Arabic Turkish
 
2020-08-11   Arkadþýna gönder
7650 (1411)


Unutulmayan Kaybımız: HASAN ÖZMEN BEYATLI


Necat Kevseroğlu

Irak Türkmen çağdaş siyasi Tarihinde, parlak sayfalarında yer alan, Irak siyasi alanında tanınan, emek veren Hasan Özmen 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü gecenin geç saatlerinde, bir kalp krizi sonucu gözlerini sonsuzluğa kapadı, hakka yürüdü.
Bu üzücü, kara haberi alırken, 1970 yıllarından, ölüm gününe değin, sık sık ilişkiler, dostluk içinde geçen, gençlik günlerinden, dava dostumun ölüm heberi, beni derinden sarstı.
6 Ağustos Perşembe günü, öğle sularında Kerkük'ün Şeyh Mohyiddin Mezarlığında aile efratları yanında dava dostları, sevenleri, Irak Türkmen Cephesi, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ve Kerkük Millet Vekili Dr. Ahmet Bayatlı ve tüm Türkmen siyasi parti temsilcileri, kalabalık halk yığını Koronavirüs riski ve sosyal mesefa kuralına uymuyarak, göz yaşlarıyla toprağa verildi. Hayat boyu bu toprak uğrunda verdiği, mücadele o kutsal toprakta evladını sonsuzluğa kadar bağrına aldı, Türkmen Bayrağıyla üstü örtüldü, Ruhuna fatiha okunduktan sonra, dostları kendisine seslenerek mustarih yat izindeyiz, doğru yola devam sözünü verdiler. Özmen ve Bayatlı soyadıyla tanınan Hasan Süleyman Veli, 1956 tarihinde Kerkük'e bağlı Türkmen ilçesi Karatepe'de dünyaya göz açtı Ailesi, Türkmen toplumunun Irak'ta en büyük Türkmen Aşireti olan Bayat oymağına mensuptur. İlk, orta lise öğreninini Kerkük'te bitirdikten sonra, Adanda Çukrova Üniversitesinde, inşaat Mühandislik fakültesinden mazun oldu.
Mezun olduktan sonra, yurda döndü, siyasi tutumundan dolayı, Kerkük'te ve Irak genelinde hiç bir yerde, Türkmen olduğu için ve rejime karşı tavır aldığından, kendisine vezife verilmedi ve çok ağır baskılarına karşı karşıya kaldı, 1979 senesinde, rejimin baskısı artarak, hemen Kerkük'ü terk etmek mecburiyetinde kaldı, Ankara'da yerleşti, o günlerde, siyasi faaliyetini yurt dışında yaparak, Türkmen toplumunun milli, siyasi, kültürel, tüm haklarını elde etmeye çalışmasını sürdürdü.
1980 tarihinde "Türkmen Milli Demokrat Örgütünü" kurdu, sonrada Şam (Dimeşk)te "Milli Demokrat Cephesine" katıldı (Ç.O.K.D) (جوقد), Cephesinin Merkezi Medya Komite üyesi oldu, Irak'ın Kuzeyinde "K.Y.B"ye bağlı bölgelerde, Büro açtı, rejime karşı, Güvenlik Bölgede siyasi faaliyetini sürdürdü.
1988 tarihinde, Milli Türkmen Partisi kuruluşunda yer almıştır. 1993 tarihinde gerçekleşen partinin genel kurultayında, Hasan Özmen Genel Parti Sekreteri olarak seçildi.
1991tarihinde, Beyrut'ta gerçekleşen Irak Ulusal Muhalefat Konferansında, Türkmen heyetinde Özmen yer alarak, konferans'ta dava dostlarıyla beraber katıldı, Türkmen milli meselesi hakkında hazırlamış oldukları raporu, orada güzelce açıklamsını yaptılar, bildiriler sunuldu, orada Özmen, milli ödevini istenen şekilde ida etmiştir.
Ayrıca, bir diğer milli dava çalışmaları sırasında, Salahattin konferansinda yine Türkmen heyeti arasında yer aldı ve konuşmacı olarak Türkmen milli meselesi hakkında, çalışmaları orada sunmuştur. Bu çalışmaların yanında uluslararası gerçekleşen Newyork ve Londrada da muhalefet konferansında Türkmen Heyetiyle beraber kurulan kurultayda katkısı takdireşayan idi.
