Arabic Turkish
 
2020-05-14   Arkadþýna gönder
15306 (1441)


(2003 Kerkük'ün İşgali ve Türkmen lideri "Mustafa Kemal Yayçılının" Suikast Süreci)


Üsame Osmanlı

14.5.2004 tarihinde Türkmenlerin başta gelen siyasetçisi, (İrak Türkmen Cephesi)İTC'nin Kerkük il başkanın ve Kerkük il meclis üyesi olan Türkmen lideri #Mustafa_Kemal_Yayçılı, Tuzhurmatu-Kerkük istikametinde giden arabasına, ABD askerleri tarafından açılan ateş sonucunda, lider "Yayçılı" ve şöförü olan mücadeleci Fazıl Namık katledilmişlerdir. Arabada bulunan şehit liderin mücadele arkadaşı Necmettin Kassab ağır yaralanarak Kerkük hastanesine kaldırılmıştır.

2003 yılında ABD'nin kerkük'ü işgali sırasında, Kerkük'te yeni denge oluşturma amacıyla, Kerkük'ün demogafisini değiştirmek için, kuzey Irak'tan ve kuzey İran'dan yüzbinlerce kürt ailelerini kerkük'e yerleştirerek, kdp ve kyb militanları tarafından da Kerkük tapu dairesi yağmalandırılmıştır.

1914'te ingilizlerin Kerkük'te yapmış oldukları "Kendi çikarlarina hizmet edecek ortamın oluşturulması" ve Türkmen halkına "Osmanlıların mirası görünümü" ilkelerinden yola çıkarak, Kerkük'e yönelik stratejilerini kumuşlardır. Yüz yıl önceki İngilizlerin siyasi stratejilerini doğru bulan ABD, aynı siyaseti Kerkükte uygulamaya başlamiştır.

Kerkük'te çoğunluk sahibi olan Türkmenleri, azınlık haline düşürmek amacıyla, ABD Kerkük'e yüzbinlerce kürt ailelerini yerleştirirken, idari yönetimide kendi çıkarına hizmet edecek yönde ilk adımları atmaya başlamıştır. Bu pilanın gerçekletştitilmesinin ilk adımı, binlerce kdp, kyd ve pkk militanlarını Kerkük'e geçitilmeleriydi .

Yüzbinlerce kürt silahlı guruplarını ve terör elemanlarını Kerkük'e sokarken,Kerkük'ün yerlisi olan #Türkmen_akıncılarının, Erbil'den Kürkük'e gitişlerine engellemişlerdi.
Böylesi uygulamayla Kerkük'te bulunan tüm devlet dairelerini kürt silahlı gurupları ve terör elemanlarının yağmalarına sunarak, böylece tapu dairesi başta olmak üzre, Kerkükte bulunan tüm devlet kurumlarını yağmalanıp ve yakılmasına, kasden neden olmuşlardır.

ABD'nin Kerkük işgalinin ilk günlerinden beri, Kerkük'te Türkmenlere karşı uyguladığ baskıyı, Türkmenlerin liderleri ve gerçek temsilcilerinede uyguladığı günlerde lider "Yayçılı" bir kaç dava arkadaşıyla zorda olsa Kerkük'e girmişlerdi.

ABD kerkük'te yönetimi %100 kendi çatısı altında kurmak için,Türkmenlere karşı uygulamış olduğu baskı ve ötekileştirme politikasının yanında, işgalci kyb partsine sonsuz desteğini sürdürüyordu.
Kyb'nin binlerce silahlı elemanlarını, ABD Kerkük'te topluma karşı uyguladığı baskıda maşa olarak kullanmaya başlamiş ve Kerkük'ün merkezinde bulunan, devlet kurum binalarını kyb'ye ve kdp'ye armağan olarak sunlmuştu.

ABD Kerkük'e askeri olarak tam kontrol ettiği gibi siyasi olarakta "demokrasileştirmenin" perdesi arkasına saklanarak, kendine tam bağımlı bir yerel yönetim kurmayı amaçlıyordu.
Bu amaç için :-
1. Yüzbinlerce yasadışı kürt ailelerini Kerkük'e yerleştirerek, çoğunluk halinde olan Türkmenleri azınlaştıtmak çabasını sürdürmüştür.
2. Binlerce kyb,kdp ve pkk elemanlarını Kerkük'e sokarak,Türkmenlere karşı, güç ve otorite darbesi gerçekleştirmiştir.
3. Kyb ve kdp'ye Kerkük'ün en önemli kurum binalarını sunarak,Türkmenlere karşı bir siyasi ve toplumsal darbe yapılmıştır.

Yukardaki esas olan üç noktayı kullanarak, ABD Kerkük'te il meclis seçiminde kyb'nin kazanması için tüm yasadışı yolları kullanmıştır.
Böylece Kerkük il meclisinde çoğunluğu kyb uluşturmuşrarak, il meclis başkanı ve vali kyb'li olarak atanmıştır.

Bu şekilde ABD bir yönden tam olarak Kerkük'e hakim olmuş ve bir yöndende duşman gördüğü Türkmenleri baskı altıda tutmaya devam etmiştir.

Ancak ABD'nin tüm bu oyunlarına karşı duran bir kaç Türkmen liderlerinin başında lider Müstafa Kemal Yayçılı vardı. Bu yüzden ABD, Yayçılı'yı bir engel olarak görmekteydi.

Şehit lider "Yayçılı" oynanan bu oyunu bozmak için bir sürec başlatmak üzre"işgalci kyb ve kdp buloğuna karşı, "Kerkükte Türkmen_Arap ittifakı" kurmak için ilk adımları atmaya başlamıştı.

Lider "Yayçılının" bu pilanı onun şehadetine neden oldu. Bu girişimler, perde arkasında olan ABD'nin sinirini artık aşmıştır. Bu nedenle 14 Mayıs 2004 günü saat 11'deKerkük_Tuzhurmatu yolunda, Kerkük istikametinde olan lider yayçılının arabası, ABD askerleri tarafından ateş açılarak, şider Yayçılı ve şöförü olan Fazıl Namık olay yerinde şehid edilmişlerdir. Arabada bulunan şehidin dava arkadaşı Necmettin Kassap ağır yaralanarak Kerkük hastanesine kaldırımıştır.

Ömrünü Türkmen Dâvâ'sına adayan şehit lider Mustafa Kemal Yayçılı, Irak Türkmenleri'nin "siyasi diriliş sürecinin öncülüğünü yapan lider" okarak adlandırdığım, 1990'lı yılarda Erbilde olan Tüm Türkmen Kurltaylarına aktiv olarak katılmıştır ve yönetmiştir.

Şehit lider 1995 yılında Irak_Türkmen_Cephesinin İTC'e yönetim kurulu üyeliğine geçmiş ve 20 Ağusto1996'da Erbil'de yapılan Milli Türkmen Partisinin ikinci genel kurulunda,partinin genel Başkanı olmuştu.

Şehit lider son nefesine kadar, tüm Türkmen parti ve sivil örgütlerinin, Irak Türkmen Cephesini çatısı altında devam etmesi için, daima vurgulamıştır. Şehadetinin 16. Yıldönümünde, şehit liderimizi saygı ve minnetle anıyoruz, mekanı cennet olsun.
Arkadþýna gönder