Arabic Turkish
 
2007-02-07   Arkadþýna gönder
3504 (1342)


BİR TÜRKMEN GÖZÜYLE KERKÜK…


Ziyat Köprülü

“Kerkük” konusunun, Saddam'ın idamından bugüne kadar geçen yaklaşık bir aylık zaman diliminde, Türkiye'nin gündemine tekrar girdiğini görmekteyiz. Üstelik bu defa, alışılan diplomatik söylemlerden uzak ve hayli sert mesajlar içeren beyanatlarda bulunulmakta. Fakat, doğrusunu söylemek gerekirse; Kerkük konusunun beklenmedik bir anda, bu şekilde alevlenmesi bir yana, söylemlerin dozunun daha ne kadar artacağı veya nerede duracağı hususları biz Türkmenleri kaygılandırmaktadır. Zira, bilindiği gibi; Türkiye'nin Kerkük konusundaki politikası seksenli yıllardan bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizmektedir. Aslında bu durum, hem Türkiye'ye prestij kaybettirmekte, hem de Türkmenlerin Anavatan’a olan güvenlerini sarsmaktadır.

2003'te, Irak'ın işgaliyle daha da gerginleşen bu sorun ve Kerkük’te meydana gelen gelişmeler, Türkmenlerin yıllardan beri savunduğu ''Irak, Türkiye'nin sadece bir komşusu değil, aynı zamanda yumuşak karnıdır. Irak’ta meydana gelecek herhangi bir yangın, sadece orayı değil Türkiye'yi de sarar'' tezlerini, ne yazık ki, haklı çıkarmıştır. Bugüne kadar geçen süre içerisinde olan olmuş ve biten bitmiştir. Geçmişe mazi denildiği gibi, gidenlerin de arkasından ağlamanın da bir anlamı yoktur. Ancak, ‘tarihten ve yakın geçmişten alınması gereken dersler bulunmaktadır’.

Müttefik güçler Irak'ı işgal etmeden önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu tavır ve verilen beyanatlarla tespit ettiği ‘kırmızı çizgiler’; sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin dikkatini üzerine çekmiş, Irak'taki Arap grupları hizaya getirmiş, Kürt grupları endişelendirmiş hatta korkutmuş ve Türkmenlere büyük bir moral kaynağı olmuştur. Ancak, bir devletin heybeti, gücü ve güvenirliği verdiği sözlerin arkasında durması, attığı adımlardan geri dönmemesi ve çizdiği kırmızı çizgilerden asla vazgeçmemesiyle belli olur! Çünkü, geri adım atmak bir zaaftır. Oysa ki; hiçbir iddiada bulunmamak, sadece bir belirsizlik yaratır. Ama bu arada, karşı tarafa da, üstesinden gelemeyeceğiniz bir söze cevap hakkı ortamı yaratmaz. İddiasız olmak, aynı zamanda size umut bağlayanları da hayal kırıklığına uğratmamaktır. İşte bu noktadan hareketle, son günlerde Türkiye tarafından yapılan açıklamaların bir sonuca gitmemesi ya da kısa zamanda ileriye dönük lehte bir adımın atılmaması durumunda bu açıklamalar, (korkarız ki) faydadan ziyade zarar getirir. Bu arada; aşağıdaki vurgulanmaya çalışılan bazı konuların dikkate alınmasında büyük fayda görülmektedir. Öncelikle; Türk yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, Türkmen halkının moralini en üst düzeye çıkardığını, bunu somut bir şekilde görmek için Türkmeneli Televizyonu’nu izlemek ve Türkmen basın yayın organları ile web sitelerinde yayınlananları takip etmenin yeterli olacağını söylemekte fayda bulunmaktadır. Öte yandan; Türkmen halkının, ‘Anavatan Türkiye'ye olan umudu 2003 yılında %100 iken, bugün işgalin dördüncü yılı dolarken %60'lara kadar gerilemiştir. Toplumun bundan sonra ikinci bir hayal kırıklığına hiç ama hiç tahammülü olmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.

Bu arada Irak’ta, Türkmen toplumuna yönelik saldırılar artmış, baskılar halkın nefes alamayacağı düzeyde yoğunlaşmıştır. Elbette bütün bunlar, takınılan tavrın doğal sonuçlarıdır. Eğer arzulanan hedefe ulaşılacaksa, bütün olumsuzluklara göğüs gerilecektir. Aksi takdirde Türkmen toplumuna yazık olacaktır. Zira, Türkmen toplumu silahsız ve savunmasız bir toplumdur. Ancak, son dönemde Türk üst düzey yetkililerinin açıklamaları toplumu heyecanlandırmış ve onları ‘gücünün üstünde olan güçlere’ karşı durmaya sevk etmiştir. Türkiye'de bulunan bazı tarafların yönlendirme ve desteğiyle Kerkük'te ITC dışındaki bazı kuruluşlar Kürt gruplara karşı aşırı derecede sert bildiriler yayınlamaya başlamışlardır. Bütün bunlar, belli bir amaca ulaşmak için yapılıyorsa doğaldır. Ancak, eğer bu münferiden gerçekleşiyorsa, Türkmen toplumuna yine yazık olacaktır. Dolayısıyla bu tür hassas konulara dikkat edilmelidir.

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir diğeri de, Türkmen kurum ve kuruluşlarının ve özellikle Türkmeneli TV’nin, ‘terör örgütünün kirli çamaşırlarını ortaya çıkartmak için’ bir vasıta haline getirilmemesi ve terör örgütünün hedefi haline dönüştürülmemesidir. Zira, unutulmamalıdır ki; Türkmeneli TV, Türkmenlerin dünyaya açılan tek penceresidir.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Papa’nın Irak Ziyareti ve Düşündürdükleri
2 - Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..
3 - Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup
4 - BÜYÜKLERE MASAL-10
5 - Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu
6 - Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...
7 - TÜRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ…
8 - UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ
9 - BM GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE…
10 - Telafer Neden İl Olmasın ?
11 - BÜYÜKLERE MASAL (8)
12 - BÜYÜKLERE MASAL (VII)
13 - BÜYÜKLERE MASAL (VI)
14 - Rice’ın Kerkük Ziyareti… Mesajlar ve Yapılması Gerekenler
15 - BÜYÜKLERE MASAL (V)
16 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN IRAK’A DÖNÜŞÜ VE KERKÜK
17 - BÜYÜKLERE MASAL (4)
18 - BÜYÜKLERE MASAL (III)
19 - Birlik ve beraberliğin örneği olalım..
20 - ALLAH'A ŞİKAYETÇİYİM.. BAŞKA KİMİM VAR..?
21 - BÜYÜKLERE MASAL…(II)
22 - SADDAM… TÜRKMENLER… VE DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI
23 - KERKÜK'ÜN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK
24 - MADEM Kİ KADERİ PAYLAŞIYORUZ.. O ZAMAN YÖNETİMİ DE PAYLAŞMALIYIZ.
25 - SEÇİMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR
26 - BÜYÜKLERE MASAL…
27 - IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.
28 - ULUSLAR ARASI KRİZ GRUBU
29 - Irak Seçimleri Hakkında Düşünceler
30 - SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP
>>Sonraki >>