Arabic Turkish
 
2020-09-22   Arkadþýna gönder
14445 (1138)


Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman


Cengiz Bayraktar

"Mavi Urbalılar" başlıklı bu küçük dev roman Lider Koçak'ın vasiyet niteliğindeki tavsiyesi üzerine hocamız, üstadımız, ağabeyimiz Erşat Hürmüzlü tarafından yazılmıştır. Yazarımız açısından nihayet zaman ve zemin müsait olmuş böylece -geç olsun güç olmasın- bu roman siz kıymetli Mavi Urbalıların ve kitap kurtlarının ellerine ulaşabilmiştir.
Bengü Yayınları tarafından yayımlanan bu kitabın içeriği hakkındaki düşüncelerimi aktarmadan önce kitabın kapak tasarımı için de birkaç cümle yazmak icap ediyor: Ön kapaktaki budanmış ağaç bana Şehit Lider Koçak'ın meşhur "Ağaç budandıkça yeşerir" sözünü hatırlatıyor. Yine ön kapaktaki ikisi kadın üçü erkek beş insan figürü mavi tişörtlü/ ceketlidir. Herhalde bunlar da Mavi Urbalıları temsilen ön kapakta yer bulmuştur.
Elnaz Xakzad hanımefendinin yapmış olduğu bu kapak fotoğrafında “mavi renk" giyimli insan figürleri Koçak'ın Mavi Urbalılar rüyasını yansıtmada yetersiz olmuş olabilir ancak yazarımızın, kitabın 6. sayfasında konuyla ilgili bir paragrafta doyurucu bilgilere yer vermesi tatmin edicidir. "Nejdet Koçak barıştan ve sevgiden yana bir insandı. Mavi Urbalılar ismini önermesi eski kuşakların Kara Gömlekliler veya Kahverengi Gömlekliler, Fırtına örgütleri gibi Faşist ve Nazilerin isimlerine özenmek veya benzemekten kesinlikle kaynaklanmıyordu."
Mavi Urbalıların mahiyeti, en doğru tarifi bu romanın 58. Sayfasında da yer bulmuştur.
Şöyle ki;
Mavi Urbalı Reşit Bey soruyor:
- Ağabey konuştuğumuz arkadaşların devamlı bir soruları oluyor. Dünyada birçok eğilim vardır, sosyalizmden tutun kapitalizme, komünizmden tutun liberal akımlara. Biz Mavi Urbalılar olarak neyiz? Bu fikirlerin neresindeyiz? En doğrusu bunu size soralım dedik.
Mavi Urbalı Nejdet Koçak cevap veriyor:
-Arkadaşlar, bizim hareketimiz uygar ve milli bir harekettir. İslam dini prensiplerine ve kabullerine inanırız, her türlü dini inanca da saygı gösteririz. Geçen gün bana bir dostumuz soruyordu; bizim milli dinimiz şamanlıktı diye. Ona dedim ki milli din diye bir şey yoktur. Onun yerini insanlık sathında vicdan ve inanç almıştır. Bizim savunduğumuz tüm ahlaki değerleri İslamiyet’te bulmuştur dedelerimiz. Biz de bunu kabul ederek vicdanen rahatlamışız. Arkadaşlar, biz hiçbir zaman ırkçı ve faşist yönelişlere kaymadık. Görüyorsunuz işte bizim hareketimiz ayrılıkçı yönelişlerden beslenmez. Bizim hareketimiz toparlayıcı ve birleştirici bir akım olup mezhep, bölge farklılıklarını, diğer taraftan yerel, feodal yönelişleri de reddeder…
Mavi Urbalılar romanı Kerkük’ün Korya semtindeki iki katlı binaya yaklaşan güler yüzlü, sevimli, işine bağlı bir postacıyla başlıyor. Daha doğrusu bu iki katlı vefakâr bina sakinlerinin, uzun zamandan beri bekledikleri kıymetli yavrularının yurt dışından eve dönmesiyle başlıyor. (Yalnız onlar mı? Gelen Lider Koçak olunca, cefakâr Kerkük halkı da dört gözle bekliyor desek yanlış olmaz. Doğal olarak en başta da bu romanın yazarı, yani Koçak’ın ruh ikizi Sancar Bey de bekliyordu.)

Romanın içeriği ibret alınacak derslerle dolu, birinci ders lider Koçak’tan. Sancar Bey’in tutuklanması, Bağdat’a götürülmesi, Koçak’ı karşılamaya gidememesi, Koçak’ın canı pahasına da olsa olaya bizzat el atması, Bağdat’taki hapishaneye gitmesi, kendisini başka bir kimlikle yakın akrabası olarak tanıtması ve Sancar’ı yüz yüze ziyarette bulunması, Koçak’ın ders alınacak liderlik vasfının bariz örnekleridir.
Keza Sancar Bey’in tutuklandığı andan salıverilişine kadar göstermiş olduğu sakin, duruma hâkim tavrı, ser verip sır vermeyen hem kendisini hem içerideki dava arkadaşlarını en ufak bir şüpheye mahal bırakmayan akilane tutumuyla engelleri bertaraf etme becerisi, teşkilatçılığın nasıl olması gerektiğini biz okurlarına ikinci bir ders olarak sergilenmektedir.
Bu iki anlamlı dersten sonra romanın devamındaki dersler artık ne beni ne de okuyucularını şaşırtır. Örneğin Mavi Urbalı Emire’nin bağlılığı, Türkmen kadınların teşkilatlanmasındaki mücadelesi, öğrenci boykotundaki rolü ve çabası takdire şayandır. Keza Kerkük Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Suat Bey’in tutuklu olduğu halde Irak devletine verdiği muhtıra ve muhtıranın altına imzasını atan 16 Türkmen öğretmen gibi...
Büyük ve "son olmayan" bir ders ise hiç ummadığımız, Mavi Urbalı selamını çakan İbrahim Cemal’den yani aksi İbrahim’den "Ummadık taş baş yarar" misali geliyor.
Başlıkta da söylediğim bu küçük dev romanın içinde daha nice dersler var. Bu dersleri kavramak için de bu romanı birkaç kez okumak icap eder. Hatta "Mavi Urbalıları" merak edenler yahut "Mavi Urbalı" olmak isteyenler bu romanı ezbere bilmelidirler, benden söylemesi.
Ve en önemlisi bu romanı bizlere sunan kıymetli yazarımız ve ağabeyimiz Erşat Hürmüzlü’ye sonsuz teşekkürü bir borç biliriz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
2 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
3 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
4 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
5 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
6 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
7 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
8 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
9 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
10 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
11 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
12 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
13 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
14 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
15 - Mavilerin Kerkük’üm
16 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
19 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
20 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
21 - “2 Şubat 1970”
22 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
23 - Kerküklü büyük şair Kabil
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>