Arabic Turkish
 
2020-01-29   Arkadþýna gönder
6337 (1824)


(( Şirin telafer ))


Rıza Çolak oğlu

***

Bir yanı bir bahçe yanın bağlar

Bir yanı kâle bir yanı dağlar

Dört köşesinde yanar çırağlar

Mehtap ışıklı reşan telafer

***

Has âvamının türkmendi dili

Ticaret yeri kervanlar yolu

Bahçada kokar Menevşe gülü

Sahra içinde gülşan telafer

***

Bir meydan yiri tutar her toyu

Kızının benzer serviye boyu

Eli virgili yoksula bayı

Ulusu ehl-i ihsan telafer

***

Al yeşil donu giyer kızları

Kızıl elmaya benzer üzleri

Givile neşe verir sözleri

âşık derdine derman telafer

***

Avçılar maral arar dağında

bülbüller öter nar budağında

serin yil eser herdem bağında

seyr istiyene seyran telafer

***

Değir besliyen kervan konağı

Enmez kazanı sönmez ocağı

Çüreği ucuz kerem kaynağı

Konağ üzünden gülen telafer

***

( rıza ) bu kadar söz olmaz satun

İgidi ağa dilberi hatun

Bir dağı gümüş bir dağı altun

Daşı torpağı mercan telafer

Rıza Çolak oğlu

1973


Arkadþýna gönder