Arabic Turkish
 
2020-04-27   Arkadþýna gönder
2803 (839)


Telafer şairleri … ihsan parça bağlıYazar : Rıza Çolakoğlu

***
Geçen yüzyılın yetmişlerinde telaferde ancak üç dört şairin adı söylenirdi , tabiȋ ki: bunun ardında telȃferin özel durumuyla ilgili nedenler saklıydı .
2003 den sonra devrik rejimin sıkı çemberi kırılarak yeni kuşak önünde yeni ufuklar açıldı ve bir takım genç kalemler edebi saheye atıldılar , böylece telȃferde edebi bir devinim yaşandı ve birden fazla yetenekli şaȋrler baş kaldırdılar bunların birinciside ihsan parçabağlı oldu .
İhsan parçabağlı her genç şaȋr gibi ilk önce edebi saheye basit ve zayif örneklerle indi ancak birkaç yıl içerisinde kurbağa atlantısına tanık olundu ve akranlarına göre ileri adımlar atmayı becerdi .
Her şaȋrin bir özelliği olduğu gibi , şaȋrimiz ihsan parçabağlınında özelliği toplumdaki hastalıklar ve bozuklukları bütün çıplaklıklarıyla kaleme almasıdır , o bu yüzden edebiyatımızda sosyal eleştirmen rolünü üstlenmiş bulunuyor .
Şaȋrimiz çağdaş medeniyete göre son sırada ve geri kalmış bir toplum sayılabilecek telȃfer halkı arasında yayğın geleneksel töre ve inanışları aykırıyor ve de ikiyüzlülük ,riyakȃrlık, dolandırıcılık , sahtakarlık ,oyunbazlık ve aldatıcılık gibi toplumu kasıp kavuran çirkin olumsuzlukları keskin bir dille kınamak ve yermekten geri kalmıyor .
Parçabağlı yeni görmüş kudurmuş dedikleri eskiden el arabasında maydanus satmakla günlük geçimini sağlayan heriflerin beş parmak eninde sırmalı ȃbalar geyipte ağalar sırasına sokulmaya uğraşıp bübürlenen üç beş kuruşluk adamcağızları ağzı dolusu püskürüyor :
Zaman sillesini tersine çaktı
( karacılar hatun partalı taktı )
Görmüyenler gördü turp satan kalktı
Çarşı Pazar kaldı kırtı kimseye
***
İki heket bilmez oldu söz diyen
Malında övünür haram zad yiyen
( mıklacılar oldu haççıya giyen )
Oda kahve kaldı zırti kimseye
***
Yeni karınları doydu soğana
Bak eyledikleri toza fiğana
Lȃnet olsun böyle karın doğana
Meydan kılıç kaldı pırti kimseye
***
Parçabağlı diyer sözüm kȃrsızdı
Hür insan neylesin zaman arsızdı
Kalemçi kirada yorğun darsızdı
Damğa mühür kaldı cırti kimseye
Parçabağlı parmağını yaranın üstüne basar bir şekilde toplumum gövdesini diden ,hırpalayan çirkin yolsuzlukları sertçe kınamaktan hiçbir türlü kendini tutamıyor ve bu gibi sapıklıklara baş vuran kimselerin allahı tanımadıkları ve islam dinine mensüp oldukaları iddiȃlarını bir boş savdan öteye gitmediğini sanıyor:
Kul olup şeytana her kendin atan
Allahı tanıram diymesin gerek
Kim olduysa olsun vicdanın satan
İslama nensübem diymesin gerek
***
Zaten tas yitti,ayar kaçtı , tartı düzen bozuldu ,ȃlem değişti helala haram karıştı hedef para oldu
Kalplerden şafkat , rahmet kalktı fakiri miskini soran kim , dula yetime acıyan hanı her şeyde yalan dolan kalpler ayrı diller ayrı tutan kılan mollaya ,yüz bür boncuklu tesbihli haciye inanılmıyor islam dediklerinin kuru bir adı kaldı ancak :
Sütü helal oldu çalan çoğaldı
Kalmadı marifet talan çoğaldı
Düzen konuşan yok yalan çoğaldı
Yalan dünyasında gerçek kalmadı
***
Herkes satıp dinin vicdanın gezer
İslamı çırmalar kendini bezer
Eğri yola tapmış harama sezer
Helalla bulunan ekmek kalmadı
***
Hanı islam hanı cihad diyenler
Yüzbir tesbihliler cübbe giyenler
Kuranı yandırır çiğ et yiyenler
Bozuldu künyemiz kimlik kalmadı
***
Hanı hacı hanı dolar alanlar
Yetimler ağzından lukma çalanlar
Hanı sözler hanı dili yalanlar
Kimsesiz dullara gömlek kalmadı
***
İhsan parçabağlı toplumda hassas bir yer aldığı için üzerine düşen dinsel islahatçı ve kılavuz rolünü alması gerekirken mukaddes meslekinin tersine sapıklık yolunu seçerek şurada burada çeşitli eleştirilere hedef olan din adamlarının usta bir ressam fırçasıyla gerçek tablolarını çiziyor , menberde herkesi hoşgörü ,doğrudürüstlük, iyilik helalzadelik fakir fükaraya yaramak zekatı mustahıklarına vermek yetim malı yememek heset
