Arabic Turkish
 
2019-05-18   Arkadþýna gönder
563 (332)


Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Yaklaşmakta olan İl Seçimleri Konulu Kerkük'te Bir Basın Toplantısı Düzenledi
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kuruluşu başkanı Mardin KÖKKAYA ve Kerkük'teki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri başkan ve temsilcileri yanında yerel göesel medya muhabirlerinin katılımıyla, 16/05/2019 Perşembe günü, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri , Kerkük'teki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kuruluşu binasında bir basın toplantısı düzenliyerek, gelecekteki il seçimleri üzerine alttaki açıklamayı okudu :
2018'deki parlamento seçimlerinde yapılan sahte ve ihlalleri kınayan ve vatandaşların 28 gün boyunca bu gibi günlerde mavi meydanda oturma eylemi düzenlediği ve 2018 parlamento seçimlerinde oylarının çalınmayı reddettiklerini ve bir yıl süren Kerkük'teki Türkmen halkının söz konusu oturma eyleminin yıl dönümüne denk gelmesi, ve seçmenlerin seçimlere olan güvenini yeniden sağlamak ve insan hakları ve uluslararası sözleşmelere ve Irak anayasasında yer alan temel özgürlükler ilkelerine uygun olarak, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri,gelecek il meclisi seçimlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ve meşruiyetlerini etkileyebilecek ve güvenirliğini yitirebilecek ihlal ve şaibelerden uzak durdurabilmek için Bağımsız Yüksek Seçim Komserliği'nden aşağıdaki temel noktaları gerçekleştirmeyi istemektedir.
Gelecekteki İl Seçimleri Konusunda Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Tarafından Yapılan Açıklama
Birinci : Kerkük ilindeki seçmen kütüklerinin incelenmesi için Denetim Komitesi çalışmalarının başlatılması,
İkinci : Kerkük'ün farklı etnikleri arasındaki %32 oranı üzerine dengeyi dikkate alarak Bağımsız Yüksek Seçim Komsirliği-Kerkük Ofisinin yeniden yapılandırılması.
Üçüncü: Son 2018 parlamento seçimlerine eşlik eden yolsuzluk davalarında yer alan şüpheli unsurların uzaklaştırlması,
Dördüncü: Sözleşmeli çalışanların oranlarının adil denge ilkesine uygun olarak dağılımın yeniden değerlendirlmesi ve sadece personel sözleşmelerinin etnikler arasındaki adil dağılımı göz ardı ederek bazı sözleşmelerin iptali ile ilgili çifte standartlarla uğraşılmaması,
Beşinci: Gelecek olan il meclisi seçimlerinde oyların elle sayım sisteminin yeniden işletilmesi,
Altıncı: Aynı zamanda Türkmen halkının taleplerini yansıtan yukarıdaki adil taleplerimizin karşılanmaması durumunda, meşru taleplerimiz karşılanıncaya kadar toplu protesto gösterileri ve oturma eylemlei yapmayı anayasal hakkımız olarak saklı tutuyoruz.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri


Arkadþýna gönder