Arabic Turkish
 
2020-06-29   Arkadþýna gönder
9092 (2182)


BİR TÜRKMEN LİDERİ HİKAYESİ NAMIK MUSTAFA PAŞA OSMANELİ PAŞASI VE ARAP AŞİRETLER ARASI HUSUMET ÇÖZÜMÜ .!


Dr. Muhtar Fatih BEYDİLİ

Bazı liderler tarihte yaptıklarıyla diğerlerinden farklılaşmışlar dır, unutulmaz olmuşlardır. Fakat bazı liderler de vardır ki arka planda da farklıdırlar.
Liderlik tanımları farklılaşabilir ama hepsinin ortak yönünü de içerisine alan tanımı var oda şudur bir topluma veya organizasyona fayda sağlayan, değişimi yöneten, etrafındakileri ideale ve hedefe yönlendirebilen kişidir. Peki liderlik ne anlama gelir Liderlik, doğuştan gelen bir yetenek değildir. Sonradan kazanılabilen becerilerden birisidir. Elbette ki yetişme tarzı ve hayattaki deneyimler liderlik profilini artı veya eksi yönde etkileyebilir. Ancak iyi bir lider profiline sahip olmak için ise eksi artı yönlerini belirlemek ve onları terbiye edip geliştirmek de bir liderlik vasfı veya örneğidir.
Tarih genellikle ünlü liderlerin yaşamları yoluyla kaydedilmiştir.
Niçin birtakım liderler çevresine böylesine büyük istek ve şevk yapabilmiştir?.
Bazı liderler nasıl büyük imparatorluklar inşa etmişlerdir? fakat son yüzyılla birlikte liderlik bilimsel araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Pek çok araştırmanın odağında liderin etkililiğinin belirleyicileri yer almıştır. Sosyal bilimciler bir liderin, izleyenleri ve ulaşılması hedeflenen grup amaçları üzerinde nasıl etkili olacağını belirleyen özellikler, yetenekler, davranışlar, güç kaynakları ve durumsal koşulları keşfetmeye çabalamışlardır.
Liderlerin konumlarındaki farklılıklar da oldukça fazla sayıda liderlik tanımına yol açmaktadır. Bazı liderlik tanımları liderin karakteristiklerine, bazıları liderin davranışına ve bazıları da çıktılar ve sonuçlara odaklı olabilmektedir. İnsanların sosyal gruplar olarak ilk kez bir araya geldikleri zamanlardan bu yana liderler var olmasına karşın, liderin ne anlama geldiğini ortaya koyan açıklamalar zaman içerisinde değişim göstermiştir.Bu makalemizde sizlere tüm bu liderlik özelik ve vasfı olan bir Suriyeli Türkmen liderinin hikayesini özetlemeye çalışacağız.
Tel Abyad'daki İki Aarap Aşiret arasındaki Husumeti çözümü için Yola Çıkan Türkmen
liderimiz AFRİN'İN kurucusu ve ilk Türkmen kaymakamı olan liderimiz NAMIK MUSTAFA PAŞA' NIN hikayesi:Günüm birinde Rakka elindeki Arap aşiretleri arasında olan bir husumeti duyar duymaz kardeşi oğlu Suriye Türkmenleri aşiret reisi Hacı Nahsen Kel Mehmet Mustafa Paşa'yı ve Azazlı Türkmen oğlu Nuri Gello'yu ve Abdulmecit Beraketi çağırır ve bir araya gelerek Rakka'daki iki Arap aşireti arasındaki yılardır süren husumeti çözüm bulmak için toplanırlar ve sonrada Rakka eline gitmeye karar verip yola çıkarlar o zamanda yetmiş atlıyla Rakka Tel Abyad yolunda yolculukları başlar .Rakka'ya varmadan önce Tel Abyad kaymakamının yanına uğrarlar .
Kaymakam Afrin kaymakamı Namık Mustafa Paşa 'ya ve beraberindekilerin
yolculuğun nereye olduğunu sorar ..
Namık Mustafa Paşa da eskiden ve çok geç kalan iki Arap aşiretinin arasındaki husumetin sona ermesi için geldiklerini söyler. Tel Abyad kaymakamı Namık Mustafa Paşa ya bu iki Arap aşireti arasına girmeyen lider ve girmeyen kaymakam ve girmeyen komutan ve aşiret reisi kalmadı hiç kimde bu husumeti gideremedi ser . Namık Mustafa Paşa Tel Abyad kaymakamına ALLAH'IN izniyle bu husumeti ben gideririm der.

Bu husumet bu düşmanlık (EL BUŞABAN AŞİRETİ ) ile başka bir Arap aşireti arasında yaşanmıştır .
Namık Mustafa Paşa Arap aşiretlerinin yanına varmadan önce
EL BUŞABAN AŞİRETİ aşiret reisi ve liderine bir askeri haberci olarak gönderir . Namık Paşa ve berberindekiler EL BUŞABAN AŞİRETİ reisi ve liderinin konaklama çadırına misafir olurlar liderin iki erkek çocuğu varmış Namık Paşa Arap aşiretinin oğlunun birisine tabanca diğerinde bir dürbün hediye eder daha sonra uzun sohbetten sonra Namık Paşa konuyu ele alarak her iki tarafı da iyi şekilde dinleyerek iki aşiret bir araya getirerek büyük bir çaba göstererek aralarındaki husumeti sona erdirirler.
Büyük erdemlilik le bu husumetin sonucunda barış sağlanır .

Türkmen lideri Namık Mustafa Paşa şunu söyler "Allah'ın da sevmediği şiddet kavga olaylarını bizde hiç tasvip etmiyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Her iki Aşirete bizleri kırmayıp bugün bu barışı sağladık. Dünyada barış sağlanıyor. Barış kardeşliktir, güzelliktir ve dostluk ile insanlıktır. Bizim gönlümüz barıştan yanadır asla şiddet fayda getirmez biz şiddetten yana değiliz barıştan yanayız. Her iki Aşiretimizin ve siz değerli dostlarımızın Üzerlerinde Kur'an-ı Kerimi okuyarak barışı sağlamışız.ve sonra Husumetli aşiretler barış yemeğinde bir araya geldi Yemekler yenildi, dualar okundu. Bu barış yemeğinde 1000 den fazla kişi katıldı. Her iki Aşiretimiz de sonsuz teşekkür ediyor Namık Paşa bu güzel mutlu günü bizlere yaşattıkları için ".
Geri dönüşte ise Namık Paşa terkrar Tel Abyad kaymakamına uğrayıp husumetin giderdiklerini dile getirerek yetmiş atlıyla mutlu bir şekide dönerler.

KAYNAK ;
1-Uğurluoğlu, Ö.; Çelik,. "Örgütlerde Stratejik Liderlik ve Özellikleri".
2-Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırmaları Yerli Çalişmalardan ve kaynaklardan Bilgiler, Dr.Muhtar Fatih BEYDİLİ
3-Suriye Türkmen Ozan ve Şairi ve araştırmacı Ganem Hacı İbrahim Halep Cerablus Kerpiçli Köyü .
4- Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme ve araştırma Mehmet Kel Mehmet Halep Üniversitesi Türk adediyeti Fakültesi.
5- http://suriyeturkmenleri.com/19-maset&newsID=602


Arkadþýna gönder