fitne fesat gaş yalan dolandan ozak olmaya davet edip çağırıp bağırmasına karşın ameli adeti çağrısı fetvasına aykırı mollaları çırılçıplak çıkararak ipe seriyor :
camiler boşaldı molla elinden
konuşur çıkanı bilmez dilinden
gayesi dolardır gitmez bȃlinden
şeytan dolaklıdır başı mollanın
***
Camiye gideni tutup soyarlar
Onu dinlerine göre boyarlar
Kılanlar verdiğin yeyip doyarlar
Yalan yere akar yaşı mollanın
***
Bin söz okuduysa biri alınmaz
Molladan korkular yalnız salınmaz
Helalı haramı yiyer yanılmaz
Karnına göredir leşi mollanın
***
Başından ( leffesin ) hiç eksik koymaz
Camiye gireni aldatır doymaz
Söyler sözün okur kendine uymaz
Öz kendine değer taşı mollanın
***
İstediyse molla camiȋ satar
Allahın malını malına katar
O dünyayı sunmuş bu dünya utar
Sallamazda bize kaşı mollanın
***
Manilerindede bile sahtacı mollalar ıhsan parçabağlının dilinden kurtulmuyorlar :
Küzede bal kalmadı
Arıda hal kalmadı
hırsızlar malla oldu
Camȋde mal kalmadı
***
İhsan parçabağlı sıcak kanlı ,ekmeği ucuz ,konuğa her zaman kapısı açık, misafirperver babayiğit bir telaferli … bu topraklarda altı devlet kurup tarihe damğa basan bu yurda bu toprağa bağlı asil bir ıraklı türkmen … ve tarih boyunca şandan şana boylanan arşlar deviren emparatorluklar alt üst eden kahraman ve koskoca temiz soylu bir millete mensüp olduğunu kıvanç duymaktadır, parçabağlı barış seven medeni bu milletin yani türkmen ve türkün ȃyni soydan olduğunuda vurğulyor :
Aslımız türk bize türkmem diyerler
Ana bizim baba bizim döl bizim
Savaşlarda gücümüzü bilirler
Kılıç bizim kalkan bizim kol bizim
***
Iraklıyız türkmeneli elimiz
Barış sever kanı sevmez elimiz
Gazel olur dünya ötse dilimiz
Bahçe bizim bülbül bizim gül bizim
***
Tamam gerçek çok sıcaktır kanımız
Feda olur dostluk için canımız
Konuk dolur evlerimiz hanımız
Oda bizim kahve bizim çul bizim
***
Altı devlet kurduk yıllar boyunca
Kanlar döktük al bayrağı koyunca
Düşman korkar adımızı duyunca
Gerçek bizim doğru bizim yol bizim
***
Türkle türkmen ȃyni isim addaşız
ȃyni millet dilimiz bir soydaşız
Müsülmanız her insana kardeşiz
Camȋ bizim cübbe bizim şal bizim
***
İhsan parçabağlı ırakın kuzey batısında bulunun ve tarihin değişik dönemlerinde akınlara uğrayan, başından kasırğalar,fırtınalar esen ve son yıllarda barbarca saldırı ve cinayete hedef olmasına rağmen dik duran türkmen kalesi memleketi telȃferi çıldırmışcasına seviyor ve savunması için süper ȃsker olmaya ant içiyor :
Telȃfer hanım şehir
Damarda kanım şehir
Ölürem yada vermem
Türkmendi canım şehir
***
İhsan parçabağlının ne kadar memleketine bağlılığı ve ne kadar içten sevdiği haziran 2014 de insanlık düşmanı IŞİDİN telaferi işğal ettikten sonra 2017 de başlayan kurtuluş harekenine katılmak için bu sünni o şii demeden hep beraber bütün telȃfer gençerini bu mukaddeş savaşa katılmak çağrısında besbelli görünüyor :
Kınamayın genci bugün deli olmuştur diye
Deli olsa ne varıymış düşen vatandır bugün
Demeyin macbur değildir gençler ölüme gitsin
Vatan için ölmek bize şan-i sultandır bugün
Yürüyün ey kahramanlar yurdumun aslanları
Telȃfere doğru gidek kurtulan handır bugün
Sünni değil şiȋ değil düşmanların maksudu
Maksut vatanımız kardeş hali yamandır bugün
***
İhsan parçabağlının diğer bir özelliğide bir çok türkmen şaȋrlrinin ȃksine yüzlerce yıllar boyu türk edebiyatına damğasını basan divan edebiyatına eğilim göstermesidir :
Hakiki dünyamda değil başka bir yerde gezer
Ömrü kısa sonucu puç devr-i cihan olmuşum
Sanma seni sevmiyorum eğer seni görsemde
Kalpten kalbe yol varıymış kalbi kervan olmuşum
Yıkılmışım el ayaktan gel gör mazlum halili
Derdime dert artırırım game şivan olmuşum
Rıza çolakoğlu
Arkadþýna gönder