1995 yılında, güzelim Erbilde Kurulan Irak Türkmen Cephesi Kurucuları arasında yer alarak, Yürütme Kurulu Heyeti üyesi olarak, bunun yanında da, ITC'nin Enformasyon Dairesi Başkanlığını üstlenmiştir. O dönemlerde Türkmen Medya Daire başkanlığı sırasında, Erbilde Türkmen T.V. ve Türkmen Radyosu Kuruluşunda büyük rolu olmuştur. Türkmen medya çalışmaları arasında yine o günlerde kurulan Türkmeneli gazetesi sonradan haftada iki defa yayın yapan gazetenin kuruluşunda imzası vardır ve bir süre başyazarlığın da üstlenmiştir Hasan Özmen. 1996 tarihinde, Türkmeneli Kültür ve Yardımlaşma Vakfının hem kurucu, hem de mütevelli heyetinde uzun süre yer almıştır. Özmen Türkmeneli bölgelerinde Vakıf çalışmaları ve sunduğu büyük yardımlar kapsamında, pek çok kültürel, sosyal ekonomi, sıhhi eğitim, hizmetlerde imzası vardır.
Özmen, 1995- 2003 yılları arasında, İnsan Hakları çalışmalarıyla uğraştı. Bu konuda büyük emeği geçmiştir, Uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak katılımı tekdire şayandır.
Özellikle Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları örgütü'nün düzenlediği toplantılarda, devrik rejimin Türkmenlere karşı uyguladığı insan hakları ihlalleri hakkında belgelerle hazırladığı raporu, ilgili taraflara, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na "The Turkoman in Irak and Human Rıghts" adlı raporu takdim ederek, meclisin oturumunda, yazdığı raporu, belgelerle açıklamasını yaptı. Komisyon tarafından ilgi görerek, dosyalara alınmıştır, ve sonradan hazırlamış olduğu bu çok kıymetli çalışmayı, "Irak'ta Türkmenler ve İnsan Hakları" anlamına gelen
(التركمان في العراق وحقوق الانسان)adlı, büyük boy, 250 sayfadan oluşan dosyaları kitap haline getirerek, 2002 yılında Ankarada yayımlanmıştır. Pek çok ilgi görerek, içinde nadir belgeler geçmektedir. Bunun yanında, bir diğer çalışması da olmuştur Türkçe olarak "Türkmenler ve Irak" adlı kitabını yayımladı, bu kitabın amacı, Türk kamuoyuna, Irak Türklerinin, Irak'ta kendilerine toplu halde uygulanan baskı, mezalimler, katliamlar soykırımları anlatarak kaleme almıştır.
2003 tarihinde, eski rejim düştükten sonra Kerkük'te "Geleceğin Gelişim Kurulu" anlamına gelen مؤسسة المستقبل للتنمية adlı bir vakıf kurarak, bu vesile ile halka, eğitim sosyal, ekonomi, kültürel yardımlar sunmayı hedeflendirdi Özmen, Bunun yanında da, eskiden rejim tarafından Kerkük'ün merkezinde büyük bir binayı, "Halk Ordusu" Karagahı yaparak, rejim düştükten sonra hemen 2003te adı geçen binayı alarak hemen Türkmeneli Vakfi tarafından "Al-Şafa Hayır Sever Hastanesi" adı altında Kerkük halkına sıhhi hizmet sunmak amacıyla açıldı, günümüze degin bu kurum Kerkük'te ad verdi, sıhhi ve sağlık alanında büyük hizmetler Kerkük halkına bedeva diye biliriz nominal "remzi" miktarda bir üçret karşılığında türlü sıhhi hizmet vermektedir, bu kurumun kurulmasında, Özmenin emeği büyüktür ve imzası kuruluşunda geçmektedir.
2010- 2014 yılları arasında, rahmetli Özmen Irak parlamento'sunun ikinci Döneminde Diyale ilinden Millet Vekili olarak seçildi, dört yıl çok anlamlı Irak'a bşta kendi toplumu Türkmenlerle ilgili pek çok projeler sunmuştur. Parlamentoda kurulan "Milletler Danışmanlığı Komisyonu başkanı olarak seçildi o arada, tüm Irak'ı oluşturan milletlerin kalkınması, düşünüldü, kültürel, sosyal, ekonomi alanlarda çalışmalar sunuldu ve tartışıldı. Başta "Türkmen Hakları ve Korunması" adlı kanan metnin kendisi hazırlayarak, yorucu bir çalışma ve araştırmadan sonra, Parlamentu gündemine getirerek, tartışmaya sunuldu, O sıralarda Parlamentoda onaylanan " Birleşik Emeklilik Yasaının hazırlanmasında rahmetli Özmenin katkısı ve rolu vardır. Bu çalışmalar yanında dava uğrunda çok çaba sarf eden bir ülkücü olarak Sahada yer almıştır, Pek çok sayıda milli konular ele alarak araştırma yazılar, konferanslarda konuşmacı olarak, bildiriler sunmuştur, ayrıca çok televizyon kanalları kendisini misafir ederek, Türkmen siyasetini toplumun milli, kültürel, her yanını kendisinden açıklmalar sorulup, güzelce sorulan soruları cevaplardı, konuşma sırasında eleştirilere güzelce yanıt vererek, hiçte aldırış etmeden ikna kabiliyeti çok yüksek idi, bu da tabiki, kültür seviyesinin üstünlüğünün göstergesi idi.Türkmeneli Vakfı'nın, Başkanlığı sırasında ve daha sonra Diyale Millet vekili ve o bölgelerin temsilciliğini, tam anlamıyla yerine yetirmiştir. Doğdoğü Karatepe ilçesine, mensup olduğu Türkmen Bayat Aşireti köylerine çok önem vermiştir. O yörelerde, Türkçe öğretim veren okul açarak Karatepede köyünde çocuklar için anaokulu açmıştır örneğin: Karatepede " konca Gül " adlı bir ana okulu, yanında, Karatepe ilk okulu, Tatran köyünde İlk okul ve saire açıldı....
