ve Türkmen kimliğini taşıyor olmasıdır.
Bugüne kadar bu insanlık suçunun kayıt altına alınmamış olması da manidardır. Bu manzara karşısında acaba Altınköprü’de katledilenler Hıristiyan olsalardı ne olurdu?.., diye sormadan edemiyoruz.
Eğer katledilenler Türk değil de bir başka etnik unsura mensup olsalardı dünya seyirci kalırlar mıydı? diye sormadan edemiyoruz...
Ya da Türkiye, Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunun küçük bir işaretini göstermiş olsaydı Saddam bu katliama cür’et edebilir miydi?... Elbette hayır…
Ne var ki, Saddam’ın ölümünden sonra da Türkmenlere yönelik baskı ve zulümler de bir azalma olmamıştır. Türkiye sevgisini her alanda hissetiren Türkmenler, her zaman Türkiye’ye olan bağlılıklarının cezasını ağır şekilde ödemişlerdir. Katliamlar, saldırılar, tacizler 2017 yılına değin devam etmiş, Türkmen kenti Kerkük, Peşmergeler tarafından işgal edilmek istenmiştir.
Dolayısıyla Irak Türkmenleri’nin bu acılı günlerinde; insan hakları kuruluşlarını Türkmenlere yönelik zulüm, baskı ve ihlaller karşısında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle tüm Türk dünyasının göz bebeği, yegane istinatgâhı aziz Türkiyemizi Türkmen meselesinde daha hassas, daha milli ve daha cesur bir politika yürütmeye çağırıyoruz. TBMM’nde Türkmenlere karşı tarihi sorumluluğu hatırlayarak “Altınköprü Katliamı”nı kınayan bir yasa tasarısı hazırlamaya ve bu şekilde bu katliamın tarihe kaydedilmesine vesile olmaya ve üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da bu insanlık dramını “soykırım olayları listesi”ne kaydetmeye davet ediyoruz…


Arkadþýna gönder