Arabic Turkish
 
2020-05-22   Arkadþýna gönder
7433 (1801)


Eski Günler …


Muhammed Karabaş


Telafer gördüm düz seni
Sever oğlan kız seni
Yurduyu sen unutma
Doğrasalar yüz seni
Telafer harap olsay
Ha severiz biz seni
***
Yar aldı kabrim kazdı
Daşında adım yazdı
Çoban aslan olaydı
Koyunlar dağılmazdı
***
Seyidler kılışlarına
Dervişler deflerine
Gelen kaldırıp salyı
Kalmuşuğ keyiflerine
***
Can gitse malın olur
Gül solsa dalın olur
Bir kurt çoban olduysa
Koyunun hali ne olur
Oyar meni dağladı
Dost yaramı bağladı
Derdimi köre dedim
Görmeyen göz ağladı
***
Yurdum evim salmışam
Bir gül gibi solmuşam
Yalan söze doymuşam
Unut eski günleri
***
Bülbül gülüne dalır
Yurdumuz böyle mi kalır
Tanrı hakkımız alsın
Unut eski günleri
***
Kuş uçar konar bir gün
Dert oda güdün düğün
Kan tökeriz biz her gün
Unut eski günleri
***
Kimse bize bakıyor
Gözlerden kan akıyor
Duşman altun takıyor
Unut eski günleri
***
Derdimizi diyeğın
Canımıza duyağın
Duşman gözünü kırağın
Unut eski günleri
***
Yaktılar direğimiz
Kırdılar bileğimiz
Zehirdi ekmeğimiz
Unut eski günleri
***
Durguz kürekenleri
Koy şad olsun günleri
Açma kör düğünleri
Unut eski günleri
***
Kimse unutmaz diyarını
Koy seven alsın yarını
Kuyyu çok oldu derin
Unut eski günleri
***
Yeter artık yanmıyak
Koy yatsak uyanmıyak
Kimseye dayanmıyak
Unut eski günleri
***
Gevlimiz doldu yara
Bahtımız doldu kara
Gideğ hası diyara
Unut eski günleri

Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Ana ..