Mustafa Kazimi Hükümetinde, Irak Türkmenlerini yeni hükümette temsilini sağlamak maksadıyla Irak Türkmen Cepesi ile diğer Türkmen Siyasi Kitleler iş birliği içinde tek sesle birlik beraberlik içinde Hasan Özmen'i aday olarak göstermişlerdir, Başbakanlık tarafından da, uygun görülmüştür, Parlmentoya 6.6.2020'de aldığı karar gereği, Devlet Bakanlığına aday gösterildiği ve oylanması için Parlamentoya gönderilen Başbakanlık tezkeresi 6.7. 2020 gönderilmiştıtr işte O sıralarda koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ülkede uygulandı Parlamento oturumları bir türlü hep ertelendi, işte bugünlerede Parlamento oturmak üzereyken ki, Hasan Özmen hakkında gönderilen teskerenin son onyalanmsı ve Devlet Bakanı olarak işbaşı yapma beklentisindeyken, kaderi ilahi beklenmedik bir anda ortaya değişik bir durumu çıkarması, bu vazife rahmetliye verildi, uygun görüldü, onaylandı, kendisini ben tebrikte ettim, ama kısmet olmadı. Ruha şad olsun bu vazifeden daha bir büyük bir serdengeçti, Ülkücü, bir dava adamı idi. Burada Türkmen toplumu, büyüğüne saygı göstererek, üç gün yas ilan oldu, tüm Türkmenelinde Irak Türkmen Cephesi Binalarında mavi Bayrak yarıya indi ve Türkmeneli T.V'de üç gün programlarını değiştirdi, yas ilan etti, bu da Türkmen toplumunun büyüğüne, davada emeği geçenlere saygı göstergesidir.
Türkmen siyasetinde etkin bir rolü olan, hayat boyu davası uğruna mücadele veren elli yıllık dostuma Allahtan mağfiret, rahmet dilerken, Türkmen milliyetçi camianın kaybı büyüktür, kendilerine sabırlar, başsağlığı dilerken, doğru yola devam, nur içinde yatsın.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Unutulmayanlardan.. Enver Bayraktar
2 - ALTUNKÖPRÜ SOYKIRIMI 29. Yıl anısı
3 - Abdülaziz Semin Bayatlı Hakka Yürüdü
4 - Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü
5 - Türkmenlerin Ulu Çınarından Bir Dal Kırıldı
6 - Acı Kayıp .. Dr. İbrahim Arafat
7 - Çanakkale Savaşında Düşen Türkmen Şehitlerinden
8 - Türkmen Dava Adamı….İhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü
9 - Kerkük'e Saldırı ve Yazılan Müdafaaname Belgesi
10 - Zafer Neşidesi
11 - Şahadetinin Beşinci Yılı Dönümü Anısı .. Şehit Yıldırım Demirci
12 - Unutulmayan Acı Kaybımız - Nihat Akkoyunlu
13 - YENİ GÜN `NEVRUZ´ BAHAR BAYRAMIDIR !
14 - Lanet Teröre: Tazehurmatu´ya Kimyasal Silah Saldırısı
15 - Kerkük´te Yıktırılan Türkmen Eserleri
16 - Irak Türkmen Cephesi 20 Yaşında
17 - Hasan Kevser Hakk’a Yürüdü
18 - Kerkük’te Bir Çınar Devroldu
19 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
20 - UNUTULMAYANLAR DAN: Şehit Yaşar Cengiz
21 - Biz Bize
22 - GÖZDE BİR Adam Şehit Münir Kafili
23 - Büyük Bir Acı: Er Meydanında İki Lider kadro Şehit Edildi
24 - Erbil'in Gerçeğini Anlatan iki kitap
25 - Irak'ta Türkmen Mirası 4 : Hüseyn* Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası
26 - Parlamentoda İlk Olarak .. Türkmen Meselesi Gündemde
27 - Teröre Lanet
Şehit Yıldırım Demirci
28 - Şehitlerimiz Saygıyla Andık
29 - Büyük Kaybımız Mevlüt Taha KAYACI
30 - Yeni Hükümete Kavuştuk
>>Sonraki >>